برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1138 100 1

حضرت ذوالکفل

حضرت ذوالکفل در دانشنامه اسلامی

حضرت ذوالکفل
ذوالکفل (به معنی صاحب حصار) در قرآن و روایات اسلامی از پیامبران بنی اسرائیل دانسته شده است.
اکثر مورخین لقب آن حضرت را ذو الکفل و نام او را حزقیل نوشته اند.نام پدر وی ادریم نام داشت. زمان ظهور او ۴۸۳۰ سال بعد از هبوط آدم بوده است. مدت عمر ایشان را ۷۵ سال نوشته اند.نسب حضرت ذوالکفل را برخی الیاس بعضی یسع و دسته ای زکریا دانسته اند در هر حال پیغمبری بود، پس از سلیمان که کفالت امور هفتاد پیغمبر را به عهده داشت.محمد بن جریر طبری ذوالکفل را مرد نیکی دانسته است که پیامبری نداشته است.بیدوی، ذوالکفل را با حزقیال پیامبر برابر دانسته است.
از قصص انبیاء نقل شده است که ذوالکفل پسر داوود و برادر سلیمان بوده است. در قرآن او مردی شکیبا و نیک سیرت دانسته شده است.مقبره منسوب به ذوالکفل در عراق، در نزدیکی نجف در روستایی به نام کفل قرار دارد که یهودیان و مسلمانان آن را زیارت می کنند.
میرخواند در حبیب السیر گوید: بنا بر اصح او غیر حزقیل و الیسع بلکه وصی الیسع است و به نبوت بر کنعانیان فائز گردید و امروز ذوالکفل نام محلی است میان حلة و بغداد نزدیک برص و بدانجا قبه ای که گویند قبر ذوالکفل است و مزار است.
صاحب قاموس الاعلام ترکی گوید: به مناسبت بودن وی یکی از انبیاء بنی اسرائیل نام او در قرآن کریم آمده است. و با این که این کلمه عربی است در امر اصل عبرانی آن اختلاف است و گمان میرود که او حزقیل باشد. وی بعد از الیسع مبعوث نبوت شده است. به روایتی قبر او در بتلیس است و نیز در شام و بعض جاهای دیگر گفته اند.
برخی از محققان جدید تاریخ برآنند که ذوالکفل از بنی اسرائیل نیست و افکار و مواعظ و معتقدات وی با بنی اسرائیل مخالف باشد و آن را منسوب به یکی از قبائل عرب گمان برده و نبوت او را نیز انکار کنند. نام مردی از بنی اسرائیل که حریص به محرمات بود لکن سپس توبه کرد و گفت والله لااعصی الله ابدا و قضا را همان شب وفات یافت و صباح این جمله را بر در خانه او نوشته دیدند که: «ان الله قد غفر لذی الکفل».

ذوالکفل در قرآن کریم
نام ذوالکفل نیز در دو سوره از سوره های قرآن کریم ذکر شده است. یکی در سوره انبیاء و دیگری سوره ص.
خداوند در سوره انبیاء می فرماید: «و إسمعیل و إدریس و ذا الکفل کل من الصبرین»:واسماعیل و ادریس و ذو الکفل ...

ارتباط محتوایی با حضرت ذوالکفل

حضرت ذوالکفل را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی حضرت ذوالکفل   • مفهوم حضرت ذوالکفل   • تعریف حضرت ذوالکفل   • معرفی حضرت ذوالکفل   • حضرت ذوالکفل چیست   • حضرت ذوالکفل یعنی چی   • حضرت ذوالکفل یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حضرت ذوالکفل
کلمه : حضرت ذوالکفل
اشتباه تایپی : pqvj b,hg;tg
عکس حضرت ذوالکفل : در گوگل

آیا معنی حضرت ذوالکفل مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )