انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 1074 100 1

حشویه

معنی حشویه در لغت نامه دهخدا

حشویة. [ ح َش ْ وی ی َ ] (اِخ ) رجوع به حشویه شود.

حشویه. [ ح َش ْ وی ی َ / ح َ ش َ وی ی َ ] (اِخ ) طوایفی هستند از مبتدعة و معتزلة و مرجیة و جبریة و شیعة و خوارج (از نظر اهل سنت و جماعت ). تهانوی گوید: گروهی هستند که به ظواهرآیات کلام آلهی متمسک شده و به تجسم و غیره قائل گردیده. و آنان یکی از فرقه های گمراه شده در شریعت اسلامی میباشند. سبکی در شرح اصول ابن حاجب گوید: حشویه ؛ طایفه ای میباشند که از راه راست گمراه گردیده و آیات الهی را بر آنچه ظاهر امر حاکی است تفسیر کنند. و معتقدند که مراد ایزدی هم همان است که آنان استنباط کرده اند. بدین نام نامیده شده اند برای آنکه در حلقه ٔ درس حسن بصری بودند، حسن سخنانی از آنها شنید که با مذهب اسلام مخالف بود. فرمان داد تا آنها را به «حشاء» حلقه ٔ درس برند. این شد که آنان را به «حشاء» نسبت دادند. و آنان را حشویة به فتح شین خواندند. و برخی گفته اند که چون جمعی از این طایفه ٔ مجسمه هستند. خود هرچه هستند باشند اما چون جسم حشو است بر این قیاس آنها را حشویه به سکون شین نامیدند. جمعی دیگر گفته اند: مراد به حشویه طایفه ای هستند که بحث در آیات صفات را جایز ندانند. زیرا گویند ما از اجراء آن آیات بر حسب ظاهر معذوریم. ولی بدانچه خدای تعالی اراده فرموده معتقدیم و جزم داریم که مراد الهی معنی ظاهر آیات نیست. و تأویل آن آیات را به خداوند واگذار کنند. بنابراین اطلاق نام حشویه به کسانی که چنین اعتقادی دارند غیر مستحسن باشد زیرا این عقیده ٔ سلف صالح است - انتهی. و برخی دیگر گفته که آنان گروهی هستند که میگویند جایز است خدای تعالی با ما به مهملات خطاب کند، و حشو را بر دین اطلاق کنند، چه گویند که دین مأخوذ از کتاب و سنت است. و این دو حشو واسطه ٔ بین حق وپیمبر و مردم باشند. چنانکه خفاجی در سوره ٔ بقره درحاشیه که بر بیضاوی نوشته در تفسیر آیه ٔ «فاما یاتینکم منی هدی فمن تبع هدای فلاخوف علیهم و لاهم یحزنون »(قرآن 38/2). ذکر این مطلب را کرده است. (کشاف اصطلاحات الفنون ). نوبختی گوید: و فرقة منهم یسمون الشکاک و البتریة، اصحاب الحدیث منهم سفیان بن سعید الثوری و شریک بن عبداﷲ و ابن ابی لیلی و محمدبن ادریس الشافعی و مالک بن أنس و نظرائهم من اهل الحشو و الجمهور العظیم و یسمون الحشویة. (ص 6 فرق سعد و ص 7 فرق نوبختی ). و سمیت الحشویه حشویة لانهم یحشون الاحادیث التی لااصل لها فی الاحادیث المرویة و الجمیع یقولون بالجبر و التشبیه و ان اﷲ موصوف عندهم بالنفس و الید و السمع و البصر و قالوا کل ثقة من العلماء یأتی بخبر مسند عن النبی فهو حجة. (تعریفات جرجانی ) (الحور العین ص 341) (ابن المرتضی المنیة و الامل ص 11). در قرن سوم هجری افکاری جدید به دست ایرانیان با کمک فلسفه ٔ یونان و ایران در میان مسلمانان منتشر گردیده ، در آغاز کار این افکار به نام ضلالت و گمراهی از طرف مقامات مذهبی تکفیر و طرد گردید، ولیکن اندک اندک بر نفوذ آنها افزوده گشت تا آنجا که بسیاری از اصول و عقاید ساده ٔ قدیم متروک گشت و جای آنها به افکار جدید داده شد. مثلاً تمسک به ظواهر قرآن و جمود بر مفاهیم تحت اللفظ آن که خود مدتها یکی از عوامل جلوگیری از ورود و نفوذ افکار فلسفی جدید بود، بعدها بعنوان فکر عقب افتاده و معتقدات رجاله و اراذل ناس شناخته شد و صاحبان چنین افکار بنام «حشویة» خوانده شدند. افکار و عقاید حشویه که مبتنی بر جسمانی و قابل رؤیت بودن خدا وملائکه است در دو قرن اول از اصول اولیه و متبع همه ٔمسلمانان بود، ایشان عدم رؤیت را ناشی از علل مادی دیگر میشمردند و آیات قرآن را طبق ظواهر آن تفسیر میکردند همچون نشستن خدا بر تخت و گذشتن وی از برابر صفوف ملائکه ، لیکن بعدها معتزله و سایر پیروان فلسفه از وجود کلمه ٔ روح و مانند آن در قرآن استفاده نمود،آن را با موجودات متافیزیک فلسفه ٔ یونان تطبیق کردند، و وجود عالم متافیزیک در اسلام اندک اندک پذیرفته شد و ملائکه و روحانیات از موجودات آن عالم شناخته شدند. و بنابراین قابلیت رؤیت از آنها سلب شد. و کسانی که طبق اصول متبع قدیم و صدر اسلام قائل به تجسم بودند بنامهای مجسمه و اهل الرویه ٔ و «حشویه » خوانده شدند و عقاید ایشان مورد تحقیر قرار گرفت. صفدی در آنجا که چهار مذهب اهل سنت را، دسته بندی میکند، میگوید: غالب حنفیان معتزله اند، و غالب شافعیان اشعری اند، و غالب مالکیان قدری اند، و غالب حنبلیان از حشویه هستند. و چنانکه معروفست قشری ترین مذاهب اهل سنت همان حنبلیان هستند که بیش از سایرین به ظواهر قرآن تمسک میجویند. بعدها کلمه ٔ «حشویه » مانند یک صفت ذم برای بسیاری از فرق بکار رفته است. صاحب آنندراج گوید: فرقه هااند: معتزله ، شیعه ، مرجیه ، خوارج. فرید وجدی گوید: فرقه یی از معتزله اند که به ظواهر قرآن چسبیده و به تجسم گرائیدند. (دائرة المعارف فرید وجدی ). و این نادرست میباشد، چون معتزله و اسماعیلیه و شیعه اولین پایه گذاران تاویل و نخستین مخالفان حشویه بودند. شهرستانی از چند تن از حشویان نام برده و سلیمیه را یکی از فرق آنها میشناسد.

معنی حشویه به فارسی

حشویه
طوایفی هستند از مبتدعه و معتزله و مرجیه و جبریه و سیعه و خوارج
از فرقه ها است

معنی حشویه در فرهنگ فارسی عمید

حشویه
کسانی که به اصول عبادات توجه ندارند و به واجبات و تکالیف شرعی پابند نیستند.

حشویه در دانشنامه اسلامی

تفاسیر حشویه به تفاسیر روایی محض، بدون تدبر و تامل در صحت و سقم احادیث اطلاق می شود.
در قرون اولیه و عصرهای آغازین تدوین تفسیر ، با توجه به حدیث منقول از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلّم درباره تفسیر به رای و گناه شمردن چنین تفسیری، غالب مفسران - به جز باطنیان - برای این که مرتکب چنین خطایی و معذب به آتش دوزخ نشوند، کوشیدند به جای تدبر و اعمال نظر و استنباط از آیات و بیان مفهوم و مفاد قرآن ، به نقل احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلّم یا اصحاب در تفسیر آیه ای بپردازند؛ تا آن جا که برخی از اخباریان شیعه و ظاهرگرایان سنی می گفتند اگر حدیثی در تفسیر آیه ای از قرآن نرسیده باشد، آن آیه را نباید تفسیر کرد؛ باید گفت خدا و رسولش به تفسیر این آیه دانا هستند. این شیوه باعث شد این گروه برای یافتن حدیثی در تفسیر آیات قرآن، به هر منبع و سرچشمه ای مراجعه کنند؛ لذا در صحت و سقم حدیث، تدبر و درایت را لازم نمی دانستند؛ در نتیجه، روایات اسرائیلی و ساخته و پرداخته سازندگان و سوداگران حدیث به فراوانی وارد احادیث تفسیری شد.
حشویه
در قرن چهارم و پنجم هجری به این دسته از محدثان و اخباریان شیعه لقب "حشویه" داده بودند؛ یعنی کسانی که مغزهای خود را انباشته از حدیث کرده، درباره آن هیچ نمی اندیشند و اصالت را به حدیث می دهند. یکی از آثار حشوی گری، اعتقاد به تحریف قرآن بود.
فرقه حشویه یکی از شعب و فرق انحرافی در اسلام به شمار می رود. در این مقاله به شرح و نقد آراء و عقائد این نحله می پردازیم.
برای شناخت واقعی هر فرقه بررسی عقیده خاص و عملکرد آن فرقه لازم است ولی کافی نیست. زیرا اعتقادات عمومی هر فرقه ای از جهت انتساب پیدا کردن به مذهب خاص، مورد نظر دقیق محققین است. در نتیجه بحث از عقائد عام هر فرقه ضرورت دارد و بررسی عقائد خاص و منفرد هر فرقه به ضرورت دیگر طلب می شود. در این مقاله با فرقه ای به نام حشویه آشنا می شویم.
فرقه حشویه و بزرگان آن
حشویه بر فرقه ای از عامّه (اهل سنت) اطلاق می شود که به هر خبری، هر چند متناقض عمل می کنند و به ظواهر قرآن، هر چند مخالف با دلیل قطعی تمسک می جویند.این فرقه همان افراطیون اهل سنت هستند و به نظر عقلی بی اعتناء بوده و این نظرات را بدعت می دانند. این عده برای یاری رساندن به عقائد باطل خویش به جعل حدیث روی آورده و جعل حدیث را وسیله ای برای هدف خود انگاشته بودند. صاحبان عقاید خاص افراطی موسسین اولیه این فرقه محسوب می شوند. آنها به مجلس درس حسن بصری حاضر شده و به وی اشکال می نمودند و حسن بصری نیز ایشان را به حاشیه مجلس خود رانده بود و از این جهت به «حشویه» معروف شدند. احمد حنبل و حامیان او به حشویه خوانده می شدند. نویسندگان عقاید افرادی مانند مضر و کهمس و احمد هیجی از روسای مشبهه را به عنوان حشویه معرفی می کنند. صاحب بن عباد، بخاری صاحب مهمترین کتاب صحیح اهل سنت را حشوی خوانده است.
جعل روایات مبنای علمی حشویه
ماهیت علمی حشویه جز عمل به روایات جعلی نیست. وجهه این فرقه در این روش شناخته می شود. تمام عقائد ابراز شده در این فرقه به نحوی با روایات جعلی ارتباط دارد. از جمله قول به تحریف قرآن و عدم عصمت انبیاء و... این منحرفین جعل روایت را به خاطر یاری رساندن به عقائد خویش، جایز می دانستند و از جمله روایاتی که جعل نموده اند روایاتی است که برای امامت ابی بکر ذکر می کنند.
عقاید حشویه
...

حشویه در دانشنامه آزاد پارسی

حَشْویه
گروهی که به ظواهر آیات کلام الهی تمسک می جویند و به تجسم و تشبیه قائلند. افکار و عقاید حشویه که مبتنی بر جسمانی و قابل رؤیت بودن خدا و ملائکه است در قرون اولیۀ هجری بسیار رایج بود. ایشان عدم رؤیت را ناشی از علل مادی می شمردند و نشستن خدا بر تخت و گذشتن وی از برابر صفوف ملائکه را به همان معنای ظاهری و مادی آن می گرفتند. از این رو اصطلاح حَشْویه به فرقۀ ظاهریه و گاهی نیز کلاً به اخباریون و اهل حدیث اطلاق می شده است.

حشویه را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی حشویه   • مفهوم حشویه   • تعریف حشویه   • معرفی حشویه   • حشویه چیست   • حشویه یعنی چی   • حشویه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حشویه
کلمه : حشویه
اشتباه تایپی : pa,di
عکس حشویه : در گوگل


آیا معنی حشویه مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )