برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1128 100 1

حدیث جنود عقل و جهل

حدیث جنود عقل و جهل در دانشنامه اسلامی

حدیث جنود عقل و جهل
حدیث جُنود عقل و جهل حدیثی اخلاقی از امام صادق(ع) است. در این حدیث که به روایت سماعة بن مهران آمده، امام صادق(ع) در جمعی از دوستان خود ضمن تشریح چگونگی آفرینش عقل و جهل برای هر کدام از عقل و جهل ۷۵ لشکر ذکر می کند که در برگیرنده بسیاری از فضائل و رذائل اخلاقی است. برخی مانند ملاصدرا، ملا صالح مازندرانی و امام خمینی حدیث را شرح کرده اند.
جنود عقل و جهل عنوان حدیثی اخلاقی و مفصل از امام صادق(ع) است که کلینی به عنوان اولین حدیث در کافی و شیخ صدوق در آثار حدیثی خود به نقل از سماعة بن مهران آن را آورده اند. در این حدیث امام صادق(ع) ضمن تشریح چگونگی آفرینش سپاهیان عقل و جهل، ۷۵ لشکر برای عقل و ۷۵ لشکر برای جهل بیان می کند که بسیاری از فضائل و رذائل اخلاقی را در برمی گیرد. امام در این حدیث از اصحابش می خواهد با شناخت جنود عقل و جهل مسیر هدایت را دریابند.
سماعة بن مهران نقل می کند که در جمع عده ای از دوستداران امام صادق(ع) در نزد امام سخن از عقل و جهل پیش آمد که امام ششم فرمود عقل و سپاهیانش و جهل و سپاهیانش را بشناسید تا هدایت یابید. سماعة می گوید به ایشان عرض کردم ما چیزی جز آنچه شما به ما بیاموزید چیزی نمی دانیم؛ پس امام شروع به سخن کرد و ابتدا به نحوه آفرینش عقل و جهل پرداخت. امام صادق(ع) عقل را اولین موجود روحانی که از سمت راست عرش و از نور خدا خلق شد، معرفی می کند که تابع فرمان خدا و مورد اکرام او بود؛ سپس نحوه خلق جهل را بیان کرد که از دریای شور ظلمت و سیاهی آفریده شد و از فرمان خدا سرکشی کرد و مورد لعنت خداوند قرار گرفت. جعفر بن محمد(ع) بعد از تشریح نحوه خلقت این دو موجود به شمارش سپاهیانی که خدا برای آن ها قرار داد می پردازد و برای هر کدام ۷۵ لشکر که ضد هم هستند بیان می کند. برخی از این جنود به شرح ذیل است: خیر وزیر عقل و شر وزیر جهل، ایمان در مقابل کفر، تصدیق حق در مقابل انکار حق، امید در مقابل ناامیدی، عدل و داد در مقابل ستم، خوش بینی در مقابل بدبینی، سپاس گزاری در مقابل کفران نعمت، توکل در مقابل آز و حرص، نرم دلی در مقابل سخت دلی، دانایی در مقابل نادانی، عفت و پارسایی در مقابل بی حیایی و هرزگی، فروتنی در مقابل تکبر، شکیبایی در مقابل بی تابی، گذشت در مقابل انتقام، وفاداری در مقابل پیمان شکنی، مح ...

ارتباط محتوایی با حدیث جنود عقل و جهل

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی حدیث جنود عقل و جهل   • مفهوم حدیث جنود عقل و جهل   • تعریف حدیث جنود عقل و جهل   • معرفی حدیث جنود عقل و جهل   • حدیث جنود عقل و جهل چیست   • حدیث جنود عقل و جهل یعنی چی   • حدیث جنود عقل و جهل یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حدیث جنود عقل و جهل
کلمه : حدیث جنود عقل و جهل
اشتباه تایپی : pnde [k,n urg , [ig
عکس حدیث جنود عقل و جهل : در گوگل

آیا معنی حدیث جنود عقل و جهل مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )