برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1284 100 1

حریم

/harim/

مترادف حریم: اطراف، پیرامون، گرداگرد، حرم، مکان مقدس، محدوده، حیطه، قلمرو، مرز، منطقه محافظت شده

برابر پارسی: پیرامون، گرداگرد، سرا، بارگاه

معنی حریم در لغت نامه دهخدا

حریم. [ ح َ ] (ع مص ) بازداشتن از... || بی بهره گردانیدن از... حرمان. حَرم. حِرمة.

حریم. [ ح َ ] (ع ص ) بازداشت کرده و حرام کرده شده که مس آن جائز نیست. چیزی که حرام باشد. چیزی که حرام باشد و دست بدان نتوان کرد. || چیزی که آنرا حمایت کنند و جنگ کنند بر آن. || (اِ) شریک. انباز. || جامه ٔ مُحرِم. || جامه ای که محرمان برکندندی و باز آنرا نپوشیدندی در حرم. || حُرمت. آبروی مردم. || گرداگرد حوض و چاه. پیرامون. پیرامن. (محمودبن عمر ربنجنی ). گرداگرد. دور. دوروبر. حوالی. اطراف :
در زبان حجت از فر حریم ذوالفقار
شعر در معنی بسان عنبر سارا شود.
ناصرخسرو.
حرم آل رسول است ترا جای که هیچ
دیو را راه نبوده ست درآن شهره حریم.
ناصرخسرو.
بازگو تا چگونه داشته ای
حرمت آن بزرگوار حریم.
ناصرخسرو.
شیرمردان به حریمش سگ کهفند همه
اینت شیران که مدد ز آتش هیجا بینند.
خاقانی.
این کعبه را که سد سکندر حریم اوست
خضر خلیل مرتبه بنیان تازه کرد.
خاقانی.
هر کبوتر کز حریم کعبه ٔ جان آمده
زیر پرش نامه ٔ توفیق پنهان دیده اند.
خاقانی.
امسال بین که رفتم زی مکه ٔ مکارم
دیدم حریم حرمت کعبه در او مجاور.
خاقانی.
منزل تردامنان نبود حریم کوی دوست
هرکه نبود پاکدامن در حرم نامحرم است.
فیضی دکنی.
- حریم بئر یا حریم البئر ؛ پیرامن چاه. پیرامون چاه. گرداگرد چاه. سرچاه. کنار چاه. کناره ٔ چاه.
- حریم حوض ؛ گرداگرد حوض. (دهار).
- حریم دار ؛ پیرامون خانه از حقوق و مرافق آن. آنچه نسبت بخانه و چاه داشته باشد از حقوق. مقابل متن ، و آن آن مقدار از زمین است که تنها مالک خانه را در آن حقوق خاص است : این خانه متناً و حریماً هزار گز است. اصلاً این کلمه را بحریم چاه و اطراف آن اطلاق میکرده اند و سپس جای ممنوع و منهی التقرب را بدین نام نامیدند. (معجم البلدان ).
- حریم شهر ؛ گرداگرد شهر .
|| کسانی که عرفاً عرض شخص بشمار میروند. (فقه ).
- در حریم ؛ در کنف. در ح ...

معنی حریم به فارسی

حریم
آنچه حرام شده، پیرامون وگرداگردخانه وعمارت
( اسم ) آنچه از پیرامون خانه و عمارت که بدان متعلق باشد . ۲ - مکانی که کمایت و دفاع از آن واجب باشد. جمع : احرم احاریم
ابن فاتک از بنی اسد و راوی حدیث است
[privacy] [رایانه و فنّاوری اطلاعات، مهندسی مخابرات] محدوده ای که در آن تعیین می شود کدام اطلاعات شخصی است و ممکن است به چه منظور در اختیار چه کسانی قرار گیرد
[ گویش مازنی ] /harim/ دو طرف رود – زمین اطراف نهر و رود که غیرقابل تصرف است
ده از دهستان زیرخان بخش قدمگاه شهرستان نیشابور
[information privacy, data privacy, privacy of information] [رایانه و فنّاوری اطلاعات، علوم کتابداری و اطلاع رسانی] حوزۀ حفاظت از مدارکی که تنها افراد مجاز به آنها دسترسی دارند
[clearway] [حمل ونقل هوایی] منطقه ای مستطیل شکل، عاری از موانع غیرمجاز، بر فراز خشکی یا آب، در حریم فرودگاه و در انتهای باند برخاست که بخشی از اوج گیری هواپیما تا ارتفاعی معین بر فراز آن انجام می شود
[conservation easement] [مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست و جنگل] محدوده ای از حریم ملک با کاربری هایی که با حفاظت درازمدت و ضوابط زیست محیطی سازگار است
[patient privacy, consumer privacy] [مدیریت سلامت] محدودۀ اطلاعاتی که بیمار مایل است در اختیار ارائه دهندۀ خدمت قرار دهد
ثلث شهر بغداد را بدین نام میخواندند چه کاخ سلطنتی در میان آن بود
[right-of-way] [حمل ونقل درون شهری-جاده ای] نواری از زمین و ملک واقع در کنار مسیر که برای مقاصد حمل ونقل ...

معنی حریم در فرهنگ معین

حریم
(حَ) [ ع . ] (اِ.) ۱ - پیرامون و گرداگرد خانه . ۲ - مکانی که حمایت و دفاع از آن واجب باشد. ج . احرم . حروم .

معنی حریم در فرهنگ فارسی عمید

حریم
۱. پیرامون و گرداگرد خانه و عمارت.
۲. مکانی که حمایت و دفاع از آن واجب باشد.
۳. [قدیمی] آنچه حرام شده و مَس آن جایز نباشد.

حریم در دانشنامه اسلامی

حریم
حریم، اصطلاحی فقهی و حقوقی به معنای محدوده ای معین در اطراف برخی اموال غیرمنقول که برای بهره بردن کامل مالکان از آن اموال، از برخی تصرفات دیگران در آن محدوده منع شده است.
واژه عربی حریم از ریشه حرم (به معنای بازداشتن) است و معانی گوناگون حریم متضمن مفهوم ممنوعیت و محدودیت است، از جمله کار ممنوع و حرام ، هر چیزی که لمس کردن آن ممنوع است، جامه ای که عرب عصر جاهلی پوشیدن آن را در حرم ممنوع می دانستند، هر فرد یا چیزی که تحریر حمایت شخص است و برای دفاع از آن حاضر است بجنگد، مانند خانواده و دوست و شریک .
کاربرد و اصطلاح
حریم در دو معنا استعمال شده است.۱- محدوده ای از اطراف زمین احیا شده.۲- عِرض به کسر عین.معنای اصطلاحی حریم در فقه و حقوق به مفهوم لغوی آن نزدیک است و مراد از آن، محدوده خاصی از زمینِ اطرافِ مالی غیرمنقول (مانند خانه ، چاه و قنات ) است که صِرف بهره برداری از آن یا بهره برداری کامل از آن منوط به در تصرف داشتنِ آن زمین است حریم به معنای نخست به محدوده ای پیرامون مکان احیا شده از زمین موات گفته می شود که بهره برداری کامل از آن مکان متوقف بر آن محدوده است و تحت تصرف دیگری جز کسی که آن را احیا کرده، نیست.
جایگاه در فقه
از حریم به معنای نخست در باب احیاء موات بحث کرده اند.در منابع فقهی متقدم، موضوع حریم غالبآ در ضمن مباحثی چون معیشت ، قضایا و احکام، تجارت و بیع مطرح می شد، ولی در منابع بعدی در مبحث «احیای موات» به این موضوع پرداخته شده، زیرا یکی از شروط تملک زمینهای موات آن است که در حریمِ ملکِ کسی نباشد. برخی مؤلفان منابعِ قواعد فقه نیز گاهی، به مناسبت، به موضوع حریم پرداخته اند. حریم عمدتاً در مورد املاک (اموال غیرمنقول) مطرح می شود.
مصادیق
...
این مقاله درباره حریم حرمت ربا نوشته شده است.
بی گمان ظهور اسلام حکومتی، در پهنه جهان پرتحوّل و پر پدیده امروز، فقه پویا، همه سونگر، توانا و روش مند می طلبد، تا با درک درست پدیده ها و نیازها، پاسخهای درخور را عرضه کند. عرصه های گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی امروز با انبوه پرسمانها همراه است.بی توجهی و ندانستن شنا ...


حریم در دانشنامه ویکی پدیا

حریم
حریم یک اصطلاح فقهی و حقوقی است که متضمن مفهوم ممنوعیت و محدودیت است.
در احادیث، و در کتابهای فقهی، از «حریم مؤمن» سخن به میان آمده که مراد از آن، محدوده ای در اطراف هر شخص است که نشستن در آن موجب آزار او می شود.
حریم خصوصی جسمانی را می توان جلوگیری از وارد شدن فردی مزاحم به خلوت فردی دیگر تعریف نمود.
به نظر برخی از حقوق دانان، حریم را در حُکمِ ملکِ دارنده ملک اصلی دانسته است؛ در نتیجه، صاحب حریم مجاز است تصرفاتی را که کمال انتفاع از ملک، مقتضیِ آن است، در آن انجام دهد و دیگران را از تصرفاتی که باعث نقصان انتفاع او از ملکش می شود، بازدارد. ورود غیرمجاز به منزل و حریم خصوصی مسکن افراد می تواند مصداقی از جرم تصرف عدوانی محسوب شود. قوانین ایران در مورد هتک حرمت املاک غیر از منازل نیز قائل به مجازات شده است. مسکن افراد مورد توجه و حمایت ادیان و جوامع بشری بوده و در جهت حفظ حرمت آن تلاشهای زیادی شده است. بنحوی که در قانون حمور آبی که قدیمیترین قانون می باشد برای مرتکبین جرم هتک حرمت منازل مجازات بسیار شدید (مرگ) پیش بینی شده بود.
ریشه و اساس حریم خصوصی اطلاعاتی مربوط ممنوعیت افشاگری نامناسب و بدون کنترل داده های شخصی و مسائل قانونی مرتبط به آن است.
حریم ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
حریم (رمان)
حریم (فیلم)
حریم (به انگلیسی: Sanctuary) رمانی است اثر ویلیام فاکنر نویسنده آمریکایی و برنده جایزه نوبل ادبیات که برای نخستین بار در سال ۱۹۳۱ در آمریکا به چاپ رسید.
این کتاب به عنوان یکی از کتاب های جنجالی و پر سر و صدای فاکنر به شمار می رود و موضوع حول محور تجاوز و قتل نوشته شده است. نقدهای خوبی بر این کتاب نوشته شد و کتاب فروش خوبی هم کرد اما فاکنر خود معتقد بوده است که این کتاب از جمله کتاب های ضعیف اش می باشد که صرفاً برای عامه پسند بودن و کسب درآمد نوشته شده است. این موضوع میان محققان و دوستان فاکنر مورد بحث است ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

حریم در دانشنامه آزاد پارسی

(در لغت به معنای بازداشت شده، محدوده، حوالی و اطراف) در اصطلاح حقوق، محدوده ای پیرامون مِلک. طبق مادۀ ۱۳۶ قانون مدنی، حریم، مقداری از اراضی اطراف مِلک و قَنات و نَهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد. به تصریح مادۀ ۱۳۹ قانون مدنی حریم هر ملک، در حکم ملک صاحب حریم است و تَمَلک و تصرف در آن، که با طبیعت و مقصود از حریم، یعنی کمال انتفاع از مال، منافات داشته باشد، بدون اذن مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمی تواند در حریم چاه یا قنات متعلق به دیگری، چاه یا قنات حفر کند، زیرا مضرّ به انتفاع مالک است. حریم در واقع ملک تَبَعی و از توابع ملک مالک است و او می تواند از آن مُنتفع شود یا آن را به دیگری واگذار کند. مواد ۱۳۷ و ۱۳۸ قانون مدنی حریم چاه برای آب خوردن را ۲۰ گز و برای زراعت را ۳۰ گز دانسته است؛ نیز تصریح می کند که حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رِخِوه (سست)، ۵۰۰ گز و در زمین سخت، ۲۵۰ گز است و اگر این مقدار برای دفع ضرر کافی نباشد، به آن افزوده می شود. در قانون مدنی، حُکمی دربارۀ حریم درخت نیامده، اما در فقه حریم درخت، به اندازۀ وصول ریشه ها و شاخه ها و نیز مَعْبَر برای آبیاری و استفاده از درخت است.

ارتباط محتوایی با حریم

حریم در جدول کلمات

تدوین قانون مادر که ساده و شفاف حریم دخالت دولت را در فعالیت های اقتصادی مشخص کند
ازادسازی اقتصاد

معنی حریم به انگلیسی

adytum (اسم)
محراب ، حریم ، حرم ، خلوتگاه
sanctum (اسم)
حریم ، خلوتگاه ، قدس الاقداس ، جایگاه مقدس ، قدس
frontage (اسم)
حریم ، نمای ساختمان ، جلو خان

معنی کلمه حریم به عربی

حریم
واجهة

حریم را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد ارمین
مرز.هم خانواده حرم حرمت
شهداد
مکان شخصی ، جایی که فقط برای یک یا چند فرد است که در ان زندگی میکنند
سبا
مکانی که برای دیگران ارزش نظر ندارد
...
محدوده
مهدی
قلمرو
مهدی
چرت و پرت نگین

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• حریم خصوصی گوگل   • حریم ترسناک   • فیلم ترسناک حریم   • بازی حریم   • حریم خصوصی زن وشوهر   • حریم خصوصی چیست   • حریم زناشویی   • حریم خصوصی زنان   • معنی حریم   • مفهوم حریم   • تعریف حریم   • معرفی حریم   • حریم چیست   • حریم یعنی چی   • حریم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حریم
کلمه : حریم
اشتباه تایپی : pvdl
آوا : harim
نقش : اسم
عکس حریم : در گوگل

آیا معنی حریم مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )