انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 1042 100 1

حران

/harrAn/

معنی حران در لغت نامه دهخدا

حران. [ ح َرْ را ] (ع ص ) تشنه. عطشان. مرد تشنه. (مهذب الاسماء). ج ، حِرار. || سخت حَرون (اسپ و جز آن ). (معجم البلدان ).

حران. [ ح ِ ] (ع مص ) حَرون شدن. حَرونی کردن ستور. (زوزنی ). توسنی کردن و بازایستادن از رفتن ستور ناکفته سُم. حُرون. توسنی.

حران. [ ح ُرْ را ] (ع ص ، اِ) تثنیه ٔ حُر. || (اِخ ) حُر و اُبی ّ که دو برادر بوده اند.

حران. [ ح ُرْ را ] (اِ) ج ِ فارسی ِ حُر :
تا پای نهند بر سر حران
با کون فراخ گنده و ژنده.
عسجدی یا عنصری.
نزد دونان حدیث می مگذار
پیش حران ز جای می مگذار.
سنائی.

حران. [ح ُ را / ح ُرْ را ] (اِخ ) نام کوچه ای است به اصفهان و عده ای بدانجا منسوبند. (معجم البلدان ) (سمعانی ).

حران. [ ح ُرْ را ] (اِخ ) نام دو وادی به نجد و دو وادی دیگر به الجزیره یا در زمین شام. (معجم البلدان ).

حران. [ ح َرْ را ] (اِخ ) احمدبن محمد جوهری شاعر مصیصی. (تاج العروس ).

حران. [ ] (اِخ ) شهری است بزرگ از ناحیت سودان و مستقر ملوک است و اندر این شهر مردان و زنان پوشیده اند و کودک تا ریش برآرد برهنه باشد. و آمیزنده ترین مردمانند اندر این ناحیت. (حدود العالم ).

حران. [ ح َرْ را ] (اِخ ) قریه ای است به غوطه ٔ دمشق.

حران. [ ح َرْ را ] (اِخ ) ریگی است به بادیة.

حران. [ ح َرْ را ] (اِخ ) نام دهی است به حَلب.

حران. [ ح َرْ را ] (اِخ ) هاران. یاقوت گوید: شاید فَعّال یعنی صیغه ٔ مبالغه باشد از حَرَن َ الفرس ، آنگاه که نافرمانی کند و باشد که فَعْلان بود از حَرّ، به معنی عطشان. و اصل آن از حَرّ است. و امراءة حَرّی ̍، و هو حَرّان یَرّان در کلام عرب آمده است. و نسبت به حران حَرْنانی است یعنی بعد از راء ساکنه نونی است بر غیر قیاس ، چنانکه گویند منانی در نسبت به مانی ، در صورتی که قیاس مانوی و حرانی است ، و عامه نیز بر طبق قیاس گویند. بطلمیوس گوید: طول حران هفتادودو درجه و سی دقیقه و عرض آن بیست وهفت درجه و سی دقیقه است و در اقلیم چهارم باشد و طالع آن قوس است و آنرا در عواء به نه درجه شرکت است و تمام نسر واقع او راست. و نیز همه ٔ بنات نعش زیر سیزده درجه از سرطان که مقابل آن مثل آن از جدی باشد که بیت ملک اوست ، و مثل آن از حمل که بیت عاقبت اوست و مثل آن از میزان... و ابوعون در زیج خود آرد: طول حران هفتادوهفت درجه و عرض آن سی وهفت درجه است. و آن شهری عظیم است از جزیره ٔ اقور، و آن قصبه ٔ دیار مُضر است ، و میان آن و رها یک روز، و تا رقة دو روز راه است. و بر راه موصل و شام و روم واقع است. و گفته اند نام او مأخوذ از هاران اسم برادر ابراهیم (ع ) است ، چه اول کس که این شهر بنیاد کرده او بود، سپس نام او را تعریب کرده حران گفته اند. و بعضی گفته اند حران نخستین شهری است که پس از طوفان پی افکندند و آن شهر جای صابئة بود و صابئة همان حرانیان باشند که اصحاب کتب ملل و نحل ذکر آنان را در کتب خود آرند. و مفسرین گویند که مراد از قول خدای تعالی «انی مهاجر الی ربی » (قرآن 26/29)، حران باشد. و هم در آیه ٔ «و نجیناه و لوطاً الی الارض التی بارکنا فیها للعالمین » (قرآن 71/21)، مقصود حران است. و سدیف بن میمون گوید:
قد کنت احسبنی جلداً فضعضعنی
قبر بحران فیه عصمةالدین.
و منظور او از قبر حران ، قبر ابراهیم بن الامام محمدبن علی بن عبداﷲبن عباس است که مردان محمد او رابه حران به زندان داشتند، تا پس از دو ماه به طاعون درگذشت. و بعضی گفته اند که وی را بکشتند و این به سال 232 هَ. ق. بود. یاقوت گوید: روایت کرد مرا ابوالحسن علی بن محمدبن احمد السرخسی النحوی از ابن النبیه شاعر مصری که گفت وقتی در رکاب ملک الاشرف بن العادل بن ایوب ، به روزی سخت گرم از پشت حران از گورستانی میگذشتیم ، و در این قبرستان سنگهائی افراشته بود که گفتی کسانی را بپای داشته اند، اشرف گفت این مکان به چه چیز ماننده است ؟ من ارتجالاً گفتم :
هواء حرانکم غلیظ
مکدر مفرطالحراره
کأن اجداثها جحیم
وقودها الناس و الحجاره.
و این شهر را مسلمانان به دست عیاض بن غنم در خلافت عمر مفتوح داشتند. و عیاض پیش از رها بدانجا شده بود. مقدمان شهر بیرون شدند و گفتند ما را از شما امتناعی نباشد لکن آن خواهیم که شما نخست به رها روید وهر قرار که با اهل رها نهادید ما نیز آنرا پذرفتار باشیم. و مسلمانان چنان کردند و به رها شدند و با آنان بدانسان که در شرح رها گفتیم صلح کردند و مردم حران نیز همان صلح را قبول کردند. و رها را کتاب تاریخی است. (معجم البلدان ). و صاحب حدود العالم گوید: حران شهری است [ از جزیره ] آبشان اندک و اندر وی صابئانند بسیار - انتهی. سامی آرد: نام شهری قدیم و مشهور است در جزیره و در 35کیلومتری از جنوب اورفه بر نهر جلاب واقع گشته و امروز بشکل قریه ٔ خرابی دیده میشود. اینجا هجرتگاه اولی حضرت ابراهیم از ارض بابل بوده و از اینجا به زمین کنعان درآمده است. در دوره ٔ رومیان نیز شهر از بلاد معمور بوده. مورخان رومی این مکان را بنام «کارائه » ذکر میکنند و مرکز صابئیان بوده است. بتخانه ها و عبادتگاههای بزرگ ایشان در این مکان دیده میشد و در اوائل دوره ٔ اسلام معمور و آباد بود و جمعی از مشاهیر دانشمندان از این شهر برخاسته وبرخی از حکما و اطباء آن صابئی بوده اند. اکثر مترجمان کتب حکمی و طبی عرب از اهالی حران بشمار میروند. مستوفی گوید: بروایتی سر حسین بن علی (ع ) در حران دفن شده است. (تاریخ گزیده ص 203). تاریخ این شهر را عروةبن حسین بن ابی معشر حرانی بساخت. (سمعانی ) (تاج العروس ). و در قاموس کتاب مقدس بعنوان هاران یاد شده است. شهر حران همانست که نزد رومیان کاره نامیده میشد و بعد از تسلط اسکندر یکی از مراکز مهم فرهنگ یونانی و ادبیات آرامی بوده است و پس از انتشار دین مسیح اکثر مردم این شهر به آئین بت پرستی قدیم وفادار ماندند و حتی پس از انتشار اسلام نیز کیش ستاره پرستی را نگاه داشتند. حرانیان از قدیم به ریاضیات و نجوم و فلسفه توجه داشته اند. (تاریخ علوم عقلی تألیف صفا ج 1 ص 10). حران در عهد بنی امیه یکی از مراکز ضرب سکه بوده است. (النقود العربیة ص 45). و رجوع به احکام حسبة ص 81 و تتمه ٔ صوان الحکمة ص 16و تاریخ غازانی ص 145 شود.

معنی حران به فارسی

حران
شهری قدیم و مشهوراست در جزیره در ۳۵ کیلو متری جنوب اورفه در ساحل نهر جلاب و امروزه بشکل قریه خرابی دیده میشود . مورخان رومی این شهر را بنام کاره نام میبرند. در اوایل اسلام نیز این شهر معمور بود و جمعی از مشاهیر از آن برخاسته اند و برخی از حکما و اطبای آن خود را صابی معرفی میکردند و نیز اکثر مترجمان کتب فلسفی و طبی عرب از مردم حران بودند .
هاران
[ گویش مازنی ] /heraan/ حیران
نام قریه از بنی عامر به بحرین
نام قریه از بنی عامر بحرین
حران بران از اتباع است

حران در دانشنامه اسلامی

حَرّان، شهری کهن در آسیای صغیر است.
حرّان در مرز ترکیه و سوریه ، در ْ۳۹ طول شرقی و΄۵۰ َْ۳۶ عرض شمالی، در مشرق رود بلیج (از شعبات رود فرات ) قرار دارد.
وضعیت امروز
امروزه، شهر کوچک و مخروبه ای است در استان اورفه در جنوب شرقی ترکیه که فقط گروهی از کوچ نشینان در آلونکهای گلی و محقری در آن زندگی می کنند و به بافندگی، سوزن دوزی، گل دوزی و ساخت ظروف سفالین اشتغال دارند.
نخستین شهر
بنابر بعضی منابع، حرّان نخستین شهری بوده که پس از طوفان نوح بنا شده است. برخی دیگر بر آن اند که این شهر ۲۷۵ سال پس از طوفان نوح یا پس از بنای شهر بابِل به دست هاران بن تارح بن ناحور ، برادر حضرت ابراهیم علیه السلام و پدر لوطنبی علیه السلام، احداث شده است. حمداللّه مستوفی احداث آن را به اَرفَخَشَد، فرزند سام بن نوح ، نسبت داده و به گفته ابن عبری، قینان بن ارفخشد آن را به نام پسر خود، حرّان، بنا کرده است.
شهر پیامران
...

حران در دانشنامه ویکی پدیا

حران
مختصات: ۳۶°۵۲′۳۹″ شمالی ۳۹°۰۲′۰۲″ شرقی / ۳۶٫۸۷۷۵۰°شمالی ۳۹٫۰۳۳۸۹°شرقی / 36.87750; 39.03389
حدود ۲۳۷ تا ۲۳۸ اردشیر بابکان پادشاه ساسانی حملات جدیدتری علیه پادشاهی روم آغاز کرد و شهرهای نصیبین و حران را فتح نمود.
حران شهری بسیار کهن در میان رودان است که اکنون در استان شانلی اورفه ترکیه قرار دارد.
حران منزل ابراهیم پیغمبر بود و به ویژه به عنوان مرکز عمده صابئین و دین آنها نامدار است. شهرت جاودانی این شهر به سبب فلاسفه و دانشمندانی است که در دوران اسلامی از آن برخاستند که از نامدارترین آنها ثابت بن قره و فرزندان و نوادگان او ، بتانی است.
گفته شده که حران نخستین شهریست که پس از رویداد طوفان نوح ساخته شده است. مقدسی گوید حران شهریست نیکو و دارای دژی از سنگ چنان نیکو بنیان مانند بنای بیت المقدس و در آن مسجدی نیز هست. در سه فرسخی شمال آن مکانی است موسوم به مولد (مکان ولادت) ابراهیم یا الرها که گویند زایش ابراهیم پیغمبر در آنجاست. این نام تا آغاز سده ۹م روی این شهر باقی بود و از آن پس رومیان آنرا ادسا می خواندند که این نام هم حدود ۷۰۰ سال باقی مانده و پس از آنکه در قرن شانزدهم میلادی (سال ۱۵۱۷م) ترکان عثمانی در دوره سلطان سلیم عثمانی آنجا را از حکومت ممالیک حلب بدست آوردند، آن را «ارفا» نامیدند که تحریف نام عربی «رها» است. حران در سال ۵۳ پ. م محل درگیری سهمگینی میان لشکریان ایران و روم بوده که در این جنگ سورنا فرمانده سپاه ایران با ۱۰۰۰۰ نیرو موفق به شکست کراسوس فرمانده سپاه روم با ۴۲۰۰۰ نیرو می شود که این جنگ آغاز جنگ های ۷۰۰ ساله میان ایران و روم بوده است. امروزه حران مخروبه ای بیش نیست که در اطراف آن کولیها و عشایر عرب زبان در فصل زمستان چادر می زنند و به گوسفندچرانی مشغول می شوند و در فصل تابستان با توجه به خشکی زمین و گرمای هوا به طرف کناره های دریای مدیترانه در استان هاتای و یا به سوریه کوچ می کنند.
عکس حران
حران (به عربی: حران) یک روستا در سوریه است که در استان سویدا واقع شده است. حران ۱٬۵۲۳ نفر جمعیت دارد.
فهرست شهرهای سوریه
حران العوامید یک منطقهٔ مسکونی در سوریه است که در شهرستان دوما واقع شده است.
فهرست شهرهای سوریه
حران العوامید ۱۲٬۱۱۷ نفر جمعیت دارد.
حران (به عربی: حران) یک روستا در سوریه است که در ناحیه مرکزی معره النعمان واقع شده است. حران ۴۵۶ نفر جمعیت دارد.
فهرست شهرهای سوریه
م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی ب‍ه‍رام‍ی ح‍ران (زادهٔ ۱۳۱۴) مترجم ایرانی است. وی دانش آموخته رشته زبان انگلیسی است و از زبان های انگلیسی، فرانسوی آثاری را از شاهکارهای ادبیات جهان به زبان فارسی ترجمه کرده است.
آلیس آن سوی آینه، لوئیس کارول، تهران: جامی، ۱۳۷۴.
ماجراهای آلیس در سرزمین عجایب، لوئیس کارول، تهران: جامی، ۱۳۷۴.
رساله ای به نام در بقاء روح (از مجموع رسالات فلسفه نظری)، سنت آگوستین، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۴۳.
گنج یونانی، ایروینگ استون، تهران: جامی، ۱۳۶۹.
ارغنون سوم: سومین قانون اندیشه (در موضوع منطق عرفانی)، پ.د. اوسپنسکی، تهران: نشر بنیاد، ۱۳۷۰.
الفبای جنایت، آگاتا کریستی، تهران: جامی، ۱۳۷۲.
پرده، آگاتا کریستی، تهران: جامی، ۱۳۷۳.
انسان در گذرگاه تکامل، ایلین - سگال، تهران: امیرکبیر، چاپ سوم ۱۳۵۵.
انسان دنیای خود را گسترش می دهد، ایلین - سگال، تهران: امیرکبیر، چاپ دوم ۱۳۵۵.
جین ایر (متن کامل)، شارلوت برونته، تهران: جامی، چاپ ششم ۱۳۸۴.
بودا و اندیشه های او، سادهاتیسا، تهران: جامی، ۱۳۸۲.
رومن رولان و گاندی، بخش فرهنگی وزارت اطلاعات هند، تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، ۱۳۸۶.
شازده کوچولو، آنتوان دو سنت اگزوپری، تهران: انتشارات جامی، ۱۳۷۳.
مختصات: ۳۶°۵۲′ شمالی ۳۹°۰۲′ شرقی / ۳۶٫۸۶۷°شمالی ۳۹٫۰۳۳°شرقی / 36.867; 39.033
ارتش اشکانی
لیچیان (چین), شهری که طبق یک فرضیه جنجالی توسط رومی های اسیرشده در این نبرد بنا شده است
جنگ حران (کاره)، در منطقه ای در شمال میان رودان (بین النهرین) بین اورفه و راس العین بین سپاه اشکانیان (پارت ها) و جمهوری روم رخ داد. در ۶ می (۱۶ اردیبهشت) سال ۵۳ پیش از میلاد، سپاه کراسوس سردار رومی، با سپاه سورنا سردار اشکانی درگرفت و در ۱۹ خرداد (۹ ژوئن) چنین سالی پس از یک نبرد خونین، سپاه روم کاملاً شکست خورد و کراسوس نیز بعد از اینکه مذاکرات به خشونت کشیده شد کشته شد.
از آن زمان تا هفت صد سال بین دو ابرقدرت باستان یعنی روم و ایران اشکانی و ساسانی حالت جنگ و گاهی صلح برقرار بود. تاریخ نگاران به سبب کثرت سال های جنگ بین ایران و روم، این جنگ ها را جنگ های هفت صد ساله ایران و روم نامیده اند.
در آن دوران حکومت روم در دست سه «تریوم ویر» بود، یکی ژولیوس سزار، دومی پومپه و سومی کراسوس. سزار با شکست اقوام گل و پومپئوس نیز با پیروزی های پیشین خود در بالکان توانسته بودند وجهه خود را ارتقا دهند، در نتیجه کراسوس که در آن زمان فرمانروای سوریه بود، کوشید تا بخت خود را با یورش بردن به پارتیان بیازماید. او با وجود مخالفت رُم و با در اختیار داشتن یک سپاه هفت لژیونی و نیرومند و بدون اعلام جنگ در سال ۵۴ پیش از میلاد از رود فرات گذشت. سپس پلی را که بر فرات بود، ویران کرد، زیرا داستان هایی در مورد جنگ و گریز سواران پارتی و رشادت های آنان در سپاه روم پیچیده بود و آن ها را در وحشت از پارت ها فرو برده بود و کراسوس از فرار سربازانش بیم داشت. کراسوس در آغاز موفقیت هایی به دست آورد و ارتش به او لقب امپراتور داد. البته موفقیت های او بیش از تاراج روستاها و آبادی های بی پناه میانرودان چیز دیگری نبود. اُرد دوم فرستاده ای نزد کراسوس فرستاد تا دربارهٔ این دشمنی از او توضیح بخواهد و وی مغرورانه پاسخ داد که جواب پارتیان را در سلوکیه خواهد داد. آنگاه پیرترین فرستاده اُرد دوم به نام واگیز پاسخ گفت: اگر در دست من موئی دیدی، دیدار شهر سلوکیه نیز نصیبت خواهد شد. بدین ترتیب جنگ بین این دو ابرقدرت قطعی شد.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

حران در دانشنامه آزاد پارسی

حَرّان (Carrhae)
خرابه های دانشگاه حَرّان
(یا: کارهه؛ کارَه؛ کارای) شهری رومی در درۀ رود خابور در جنوب ترکیۀ امروزی. شهر حَرّان دارای دو دورۀ تاریخی است. دورۀ اول به قرن ۹ پ م بازمی گردد که آشور نَصیرپال آن را در بِینُ النَّهرین ساخت. پس از سقوط نِینَوا در ۶۱۲پ م، پایتخت آشور به آن جا منتقل شد؛ تا آن که در ۶۱۰پ م به دست سپاه کَلدِه گشوده شد. دورۀ دوم حران رومی است. جمعیت شهر در این دوره از اعراب، رومیان، یهودیان، یونانیان، سُریانیان، و دیگر اقوام سامی تبار بود. شهر طرحی شطرنجی یا هیپودامین داشت. شهر حَرّان به سبب قرار داشتن بر سر راه تجاری انطاکیه و بنادر رومی ساحل شرقی دریای مدیترانه همواره موضوع کشمکش ایرانیان و رومیان بود. در ۵۳پ م سورِن سردار پارتی، کراسوس کنسول رومی سوریه را در حران به سختی شکست داد و شهر به دست اشکانیان افتاد در این جنگ که به نبرد حران نیز مشهور است از سپاهیان ۶هزار نفری رومی تنها ۵۰۰ نفر جان به دربردند و کراسوس هم اعدام و سرش نزد اُرُد، شاه اشکانی، فرستاده شد. دیری نگذشت که فرهاد چهارم از حران چشم پوشید و آن را به روم واگذاشت. در ۲۱۷م کاراکالا از مقصد حران قصد حمله به اشکانیان را داشت که به قتل رسید. در ۲۳۶م اردشیر بابکان (۲۲۴ـ۲۴۰م) توانست حران را ضمیمۀ قلمرو ساسانی کند. در ۲۶۰م شاپور اول ساسانی (۲۴۰ـ۲۷۰م) در میانۀ راه حران به اِدِسا سپاه والریانوس امپراتور روم را شکست داد و بیش از۷۰هزار سرباز رومی را اسیر کرد. پس از شاپور اول، حران به قلمرو روم بازگشت. در ۵۴۰م خسرو انوشیروان سپاه یوستی نیانوس (ژوستن) امپراتور بیزانس را از حران بیرون راند. در ۶۰۵م خسرو پرویز دوباره حران را از روم پس گرفت، اما پس از شکست از سپاه هراکلیوس امپراتور بیزانس در ۶۲۲م حران برای همیشه از دست ایران خارج شد.

نقل قول های حران

حَرّان از شهرهای بسیار کهن، میان رودان است که اکنون در استان شانلی اورفه ترکیه قرار دارد.
• «حرّان شهری است که آن را نه نشانی است از زیبایی و نه آسایشی و سایه ای که به شب و روزش در آن بیاسایی، هوایش از ریشه ی نامش رُسته و آبش با سردی آشنایی نَجُسته است، دشت و هامونش از تف نیمروز سوزان است و شهر چونان کوره ای فروزان، نه در آن خفتنی توانی گرچه قلیل و نه دمی برآری جز دشوار و ثقیل، در متن بیابانی بی فریاد رها و در بطن صحرایی غیرآباد بنا گشته است. رونق شهری است را از دست داده و خیاط آفرینش اندامش را از جامه ی سرسبزی و خرّمی برهنه نهاده...» -> ابن جبیر، در ۷ ربیع الاول ۵۸۰/ ۱۷ ژوئن ۱۱۸۴

ارتباط محتوایی با حران

حران در جدول کلمات

حران
مرد بسیار تشنه

حران را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• نبرد حران   • کراسوس که بود   • مادر اسفندیار   • نام جنگ ایران و روم در زمان ساسانیان   • مادر اسفندیار که بود   • نام پیشتاز سپاه روم   • جنگ ایران و روم در قرآن   • پومپه   • معنی حران   • مفهوم حران   • تعریف حران   • معرفی حران   • حران چیست   • حران یعنی چی   • حران یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حران
کلمه : حران
اشتباه تایپی : pvhk
آوا : harrAn
نقش : اسم خاص مکان
عکس حران : در گوگل


آیا معنی حران مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )