برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1147 100 1

حروف ندا

معنی حروف ندا در لغت نامه دهخدا

حروف ندا. [ ح ُ ف ِ ن ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) حروفی که برای خواندن کس را بکار رود. و آن در عربی ، اء، یا، أیا، هیا، أی آمده است.

معنی حروف ندا به فارسی

حروف ندا
حروفی که برای خواندن کس بکار رود

حروف ندا را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• حرف ندا در جدول   • منادا در زبان فارسی   • حرف ندا دو حرفی   • منادا چیست   • حروف ندا در عربی   • تکرار آخرین حرف الفبا   • معنی حرف ندا   • شعر منادا   • معنی حروف ندا   • مفهوم حروف ندا   • تعریف حروف ندا   • معرفی حروف ندا   • حروف ندا چیست   • حروف ندا یعنی چی   • حروف ندا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حروف ندا
کلمه : حروف ندا
اشتباه تایپی : pv,t knh
عکس حروف ندا : در گوگل

آیا معنی حروف ندا مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )