برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1323 100 1

حضرت عیسی علیه السلام

حضرت عیسی علیه السلام در دانشنامه اسلامی

حضرت عیسی علیه السلام
حضرت عیسی علیه السلام، پیامبر مسیحیان و یکی از پیامبران اولوالعزم و صاحب شریعت می باشد و کتاب آسمانی او انجیل نام دارد. آن حضرت آخرین پیامبر قبل از پیامبر خاتم صلی الله علیه وآله است. او دارای مقام امامت و از گواهان اعمال، و بشارت دهندگان به آمدن پیامبر اسلام بود. از معجزات اوست: خلق مرغ، زنده کردن مردگان، شفای کور مادرزاد و برصی و خبر دادن از غیب.
هنگامی که یهود بر آن جناب شورید و تصمیم گرفت او را به قتل برساند، خدای تعالی او را از دست یهود نجات داد و به سوی خود بالا برد و مساله عیسی علیه السلام برای یهود مشتبه شد.
عیسی اصل آن یسوع است به معنی نجات دهنده لفظ «عیسو» مقلوب یسوع است و شاید «عیسی» تحریف «عیسو» باشد در قاموس کتاب مقدس زیر لغت یسوع گوید: آن به معنی نجات دهنده و مقصود از آن مسیح است. و در زبان عبرانی میان لفظ یسوع و یوشع فرقی نیست.
در اقرب الموارد گوید: عیسی لفظی است عبرانی یا سریانی به قولی آن مقلوب یسوع است آن نیز عبرانی است و شاید عیسی تحریف عیسو باشد لفظ عیسی را مسلمانان بسید ما یسوع مسیح نام نهاده اند.
در المیزان ج 3 ص 211 فرموده اصل عیسی یشوع (با شین) است و آن را نجات دهنده تفسیر کرده اند در بعضی اخبار آن را به «یعیش» تفسیر کرده اند و آن انسب است.
نسب حضرت عیسی از طرف مادر اختلاف است به نقل از مسلمانان از نسل هارون و از طایفهٔ لاوی می باشد و به نظر مسیحیان وی از لاوی نبود بلکه نسبش به داوود پادشاه می رسید و از طایفه یهودا بود.
به نقلی نسب حضرت مریم این گونه است که: مریم بنت عمران بن ماثان بن العازار بن أبی یوذ بن یوزن بن زربابل بن سالیان بن یوحنا بن أوشیا بن أمون بن منشکن بن حازقا بن أخاز بن یوثام بن عوزیا بن یورام بن ساقط بن ایشا بن راجعیم بن سلیمان بن داود بن ایشی بن عوبد بن سلمون بن یاعز بن نحشون بن عمیاد بن رام بن حصروم بن فارص بن یهوذا بن یعقوب علیه السلام.
حضرت عیسی علیه السلام یکی از پیامبران اولواالعزم است که نام مبارک ایشان در قرآن 25 بار به عنوان عیسی، و 13 بار به عنوان مسیح آمده است.

ارتباط محتوایی با حضرت عیسی علیه السلام

حضرت عیسی علیه السلام را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی حضرت عیسی علیه السلام   • مفهوم حضرت عیسی علیه السلام   • تعریف حضرت عیسی علیه السلام   • معرفی حضرت عیسی علیه السلام   • حضرت عیسی علیه السلام چیست   • حضرت عیسی علیه السلام یعنی چی   • حضرت عیسی علیه السلام یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حضرت عیسی علیه السلام
کلمه : حضرت عیسی علیه السلام
اشتباه تایپی : pqvj udsd ugdi hgsghl
عکس حضرت عیسی علیه السلام : در گوگل

آیا معنی حضرت عیسی علیه السلام مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )