برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1265 100 1

حدیث زائدالثقة

معنی حدیث زائدالثقة در لغت نامه دهخدا

حدیث زائدالثقة. [ ح َ ث ِ ءِ دُث ْ ث ِ ق َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) یکی از سیزده قسم حدیثهای صحیح و حَسَن. (کشاف اصطلاحات الفنون از خلاصة الخلاصة). و رجوع به حدیث شود.

حدیث زائدالثقة را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی حدیث زائدالثقة   • مفهوم حدیث زائدالثقة   • تعریف حدیث زائدالثقة   • معرفی حدیث زائدالثقة   • حدیث زائدالثقة چیست   • حدیث زائدالثقة یعنی چی   • حدیث زائدالثقة یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حدیث زائدالثقة
کلمه : حدیث زائدالثقة
اشتباه تایپی : pnde chmnhgerة
عکس حدیث زائدالثقة : در گوگل

آیا معنی حدیث زائدالثقة مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )