برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1199 100 1

حمل و نقل (قرآن)

حمل و نقل (قرآن) در دانشنامه اسلامی

حمل و نقل (قرآن)
حمل و نقل به معنای جابجایی بار است.
«حمل» به معنای بردن چیزی از جایی به جایی و بار برداشتن و «نقل» به معنای از جایی به جای دیگر بردن چیزی و تغییر مکان دادن است. در این مدخل، حمل و نقل به معنای عرفی ـ نه هر نوع جابه جایی ـ مقصود است که از جملاتی مانند «حملناهم فی البر و البحر» استفاده شده است.
حکم حمل و نقل
جابه جایی کالاهای حلال، مانند مواد غذایی حلال، جایز و حمل کننده مستحق اجرت آن است. حمل و نقل کالاهای حرام، مانند مواد مست کننده حرام و قرارداد باطل است و در نتیجه حمل کننده در صورت علم به آن مستحق هیچ اجرتی نخواهد بود.

حمل و نقل (قرآن) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی حمل و نقل (قرآن)   • مفهوم حمل و نقل (قرآن)   • تعریف حمل و نقل (قرآن)   • معرفی حمل و نقل (قرآن)   • حمل و نقل (قرآن) چیست   • حمل و نقل (قرآن) یعنی چی   • حمل و نقل (قرآن) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حمل و نقل قرآن
کلمه : حمل و نقل (قرآن)
اشتباه تایپی : plg , krg (rvHk)
عکس حمل و نقل (قرآن) : در گوگل

آیا معنی حمل و نقل (قرآن) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )