برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1351 100 1

حتمی

/hatmi/

مترادف حتمی: جزمی، بطورحتم، بی گمان، جزم، قطعی، یقینی، بایسته، ضروری

متضاد حتمی: محتمل

برابر پارسی: بایست، بایسته، بی چون و چرا، رخ دادنی، سد درسد

معنی حتمی در لغت نامه دهخدا

حتمی. [ ح َ ] (ص نسبی ) محتوم. واجب. لازم. حتمی الاجراء، واجب الاجراء. حتمی الوقوع. محتوم الحدوث.

معنی حتمی به فارسی

حتمی
واجب، لازم، ضروری، قطعی، بایسته
( صفت ) ۱ - قطعی یقینی : (( وقوع این حادثه حتمی است . )) ۲ - بایسته ضروری .
[ گویش مازنی ] /hatmi/ قطعی
آنچه بنا گریز خواهد شد آنچه که یقینا وقوع خواهد یافت .
آنچه که بناگزیر انجام خواهد شد
[almost certainly convergence, almost surely convergence] [ریاضی] در مباحث تصادفی در آمار، هم گرایی به جز در مجموعه ای با احتمال صفر

معنی حتمی در فرهنگ معین

حتمی
(حَ) [ ع - فا. ] (ص نسب .) ۱ - قطعی ، یقینی . ۲ - بایسته ، ضروری .

معنی حتمی در فرهنگ فارسی عمید

حتمی
۱. قطعی.
۲. [قدیمی] واجب، لازم، بایسته، ضروری.
آنچه حتماً به وقوع خواهد رسید.

حتمی در جدول کلمات

حتمی
مسجل
یکی از نشانه های حتمی منجی از دیدگاه شیعیان که بنابر روایات این نشانه در ماه رمضان رخ می شود
صیحه اسمانی

معنی حتمی به انگلیسی

very (صفت)
واقعی ، حتمی ، همان
all right (صفت)
صحیح ، خیلی خوب ، بسیار خوب ، حتمی ، فرخنده ، بی عیب ، موثق
imminent (صفت)
حتمی ، قریب الوقوع
imperative (صفت)
حتمی ، الزام اور ، دستوری ، امری
indispensable (صفت)
حتمی ، ضروری ، واجب ، نا گزیر ، لازم الاجراء ، صرفنظر نکردنی ، چاره نا پذیر
obligatory (صفت)
حتمی ، الزام اور ، واجب ، لازم ، لازم الاجراء ، الزامی
categorical (صفت)
قیاسی ، مطلق ، قطعی ، حتمی ، قاطع ، جزمی ، بی شرط
cocksure (صفت)
حتمی ، پر افاده ، غره
categoric (صفت)
قیاسی ، مطلق ، قطعی ، حتمی ، قاطع ، جزمی ، بی شرط

معنی کلمه حتمی به عربی

حتمی
اولوية , جدا , طواري , لا غني عنه , مطلق
امر حتمي
حادثة
اضمن

حتمی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

اسما
ین واژه عربی است و پارسی آن اینهاست:
وینیژی (وینیژ از سنسکریت: وینیشچَیَ= حتم، یقین، قطع + پسوند «ی»)
سونیشی (سونیش از سنسکریت: سونیشچیتَم = حتم، یقین، قطع + پسوند «ی»)
نیگْمی (نیگم از سنسکریت: نیگَمَ = حتم، یقین، قطع + پسوند «ی»)
پیوبی pyubi (پیوب از کردی: پیوبِست = حتم، یقین، قطع + پسوند «ی»)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• انتشارات بامداد کتاب   • تلفن انتشارات حتمی   • انتشارات علم و حرکت   • انتشارات آوای ظهور   • انتشارات قهرمان زاده   • خرید کتاب ورزشی   • انتشارات حتمی در نمایشگاه کتاب   • دانلود کتاب حرکات اصلاحی سه استاد   • معنی حتمی   • مفهوم حتمی   • تعریف حتمی   • معرفی حتمی   • حتمی چیست   • حتمی یعنی چی   • حتمی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حتمی
کلمه : حتمی
اشتباه تایپی : pjld
آوا : hatmi
نقش : صفت
عکس حتمی : در گوگل

آیا معنی حتمی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )