برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1215 100 1

حتمی کردن

معنی حتمی کردن به انگلیسی

ensure (فعل)
تضمین کردن ، متقاعد کردن ، مطمئن ساختن ، حتمی کردن ، مراقبت کردن در

معنی کلمه حتمی کردن به عربی

حتمی کردن
اضمن

حتمی کردن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی حتمی کردن   • مفهوم حتمی کردن   • تعریف حتمی کردن   • معرفی حتمی کردن   • حتمی کردن چیست   • حتمی کردن یعنی چی   • حتمی کردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حتمی کردن
کلمه : حتمی کردن
اشتباه تایپی : pjld ;vnk
عکس حتمی کردن : در گوگل

آیا معنی حتمی کردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )