برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1275 100 1

حکم بیاضی

معنی حکم بیاضی در لغت نامه دهخدا

حکم بیاضی. [ ح ُم ِ ب َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) حکمی که تنها به امضاء یا مهر شاه یا امیری رسد و بدفاتر نگذرد، برای پنهان ماندن محتوی آن یا تسریع در ارسال و اجرای آن. صاحب غیاث گوید: یکی از اصناف حکم پادشاهی است و آن از حکم دفتری معتبر [ تر ] باشد. (غیاث از مصطلحات ). و در تتمه ٔ برهان یا ملحقات برهان آمده است : علامی فهامی ، [ مراد شیخ ابوالفضل بن شیخ مبارک ناگوری است ] در آئین اکبری نوشته که چون برخی احکام سلطنت درنگ برنمی تابد از جهت تعجیل و اخفای راز، منشور مقدس تنهابه نگین شاهی پیرایه گیرد و از دفاتر نگذرد و آن راحکم بیاضی گویند. - انتهی. در وقت عرش آشیانی ، حکم بیاضی معتبرتر از احکام دفتری بود و در عهد اخلاف آن جناب کم رتبه شد و رسیدنش بنگین شاهی هم نمانده ، بمهرامرا باشد، لکن از دفتر نگذرد و از این جهت کم اعتبار است. و در بهار عجم عین عبارات فوق آمده است و پس از آن گوید: نظر به این معنی ، میرزا صائب فرموده :
تعجیل تیغ یار بود در هلاک ما
حکم بیاضی یی که بدفتر نمیرسد.
اگرچه حکم بیاضی بلندرتبه نبود
بدور گردن او اعتبار پیدا کرد.
صائب.

معنی حکم بیاضی به فارسی

حکم بیاضی
حکمی که تنها با امضائ یا مهر شاه یا امیری رسد و بدفاتر نگذرد برای پنهان ماندن محتوی آن یا تسریع

حکم بیاضی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی حکم بیاضی   • مفهوم حکم بیاضی   • تعریف حکم بیاضی   • معرفی حکم بیاضی   • حکم بیاضی چیست   • حکم بیاضی یعنی چی   • حکم بیاضی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حکم بیاضی
کلمه : حکم بیاضی
اشتباه تایپی : p;l fdhqd
عکس حکم بیاضی : در گوگل

آیا معنی حکم بیاضی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )