برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1211 100 1

حتمی الوقوع

معنی حتمی الوقوع در لغت نامه دهخدا

حتمی الوقوع. [ ح َ ی یُل ْ وُ ] (ع ص مرکب ) آنچه بناگزیر خواهد شد.

معنی حتمی الوقوع به فارسی

حتمی الوقوع
آنچه بنا گریز خواهد شد آنچه که یقینا وقوع خواهد یافت .
آنچه که بناگزیر انجام خواهد شد

معنی حتمی الوقوع در فرهنگ فارسی عمید

حتمی الوقوع
آنچه حتماً به وقوع خواهد رسید.

معنی حتمی الوقوع به انگلیسی

inevitable (صفت)
بدیهی ، نا چار ، نا گزیر ، چاره نا پذیر ، اجتناب ناپذیر ، حتمی الوقوع ، غیر قابل امتناع

معنی کلمه حتمی الوقوع به عربی

حتمی الوقوع
امر حتمي

حتمی الوقوع را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی حتمی الوقوع   • مفهوم حتمی الوقوع   • تعریف حتمی الوقوع   • معرفی حتمی الوقوع   • حتمی الوقوع چیست   • حتمی الوقوع یعنی چی   • حتمی الوقوع یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حتمی الوقوع
کلمه : حتمی الوقوع
اشتباه تایپی : pjld hg,r,u
عکس حتمی الوقوع : در گوگل

آیا معنی حتمی الوقوع مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )