برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1188 100 1

حنیف

/hanif/

مترادف حنیف: مسلمان، موحد ، راست کیش، پاک دین، راست دین ، راست، برحق، درست

متضاد حنیف: کافر، مشرک، ناخداباور، بدکیش، ناحق

معنی اسم حنیف

اسم: حنیف
نوع: پسرانه
ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: hanif) (عربی) درست و پاک، راستین، (در ادیان) معتقد به یگانگی خداوند، خداپرست پیش از ظهور اسلام - درست و پاک، راستین، خداپرست

معنی حنیف در لغت نامه دهخدا

حنیف. [ ح َ ] (ع ص ،اِ) مایل از هر دین باطل بسوی دین اسلام ثابت بر آن.(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (منتهی الارب ) (آنندراج ). || برگشته از ملت های باطل. (ترجمان عادل بن علی ). || حاجی. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). و در کلیات آمده در هر موضعی از قرآن که حنیف با مسلم آمده ، مراد حاجی است نحو ولکن کان حنیفاًمسلماً و در هر موضع به تنهایی آمده ، به معنی مسلم است نحو حنیفاً ﷲ. (اقرب الموارد). || آنکه در ملت ابراهیم (ع ) باشد. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). ج ، حُنفاء. (منتهی الارب ) (آنندراج ). || کوتاه. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). قصیر. (اقرب الموارد) (آنندراج ). || کفشگر. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). حذاء. (اقرب الموارد) (آنندراج ). || مختون. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). ختنه کرده. || مسلمان. (مهذب الاسماء). مسلمان راست دین. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). پاک دین. فرهودی. (یادداشت مرحوم دهخدا). || مستقیم. (اقرب الموارد).
- دین حنیف ؛ دین راست بدون اعوجاج. (ناظم الاطباء).

حنیف. [ ] (اِخ ) ابن ریاب الانصاری. یکی از اصحاب است. در غزوه ٔ احد و دیگرغزوات حضور داشت و در محاربه ٔ معونه بشهادت رسید.

معنی حنیف به فارسی

حنیف
ثابت وپایداردردین، متمسک بدین اسلام یاملت موحد
(صفت ) ۱ - راست مستقیم . ۲ - ثابت در دین راست کیش . ۲ - آنکه در ملت ابراهیم باشد متمسک بدین اسلام . جمع : حنفائ .
ابن ریاب الانصاری یکی از اصحاب است در غزوه احد و دیگر غزوات حضور داشت و در محاربه معونه بشهادت رسید .

معنی حنیف در فرهنگ معین

حنیف
(حَ نِ) [ ع . ] (ص .) ۱ - راست ، مستقیم . ۲ - معتقد به اسلام .

معنی حنیف در فرهنگ فارسی عمید

حنیف
۱. راست، مستقیم.
۲. ثابت و پایدار در دین.
۳. کسی که متمسک به دین اسلام یا در ملت ابراهیم و موحد باشد.

حنیف در دانشنامه اسلامی

حنیف
حنیف، (جمع آن: حُنَفاء و احناف)، واژه ای قرآنی به معنای یکتاپرست و پیرو دین حقیقی و راستین (دین ابراهیم علیه السلام) می باشد.
برخی محققان اخیر، ریشه این واژه را مبهم و تعیین معنای دقیق و اصلی آن را دشوار می دانند .
به نظر برخی دیگر برای درک معنای اسلامی و کاربرد قرآنی حنیف، نیازی به پیدا کردن وجه اشتقاق آن نیست .
ازآنرو که قرآن به زبان عربی و برای هدایت قوم عرب سخن گفته است، استعمال کلمه حنیف نمی بایست در ذهن شنوندگان زمان حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم ابهامی ایجاد کرده باشد.
در این میان، جفری اظهار کرده است که آمدن برخی قیدها بعد از کلمه حنیف، نشانه آن است که مخاطبان قرآن برای دریافت معنای درست واژه، نیاز به توضیح و تبیین داشته اند.

تعداد به کار رفتن کلمات حنیف و حنفاء در قرآن
واژه حنیف ده بار در قرآن به کار رفته است؛ هشت بار آن به صراحت درباره دین حضرت ابراهیم است که حنیفیت بوده و دو بار دیگر خطاب به پیامبر و بیان اهمیت حنیف بودن در دین است.
در هشت مورد و نیز در آیه ۳۱ سوره حج (با عبارت «حُنَفاءَ لِلّهِ غیرَمشرکینَ بِه»)، آشکارا و بلافاصله توضیح داده شده که شاخص مهم شخص حنیف مشرک نبودن است.شهرستانی همراه بودن دائم حنیف و غیرمشرک را از این باب دانسته که توحید مهمترین رکن حنیف بودن است. حُنَفاء نیز دوبار در قرآن به کار رفته که هر دو آیه در مدینه و برای احتجاج با اهل کتاب و مشرکان نازل شده است.از بررسی آیات قرآن چنین برمی آید که واژه حنیف بیش از هر چیز ناظر به عقیده توحید و نافی شرک و باورهای یهودیان و نصرانیان بوده است.

معنای کلمه حنیف
بنابر منابع لغت عربی، حنیف از ریشه حَنَفَ به معنای گرایش از گمراهی به راه راست است و در مقابل آن، جَنَف به معنای گرایش از راه راست به گمراهی است .
برخی معنای اصلی آن را مطلق گرایش و میل ذکر کرده اند . که در کاربردهای گوناگون معنایش تغییر میکند.
استواری نیز در ضمن معنای حنف آمده است . در واژه نامه های عربی برای حَنِفَ معنای «کژی و اعوجاج در پا» را نیز ذکر کرده اند و به کسی که بر پشت پا راه میرود احنف می گویند ازاینرو صخر (از رجال معروف صدر اسلام که در فتح ایران نقش مهمی داشت)، به سبب کژی در پایش، به احنف بن قیس معروف شد. بیشتر لغ ...

حنیف در دانشنامه آزاد پارسی

حَنیف
(در لغت به معنای رویگردان از باطل به حق. برخی این واژه را سریانی می دانند) در قرآن، اصطلاحی به معنای نگاه و روش توحیدی و حق گرایانۀ پیامبران. این واژه دَه بار به صورت مفرد و دوبار به صورت جمع در قرآن به کار رفته است. از آیات ۷۹ سورۀ انعام و ۳۰ سورۀ روم برمی آید که پیوند و ارتباطی میان حنیف و فطرت، یعنی نگرش پاک و بی آلایش و گرایش فطری به آفریدگار جهان، برقرار است. در قرآن، حضرت ابراهیم بارها «حنیف» شمرده شده است. (بقره، ۱۳۵؛ آل عمران، ۹۵؛ نساء، ۱۲۵). از آیۀ ۱۳۵ سورۀ بقره و ۶۷ سورۀ آل عمران دو نکته استنباط می شود: ۱. حنیفیت نه یهودیت است نه مسیحیت؛ ۲. با مُسلم بودن (معنای قبل از اسلامی آن) مترادف است.

ارتباط محتوایی با حنیف

حنیف در جدول کلمات

حنیف
رزاست , مستقیم

معنی حنیف به انگلیسی

orthodox (صفت)
درست ، فریور ، حنیف ، دارای عقیده درست ، مطابق عقاید کلیسای مسیح ، مطابق مرسوم

حنیف را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بتول زرگوش نسب
Unmixed
یاسر
حنيف کسی است که تعصب قومی و مذهبی را رها کرده است مانند ابراهیم عليه السلام پدر گمراه و دین باطلش را رها کرد و گرویده ی دین حق گشت
عبدالله هوایی
حنیف در معنی عبری حبشی به کسی گفته می شود کاری بکند خدا از او خوشش بیاید در زمان ابراهیم کارهایی که ابراهیم انجام میداد هیچکس انجام نداده چندتا از آن کارها ختنه کردن است اصلاح کردن موهای بدن از تمیز کردن وکوتاه کردن ناخن ها است مسواک کردن است و.....
اندیشمند
حنیف در قران به معنی راست و درست بکار گرفته شده در حالیکه معنی اصلی آن کج و منحرف است. این نشان میدهد محمد معنی درست این کلمه را نمی دانسته است.
مهدی
حنیف یعنی کسی که همه ی تعصبها اعم از تعصبات فکری و قومیتی و نژادی را رها کرده و حق گرا باشد .
برایش حق مهم باشدنه چیز دیگر
حنیف یعنی حق گرا
لبیک یا حسین
معنی حنیف: (عربی) 1- درست و پاک، راستین؛ 2- (در ادیان) معتقد به یگانگی خداوند، خداپرست پیش از ظهور اسلام.
موحد و یکتاپرست و آیین حضرت ابراهیم خلیل است .
و یک اسم قرآنی و درستی است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی حنیف   • مذهب حنیف عمران زاده   • حنیف مدی   • دین حنیف   • حنیف عمران زاده و همسرش   • رسوایی اخلاقی حنیف عمران زاده   • حنیف عمران زاده و دوست دخترش   • آیین حنیف   • مفهوم حنیف   • تعریف حنیف   • معرفی حنیف   • حنیف چیست   • حنیف یعنی چی   • حنیف یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حنیف
کلمه : حنیف
اشتباه تایپی : pkdt
آوا : hanif
نقش : صفت
عکس حنیف : در گوگل

آیا معنی حنیف مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )