برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1287 100 1

خاتم

/xAtam/

مترادف خاتم: انگشتری، انگشتر، مهر، نگین، آخرین، بازپسین، نهایی ، خاتم کاری، ختم کننده | پایان، سرانجام، فرجام، عاقبت، ختم کننده، مهرکننده

متضاد خاتم: اولین، نخستین |

برابر پارسی: انگشتری، پایانی، نگین

معنی خاتم در لغت نامه دهخدا

خاتم. [ ت َ / ت ِ ] (ع اِ) بکسر تاء و بفتح آن انگشتری. (غیاث اللغات ). و این مؤلف نویسد که مختار فصحای عجم بفتح است و یکی از ثقات در تألیف خود نوشته که خاتم بفتح تاءفوقانی مهر و انگشتری و جز آن که بدان مهر کنند. چه ، فاعل [ بکسر ] و بفتح عین بمعنی ما یُفعل به مستعمل شود مثل العالم ما یعلم به الصانع. پس خاتم بمعنی ما یُختم به باشد و آن انگشتریست. ج ، خواتیم. (غیاث اللغات ). و بفتح و کسر تاء انگشتر که در دست کنند و فصحای عجم بفتح استعمال نمایند نه بکسر :
تا خاتم اقبال در انگشت تو کردند
بر خصم تو شد گیتی چون حلقه ٔ خاتم.
امیرمعزی.
چه بنای این قافیت بردَم و دِرَم و مانند آن است :
فریدون را سر آمد پادشاهی
سلیمان را برفت از دست خاتم.
سعدی.
که با عالم و محکم قافیه شده است. (از آنندراج ). مهر و انگشتری نگین کنده که با آنها کاغذ و غیره را مهر کنند و در این صورت بیشتر با فتح استعمال شود. (فرهنگ نظام ). خاتِم مانند صاحب مهر و انگشتری و بدین معنی پنج لغت دیگر آمده که از آنجمله خاتَم مانند هاجَر است. (منتهی الارب ). بَظرَم. (منتهی الارب ). و تختم بالخاتم یعنی انگشتری در دست کرد. (منتهی الارب ). واز آلات و لوازم پادشاهان است بفتح تاء و کسر آن و آن را برای زینت در انگشت کنند و بدین جهت خاتم نامیده شده که مکاتیب پادشاهان بدان اختتام می یافته است. (از صبح الاعشی ج 2 ص 125). و رجوع به مهر سلطنتی شود :
بدهر چون صد و هفتاد سال عمر براند
گذشت و رفت و از او ماند خاتم و افسر.
ناصرخسرو.
زویافت جهان قدر و قیمت ایراک
او شهره نگین است و دهر خاتم.
ناصرخسرو.
اگر ایمانت هست و تقوی نیست
خاتم ملک بی سلیمان است.
ادیب صابر.
در دین پاک خاتم پیغمبران زعدل
تو خاتمی و نام تو چون نقش خاتم است.
سوزنی.
هر چند که مرغ زیرک آمد
بر خاتم روزگار نامم.
مجیرالدین بیلقانی.
مرا باد و دیو است خادم اگر چه
سلیمان نیم ، حکم وخاتم ندارم.
خاقانی.
عشق داریم از جهان گرجان نباشد گو مب ...

معنی خاتم به فارسی

خاتم
محمد ( ص )
۱ -( اسم صفت ) ختم کننده . ۲ - ( اسم ) پایان عاقبت .
آق اولی زاده احمد افندی از شعرای متاخر عثمانی است . در ۱۱۶۸ در گذشت و دیوان مرتبی دارد .
محمد ( ص )
لقب امام دوازدهم شیعیان است
لقب امام دوازدهم شیعیان است
لقب غیاث الدین منصور دشتکی شیرازی فیلسوف قرن دهم است .
حاج ملا مهدی نراقی است
گل مختوم طین مختوم طین شاموس بدانجهت آنرا خاتم الملک نامند که مهر پادشاه بر آن زنند .
خاتم انبیا - مهر پیغامبران
لقب احمد بن محمد بن علی نحوی معروف بابن ملا یا ابن منلا.
محمد ( ص )
( مصدر ) توسط عاج و استخوان شتر و غیره نقوش و گلهایی بر سطح چیزی ایجاد کردن خاتم کاری کردن .
خاتم کاری شده . کنده کاری شده بر چیزی
( صفت ) آنکه از عاج فیل و شتر و چوب و جز آن گلها و نقوشی بر سطح چیزی ( چوب و غیره ) ایجاد کند .
شغل و عمل خاتم بند خاتم کاری .
...

معنی خاتم در فرهنگ معین

خاتم
(تِ) [ ع . ] ۱ - (اِفا.) ختم کننده . ۲ - (اِ.) پایان ، عاقبت .
(تَ) [ ع . ] (اِ.)۱ - انگشتری . ۲ - مهر، نگین . ج . خواتم . ۳ - آخری ، آخرین . ۴ - اشیایی مثل قاب عکس ، جای قلم و مانند آن که بر روی آن با عاج ، استخوان ، فلز و چوب زینت کاری و نقش و نگار شده باشد.
(تَ) [ ع - فا. ] (حامص .) شغل و عمل خاتم کار، خاتم بندی .

معنی خاتم در فرهنگ فارسی عمید

خاتم
ختم کننده، تمام کننده.
۱. نقوش و طرح های تزیینی که با ریزه های عاج، استخوان، چوب، و فلز پدید آورده باشند و برای زینت کاری و نقش ونگار کردن قوطی، جعبه، قاب عکس، و سایر اشیای چوبی به کار می رود.
۲. [قدیمی] انگشتر، انگشتری.
۳. [قدیمی] نگین انگشتری.
۴. [قدیمی] مُهر.
۵. [قدیمی] پایان، عاقبت هرچیز.
۶. [قدیمی، مجاز] فرمان، حُکم.
از عنوان های پیامبر اسلام، خاتم انبیا، خاتم رسل.
= خاتم کار
= خاتم کاری
= خاتم کار
= خاتم کاری
کسی که کارش خاتم کاری است، خاتم ساز، خاتم بند.
شغل و عمل خاتم کار، هنر ساختن و آراستن برخی از اشیا به اشکال هندسی و طرح های گوناگون با قرار دادن قطعه های کوچک استخوان، فلز، و چوب در کنار هم که بیشتر به شکل مثلث بریده می شود، خاتم بندی، خاتم سازی.

خاتم در دانشنامه اسلامی

خاتم
معنی خَاتَمَ: به معناي هر چيزي است که با آن ، چيزي را مُهر کنند و مراد از خاتم النبيين بودن حضرت محمد صلي الله عليه و آله ، اين است که نبوت با او ختم شده ، و بعد از او ديگر نبوتي نخواهد بود .
معنی يَسْتَفْتِحُونَ: طلب و آرزوي پيروزي مي کنند (عبارت "کَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَی ﭐلَّذِينَ کَفَرُواْ " يعني : به خودشان مژده پيروزی بر كافران میدادند . قبل از بعثت ، کفار عرب متعرض يهود ميشدند ، و ايشان را آزار ميکردند ، و يهود در مقابل ، آرزوي رسيدن بعث...
ریشه کلمه:
ختم‌ (۸ بار)

«خاتم» (بر وزن حاتم) آن گونه که ارباب لغت گفته اند، به معنای چیزی است که به وسیله آن پایان داده می شود، و نیز به معنای چیزی آمده است که با آن اوراق و مانند آن را مهر می کنند.
خاتم الأنبیاء به معنای پایان بخش پیامبران و مُهر ختام پیامبران است.
وصف رسول گرامی اسلام در قرآن کریم:
«ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بکل شیء علیما»؛ محمد صلی الله علیه و آله پدر هیچیک از مردان شما نبوده (اشاره به داستان زید بن حارثه که در آیات پیش سخن از آن به میان آمده) بلکه فرستاده خدا و پایان بخش پیامبران است.
خاتمیت پیامبر اسلام از عقاید مسلّمه مسلمانان بوده و از قرآن و حدیث ـ جز ادله عقلیه که در کتب کلامیه آمده است ـ شواهد بسیار بر آن است، از جمله این آیه مبارکه سابق الذکر.
کتب لغت، اعم از لغت نگاران اسلامی و یا غیراسلامی مانند لویس معلوف مسیحی صاحب «المنجد» و غیره، «خاتم» به کسر تاء و فتح آن به معنی پایان بخش معنی کرده اند و خاتم در این آیه همه قرّاء معروف جز عاصم به کسر تاء خوانده اند، مهر نامه را بدین جهت خاتم گویند که پایان بخش نامه است و انگشتر را خاتم خوانند که در گذشته نام صاحب آن در آن منقوش بوده و از آن برای مهر ختام نامه استفاده می شده است.
جابر بن عبدالله از حضرت رسول صلی الله علیه و آله روایت کند که فرمود: «موضع من در میان پیامبران بدین می ماند که کسی خانه ای بنا کرده و آن را بسی زیبا و کامل ساخته جز اینکه یک ...


خاتم در دانشنامه ویکی پدیا

خاتم
خاتم می تواند بیان گر یکی از موضوعات زیر باشد:
خاتم، نام شهرستانیست در استان یزد
خاتم، یکی از صنایع دستی ایران است.
خاتم، یکی از ابزارهای احضار در علوم غریبه است.
همچنین خاتم می تواند برای موضوعات زیر نیز بکار رود:
سیگیل (لاتین: sigillum) سمبلی است که در سحر استفاده می شود. سیگیل هر نوع شکل تصویری یک جن یا روح است که به وسیله آن با آن موجود ارتباط برقرار شده یا او احضار می شود.
سیگیل از واژه لاتین سیگولوم به معنی مهر است. ممکن است ریشه این لغت از لغت عبری سگولا סגולה به معنی طلسم گرفته شده باشد. معنی فعلی این لغت مرتبط با سحر دوره رنسانس است. به صورت معمول سیگیل شکلهایی هستند که ساحر برای ارتباط با جنها و روحها استفاده می کند. بسیاری کتابهای سحر که معمولاً گریموار نامیده می شوند دارای چنین شکلهایی هستند. کلید کوچکتر سلیمان دارای سیگیل ۷۲ جن سلیمان است. این سیگیلها معمولاً به عنوان نام واقعی روح هستند و به ساحر قدرت کنترل روح را می دهند. یک روش متداول تهیه سیگیل با استفاده از مربع جادویی است. نام روحها تبدیل به عدد شده و این اعداد بر روی مربع جادویی قرار می گیرند. با وصل کردن این اعداد به هم سیگیل تشکیل می شود. این روش شباهت زیادی به بازی سودوکو دارد.
خاتم آباد، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان علی آباد در استان گلستان ایران.
این روستا در دهستان کتول قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲۳۶ نفر (۵۴خانوار) بوده است.
خاتَم الانبیاء یا خاتَم النبیین یا خاتم الرسل از لقب های محمد پیامبر اسلام است. این اصطلاح در آیهٔ ۴۰ سورهٔ احزاب آمده: «ما کان محمد ابا احد من رجالکم و لکن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بکل شیء علیما».
ختمیت وحی
خاتم در زبان عربی به معنای ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با خاتم

خاتم در جدول کلمات

خاتم
انگشتر, پایان
خاتم الشعرا
جامی
خاتم انگشتر
نگین

معنی خاتم به انگلیسی

seal (اسم)
مهر ، نشان ، تضمین ، خاتم ، سوگند ملایم ، خوک ابی ، گوساله ماهی
mosaic (اسم)
موزاییک ، خاتم

معنی کلمه خاتم به عربی

خاتم
ختم

خاتم را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

خاتمدوست
گوهرترین گوهران وکاملترین زیبایی
مریم قاسمی
انگشتری
اشی 1982
نگین
علی سیریزی
شهرستان خاتم یکی از شهرستان‌های استان یزد است و مرکز این شهرستان شهر هرات می باشد. جمعیت شهرستان خاتم در سال ۱۳۸۹، برابر با ۳۴٬۷۸۰ نفر بوده‌است
علی باقری
خاتم : نگین و انگشتری، کنایه از نشانه ی قدرت
دور بتو خاتم دوران نوشت
باد،بخاک تو سلیمان نوشت
یعنی : روزگار نگین حکمروایی جهان را بنام تو نوشت و برای تو که سلیمان زمان هستی باد را مطیع و افتاده ی تو قرار داد.
شرح مخزن الاسرار نظامی،دکتر برات زنجانی،۱۳۷۲،ص۲۲۴.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• موسسه آموزش عالی خاتم تهران   • دانشگاه خاتم بانک پاسارگاد   • معنی خاتم   • شهرستان خاتم   • موسسه آموزش عالی خاتم tehran   • خاتم کاری   • شهریه دانشگاه غیرانتفاعی خاتم تهران   • امریه خاتم   • مفهوم خاتم   • تعریف خاتم   • معرفی خاتم   • خاتم چیست   • خاتم یعنی چی   • خاتم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی خاتم
کلمه : خاتم
اشتباه تایپی : ohjl
آوا : xAtam
نقش : صفت
عکس خاتم : در گوگل

آیا معنی خاتم مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )