انقلاب اسلامی ، سامان بهتری یافت. به فرمان امام خمینی ، اعضای نخستین شورای مدیریت حوزه انتخاب شدند. مدارک حوزی معادل سازی"> انقلاب اسلامی ، سامان بهتری یافت. به فرمان امام خمینی ، اعضای نخستین شورای مدیریت حوزه انتخاب شدند. مدارک حوزی معادل سازی" /> انقلاب اسلامی ، سامان بهتری یافت. به فرمان امام خمینی ، اعضای نخستین شورای مدیریت حوزه انتخاب شدند. مدارک حوزی معادل سازی">
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1256 100 1

حوزه علمیه قم (دوران جمهوری اسلامی)

حوزه علمیه قم (دوران جمهوری اسلامی) در دانشنامه اسلامی

حوزه علمیه قم (دوران جمهوری اسلامی)
حوزه علمیه قم، پس از اسلامی ایران">انقلاب اسلامی، سامان بهتری یافت. به فرمان امام خمینی، اعضای نخستین شورای مدیریت حوزه انتخاب شدند. مدارک حوزی معادل سازی شد.
در سال های اخیر، ساختار اداری حوزه به شورای عالی حوزه های علمیه، مرکز مدیریت حوزه های علمیه، مدیریت حوزه های علمیه استانی و شوراهای استانی تغییر کرده است. تعیین مدیر حوزه های علمیه از وظایف شورای عالی حوزه های علمیه است.
امروزه حوزه علمیه قم، مهمترین حوزه های علمیه شیعه به شمار می آید و افرادی از کشورهای مختلف در این حوزه فعالیت علمی دارند. حوزه علمیه در مناسبت های مذهبی، مبلغانی را به کشورهای مختلف اعزام می کند.

ارتباط محتوایی با حوزه علمیه قم (دوران جمهوری اسلامی)

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی حوزه علمیه قم (دوران جمهوری اسلامی)   • مفهوم حوزه علمیه قم (دوران جمهوری اسلامی)   • تعریف حوزه علمیه قم (دوران جمهوری اسلامی)   • معرفی حوزه علمیه قم (دوران جمهوری اسلامی)   • حوزه علمیه قم (دوران جمهوری اسلامی) چیست   • حوزه علمیه قم (دوران جمهوری اسلامی) یعنی چی   • حوزه علمیه قم (دوران جمهوری اسلامی) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حوزه علمیه قم دوران جمهوری اسلامی
کلمه : حوزه علمیه قم (دوران جمهوری اسلامی)
اشتباه تایپی : p,ci ugldi rl (n,vhk [li,vd hsghld)
عکس حوزه علمیه قم (دوران جمهوری اسلامی) : در گوگل

آیا معنی حوزه علمیه قم (دوران جمهوری اسلامی) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )