برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1300 100 1

حکایت اخلا قی

معنی کلمه حکایت اخلا قی به عربی

حکایت اخلا قی
خرافة

حکایت اخلا قی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• داستان کوتاه اخلاقی   • داستان اخلاق خوب   • داستان کوتاه اخلاقی تربیتی   • حکایتهای اخلاقی   • حکایت ادبی از گلستان سعدی   • داستان کوتاه ادبی زیبا   • داستان با نتیجه اخلاقی   • مطالب اخلاقی   • معنی حکایت اخلا قی   • مفهوم حکایت اخلا قی   • تعریف حکایت اخلا قی   • معرفی حکایت اخلا قی   • حکایت اخلا قی چیست   • حکایت اخلا قی یعنی چی   • حکایت اخلا قی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حکایت اخلا قی
کلمه : حکایت اخلا قی
اشتباه تایپی : p;hdj hogh rd
عکس حکایت اخلا قی : در گوگل

آیا معنی حکایت اخلا قی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )