انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 1067 100 1

حجرالاسود

/hajarol'asvad/

معنی حجرالاسود در لغت نامه دهخدا

حجرالاسود. [ ح َ ج َ رُل ْ اَس ْ وَ ] (اِخ )سنگی است سیاه رنگ که بر دیوار رکن کعبه منصوب است وحاجیان هنگام طواف کعبه تبرکاً لمس آن کنند. رجوع به کلمه ٔ حج شود. و پیش از اسلام نیز این سنگ مورد احترام اعراب بوده است. یاقوت گوید:... قال عبداﷲبن العباس لیس فی الارض شی ٔ من الجنة الاالرکن الاسود و المقام فانهما جوهرتان من جوهر الجنة و لولا من مسهما من اهل الشرک ما مسهما ذوعاهة الا شفاه اﷲ... و قال عبداﷲبن عمروبن العاصی الرکن و المقام یاقوتتان من یواقیت الجنة، طمس اﷲ نورهما و لولا ذلک لاضاء مابین المشرق و المغرب... و قال محمدبن علی : ثلاثة احجار من الجنة الحجر الاسود و المقام و حجر بنی اسرائیل... و قال ابوعرارة: الحجر الاسود فی الجدار و ذرع مابین الحجر الاسودالی الارض ذراعان و ثلثا ذراع و هو فی الرکن الشمالی... و لم یزل هذا الحجر فی الجاهلیة و الاسلام محترماً معظماً مکرماً یتبرکون به و یقبلونه الی ان دخل القرامطة لعنهم اﷲ فی سنة 317 هَ. ق. الی مکة عنوة فنهبوها و قتلوالحجاج و سلبوا البیت و قلعوا الحجر الاسودو حملوه معهم الی بلادهم بالاحساء من ارض البحرین و بذل لهم بجکم الترکی الذی استولی علی بغداد فی ایام الراضی باﷲ الوف دنانیر علی ان یردوه فلم یفعلوا حتی توسط الشریف ابوعلی عمربن یحیی العلوی بین الخلیفة المطیع ﷲ فی سنة 339 و بینهم حتی اجابوا الی رده و جائوا به الی الکوفة و علقوه علی الاسطوانة السابعة من اساطین الجامع ثم حملوه و ردوه الی موضعه و احتجوا وقالوا اخذناه بامر و رددناه بامر فکانت مدة غیبته اثنتین و عشرین سنة. و قرأت فی بعض الکتب ان رجلا من القرامطة قال لرجل من اهل العلم بالکوفة و قدرآه یتمسح به و هو معلق علی الاسطوانة السابعة کما ذکرناه : مایؤمنکم ان نکون غیبنا ذلک الحجر و جئنا بغیره فقال له ان لنافیه علامةٌ و هو اننا اذا طرحناه فی الماء لایرسب ثم جاء بماء فالقوه فیه فطفا علی وجه الماء.
مستوفی گوید: اسماعیل بحد مردی رسید بفرمان حق تعالی ابراهیم و اسماعیل آنجاخانه ٔ کعبه بساختند از سنگ کوه قعیقعان و آن خانه بی سقف بود حق تعالی حجرالاسود را از بهشت بدیشان فرستاد تا در رکن خانه نشاندند و آن سنگی است بمقدار نیم گز تقریباً. در اول سفید بود، از بس که کفار، دست ناپاک بدان مالیدند سیاه شد کما قال النبی (ص ) نزل الحجر الاسود من الجنة و هو اشد بیاضاً من اللبن فسودته خطایا بنی آدم. و قال (ص ) فی الحجر و انه یبعثه اﷲ یوم القیامة و له عینان یبصر بهما و لسان ینطق به و یشهد علی من استلمه. و قال (ص ) ان الحجر الاسود یحشر یوم القیامة و له عینان ینظر بهما و لسان یتکلم به و یشهد لکل من قبله ، و انه حجر یطفو علی الماء ولایسخن بالنار اذا اوقد علیه... چون ایشان خانه ٔ کعبه را بساختندو بزیارت آن امر شد مردم بدانجا مقام کردند و ابنیه ٔ خیر ساختند و رغبت نمودند بتدریج شهری معظم شد...تا آنجا که گوید:... پنج سال پیش از مبعث قوم قریش خانه ٔ کعبه را عمارت کردند و بدرختها که نجاشی پادشاه حبشه جهت کلیسای انطاکیه براه دریا بشام میبردند و حق تعالی آن کشتی را غرق کرده آنرا بجده انداخت و مکیان به اجازت او بردند و خانه ٔ کعبه بدان مسقف گردانیدند و چهار قائمه ٔ چوبین در زیر سقفش وضع کردند و حضرت رسول (ص ) براه حکمی بدست مبارک بتراضی قریش حجرالاسود را به بیرون خانه ٔ کعبه در رکن عراقی نشاند بر بلندی کم از قامتی تا دست در آن توان مالید و آن رکن مایل شرقی است و مقام ابراهیم و زمزم نزدیک اوست... تا آنجا که گوید: عبداﷲبن زبیر (رض ) چون بنی امیه دیوار کعبه را بسنگ منجنیق خراب کرده بودند، او آنرا عمارت کرد و خانه را بزرگتر و دو در گردانید و حجرالاسوددر اندرون خانه ٔ کعبه در دیوار نشاند و گفت که چون رسول (ص ) فرمود که : حجرالاسود از خانه ٔ کعبه است باید که در اندرون کعبه باشد. بعد از او حجاج بن یوسف ثقفی وضع عمارت او باطل کرد و حجرالاسود را بیرون آورد چنانکه رسول (ص ) کرده بود، بر رکن شمالی که عراقی گویندنشاند... (نزهةالقلوب مقاله ٔ 3 ص 3-6). بزمان مقتدرعباسی ابوطاهر قرمطی آنرا بزخم دبوسی بچند پاره بشکست و پاره ها با خود ببرد در عهد مطیع آن پاره ها به پنجاه هزار دینار زر سرخ باز خریدند و بمکه باز بردند. ابن مسکویه گوید: کان منصور الدیلمی یذرق بالحاج فی هذه السنة (311) فسلموا فی طریقهم فلما وصلوا الی مکة لقاهم ابوطاهر الهجری الی مکة یوم الترویة فقتل الحاج فی مسجد الحرام و فی فجاج مکة و فی البیت قتلا ذریعاً و قلع الحجر الاسود... و انصرف الی بلده و حمل معه الحجرالاسود. (تجارب الامم ). سنگ کعبه. خاقانی گوید:
ور همه سنگ کعبه را بوسه زنند حاجیان
ما همه بوسه گه کنیم آن سر زلف سعتری.
کوی مغان و ما و تو هر سر سنگ کعبه ای
درد تو کرده زمزمی دست تو کرده ساغری.
یعنی : اگر همه حاجیان سنگ کعبه (حجرالاسود) را می بوسند ما سر زلف سعتری را... (مزدیسنا تألیف دکتر معین ص 467). وگاه حجر مطلق گویند و از آن حجرالاسود خواهند و قصه ٔفرو افتادن این سنگ به جاهلیت و نزاع قبائل در باز نهادن آن بجای خویش و حکومت رسول اکرم پیش از بعثت در این امر که آنرا در گلیمی نهند و هرکس گوشه ای از آن گلیم گرفته و سنگ را برجای نهند در کتب سیر و تواریخ مشهور است. و ظاهراً این سنگ یکی از احجار سماویه است که در سوالف قرون از جو فرو افتاده است. و گاه بصیغه ٔ تثنیه حجران و حجرین گویند و از آن حجرالاسود و صخره ٔ بیت المقدس خواهند. و به اصطلاح اهل صناعت یعنی اکسیریان ، موی سر اراده میشود. تهانوی گوید: الحجرالاسود هو الحجر المعروف فی البیت الحرام و الحجر الاسود عند الصوفیة عبارة عن اللطیفة الانسانیة و اسوداده عبارة عن تلوثه لمقتضیات. (کشاف اصطلاحات الفنون ). محک زر ایمان. حجرالاسعد. (مجموعه ٔ مترادفات ص 132) سنگی است سیاه در کعبه که مس کردن آن موجب ازاله ٔ معاصی است. (آنندراج ) :
حقا که بجز دست تو بر لب ننهادم
جز بر حجرالاسود و بر خاک پیمبر.
ناصرخسرو.
اولیتر آنکه چون حجرالاسود از پلاس
خود رالباس عنبر سارا برآورم.
خاقانی.
هستی حجرالاسود و کعبه علم شاه
تا کعبه بجایست در آن کعبه بجائی.
خاقانی.
سنگ سیه مخوان حجر کعبه را از آنک
خوانند روشنان ، همه خورشید اسمرش.
خاقانی.
باد آب کفت زمزم ، خاک در تو کعبه
رکن حجرالاسود دیوار تو عالم را.
خاقانی.
خال سیاه او حجر الاسود است از آنک
ماند بخال و زلف ، بخم حلقه ٔ درش.
خاقانی.
زمزم نمای بود، بمدحش زبان من
تا کرده بودم از حجرالاسود استلام.
خاقانی.
رجوع به امتاع الاسماع ص 11، 12، 517، 518، و مجمل التواریخ ص 192، 238، 239، و حبیب السیر چ خیام ج 1 ص 52، 287، 409، و ج 2 ص 63، 66، 110، 288، 954، 336، و ج 4، 623، و عیون الاخبار چ مصر سال 1349 ج 2 ص 146، 285، و ج 4 ص 94 و سفرنامه ٔ ناصرخسرو ص 99، 107، 109، 111، 125، 126 شود.

معنی حجرالاسود در فرهنگ فارسی عمید

حجرالاسود
سنگ سیاهی که آن را به دیوار کعبه نصب کردهاند و حاجیان هنگام طواف کعبه آن را لمس میکنند.

حجرالاسود در دانشنامه اسلامی

حجرالاسود
حَجَرالاسود (صورت عربی آن: الحجرالاسود)، سنگی مقدّس، دارای پیشینه کهن و جایگاهی ویژه در فرهنگ اسلامی و مناسک حج ، واقع در رکن شرقی کعبه که به رکن اسود یا رکن حَجَری نیز معروف است. از احکام حجر الاسود در باب حج سخن رفته است.
حجر الاسود از اجزای بسیار مقدس مسجد الحرام و از سنگ های بهشتی است که همراه حضرت آدم علیه السّلام بوده و پس از نزول آدم به زمین و قبول توبه اش نزد وی فرود آمده است. در روایات آمده است که این سنگ در آغاز بسیار سفید بود، امّا گناهان ی که فرزندان آدم انجام دادند، سبب سیاه شدن آن گردید. در روایتی از رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله آمده است: حجر الاسود دست راست خداوند در روی زمین است، کسی که آن را مسح کند دست خدا را مسح کرده است.
احکام حجرالاسود
استلام (لمس کردن) حجر الاسود بر مردانمستحب است حجر الاسود نقطه آغاز و پایان طواف است؛ بنابر این، هر دوری از طواف از محاذی حجر الاسود آغاز می شود و با رسیدن به محاذی آن پایان می یابد. مستحب است طواف کننده قبل از شروع به طواف، رو به حجر الاسود کند؛ چنان که توقف طواف کننده محاذی حجر الاسود و گفتن حمد و ثنای خدای متعال و صلوات بر پیامبر و خاندان مطهرش و بالا بردن دست ان به دعا مستحب است.
مشخصات حجر الاسود
حجرالاسود، صیقلی و به شکل بیضی نامنظم است. رنگ آن سیاه مایل به سرخ است و لکه های سرخ رنگ و رگه های زردرنگی بر روی آن دیده می شود. گفته شده که تیرگی و سیاهی شدید آن به سبب آتش سوزی کعبه بوده است که یک بار در دوره جاهلیت و بار دیگر در زمان خلافت یزید بن معاویه روی داد.
حجرالاسود سنگی بهشتی
...
حجرالاسود
حَجَرُ الْأسْوَدْ، سنگی مقدّس، دارای پیشینه کهن و جایگاهی ویژه در فرهنگ اسلامی و مناسک حج است. این سنگ در رُکن شرقی کعبه (که به رکن اسود یا رکن حَجَری نیز معروف است) در ارتفاع یک متر و نیم از زمین نصب شده است.
حجرالاسود پیش از اسلام نیز مورد احترام بود؛ با این حال هیچ گاه در طول تاریخ (حتی در دوره جاهلیت که پرستش سنگ ها رایج بود) مورد پرستش واقع نشد.
این سنگ چند بار شکسته و خرد شده است. به همین دلیل ملاطی از چسب ساخته و تکه های سنگ را در آن قرار داده اند.
حجرالاسود، سنگ بهشتی فرود آمده از بهشت به وسیله جبرئیل علیه السّلام و منصوب بر دیوار کعبه است.
حجرالاسود، سنگ بهشتی فرود آمده از بهشت به وسیله جبرئیل علیه السّلام و منصوب بر دیوار کعبه است.
مصادیق قرآنی
مفسران یکی از مصادیق «آیات بینات» در آیه ۹۷ سوره آل عمران را حجرالاسود دانسته اند؛ همچنین در احتمالی مقصود از «شاهد» در آیه ۳ سوره بروج حجرالاسود است، که حاجیان به هنگام طواف، آن را استلام (لمس) می کنند.
شکل کعبه
کعبه بنائی است تقریبا مربع، که از سنگ کبود رنگ و سختی ساخته شده، بلندی این بنا شانزده متر است، در حالی که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلّم خیلی از این کوتاهتر بوده، آنچه که از روایات فتح مکه بر می آید - که : رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلّم ، علی علیه السّلام را به دوش خود سوار کرد، و علی علیه السّلام از شانه رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلّم توانست بر بام کعبه رفته، بت هائی را که در آنجا بود بشکند - ثابت کننده این مدعا است.
مکان حجر الاسود
...

حجرالاسود در دانشنامه ویکی پدیا

حجرالاسود
مختصات: ۲۱°۲۵′۲۱٫۰۲″ شمالی ۳۹°۴۹′۳۴٫۵۸″ شرقی / ۲۱٫۴۲۲۵۰۵۶°شمالی ۳۹٫۸۲۶۲۷۲۲°شرقی / 21.4225056; 39.8262722
حَجَرالاَسود، (به عربی: حجر أسود، به معنای سنگ سیاه) سنگی است سیاه رنگ که بر دیوار پایه کعبه از اماکن مقدس اسلامی در شهر مکه نصب شده است. حَجَرالاَسود سنگ شکسته ای است به قطر حدود ۵۰ سانتیمتر که امروزه تکه های آن با یک بَست نقره ای به هم نگه داشته شده است. همچنین طواف به دور کعبه از این سنگ آغاز می گردد.
در دوران پیش از اسلام، در جای جای جزیرة العرب پرستشگاه هایی ساده قرار داشت که قبایل عرب بت های خود را در آن می گذاشتند و در آن جا برای عبادت جمع می شدند. در هر یک از این پرستشگاه ها سنگی «مقدس» جاسازی شده بود که رابط بین زمین و آسمان بود. معروف ترین این پرستشگاه ها کعبه، در شهر مکه، بود و «حجر الأسود» یا سنگ سیاه، سنگ مقدّس آن بود. به جز آن، پرستشگاهی در شهر «غَیمان» در یمن قرار داشت و «حجر الأحمر» یا سنگ سرخ، سنگ مقدّس آن بود؛ و نیز کعبهٔ شهر العَبلات در جنوب مکه، که «حجر الأبیض» یا سنگ سفید سنگ مقدّس آن بود. پس از اسلام باقی این پرستشگاه ها تخریب شدند و تنها کعبه باقی ماند و پرستشگاه همهٔ مسلمانان شد.
در سال ۳۱۷ هجری قرمطیان به مکه هجوم بردند و حجر الاسود را نیز به سرزمین خود، احساء بحرین بردند و آن سنگ مدت بیست و دو سال در یک خانه نصب بود تا اینکه در سال ۳۳۹ در زمان حکومت مطیع لله عباسی با وساطت ابوعلی علوی، حجرالاسود را که اکنون شکسته بود به مکه منتقل کرده و آنگاه در جایگاه کنونی آن در کعبه نصب نمودند.
عکس حجرالاسود


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

حجرالاسود در دانشنامه آزاد پارسی

حَجَرُالْاَسوَد
حَجَرُالْاَسوَد
سنگ سیاه صیقلی در رکنِ شرقی کعبه که حدوداً در ارتفاع ۱.۵متری زمین نصب است و طواف از آن جا شروع و به همان جا ختم می شود. رنگ سنگ که براثر کثرتِ لمس حاجیان سطح صیقلی دارد، متمایل به سرخی، همراه با نقطه های سرخ و ذرات زرد است. حجرالاسود از سه تکه بزرگ و چند تکۀ کوچک که نشانِ شکستگی است، تشکیل می شود که در کنار هم، سنگی یکپارچه به شکل بیضوی و به قطر ۳۰سانتی متر است. برخی جنس آن را از گدازه های آتشفشانی و برخی دیگر از بازالت دانسته اند. قابی بزرگ از نقره، دور سنگ را احاطه کرده است. زاویه ای که سنگ در آن قرار دارد، رکن حجرالاسود نامیده می شود. لمس با دست یا بدن، بوسیدن، و در صورت عدم امکان حتی اشاره به سمت آن، قبل از طواف، بعد از نماز طواف و در پایان هر شوط (دور) مستحب است و برای آن دعاهایی نیز توصیه شده است. قرامطه در عهد ابوطاهر قرمطی در ۳۱۷ق به مکه هجوم بردند و پس از غارت شهر و کشتار زائران، حجرالاسود را کنده با خود بردند، تا این که ۲۲ سال بعد با وساطت خلیفۀ فاطمی دوباره آن را به کعبه باز گرداندند (۳۳۹ق).

ارتباط محتوایی با حجرالاسود

حجرالاسود را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• شباهت حجرالاسود به واژن   • شکل سنگ حجرالاسود   • عکس سنگ حجرالاسود   • حجرالاسود از دیدگاه اهل سنت   • سنگ حجرالاسود در قرآن   • شکل حجرالاسود   • عکس حجرالاسود   • حجرالاسود ویکی پدیا   • معنی حجرالاسود   • مفهوم حجرالاسود   • تعریف حجرالاسود   • معرفی حجرالاسود   • حجرالاسود چیست   • حجرالاسود یعنی چی   • حجرالاسود یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حجرالاسود
کلمه : حجرالاسود
اشتباه تایپی : p[vhghs,n
آوا : hajarol'asvad
نقش : اسم
عکس حجرالاسود : در گوگل


آیا معنی حجرالاسود مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )