برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1282 100 1

خاتون آبادی (ابهام زدایی)

خاتون آبادی (ابهام زدایی) در دانشنامه اسلامی

خاتون آبادی (ابهام زدایی)
خاتون آبادی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت های ذیل بوده و یا در معانی ذیل به کار رفته باشد: • خاندان خاتون آبادی، از خاندان های علمی مشهور و پرنفوذ در اصفهان و سپس تهران • میرسیدمحمد خاتون آبادی، از علمای مجاهد ایران در قرن سیزدهم هجری• میرمحمدباقر خاتون آبادی، عالم امامی اواخر دوره صفوی• میرمحمدحسین خاتون آبادی، فقیه و مؤلف مشهور امامی قرن دوازدهم• میرمحمدصالح بن عبدالواسع خاتون آبادی، فقیه، محدّث و عالم امامی قرن یازدهم
...
خاتون آبادی (ابهام زدایی)
خاتون آبادی عنوان چند نفر از عالمان شیعه است و نیز به خاندان خاتون آبادی اشاره دارد:
حسینی خاتون آبادی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت های ذیل باشد: • سیّدمحمدباقر بن علی حسینی خاتون آبادی اصفهانی، از فضلاء قرن دوازدهم هجری در اصفهان• سیدمحمدباقر بن محمداسماعیل حسینی خاتون آبادی اصفهانی، عالم فاضل فقیه محقق و ادیب مدقّق، از علمای قرن دوازدهم هجری اصفهان• سیدمحمدباقر بن محمدمهدی حسینی خاتون آبادی اصفهانی، عالم فاضل جلیل قرن سیزدهم هجری در اصفهان• سیدمحمداسماعیل بن ابوالمحسن حسینی خاتون آبادی، از فضلای قرن سیزدهم هجری در اصفهان• سیدمحمداسماعیل بن محمدباقر حسینی خاتون آبادی ثالث، از علما و فقهای اصفهان در قرن دوازده هجری• صابرعلی شاه سیدمحمداسماعیل حسینی خاتون آبادی اصفهانی، از مشایخ سلسله نعمت اللّهی در اصفهان
...
سیدمحمدباقر حسینی خاتون آبادی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت های ذیل باشد: • سیّدمحمدباقر بن علی حسینی خاتون آبادی اصفهانی، از فضلاء قرن دوازدهم هجری در اصفهان• سیدمحمدباقر بن محمداسماعیل حسینی خاتون آبادی اصفهانی، عالم فاضل فقیه ...


خاتون آبادی (ابهام زدایی) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی خاتون آبادی (ابهام زدایی)   • مفهوم خاتون آبادی (ابهام زدایی)   • تعریف خاتون آبادی (ابهام زدایی)   • معرفی خاتون آبادی (ابهام زدایی)   • خاتون آبادی (ابهام زدایی) چیست   • خاتون آبادی (ابهام زدایی) یعنی چی   • خاتون آبادی (ابهام زدایی) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی خاتون آبادی ابهام زدایی
کلمه : خاتون آبادی (ابهام زدایی)
اشتباه تایپی : ohj,k Hfhnd (hfihl cnhdd)
عکس خاتون آبادی (ابهام زدایی) : در گوگل

آیا معنی خاتون آبادی (ابهام زدایی) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )