برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1145 100 1

حمل و نقل

/hamlonaql/

برابر پارسی: ترابری، جابجایی

حمل و نقل در دانشنامه اسلامی

حمل و نقل
حمل و نقل،انتقال و جابجایی چیزی را گویند.
حمل و نقل، جابه جایی بار را می گویند.
کاربردحمل و نقل
از آن در بابهای طهارت، خمس، جهاد، تجارت، تفلیس، اجاره و غصب سخن گفته اند.
← کاربردحمل و نقل در باب ضمان
جابه جایی کالاهای حلال، مانند مواد غذایی حلال، جایز و حمل کننده مستحق اجرت آن است. حمل و نقل کالاهای حرام، مانند مواد مست کنندهحرام و قرارداد باطل است و در نتیجه حمل کننده در صورت علم به آن مستحق هیچ اجرتی نخواهد بود.
حمل و نقل به معنای جابجایی بار است.
«حمل» به معنای بردن چیزی از جایی به جایی و بار برداشتن و «نقل» به معنای از جایی به جای دیگر بردن چیزی و تغییر مکان دادن است. در این مدخل، حمل و نقل به معنای عرفی ـ نه هر نوع جابه جایی ـ مقصود است که از جملاتی مانند «حملناهم فی البر و البحر» استفاده شده است.
حکم حمل و نقل
جابه جایی کالاهای حلال، مانند مواد غذایی حلال، جایز و حمل کننده مستحق اجرت آن است. حمل و نقل کالاهای حرام، مانند مواد مست کننده حرام و قرارداد باطل است و در نتیجه حمل کننده در صورت علم به آن مستحق هیچ اجرتی نخواهد بود.
اسب، از وسایل حمل و نقل زمینی می باشد و در قرآن کریم نیز به آن اشاره شده است.
«والخیل والبغال والحمیر لترکبوها....؛ همچنین اسبها و استرها و الاغها را آفرید؛ تا بر آنها سوار شوید و زینت شما باشد، و چیزهایی می آفریند که نمی دانید».زینت در اینجا باز یک مساله تشریفاتی نیست و برای کسی که با محتوای تعلیمات قرآن آشنا است این مطلب روشن است، بلکه یک نوع زینت است که اثر آن در زندگی اجتماعی ظاهر می گردد، برای پی بردن به این حقیقت کافی است است منظره و حال کسی که با پای پیاده یک راه طولانی بیابانی را پیموده، و خسته و کوفته و ناتوان به مقصد رسیده، به طوری که تا مدتی هیچ کاری از او ساخته نیست و نشاطی در او دیده نمی شود، با منظره کسی مقایسه کنیم که بر ...


ارتباط محتوایی با حمل و نقل

حمل و نقل در جدول کلمات

حمل و نقل
ترانسپورت
انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی
یاتا
انجمن حمل و نقل هوایی
یاتا
بنگاه حمل و نقل محموله ها
باربری
سازمان حمل و نقل بین المللی هوایی
یاتا
وسیله حمل و نقل یا سر خوردن روی برف
سورتمه
آنچه مربوط به حمل و نقل باشد
نقلیه
اتحادیه حمل و نقل هوایی بین المللی
یاتا

معنی حمل و نقل به انگلیسی

forwarding (اسم)
ارسال ، حمل و نقل
transport (اسم)
حامل ، وسیله نقلیه ، حمل و نقل ، بارکش ، ترابری
haul (اسم)
کشش ، حمل و نقل
transportation (اسم)
تبعید ، انتقال ، حمل و نقل ، بارکشی ، ترابری ، نقل ، سرویس باربری

حمل و نقل را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عسل
این واژه اربی است و پارسی آن این می باشد:
جیناوات jinãvãt (اوستایی: جَئینیاوَرَت)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• حمل و نقل جاده ای   • حمل و نقل شهری   • حمل و نقل چیست   • انواع حمل و نقل   • حمل و نقل درون شهری   • حمل و نقل جاده ای چیست   • حمل و نقل عمومی   • سازمان حمل و نقل همگانی کشور   • معنی حمل و نقل   • مفهوم حمل و نقل   • تعریف حمل و نقل   • معرفی حمل و نقل   • حمل و نقل یعنی چی   • حمل و نقل یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حمل و نقل
کلمه : حمل و نقل
اشتباه تایپی : plg , krg
آوا : hamlonaql
نقش : اسم
عکس حمل و نقل : در گوگل

آیا معنی حمل و نقل مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )