برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1312 100 1

حمزة بن حبیب

حمزة بن حبیب در دانشنامه اسلامی

حمزة بن حبیب
حمزة بن حبیب، امام قاریان کوفه و یکی از قراء سبعه است.
کنیه وی ابوعُماره و لقبش زیّات بود. ← علت ملقب شدن به زیات ملقب شدن او به زیّات (روغن فروش) به سبب پیشه او بوده که از کوفه روغن به حلوان می برده و در مقابل پنیر و گردو می آورده است. و ازاین رو، یک سال در کوفه و یک سال در حلوان زندگی می کرده است. سال تولد حمزة بن حبیب در سال ۸۰ در شهر حُلوانِ به دنیا آمد و بنابراین، احتمالا برخی صحابه را دیده است. اصالت حمزة بن حبیب اصل او ایرانی است و چون مولای تَیْم اللّه بود ، او را تَیمی نیز خوانده اند. حمزة بن حبیب از اصحاب امام صادق شیخ طوسی وی را در شمار اصحاب امام صادق علیه السلام آورده است. اساتید حمزة بن حبیب حمزه قرائت را نزد گروهی از تابعین، امام جعفر صادق علیه السلام و برخی اصحاب مشهور ایشان، نظیر سلیمان بن مهران اعمش، محمد بن عبدالرحمان بن ابی لیلی، حُمران بن اَعیَن و حَکَم بن عُتیبه، فراگرفت. استادان اصلی او اعمش و ابن ابی لیلی بودند که در قرائت قرآن، به ترتیب، از پیروان ابن مسعود و علی علیه السلام به شمار می رفتند. در رؤیایی مشهور، اما عجیب که به حمزه نسبت داده شده، سلسله طولی استادان قرائت وی آمده است. رسیدن حمزة بن حبیب به درجه استادی حمزه در پانزده سالگی قرائت خود را تکمیل کرد و پس از عاصم بن ابی النجود و اعمش، در سال ۱۰۰ امام قرائت در کوفه شد ، چنان که بسیاری از اهل کوفه و برخی از اهل حلوان قرائت را نزد او آموختند. شاگردان حمزة بن حبیب برخی از مهم ترین شاگردان او، علی بن حمزه کسایی، سفیان ثوری، و کیع بن جراح و ابراهیم بن ادهم بودند. درگذشت حمزة بن حبیب وی در ۱۵۶ در حلوان درگذشت. منابع متقدم وی را در علم و عمل ستوده اند. احمدبن حنبل و یحیی بن معین او را ثقه دانسته اند و نَسائی روایت از او را جایز شمرده است. وی فردی عابد و زاهد بوده که به یادگیری و یاددادن قرائت قرآن اشتیاق بسیار داشته و گویا در مقابل تعلیم قرآن مزدی نمی گرفته است. بزرگانی چون اعمش و ابوحنیفه از آگاهی او به قرآن و فرایض تجلیل کرده اند و سفیان نوری او را سرآمد مردم روزگار خود در این دو علم دانسته است. ابن ندیم نیز او را از فقها شمرده و تألیفکتاب الفرائض را به او نسبت د ...

ارتباط محتوایی با حمزة بن حبیب

حمزة بن حبیب را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی حمزة بن حبیب   • مفهوم حمزة بن حبیب   • تعریف حمزة بن حبیب   • معرفی حمزة بن حبیب   • حمزة بن حبیب چیست   • حمزة بن حبیب یعنی چی   • حمزة بن حبیب یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حمزة بن حبیب
کلمه : حمزة بن حبیب
اشتباه تایپی : plcة fk pfdf
عکس حمزة بن حبیب : در گوگل

آیا معنی حمزة بن حبیب مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )