برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1258 100 1

حکم تجدید نظر شده

معنی کلمه حکم تجدید نظر شده به عربی

حکم تجدید نظر شده
الحکم المستأنف

حکم تجدید نظر شده را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• مدت زمان رای دادگاه تجدید نظر   • حکم قطعی دادگاه چیست   • دادگاه تجدید نظر چیست   • نام دیگر دادگاه تجدید نظر   • اعتراض به رای قطعی دادگاه تجدید نظر   • دادگاه تجدید نظر تهران   • مدت زمان صدور رای دادگاه تجدید نظر   • تجدید نظر در جدول   • معنی حکم تجدید نظر شده   • مفهوم حکم تجدید نظر شده   • تعریف حکم تجدید نظر شده   • معرفی حکم تجدید نظر شده   • حکم تجدید نظر شده چیست   • حکم تجدید نظر شده یعنی چی   • حکم تجدید نظر شده یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حکم تجدید نظر شده
کلمه : حکم تجدید نظر شده
اشتباه تایپی : p;l j[ndn kzv ani
عکس حکم تجدید نظر شده : در گوگل

آیا معنی حکم تجدید نظر شده مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )