انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 1068 100 1

حیات

/hayAt/

مترادف حیات: بود، تعیش، جان، زندگانی، زندگی، زیست، طول عمر، عمر

متضاد حیات: ممات

برابر پارسی: زندگانی، زندگی، زیست، هستی

معنی اسم حیات

اسم: حیات
نوع: دخترانه
ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: hayāt) (عربی) زندگی، زیست - حیات، زندگی

معنی حیات در لغت نامه دهخدا

حیات. [ ح َ ] (ع اِمص ) عمر. زیست. زندگی. مقابل ِ ممات. زندگانی. (آنندراج ) :
کی باشدت نجات ز صفرای روزگار
تاباشدت حیات ز خضرای آسمان.
خاقانی.
و جاودانی و دوباره از صفات اوست و با لفظ دادن و یافتن مستعمل. (آنندراج ) :
از داغ تازگی جگر پاره پاره یافت
از آفتاب صبح حیات دوباره یافت.
صائب.
- آب حیات :
شنیده ای که سکندر برفت تا ظلمات
بچند محنت و خورد آنکه خورد آب حیات.
سعدی.
- حیات بخش ؛ : آب و هوایش حیاتبخش هر طبیعت و مزاج. (محاسن اصفهان ).
- حیات بخشیدن ؛ جان دادن. زندگانی بخشیدن :
اگرم حیات بخشی و گرم هلاک خواهی
سر بندگی بخدمت بنهم که پادشاهی.
سعدی.
- حیات داشتن ؛ زنده بودن.
- حیات سپردن ؛ جان سپردن. و این خالی از غرابت نیست. (آنندراج ) :
چون شمع اگر شام گرفتیم حیاتی
ناظم بصد افسوس سحرگاه سپردیم.
ناظم هروی (از آنندراج ).
|| (مص ) زیستن. (غیاث ) (آنندراج ). || (اِ) شرح حال. ترجمه. (یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به حیاة شود.

حیات. [ ح َی ْ یا ] (ع اِ) ج ِ حیة. مارها. (غیاث ) (آنندراج ). رجوع به حیة شود. || کرمان دراز بزرگ که در امعاءالدقاق افتد. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ). کرمهای دراز. (غیاث ). || (اِخ ) ستاره ها که مابین فرقدین و بنات نعش اند. (یادداشت مرحوم دهخدا).

حیاة. [ ح َ ] (ع مص ) زیستن. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). حَیی َ یَحیی ̍ و حَی ّ و یحی به ادغام ، حیاة. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). حیاة مصدر ثلاثی مجرد است لفیف مقرون در اصل حیوة بود بر وزن غلبه واو متحرک ماقبل مفتوح را به الف بدل کردند حیاة شد. لفظ حیات را در رسم الخط عربی حیوة نویسندالف را واو و تای فوقانی را مدور نگارند. (غیاث ).

معنی حیات به فارسی

حیات
مارها، جمع حیه، زیستن، زنده بودن، زندگی، نقیض ممات
( اسم ) جمع حیه مارها ماران .
( صفت ) زندگی بخش .
( صفت ) زندگی بخش .
نام موضعی است در ناحیه شمال خلیج فارس.
[wildlife] [مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست و جنگل] همۀ موجودات گیاهی و جانوری که در محیط طبیعی، بدون مداخلۀ انسان، زندگی می کنند
[ گویش مازنی ] /hayaate var/ از روستاهای شهرستان تنکابن
طبق روایات نام چشمه ایست در ناحیهای تاریک از شمال که موسوم به [ ظلمات ] است ٠ آشامیدن آن آب زندگی جاودانی بخشد ٠ گویند اسکندر طلب آن شد و نیافت و خضر پیغمبر بدان رسید و از آن آب آشامید و جاوید گشت : آب حیوان آب زندگی آب زندگانی آب بقائ آب خضر .
( اسم ) ۱- آب زندگانی ۲- نوعی حلواست مرکب از : شکر و کف چوبک و مغز پسته . ۳ - نوعی از شراب آمیخته با دوی. تند مائ الحیاه ۴ - نوعی از مهره ها برنگ زرد که زنان از آن دستبند و مانند آن سازند. ۶ - دهان معشوق . ۷ - سخن گفتن معشوق . ۸ - محبت باری تعالی که هرکس را جرعه ای از آن چشم. فیاض بنوشانند معدوم و فانی نگردد . ۹ - سخنان اولیا و مردان کامل .
آب زندگانی
دهی از دهستان خنامان است که در شهرستان رفسنجان واقع است .
[pro-life movement, anti-abortion movement] [مطالعات زنان] جنبشی که برای جنین حق زندگی قائل است
چشم. آب حیات . چشم. آب زندگی . چشم. حیوان . چشم. خضر . چشم. زندگی .
دارای حیات جاندار جانور .
جانور . دارای حیات .
بخار رطب است که حیات بدن از آنست
کنایه از مهترز کریا که از دست قوم گریخته با غوای شیطان در تنه درخت پنهان شده بود
( صفت ) زنده جاندار .
بخوبی و خوشی گذاشتن ایام زندگانی
آنکه یا آنچه حیات پذیرد یا در تداول عامه ماندنی .

معنی حیات در فرهنگ معین

حیات
(حَ) [ ع . حیاة ] ۱ - (مص ل .) زنده بودن . ۲ - (اِمص .) زندگانی .
(بِ حَ) [ فا - ع . ] (اِمر.) ۱ - آب زندگانی ، گویند چشمه ای است در ظلمت که هر از آن بنوشد عمر جاودان پیدا می کند، اسکندر و خضر به دنبال آن رفتند، خضر از آن آب نوشید و عمر جاودان یافت . ۲ - نوعی از شراب آمیخته به ادویة تند، ماءالحیات . ۳ - نوعی از مهره ها
(حَ) [ ع . ] (ص مر.) دارای حیات ، زنده ، جاندار.

معنی حیات در فرهنگ فارسی عمید

حیات
۱. زیستن، زنده بودن.
۲. [مقابلِ ممات] زندگی.
= حیه۱
زندگی بخش.
دارای حیات، زنده، جاندار.

حیات در دانشنامه اسلامی

حیات
حیات مقابل ممات است. از آن به مناسبت در بسیاری از ابواب فقه نظیر طهارت، حج، وصیت، نکاح، استیلاد، اطعمه و اشربه، ارث و دیات سخن رفته است.
حیات به معنی زیست، زنده بودن و مقابل ممات می باشد.
اهمیت حفظ حیات
حفظ حیات خود و هر نفس محترمی واجب و زیان رساندن به آن حرام است. در قرآن کریم از خودکشی و قتل هر نفس محترمی، بلکه در معرض هلاکت قرار دادن آن، نهی و نکوهش و فلسفه تشریع حکم قصاص، بقای حیات انسانها ذکر شده است. حیات آدمی از چنان اهمیتی برخوردار است که هرگاه ترک حرام یا فعل واجبی با آن تزاحم پیدا کند برای حفظ حیات، ارتکاب حرام و ترک واجب مشروعیت می یابد، مانند مشروعیت خوردن یا نوشیدن آنچه در شرع حرام است در حال اضطرار و ترک حج درصورت بیم بر جان خود یا نفس محترمی دیگر.
اشتراط حیات در مجتهد
از شرایط مجتهد در تقلید ابتدایی بنابر مشهور زنده بودن او است؛ لیکن در جواز بقا بر تقلید مجتهد پس از مرگ وی اختلاف است؛ بسیاری آن را جایز دانسته اند.
نیابت از زنده
...
کتاب حیاة ابن أبی عقیل و فقهه در بردارندۀ فتاوای ابن ابی عقیل عمانی است که از موسوعه های فقهی همچون مختلف الشیعة توسط شیخ علی کورانی و به درخواست آیة الله العظمی گلپایگانی گردآوری شده است.
گفته شده است که ابن ابی عقیل عمانی یمنی است، و عمان از سواحل دریای یمن است. او در آغاز غیبت کبری می زیسته است. از« بحر العلوم» نقل شده است که او استاد جعفر بن قولویه بوده و جعفر بن قولویه استاد شیخ مفید بوده است. این قول از قول بالا که جعفر بن قولویه را همدوره علی بن بابویه معرفی کرده است، اقرب به تحقیق است. آراء ابن ابی عقیل در فقه زیاد نقل می شود. او از چهره هایی است که مکرر به نام او در فقه بر می خوریم. حسین بن ابی عقیل ملقب به« حذاء» معروف به« عمانی» و« ابن عقیل»، کنیه اش« ابو علی»، از فقهای بزرگ و از بزرگان امامیه و از متکلمین وارسته ای است که معاصر با ثقة الاسلام کلینی ( متوفی ۳۲۹) بوده، و از اساتید شیخ مفید به شمار می آید.
یکی از مصادیق آیات آفاقی، حیات است. در این مقاله آیات مرابط با آیه بودن حیات معرفی می شوند.
پیدایش حیات در زمین با آب باران، از آیات الهی:۱. ... و ما أنزل اللَّه من السماء من ماء فأحیا به الأرض بعد موتها ... لأیت لقوم یعقلون.
بقره/سوره۲، آیه۱۶۴.    
ایجاد موجود زنده از مرده، از نشانه های خدا:۱. ... و تخرج الحىّ من المیّت ....
آل عمران/سوره۳، آیه۲۷.    
حیات یافتن مجسّمه گِلین پرنده، با دمیدن عیسی علیه السلام در وى، آیه خدا:۱. ... أنّى قد جئتکم بایة من ربّکم أنّى أخلق لکم من الطین کهیئة الطیر فأنفخ فیه فیکون طیرا بإذن اللَّه ... إنّ فى ذلک لأیة لکم ....
آل عمران/سوره۳، آیه۴۹.    
...
آب حَیات، یا آب زندگانی، آب زندگی، آب جاودانگی، آب جوانی، آب حیوان، آب بقا، عین الحیوة، نهرالحیوة، چشمه ای مفروض در ظلمات که هر کس از آن بنوشد یا سر و تن در آن بشوید، جوانی از سر گیرد، روزگار شادمان بگذراند و جاودانه زِید یا عمری بس دراز یابد.
در غرب آن را چشمه جوانی می گویند.اندیشه وجود چشمه جوانی، به ویژه در قرون وسطی در سراسر اروپا رواج گسترده داشت و با کشف «دنیای نو» تبلور بیش تری یافت چنان که چون در سال ۱۵۱۳م بونس دو لئون (۱۴۶۰ـ۱۵۲۱م) ایات فلوریدا را کشف کرد، به دنبال شنیدن گفت وگوهایی درباره چشمه های بهداشتی این ایالت، به جست وجوی چشمه جوانی در آن جا برخاست.
هیستینگز، ج۶، ص۱۱۵.
در میان قهرمانان جاودانی جوی، کهن تر از همه گیلگمش پهلوان حماسی بابلی و دارای منظومه ای به همین عنوان است که داستان وی در غرب آسیا گسترده بود.او بر شهر اِرِک (یا اوروک) فرمان می راند و وجودی دو سوم خدایی داشت با هیکلی درشت و اندامی فریبنده.دوستی به نام انکیدو داشت که از مرگ او سخت اندوهگین شد و به نزد نیای خویش اوت نپیشتیم که در طوفان بابل زندگی جاودانه یافته بود، رفت تا راز زندگی جاودان را از وی بپرسد.جدّش به او گفت که مرگ، سرنوشت چاره ناپذیر آدمی است.با این همه، نشان گیاهی را به وی داد که در ته دریاست و خوردن آن جوانی می بخشد.گیلگمش در بازگشت آن گیاه را به دست آورد، اما وقتی در راه بر سر چاه آب سردی درنگ کرد که خود را در آن شست وشو دهد، ماری دریایی آن گیاه را دزدید و گیلگمش تهیدست و دل شکسته بازگشت.از این پس آب حیات وارد زندگی قهرمانان می شود.
← رویین تنی
در روایات و داستانهای اسلامی نیز نام سه تن آمده است که در پی آب حیات رفته اند.دو تن از ایشان از آن آشامیده و زندگی جاودان یافته اند و یکی ناکام بازگشته است: الیاس ، خضر و اسکندر ذوالقرنین .نام الیاس، یکی از پیامبران بنی اسرائیل ، دوبار در قرآن مجید آمده است.
انعام/سوره۶، آیه۸۵.    
...حیات در دانشنامه ویکی پدیا

حیات
حیات می تواند به موارد زیر اشاره کند:
زندگی
حیات (فیلم)، فیلمی به کارگردانی غلامرضا رمضانی
حیات (روزنامه)
حیات نو، از جمله روزنامه های اصلاح طلب ایران
مثلث حیات، نظریه ای برای نجات افراد از کشته شدن در اثر زلزله
حیات به معنی فاصلهٔ میان تولد تا مرگ می باشد.
حیات (فیلم ۱۳۸۳)، فیلمی به کارگردانی غلامرضا رمضانی
حیات (فیلم ۲۰۱۷)، فیلمی به کارگردانی دنیل اسپینوزا
حیات (روزنامه)
حیات همچنین می تواند به موارد زیر اشاره کند:
حیات نام یکی از مطبوعات استان فارس در دوران قاجاریه است.
سیروس رومی، فهرست مطبوعات فارس از آغاز تا امروز، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس،۱۳۸۵
این روزنامه از سال ۱۳۲۸ هـ. ق به وسیله محمدحسین شریعت مشهور به حیات، در شیراز به چاپ رسیده است. شیخ محمد حسین شریعت از فضلا و دانشمندان و آزادی خواهان شیراز بود. او در سال ۱۳۲۵ ق. دبستان شریعت را بنا به درخواست آقا میرزا ابراهیم مجتهد محلاتی تأسیس کرد. در سال ۱۳۲۸ ق. با یاری آقا صوفی امیرشاه- آزادی خواه هندی- که از انگلستان فرار کرده بود، روزنامه حیات را انتشار داد. او با این کار به مبارزه با نفوذ بیگانگان پرداخت اما چون آقا صوفی مورد تعقیب دولت انگلیس قرار گرفت و مجبور به فرار از شیراز شد، روزنامه نیز بعد از انتشار ۸ شماره تعطیل گردید. دوره دوم انتشار آن از شعبان ۱۳۳۳ ق. شروع شد. از آنجا که این روزنامه ارگان حزب دمکرات فارس بود و در قضایا و انقلابات فارس در سال های ۱۳۳۳ و ۱۳۳۴ ق. نقش داشت و با ظلم و دخالت خارجیان در ایران مبارزه می کرد، بار دیگر در سال ۱۳۳۴ ق. تعطیل و شیخ محمد حسین شریعت نیز دستگیر و به جرم وطن خواهی به زندان افتاداما او میدان مبارزه را رها نکرد بلکه با پیوستن به حزب دمکرات فارس فعالیت سیاسی و فرهنگی خود را دنبال کرد و سومین دوره انتشار حیات را در جمادی الاول ۱۳۳۶ ق. پی گرفت. در اولین شماره این دوره آمده: نامه حق گوی حیات در حالی که مهر فروزان در وسط السماء سیاست، افق ایران را با نور راستی نورافشان نمود و در هنگامی که چون چراغ هدایت ملت محبوب خود را ظلمات و گمراهی و گریوه های سخت هولناک، هوشیار و آگاه می کرد ناگهان تیره ابری مصادف شد و تندبادی بر او وزیدن گرفت. چهره در نقاب خفا کشید و خاموش شد. ولی از آنجایی که چراغ ایزدی را فرو نشاندن و آفتاب تابان را گل اندودن خلاف رأی خردمندان و منافی انتظار پاک بینان است، این بود که از رخ پرده ظلمت فرو هشت و آتش ملت خواهیش باز مشتعل ساخت. از این رو بر وظیفه خود باز آمده و خامه مسئولیت به دست گرفت. روزنامه حیات معمولاً در ۴ صفحه و با خط نستعلیق و به صورت هفته ای یک بار منتشر می شد و روزنامه ای سیاسی - تاریخی بود. سردبیری آن را مدت ها محمد حسین استخر (وکیل، قاضی،نویسنده، و روزنامه نگار مشروطه خواه معروف شیراز و مدیر روزنامه استخر، اهل بوانات فارس) به عهده داشت که سرانجام پس از سال ها فعالیت سیاسی و فرهنگی در ۲۰ شهریور ۱۳۰۲ درگذشت.
نادره جلالی، تاریخ مطبوعات و احزاب سیاسی در عصر قاجار، چاپ دوم ۱۳۹۰، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور
حیات (فیلم) فیلمی به کارگردانی غلامرضا رمضانی و نویسندگی مجتبی خشک دامن ساختهٔ سال ۱۳۸۳ است.
غزاله پارسافر
مهرداد حسنی
محمدسعید باباخانلو
معصومه غیاث آبادی
پریسا دیناری
خاطره مسلمی
صفرعلی کوهی
میترا چراغی
حیات (انگلیسی: Life) یک فیلم علمی–تخیلی مهیج (هیجان انگیز) آمریکایی به کارگردانی دنیل اسپینوزا و نویسندگی رت ریس و پال ورنیک است که در سال ۲۰۱۷ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به جیک جیلنهال، ربکا فرگوسن و رایان رینولدز اشاره کرد. این فیلم توسط کلمبیا پیکچرز در ۲۴ مارس ۲۰۱۷ در ایالات متحده اکران شد.
دیوید الیسون
دانا گلدبرگ
بونی کورتیس
جولی لین
شش فضانورد به فرماندهی «کت» درون ایستگاه فضایی بین المللی در حال مطالعه روی گونه ای هستند که بر روی سیاره مریخ کشف شده است و ممکن است مدرکی مبنی بر وجود زیست فرازمینی بر روی مریخ باشد.
خدمه متوجه می شوند که این گونه از دسته جانداران چندیاخته ای هستند و اولین نمونه حیات خارج از زمین را شامل می شود؛ ولی حقیقت با چیزی که آنها می بینند متفاوت است.
خدمه در حال مطالعه بر روی این گونه (که آن را «کالوین» نامیده اند) هستند که روش آنها باعث به وجود آمدن عواقبی ناگوار و ناخواسته می شود.
حیات (فیلم) فیلمی به کارگردانی غلامرضا رمضانی و نویسندگی مجتبی خشک دامن ساختهٔ سال ۱۳۸۳ است.
مختصات: ۳۰°۴۷′۱۱″شمالی ۵۰°۱۱′۴۶″شرقی / ۳۰٫۷۸۶۴۸°شمالی ۵۰٫۱۹۶۲۴°شرقی / 30.78648; 50.19624
حیات آباد خلیفه، روستایی از توابع بخش تشان شهرستان بهبهان در استان خوزستان ایران است.
این روستا در دهستان تشان شرقی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۱۵ نفر (۲۳خانوار) بوده است.
مختصات: ۳۰°۴۶′۴۱″شمالی ۵۰°۱۱′۴۸″شرقی / ۳۰٫۷۷۸۰۱°شمالی ۵۰٫۱۹۶۶°شرقی / 30.77801; 50.1966
حیات آباد مجیدی، روستایی از توابع شهر تشان شهرستان بهبهان در استان خوزستان ایران است.
این روستا در دهستان تشان شرقی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۳۰۵ نفر (۵۹خانوار) بوده است.
مقبره محمد بن احمدرضی الدین از نوادگان موسی بن جعفر ملقب به حیات الغیب در کنار رودخانه کشکان و جاده خرم آباد - اندیمشک در بخش معمولان شهرستان پلدختر واقع شده است. بنای مقبره حیات الغیب در روستایی با همین نام و بر روی تپه ای مشرف به روستای قالبی قرار دارد. در این آرامگاه علاوه بر مقبره حیات الغیب، مقبره شهاب الدین الیاس لنبکی از حکم رانان لر کوچک نیز واقع است. طوایف حیات الغیبی و پیرحیاتی و کریم پیرحیاتی خود را از نوادگان حیات الغیب می دانند.
الــلــهمحمد • علی • فاطمه • حسن • حسینسجاد • باقر • صادقکاظم • رضا • جواد • هادیعسکری • مهدی
پلان مقبره حیات الغیب به صورت مستطیل و معماری آن از یک ورودی (کفش کن) تشکیل شده است. مقبره با پلان مربع که گنبدی به سبک نار دو پوسته بر پایه ای مدور کوتاه بر روی آن قرار گرفته است .سطح مقبره ۲۵ متر در ۶ متر در ۶ متر و ۵/۴ متر در۵/۴ متر است . در دیوار جنوبی محرابی به بلندای ۲×۱ متر با گچبری ساده بر حاشیه آن ساخته شده است گنبد مقبره قدیمی تر از دیگر قسمتها است . بر بالای فضای داخلی مقبره نقاشیهایی با نقش کبوتر وچند گچبری دیگر به شکل گل دیده می شود. این بنا مربوط به دوره قاجار و به شماره ۱۹۲۲ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
حیات الغیب روستایی از توابع بخش ویسیان شهرستان خرم آباد در استان لرستان ایران است.
فهرست روستاهای ایران
این روستا در دهستان ویسیان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲۸۷ نفر (۷۱ خانوار) بوده است.
حَیاتُ القُلوب (حیوة القلوب) کتابی به زبان فارسی نوشته محمد باقر مجلسی (درگذشت ۱۱۱۰ق) عالم شیعی قرن ۱۱و ۱۲ است. این کتاب در برگیرنده سرگذشت مفصل پیامبران، تاریخ زندگانی پیامبر اسلام و امامان شیعه است. مجلسی در این کتاب به نبوت عامه، خلافت علی بن ابی طالب، وجوب وجود امام، منصوب بودن و عصمت نیز پرداخته است. حیات القلوب به روش نقلی و عقلی و با بهره گیری از روایات نگاشته شده است.
مجلسی، محمدباقر، حیاة القلوب، قم، سرور، ۱۳۸۴ ش.
کتاب شناخت سیره معصومان، مرکز تحقیقات رایانه ای علوم اسلامی نور.
این کتاب دربردارنده داستان زندگی پیامبران و جانشینان آنان و بعضی از قصه های مذکور در قرآن و سیره پیامبر اسلام و وقایع مربوط به عصر بعثت و قبل از آن و همچنین بعد از بعثت تا هجرت و از هجرت تا رحلت وی، و نیز مسئله امام شناسی و وجوب وجود امامان شیعه و آیات دربارهٔ امامت می باشد.
مجلسی در مقدمهٔ کتاب، انگیزه خود را از نگاشتن این کتاب، ارائه کتابی جامع و همه جانبه در زمینه تاریخ زندگی پیامبر اسلام، سیره و اخلاق و معجزات و احوال و سرگذشت جنگ های پیامبر و نیز دلایل امامت و خلافت امامان شیعه و اخلاق و آداب امامان و فاطمه زهرا بیان کرده است.
البته تنها این مسئله انگیزه این نگارش نبوده است. بلکه از آنجا که بیشتر کتاب هایی که در این موضوع تا آن زمان به زبان فارسی نگاشته شده بود، بیشتر به روایاتی پرداخته شده بود که از کتابهای اهل سنت بود و از نگاه شیعه حاوی تهمت هایی به پیامبران الهی بود. فلذا مجلسی لازم دید کتابی بنویسد که روایات آن از اصحاب امامان شیعه باشد تا از این نقیصه دور باشد.
آب حیات ممکن است به جز نام اصلی (آب حیات) به مورد زیر اشاره داشته باشد:
آب حیات (رودبار جنوب)؛ روستایی در استان کرمان
مختصات: ۳۰°۲۸′۴۱″شمالی ۵۶°۳۶′۱۸″شرقی / ۳۰٫۴۷۸۰۶۳۴°شمالی ۵۶٫۶۰۵۱۰۳۵°شرقی / 30.4780634; 56.6051035
آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
مقبره امامزاده بی بی حیات مربوط به اتابکان - ۷۵۰ ه.ق است و در شهرستان کرمان، بخش مرکزی، دهستان اختیارآباد، روستای بی بی حیات، خیابان اصلی روستا واقع شده و این اثر در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۸۶ با شمارهٔ ثبت ۲۱۴۸۸ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
آب حیات، آب حیوان یا اکسیر حیات، آب یا معجونی افسانه ای است که بعضی آن را شفابخش و بعضی از افسانه ها نیز آن را مایعی نامیدند که مرگ انسان را به تأخیر می اندازد. اما اکثر افسانه ها آب حیات را مایع جاویدساز می نامند. این مایع در چشمه ای می جوشد که مکان آن را در ظلمات دانسته اند.
میرخانی، حسین- گروه فارماکولوژی- مرکز علوم پایه پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی ایران
در افسانه ها آمده که خضر نبی به همراه ذوالقرنین سال ها در ظلمات به دنبال آب حیات گشت. خضر به آب دست پیدا کرد و از آن نوشید و عمر جاویدان یافت. اما هنگامی که ذوالقرنین خواست از آب حیات بنوشد، دیگر چشمه ای در کار نبود و او نتوانست آن را بیابد.
در داروسازی الگزیرها محلولهای خوراکی و شیرین شده هیدروالکلی می باشند. در این فراورده ها با استفاده از الکل سبب حل شدن موادی می شوند که در آب نامحلول یا کم محلول و در الکل محلول است. میزان الکل الگزیرها بسته به نوع ماده موثره متفاوت است. به علت وجود الکل در فراورده، باید در ظرف حاوی فراورده کاملاً محکم بسته شود و فراورده باید دور از حرارت باشد. الگزیرها در مقایسه با شربت ها دارای شیرینی و چگالی کمتری هستند.
مانند الگزیر دیفن هیدرامین (Diphyn Hydramine).الگزیر دیگوکسین، الگزیر استامینوفن
بی بی حیات یکی از زنان نامدار اسلام همراه با سپاه اسلام در فتح ایران (سال ۲۳ قمری) است که در جنگ کشته شده و بقعه ای در روستای فهرج در سی کیلومتری یزد نزدیک مهریز دارد. قبر وی در پنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۵۳ توسط سارقان شکافته شد که به گزارش روزنامه کیهان همانروز (شماره ۹۳۱۹) و دو روز بعد (شماره ۹۳۲۰) جسد سالم وی مشاهده شد که مورد بررسی مقامات اداره فرهنگ و هنر، اداره اوقاف و ژاندارمری وقت یزد قرار گرفت. در سال ۱۳۸۶ نیز قبر وی دستبرد زده شد و جسد تازه وی برای فروش قاچاقی به خارجی ها تا استان خوزستان حمل شد که توسط ماموران برگردانده شد.
۱۳۳ - جسد سالمی از ۱۳۰۰ سال قبل به دست آمد درگاه ملی کتابهای موبایل
بی جان زایی (به انگلیسی: abiogenesis) عبارت است از:
علمی که به مطالعهٔ چگونگی و چرایی به وجود آمدن موجودات زنده از مواد غیر زنده می پردازد.
علم مطالعهٔ فرایند پدید آمدن زندگی
در علوم طبیعی، تئوری تشریح کننده چگونگی ایجاد حیات در زمین از مواد بی جان را بی جان زایی (آبیوژنز یا بیوپویز) گویند. نباید این تئوری را با تکامل یا فرگشت که به مطالعه روند تغییرات ایجاد شده در موجودات زنده با گذشت زمان می پردازد یا کیهان زایی که به دنبال توضیح چگونگی آغاز دنیاست، اشتباه گرفت.
بیشتر اسیدهای آمینه که گاه آن ها را آجرهای سازنده حیات می نامند، می توانند در اثر فرایندهای شیمیایی طبیعی نامربوط با حیات نیز ایجاد گردند. این مطلب را میلر و یوری و دیگر دانشمندان در طی آزمایش هایی در آزمایشگاه، با ایجاد شرایط مشابه با زمان به وجود آمدن حیات در زمین نشان دادند. در تمامی موجودات زنده این اسیدهای آمینه به شکل پروتئین سازماندهی شده اند و ساخت چنین پروتئین هایی بواسطه اسیدهای نوکلئیک ممکن می گردد. تئوری پیدایش حیات به این نکته که کدامیک از این مولکول های زیستی ابتدا پیدا گشته اند و چگونه نخستین اشکال حیات را تشکیل داده اند می پردازد.دو ویژگی با اهمیت حیات باید در تمامی تئوری های آبیوژنز مورد توجه قرار گیرند. این ویژگی ها همانندسازی و سوخت و ساز هستند. این پرسش که کدامیک از این دو در ابتدا به وجود آمده است، سبب ایجاد دو نظریه متفاوت در این زمینه گردید. ابتدا فرضیه پیشنهادکننده اولویت پیدایش سوخت و ساز (متابولیسم) مطرح گردید. مدتی بعد از آن فرضیه ایجاد اولیه همانندسازها نیز مورد توجه قرار گرفت.
در درک مدرن در مورد ایجاد نخستین اشکال موجودات زنده، احتمال آن مطرح می گردد که این موجودات پروکاریوت های تک سلولی (فاقد هسته سلولی) بوده باشند. این تک سلولی ها خود می توانند از پروتوبیونت ها (مولکول های آلی که توسط پوششی شبه غشایی پوشیده شده اند) به وجود آمده باشند. قدیمی ترین سنگواره شبه میکرب بدست آمده حدود سه ونیم میلیارد سال قدمت دارد که خود تقریباً یک میلیارد سال پس از تشکیل کره زمین است. در حدود ۲٫۴ میلیارد سال قبل نسبت ایزوتوپ های پایدارکربن، آهن و گوگرد نشانگر اثرگذاری موجودات زنده بروی مواد معدنی و رسوبات هستند. دیگر نشانگرهای مولکولی نیز بیانگر وجود فتوسنتز در آن دوران هستند که این خود نمایانگر پراکندگی وسیع حیات در آن دوره در زمین است. سلسله وقایع شیمیایی که منجر به ایجاد نخستین اسید نوکلئیک گردید هنوز به طور کامل شناخته نشده اند. چندین فرضیه در رابطه با حیات اولیه پیشنهاد گردیده است که از مهم ترین آن ها می توان به نظریه جهان آهن- گوگرد (سوخت و ساز بدون وجود توارث) و نظریه جهان آران ای اشاره کرد.
تاریخ فرگشتی حیات بر زمین، از پیدایش اولیه حیات گرفته تا به حال حاضر، فرآیندهایی را ردگیری می کند که توسط آن ها جانداران زنده و جانداران سنگواره تکامل پیدا کرده اند. زمین در حدود ۴٫۵ میلیارد سال پیش شکل گرفت و شواهد نشان می دهد که حیات فزون بر ۳٫۷ میلیارد سال پیش پدیدارگشته است. همچنین شواهدی مبنی بر پیدایش هستی درپیش از ۴٫۱ تا ۴٫۲۸ میلیارد سال وجود دارد که سبب ایجاد جدال بر سر مکانیسم های غیرزیستی که ممکن است زندگی پس از آن را شکل داده باشد؛ گردیده است. شباهت ها میان همهٔ جانداران امروزی وجود اجدادی مشترک که همهٔ گونه ها در روند فرگشت (تکامل) خود از آنان منشعب شده اند را نشان می دهد. حدود ۹۹ درصد از همه گونه هایی که از آغاز پدیدار گشته اند (حدود پنج میلیارد گونه) امروزه وجود ندارند و منقرض شده اند. گونه هایی که امروزه در زمین وجود دارند حدود ۱۰ تا ۱۴ میلیون برآورد می شود که حدود ۱٫۹ میلیون گونه نام گذاری شده و ۱٫۶ میلیون گونه در پایگاه های داده تا به امروز ثبت شده است.
تاریخ اندیشه فرگشتی
خاستگاه گونه ها
گونه زایی
کهن ترین شواهد به دست آمده از هستی برروی زمین آثار کربن زیستی و فسیل های استروماتولیتی است که در سنگ های دگرگونی ۳٫۷ میلیارد ساله واقع در گرین لند کشف شده است.
علم تمدید حیات، مطالعهٔ کندسازی یا معکوس سازی فرایندهای سالخوردگی برای تمدید طول عمرهای متوسّط و حداکثری است. برخی پژوهشگران در این حوزه، و گروه های معروف به «دیرزیست گرایان» (کسانی که خواهان عمری طولانی برای خود هستند)، بر این باورند که پیشرفت های غیرمنتظرهٔ آینده در بازجوانی بافت ها با سلول های بنیادی، ترمیم مولکولی، و جایگزینی اندام (مثلاً با اندام های مصنوعی یا پیوند اندام حیوانات) در نهایت بشر را قادر به داشتن طول عمرهای بی کران از طریق بازجوانی سراسری بدن خواهد کرد.
از علم تمدید حیات تحت عنوان پزشکی ضد سالخوردگی، پیری شناسی تجربی، و پیری شناسی زیست پزشکی نیز یاد می شود.
فروش محصولات ضد پیری مانند تغذیه، آمادگی جسمانی، مراقبت از پوست، جایگزین هورمون ها، ویتامین ها، مکمل ها و گیاهان یک صنعت پر سود جهانی است، مثلاً در بازار ایالات متحده تولید حدود ۵۰ میلیارد دلار از درآمد در هر سال را تشکیل می دهد. با این حال، بسیاری معتقد هستند که هدف از طول عمر نامحدود انسان، خود، لزوماً هدفی خام است زیرا برخی از حیوانات مانند هیدرا، عروس دریایی خاص را از سن بالا نمیرند. مسائل اخلاقی از طول عمر توسط اخلاق زیستیان(bioethicist) مورد بحث است.
در طی فرایند پیری، یک موجود زنده تجمع می یابد آسیب به مولکولهای آن، سلول ها، بافت ها و اندام خلاصه می شود؛ ولی به طور خاص و دقیق تر، پیری به عنوان مشخصه و فکر به "ناپایداری ژنومی، ساییدگی تلومر، تغییرات اپی ژنتیک، اختلال درمیتوکندری، پیری سلولی، ساقه خستگی سلولی و تغییر ارتباطات بین سلولی ایجاد می شود. روند اکسید شدن که با استفاده از تنفس انجام می شود، خود نیز یکی از عوامل فرسودگی ست. در عین حال که اکسیژن به ما حیات می دهد از ما حیات را هم می گیرد!
چشمه آب حیات فیلمی به کارگردانی سیامک یاسمی و نویسندگی ابراهیم زمانی آشتیانی محصول سال ۱۳۳۸ است.
ایرن زازیانس
محمدعلی فردین
هوشنگ سارنگ
ایرج قادری
فریدون نریمان
غلامحسین نقشینه
راز وجود چشمهٔ آب حیات پس از هفتصد سال با نقشهٔ محلش در اختیار جوانی قرار می گیرد. جوان به همراه دختری به نام «غزاله» که افراد محلی است، عازم چشمهٔ آب حیات می شوند. مردی به نام «مرتضی» از وجود این چشمه آگاه شده و همراه با دو برادر به تعقیبشان می پردازد. مرتضی وقتی مطمئن می شود که نزدیک محل شده برادرها را به قتل می رساند و درصدد قتل جوان و غزاله برمی آید. اما خود کشته می شود و آن دو نیز نمی توانند از چشمهٔ آب حیات بنوشند چون شرط این کار عاشق نبودن است، در حالی که آن دو عاشق هم شده اند.
حسینیه بی بی حیات مربوط به دوره قاجار - ۱۳۰ سال است و در شهرستان کرمان، بخش مرکزی، دهستان اختیارآباد، روستای بی بی حیات، خیابان اصلی روستا واقع شده و این اثر در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۸۶ با شمارهٔ ثبت ۲۱۴۷۸ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
فهرست آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
حفظ حیات فرایندی است که در آن آلاینده ها و رسوب -از جریان فاضلاب ناشی از بارندگی حذف شده باشند. فاضلاب ناشی از بارندگی د ر مناطقی که نواری از چمن – بستر شن و ماسه – برکه لایه های الی – ماده شیمیایی – هر یک از اجزای منطقه خاک کشاورزی- و گیاهان باشد- انباشته می شود. این جریان ابتدا از بستر شن عبور می کند که سرعت و شدت جریان را آهسته می کند و در مناطقی که شامل لایه های آلی یا پوشش گیاهی و خاکی که در زیر گیاهان است توزیع می شود. مناطق نفودی درجه بندی می شوند. آب به عمق ۱۵ سانتی متر نفوذ می کند و آرام آرام به مناطق حفظ حیات منتشر می شوند. مناطق ابقای حیات جریان به گونه ای عمل می کنند که جریان اضافی را از خود دور می کنند. آب ذخیره شده در در مناطق ابقای حیات پس از چند روز به خاک زیرین می رسد.
Bioswale
تغذیه آب های زیرزمینی
Rain garden
Urban runoff
گیاه پالایی
هر یک از اجزای مناطق ابقای حیات طوری طراحی شده اند که هر کدام عملکرد خاصی دارند. قسمت میانی چمن خاک رس در خاک جریان ورودی را کاهش می دهد و ذرات ریز درون جریان را فیلتر می کند. بستر شن سرعت را کاهش می دهد- ذرات را فیلتر می کند – و جریان را به سمت مناطق ابقای حیات هدایت می کند. هوا دهی و زهکشی خاک محصولات در نیم متری بستر شن اتفاق می افتد. مناطق گودالی انبار آبی را فراهم می کنند که عمل تصفیه جریان آب انجام شود؛ و برخی از ذرات در بستر شن یا حاشیهٔ چمن تصفیه نمی شود. لایه های آلی و شیمیایی آلاینده هایی را تصفیه می کنند و محیطی را به وجود می آورد که باعث رشد میکروارگانیسم هایی شود که تولیدات نفتی را کاهش دهد. این لایه مانند لیف لیترها جنگل هستند و از فرسایش و خشک شدن خاک زیرین جلوگیری می کنند. پوشش گیاهی مانع فرسایش می شوند. حداکثر جریانی که باعث فرسایش زمین های دارای پوشش گیاهی می شود ۰٫۳ متر بر ثانیه است و برای مالپ یا مواد شیمیای ۰٫۹ متر در ثانیه است. خاک رس موجود در خاک محصولات مکانی را برای جذب هیدروکربن – فلزات- مواد مغذی و دیگر مواد آلاینده فراهم می کند. برخی از انبار فاضلاب ناشی از فاضلاب توسط مخازنی در خاک محصولات به وجود می آیند. طراحی مناطق ابقای حیات بعد از محدودیت های مکانی تعیین می شود مانند مناطق خوب – خاک های زیرین-پوشش گیاهی – و زهکشی. مکان های با خاک رس برای مناطق ابقای حیات مناسب هستند زیرا خاک حفاری شده شده قابل استفاده برای کاشت گیاهان هستند بنابراین هزینهٔ واردات خاک کاشت را حذف می کند.
فلزات ناشی از آلاینده مانند روی، سرب و مس در جریان آب ناشی از بارندگی از سطوح غیرقابل نفوذ (به عنوان مثال جاده ها و پیاده رو) کشف شده اند. سیستم های تصفیه مانند باغ باران و کشتار آب باران با استفاده از یک لایه bioretention برای حذف فلزات سنگین در جریان فاضلاب ناشی از بارندگی مورد استفاده قرار می گیرند. . فرم محلول فلزات سنگین ممکن است به ذرات رسوب در جاده برود و سپس توسط سیستم bioretention جذب شود. . علاوه بر این، فلزات سنگین ممکن است به ذرات خاک در bioretention جذب شوند. در تجربیات آزمایشگاهی، سلول های bioretention، ۸۸٪, ۹۴٪,، ۹۵٪ و> ۹۵ درصد از روی، مس، سرب و کادمیوم، را به ترتیب از آب می گیرند. در حالی که این یک منفعت بزرگ برای بهبود کیفیت آب است، سیستم های bioretention یک ظرفیت محدود برای بدست آوردن فلزات سنگین دارند. این در نهایت کنترل طول عمر سیستم های bioretention، را کنترل می کند به ویژه در مناطق با بارش های سنگین حاوی فلز. حذف فلز توسط سلول های bioretention در آب و هوای سرد مشابه یا کمی کمتر از محیط های گرم بود. گیاهان در فصول سرد کمتر فعال هستند، واین نشان می دهد که بسیاری از فلزات سنگین در سیستم bioretention بیشتر جذب می شوند نسبت به مقداری که توسط ریشه گیاه گرفته می شوند؛ بنابراین، حذف و جایگزینی لایه bioretention در مناطقی با آلاینده فلزات سنگین در جریان آب باران لازم خواهند شد تا به گسترش عمر سیستم کمک کنند. فلزات ناشی از آلاینده مانند روی، سرب و مس در جریان آب ناشی از بارندگی از سطوح غیرقابل نفوذ (به عنوان مثال جاده ها و پیاده رو) کشف شده اند. سیستم های تصفیه مانند باغ باران و کشتار آب باران با استفاده از یک لایه bioretention برای حذف فلزات سنگین در جریان فاضلاب ناشی از بارندگی مورد استفاده قرار می گیرند. . فرم محلول فلزات سنگین ممکن است به ذرات رسوب در جاده برود و سپس توسط سیستم bioretention جذب شود. . علاوه بر این، فلزات سنگین ممکن است به ذرات خاک در bioretention جذب شوند. در تجربیات آزمایشگاهی، سلول های bioretention، ۸۸٪, ۹۴٪,، ۹۵٪ و> ۹۵ درصد از روی، مس، سرب و کادمیوم، را به ترتیب از آب می گیرند. در حالی که این یک منفعت بزرگ برای بهبود کیفیت آب است، سیستم های bioretention یک ظرفیت محدود برای بدست آوردن فلزات سنگین دارند. این در نهایت کنترل طول عمر سیستم های bioretention، را کنترل می کند به ویژه در مناطق با بارش های سنگین حاوی فلز. حذف فلز توسط سلول های bioretention در آب و هوای سرد مشابه یا کمی کمتر از محیط های گرم بود. گیاهان در فصول سرد کمتر فعال هستند، واین نشان می دهد که بسیاری از فلزات سنگین در سیستم bioretention بیشتر جذب می شوند نسبت به مقداری که توسط ریشه گیاه گرفته می شوند؛ بنابراین، حذف و جایگزینی لایه bioretention در مناطقی با آلاینده فلزات سنگین در جریان آب باران لازم خواهند شد تا به گسترش عمر سیستم کمک کنند.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

حیات در جدول کلمات

این جزیره از باارزش ترین و مهمترین پناهگاه های حیات وحش در خلیج فارس است
شتور
مایع حیات بخش بدن
خون
مایه حیات و آبادانی
اب
آنچه که متأثر از دوران شکوفایی و تجدید حیات اروپاست
رنسنسی

معنی حیات به انگلیسی

life (اسم)
دوام ، عمر ، جان ، حیات ، مدت ، زندگی ، زیست ، دوران زندگی ، حبس ابد ، رمق
lifetime (اسم)
عمر ، ابد ، حیات ، دوره زندگی ، مادام العمر ، مدت زندگی
brio (اسم)
حیات ، زندگانی
vita (اسم)
تاریخچه ، حیات ، زندگی

معنی کلمه حیات به عربی

حیات را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

ایمان ١٧:٢٤ - ١٣٩٥/١٢/٢٨
زندگی
|

علیرضا ٠١:١٨ - ١٣٩٦/٠٤/١٤
بودن
|

مهدیه سادات ١٦:٠١ - ١٣٩٦/١٢/٢٧
نفس کشیدن ـزندگی کردن
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

نگار > lagophthalmos
محدثه فرومدی > qualify
سالین > هنبانه بورینه
محمد رومزی > discriminant validity
منصوره > do your bit
یونس > نام قدیم سنندج
حمید > مراسم بزرگداشت
محدثه فرومدی > international

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی حیات   • حیاط   • حیات بازیگر   • سایت حیات   • حیات زندگی   • فصلنامه حیات   • حیات شامپو   • نشریه حیات   • مفهوم حیات   • تعریف حیات   • معرفی حیات   • حیات چیست   • حیات یعنی چی   • حیات یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حیات
کلمه : حیات
اشتباه تایپی : pdhj
آوا : hayAt
نقش : اسم
عکس حیات : در گوگل


آیا معنی حیات مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )