برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1143 100 1

حر عاملی

معنی حر عاملی در لغت نامه دهخدا

حر عاملی. [ ح ُرْ رِ م ِ] (اِخ ) احمدبن حسن بن علی مشغری. از دانشمندان شیعه ٔ عهد صفوی و برادر محمدبن حسن شیخ الاسلام مشهد است که در 1040 هَ. ق. متولد شد و پس از مرگ برادر در 1104 هَ. ق. خود بدان مقام رسید و در 1115 هَ. ق. بدستور شاه سلطان حسین صفوی به اصفهان شد، و تا 1120 هَ. ق. زنده بود. او راست : تاریخ صغیر و تاریخ کبیر و تفسیر قرآن و جواهر کلام و حاشیه بر مختصر نافع. (امل الاَّمل ) (ذریعه ج 4 ص 259). خاندان وی خود را از فرزندان حربن یزید ریاحی دانند. وی کتابی بنام «روض الناظرین فی علم الاولین و الاَّخرین » بتقلید از «روض المناظر فی علم الاوایل و الاواخر» تألیف ابن شحنه ٔ حلبی متوفی 815 هَ. ق. تألیف کرد، و سپس «الدر المسلوک فی احوال الانبیاء و الاوصیاء و الملوک » را از روی آن بنگاشت. (فهرست کتابخانه ٔ مرکزی دانشگاه ج 2 ص 568، 572).

حر عاملی. [ ح ُرْ رِ م ِ ] (اِخ ) محمدبن حسن بن علی بن حسین مشغری. در 8 رجب 1033 هَ. ق. در مشغر جبل عامل متولد گردید و تا سن چهل سالگی در کشور سوریه و جبل عامل نزد استادان شیعی تعلیم یافت و دو بار به حج رفت و سپس به عراق و خراسان رهسپارگردید، و به منصب شیخ الاسلامی و قاضی القضاتی مشهد منصوب شد، و دو بار نیز از اینجا به حج رفت. و در اصفهان مورد احترام محمدباقر مجلسی و شاه صفوی قرار گرفت.او راست : اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات. الاثنی عشریة فی ردالصوفیة. الاجازات. احوال الصحابة. اربعین حدیث. ارجوزه ای در ارث. ارجوزه ای در زکات. ارجوزه ای در هندسه. امل الاَّمل فی علماء جبل عامل که در 1302 هَ. ق. در تهران بچاپ سنگ و بار دیگر در 1306 هَ. ق. چاپ شده است ، و در آن 209 تن از علماء معرفی شده اند. تذکرةالمتبحرین فی ترجمةالعلماء المتأخرین که مانند ذیل برای فهرست شیخ طوسی نگاشته و در آن یکهزار و صدو ده تن و یکهزار و پانصد و هفده کتاب معرفی شده است. بدایةالهدایة که ملخص «هدایةالامة» است ، و این منتخب از «وسائل الشیعة» است. تفصیل وسائل الشیعة که به وسائل معروف است. وی در این کتاب همه ٔ اخباری را که در قرن چهارم در کتب سته ٔ شیعه گرد آمده بود یکجا گرد آورد و روایاتی بسیار برآنها افزود، و تا کنون سه مرتبه چاپ شده است. التنبیه فی التنزیه. تواترالقرآن. الجواهر السنیة، در احادیث قدسی. دیوان شعر در بیست هزار بیت. صحیفه ٔ ثانیه ...

معنی حر عاملی به فارسی

حر عاملی
محمد ابن علی بن حسن بن علی بن حسن مشغری ( و . مشغر جبل عامل ۱٠۳۳ ه. ق . - ف. مشهد ۱۱٠۴ ه. ق. ). وی تا سن چهل سالگی در سوریه و جبل عامل نزد استادان شیعی تعلیم یافت و دو بار بحج رفت و سپس بعراق و خراسان رهسپار گردید و بمنصب شیخ الاسلامی و قاضی القضاتی مشهد منصوب شد و دو بار نیز از آنجا بحج رفت . آثار او عبارتند از: اثبات الهداه بالنصوص و المعجزات الاثنا عشریه فی رد الصوفیه الاجازات احوال الصحابه اربعین حدیث ارجوزه در زکات ارجوزه در هندسه . پس از وفات او را در صحن آستانه قدس نزدیک در مدرسه میرزا جعفر دفن کردند . یا احمد بن حسن بن علی مشغری از دانشمندان شیعه عهد صفوی ( و. ۱٠۴٠ ه. ق. - ف. پس از ۱۱۲٠ ه. ق. ) وی برادر محمد شیخ الاسلام مشهور است . او پس از مرگ برادر در ۱۱٠۴ بمقام شیخ الاسلامی رسید و در ۱۱۱۵ بدستور شاه سلطان حسین صفوی باصفهان رفت . از آثار او تاریخ صغیر تاریخ کبیر تفسیر قر آن جواهر کلام حاشیه بر مختصر نافع را باید نام برد .
محمد ابن حسن بن علی ابن حسین مشغری در مشغل جبل عامل متولد گردید

حر عاملی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• کرامات شیخ حر عاملی   • شیخ حر عاملی کیست   • زندگينامه شيخ حر عاملي   • حر عاملی که بود   • حر عاملی مشهد   • خیابان حر عاملی مشهد   • آثار شیخ حر عاملی   • حر عاملی وسائل الشیعه   • معنی حر عاملی   • مفهوم حر عاملی   • تعریف حر عاملی   • معرفی حر عاملی   • حر عاملی چیست   • حر عاملی یعنی چی   • حر عاملی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حر عاملی
کلمه : حر عاملی
اشتباه تایپی : pv uhlgd
عکس حر عاملی : در گوگل

آیا معنی حر عاملی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )