برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1275 100 1

حدیث غریب

معنی حدیث غریب در لغت نامه دهخدا

حدیث غریب. [ ح َ ث ِ غ َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) یکی از سیزده قسم حدیث های صحیح و حسن. (کشاف اصطلاحات الفنون از خلاصة الخلاصة). رجوع به حدیث شود.

معنی حدیث غریب به فارسی

حدیث غریب
یکی از سیزده قسم حدیثهای صحیح و حسن

حدیث غریب در دانشنامه اسلامی

حدیث غریب
‏حدیث غریب از اقسام خبر واحد می باشد.
این عنوان از اصطلاحات علم درایه است.
خصوصیات حدیث غریب
حدیثی را غریب خوانند که تنها یک راوی- هر چند در یکی از مراتب و طبقات سلسله سند- داشته باشد. از جمله مصادیق آن، حدیثی است که فراز اضافی در متن یا سند آن را تنها یک راوی نقل کند.
غرابت حدیث یا در متن و سند آن است، مانند حدیثی که متن آن را تنها یک نفر نقل کرده باشد، و یا تنها در سند آن، مانند حدیثی که متن آن را گروهی از ابن ابی عمیر نقل کرده باشند و تنها یک نفر آن را از دیگری همچون حسین بن سعید نقل کرده باشد.
حدیثی که غرابت آن در متن باشد- نه در سند- وجود ندارد، مگر آنکه حدیثی یافت شود که یک نفر آن را روایت کرده باشد و جمع زیادی آن را از وی نقل کرده باشند. چنین حدیثی هم به لحاظ اسناد غریب است و هم مشهور؛ زیرا اسناد آن در طرف نخست آن غرابت دارد و در طرف دیگر شهرت.
از اقسام حدیث غریب، وجود غرابت به لحاظ لفظ یا فقه الحدیث است، هرچند به لحاظ متن و اسناد غریب نباشد، مانند حدیثی که متن آن دارای الفاظ مشکل، نامأنوس و دور از ذهن باشد.
حدیث غریب به اقسام چهار گانه حدیث (صحیح، حسن، موثق و ضعیف) تقسیم می‏شود.

حدیث غریب
این صفحه مدخلی از فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام است
این عنوان از اصطلاحات علم درایه است.
حدیثی را غریب خوانند که تنها یک راوی - هر چند در یکی از مراتب و طبقات سلسله سند - داشته باشد. از جمله مصادیق آن، حدیثی است که فراز اضافی در متن یا سند آن را تنها یک راوی نقل کند.
غرابت حدیث یا در متن و سند آن است، مانند حدیثی که متن آن را تنها یک نفر نقل کرده باشد و یا تنها در سند آن مانند حدیثی که متن آن را گروهی از ابن ابی عمیر نقل کرده باشند و تنها یک نفر آن را از دیگری همچون حسین بن سعید نقل کرده باشد.
حدیثی که غرابت آن در متن باشد - نه در سند - وجود ندارد، مگر آن که حدیثی یافت شود که یک نفر آن را روایت کرده باشد و جمع زیادی آن را از وی نقل کرده باشند. چنین حدیثی هم به لحاظ اسناد غریب است و هم مشهور؛ زیرا اسناد آن در طرف نخست آن غرابت دارد و در طرف دیگر شهرت.
از اقسام حدیث غریب، وج ...

ارتباط محتوایی با حدیث غریب

حدیث غریب را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی حدیث غریب   • مفهوم حدیث غریب   • تعریف حدیث غریب   • معرفی حدیث غریب   • حدیث غریب چیست   • حدیث غریب یعنی چی   • حدیث غریب یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حدیث غریب
کلمه : حدیث غریب
اشتباه تایپی : pnde yvdf
عکس حدیث غریب : در گوگل

آیا معنی حدیث غریب مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )