انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 915 100 1

حکومت دینی در دانشنامه اسلامی

حکومت دینی
حکومتی که مرجعیت همه جانبه دینی خاصی را در عرصه حکومت و اداره جامعه پذیرفته است، حکومت دینی نام می گیرد. در این نظام دولت و نهادهای گوناگون آن خود را در برابر آموزه ها و تعالیم دین و مذهبی خاص متعهد می دانند و تلاش می کنند تا در تدابیر و تعلیمات و وضع قوانین و شیوه سلوک با مردم و نوع معیشت و تنظیم شکلهای روابط اجتماعی، دغدغه دین داشته باشند و در تمام شئون حکومتی از تعالیم دینی الهام گیرند و آنها را با دین هماهنگ سازند.
«کان النّاس امّة واحدة فبعث اللّه النّبیّین مبشّرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحقّ لیحکم بین النّاس فیما اختلفوا فیه؛ (در آغاز) مردم امت یگانه ای بودند، آن گاه خداوند پیامبران را مژده آور و هشدار دهنده برانگیخت، و با آنان به حق، کتاب آسمانی فرستاد، تا در میان مردم در آنچه اختلاف می ورزند داوری کند». از آن جا که بیش ترین فضایل والای انسانی دارای ابعاد اجتماعی بوده، در چارچوب زندگی جمعی تحقق می یابند، مناسب است نخست به تبیین رابطه میان سعادت انسانی و حیات اجتماعی (جامعه) و مهم ترین اموری که برای بقای جامعه ضرورت دارد یعنی قانون و حکومت بپردازیم.
← تعریف جامعه
از آن جا که جامعه از افراد تشکیل شده است، و انسانها نیز دارای امیال و خواسته های بسیار متفاوت و متنوعی هستند، اگر هر کدام بخواهند بدون هیچ محدودیت و ممنوعیتی به ارضای غرایز و خواسته های فردی خویش بپردازند، طبیعی است که حیات اجتماعی از هم می گسلد. در نتیجه انسانها از وصول به سعادت نهایی خویش باز می مانند. بنابراین ضرورت وجود عاملی که هر چه بیشتر بتواند موجب پیوستگی آحاد جامعه باشد، عمیقاً احساس می شود. آن عامل چیزی جز «قانون» نیست. در نوشته های حقوقی معمولاً ضرورت نیاز به قانون را با توجه به نکات ذیل به اثبات می رسانند:الف. وجود اختیار، حب ذات، منفعت طلبی و امیال گوناگون در انسان؛ب. تعارض منافع و کمبود امکانات و منابع؛ج. جلوگیری یا رفع نزاع و درگیری؛د. تعیین وظایف، مسئولیتها و جایگاه هر فرد؛هـ. تعیین هنجارها، پاداشها و مجازات ها.
← ماهیت قانون
حکومت تعاریف متعددی دارد. بر اساس یک تعریف، حکومت عبارت است از مجموعه نهادهایی که در یک پیوند و ارتباط تعریف شده با یکدیگر، در یک سرزمین مشخص و بر اجتماع انسانیِ ساکن در آن، اعمال حاکمیت می کنند. گاه نیز حکومت به قدرت سیاسی منسجم و سازمان یافته ای که در شئون گوناگون اجتماعی تصمیم گیری و امر و نهی می کند، تعریف می شود. بر اساس این تعریف، حکومت همه قوا اعم از مجریه، مقننه، قضائیه و قوای نظامی و انتظامی را شامل می شود. در بحث حاضر مراد از حکومت همین معنای اخیر بوده، ضرورت و انواع حاکمیت و مشروعیت حکومت به اختصار توضیح داده می شود.
← ضرورت حکومت
...
حکومت دینی و حقوق انسان تألیف آیت الله حسینعلی منتظری، پاسخ به برخی سؤالات فقهی در اندیشه سیاسی شیعه است.
عده ای از شاگردان ایشان جهت رفع پاره ای از ابهامات و نکات سؤال برانگیز در اندیشه سیاسی شیعی، 20 سؤال را به صورت مکتوب ارائه می کنند.
پاسخ این سؤالات بیست گانه در باب فقه سیاسی و حاکمیت اسلامی در این کتاب آمده است.
مطالب، به شیوه تحلیلی و استدلالی و به صورت پرسش و پاسخ مطرح شده است.
مؤلف، پس از تأکید بر اینکه مسئله حاکمیت اسلامی هنوز مشتمل بر پاره ای ابهامات و زوایای غیرمنقح است و ضمن دعوت مجامع حوزوی و دانشگاهی به بحث جدی و آزادانه در این باب، به اختصار سؤالات بیست گانه مطرح شده را به تفکیک پاسخ می گوید.
« حکومت دینی و حقوق انسان» تألیف آیت الله حسینعلی منتظری ، پاسخ به برخی سؤالات فقهی در اندیشه سیاسی شیعه است. عده ای از شاگردان ایشان جهت رفع پاره ای از ابهامات و نکات سؤال برانگیز در اندیشه سیاسی شیعی، ۲۰ سؤال را به صورت مکتوب ارائه می کنند. پاسخ این سؤالات بیست گانه در باب فقه سیاسی و حاکمیت اسلامی در این کتاب آمده است.
مطالب، به شیوه تحلیلی و استدلالی و به صورت پرسش و پاسخ مطرح شده است.
گزارش محتوا
مؤلف، پس از تأکید بر اینکه مسئله حاکمیت اسلامی هنوز مشتمل بر پاره ای ابهامات و زوایای غیرمنقح است و ضمن دعوت مجامع حوزوی و دانشگاهی به بحث جدی و آزادانه در این باب، به اختصار سؤالات بیست گانه مطرح شده را به تفکیک پاسخ می گوید.عناوین سؤالات مطرح شده به اختصار چنین است:ماهیت ولایت فقیه و تصویر آن در فرض تفکیک قوا، مبدأ ولایت، معیار دینی بودن نظام سیاسی، تصدی امور توسط فقیهان، شرط اعلمیت، دموکراسی و حکومت دینی، مبنای شرعی اعتبار مرزهای ملّی، معاهدات بین المللی و احکام شرع، حکومت دینی و خشونت، تشکیل حکومت دینی بدون رضایت مردم در فرض اضطرار ، ماهیت جهاد ابتدایی، تصویر تقسیم جهان کنونی به دار الاسلام و دار الکفر، نظام اسلامی و ترور، نظام اسلامی و شکنجه، حقوق فطری انسان ها و تساوی انسان ها در حقوق فطری، حکومت دینی و دخالت در تکالیف فردی و اجتماعی، مسئله کتب ضالّه، و محدوده فعالیت احزاب و رسانه ها در حکومت دینی.نویسنده، ضمن بهره گیری از منابع فقهی و تاریخی و حدیثی به این پرسش ها پاسخ می گویند: در باب ولایت فقیه دو نظریه وجود دارد: نظریه نصب و نظریه نخب. بنا بر نظریه نصب، خداوند بدون دخالت آرای مردم، گونه ای از ولایت و تصدی امور اجتماعی را در زمان غیبت به فقیه واجد شرایط اعطا می کند. اما بنا بر نظریه نخب، فقیه چنین ولایتی را از طرف خداوند ندارد بلکه اگر مردم او را برای تصدّی امور خود انتخاب کنند او دارای چنین ولایت و سلطه ای می شود. بنا بر این طبق نظریه نصب، فعلیت ولایت و طبق نظریه نخب( انتخاب)، مشروعیت ولایت متوقف بر رأی و خواست مردم است. مطابق نظریه نخب، مردم حق دارند بر حسب تشخیص مصالح متغیّر خود، سه شاخه اصلی ولایت یعنی ولایت افتا، ولایت قضا، و ولایت اجرا را به شکل متمرکز به یک نفر واگذار کنند و یا آنها را منفک و در سه حوزه جدا قرار دهند.در فرض تفکیک قوا، طبعاً دایره ولایت فقیه، محدود به همان افتا و نظارت بر مشروعیت قوانین کشور است. مؤلف، در پاسخ به این سؤال که رابطه حکومت دینی و دموکراسی چیست بیان می دارد که به مقتضای سیره سیاسی ائمه علیهم السلام ، در صورت عدم پذیرش اکثریت مردم، هیچ مسلمانی مسئولیت شرعی برای ایجاد حکومت دینی بر خلاف رأی اکثریت مردم ندارد و فقط می توانند مردم را به شریعت راهنمایی کنند. وی هم چنین در مورد حقوق فطری معتقد است انسان از جهت انسانیت خویش محترم و دارای حقوقی است و همه افراد در استیفای حقوق انسانی اعم از حقوق عمومی، مدنی، جزایی و تجارت با یک دیگر برابرند. اما ثبوت حق تصدی مناصب اجتماعی مشروط به صلاحیت افراد است. هر حق و تکلیفی برای مرد و زن باید بر اساس عدالت باشد و عدالت به معنای تساوی زن و مرد در همه جهات نیست.

حکومت دینی در دانشنامه ویکی پدیا

حکومت دینی
حکومت دینی، اصطلاحی که بیشتر پس از انقلاب ایران در ادبیات سیاسی فراگیر شد. و آن حکومتی است که احکام و معارف دینی بر آن احکام باشد یا رهبران مذهبی بر آن حاکم باشند یا حکومت افراد دیندار.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با حکومت دینی

حکومت دینی را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد شما درباره معنی حکومت دینینام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

خیری وند خلیلی منجزی > حاجی وند
یامین > راحیل
محمد > عیسی وند
افشاری > lifelong
کامیلا > کمیلا
رضاعذباشی > آگهی مکتوب
راحیل > سیرو
نگار > نارا

فهرست پیشنهادها | نگارش واژه نو

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی حکومت دینی   • مفهوم حکومت دینی   • تعریف حکومت دینی   • معرفی حکومت دینی   • حکومت دینی چیست   • حکومت دینی یعنی چی   • حکومت دینی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حکومت دینی
کلمه : حکومت دینی
اشتباه تایپی : p;,lj ndkd
عکس حکومت دینی : در گوگل


آیا معنی حکومت دینی مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )