برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1275 100 1

حدیث ضعیف

حدیث ضعیف در دانشنامه اسلامی

حدیث ضعیف
حدیث ضعیف از اقسام خبر واحد می باشد.
حدیث ضعیف، اصطلاحی در علم درایه است.
خصوصیات حدیث ضعیف
حدیثی را ضعیف خوانند که همه یا بعض راویانش فاقد شرایط معتبر در حدیث صحیح، حسن و موثق باشند، مانند اینکه در سند حدیث راوی مجهول یا فاسد العقیده که توثیق نشده، وجود داشته باشد، گر چه باقی امامی و عادل باشند.
حدیث ضعیف- قطع نظر از قراین و شواهد بیرونی- حجّت نیست؛ لیکن در اینکه عمل مشهور به مفاد آن، ضعف آن را جبران می‏کند یا نه، اختلاف است. قول به جبران، نظر مشهور است چنان که قول مشهور عمل به اخبار ضعیف در سنن (مستحبات و مکروهات) است که در اصطلاح از آن به قاعده تسامح در ادله سنن تعبیر می‏کنند.

حدیث ضعیف
حدیث ضعیف خصوصیات حدیث صحیح و حدیث حسن و حدیث موثق را ندارد به این معنا که یا یکی از راوی آن‎ها متهم به کذب است یا عقیده انحرافی دارد یا سلسله سند آن‎ها متصل نیست. برخی حدیث ضعیف را مجروح نامیده‎اند.
حدیث ضعیف اگر عمل به مضمون آن مشهور باشد حدیث مقبول به حساب می آید. از نگاه برخی بین حدیث ضعیف و حدیث جعلی تفاوت وجود دارد.
حدیث ضعیف بر اساس شرایط نقل و راویان دارای اقسام است.
حدیث ضعیف
این صفحه مدخلی از فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام است
حدیث ضعیف، اصطلاحی در علم درایه است.
حدیثی را ضعیف خوانند که همه یا بعض راویانش فاقد شرایط معتبر در حدیث صحیح، حسن و موثّق باشند مانند این که در سند حدیث راوی مجهول یا فاسد العقیده که توثیق نشده، وجود داشته باشد گر چه باقی امامی و عادل باشند.
حدیث ضعیف - قطع نظر از قراین و شواهد بیرونی - حجّت نیست؛ لیکن در این که عمل مشهور به مفاد آن، ضعف آن را جبران می کند یا نه، اختلاف است. قول به جبران، نظر مشهور است.
چنان که قول مشهور عمل به اخبار ضعیف در سُنَن (مستحبات و مکروهات) است که در اصطلاح از آن به قاعده تسامح در ادله سنن تعبیر می کنند.
جمعی از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، جلد 3، صفحه 265 .
...

ارتباط محتوایی با حدیث ضعیف

حدیث ضعیف را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی حدیث ضعیف   • مفهوم حدیث ضعیف   • تعریف حدیث ضعیف   • معرفی حدیث ضعیف   • حدیث ضعیف چیست   • حدیث ضعیف یعنی چی   • حدیث ضعیف یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حدیث ضعیف
کلمه : حدیث ضعیف
اشتباه تایپی : pnde qudt
عکس حدیث ضعیف : در گوگل

آیا معنی حدیث ضعیف مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )