برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1313 100 1

حملی سالبه

معنی حملی سالبه در لغت نامه دهخدا

حملی سالبه. [ ح َ لی ِ ل ِ ب َ / ب ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) در قضیه ٔ حملی چون هر یک از محکوم علیه و محکوم به مفردی اند یا در قوت مفردی اگر رفع ربطحمل محکوم به بر محکوم علیه کنند، و گویند زید بصیر نیست آنرا حملی سالبه خوانند. (اساس الاقتباس ص 69).

معنی حملی سالبه به فارسی

حملی سالبه
در قضیه حملی چون هر یک محکوم علیه و محکوم به مفردیاند یا در قوت مفردی ربط میان ایشان بحمل محکوم به بر محکوم علیه بود

حملی سالبه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی حملی سالبه   • مفهوم حملی سالبه   • تعریف حملی سالبه   • معرفی حملی سالبه   • حملی سالبه چیست   • حملی سالبه یعنی چی   • حملی سالبه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حملی سالبه
کلمه : حملی سالبه
اشتباه تایپی : plgd shgfi
عکس حملی سالبه : در گوگل

آیا معنی حملی سالبه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )