برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1344 100 1

خبر ناقل

خبر ناقل در دانشنامه اسلامی

خبر ناقل
حدیث مخالف مفاد یکی از اصول عملی را خبر ناقل گویند.
خبر ناقل، مقابل خبر مقرّر بوده و به خبری گفته می شود که مفاد آن مخالف با اصلی از اصول عملی می باشد.
خبر ناقل به بیان دیگر
به عبارت دیگر، هر گاه دو خبر با یک دیگر تعارض داشته باشند، به گونه ای که یکی از آنها مخالف با اصل و دیگری موافق با اصل باشد، به آن خبری که مخالف اصل است، خبر ناقل می گویند، به این سبب که مفاد این خبر بر خلاف مقتضای آن اصل است و مکلف را از اصل انتقال می دهد؛ برای مثال، اگر عادلی خبر آورد که نماز جمعه واجب است و عادل دیگری بگوید حرام است، به خبری که افاده وجوب می کند «ناقل» گفته می شود، چون مخالف اصل برائت است و مکلف را از مقتضای این اصل انتقال می دهد.
نکته
هنگام تعارض دو خبر، در تقدیم و ترجیح ناقل و مقرر بر یک دیگر میان اصولیون، اختلاف است:۱. برخی معتقدند روایت موافق با اصل مقرر مقدم است؛۲. مشهور اصولی ها بر این عقیده اند که روایت مخالف با اصل ناقل مقدم است؛۳. برخی هم چون مرحوم «شیخ انصاری»، «آخوند خراسانی» و «محقق نایینی» معتقدند هیچ یک از دو خبر مقرر و ناقل بر یک دیگر رجحان ندارند.

ارتباط محتوایی با خبر ناقل

خبر ناقل را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی خبر ناقل   • مفهوم خبر ناقل   • تعریف خبر ناقل   • معرفی خبر ناقل   • خبر ناقل چیست   • خبر ناقل یعنی چی   • خبر ناقل یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی خبر ناقل
کلمه : خبر ناقل
اشتباه تایپی : ofv khrg
عکس خبر ناقل : در گوگل

آیا معنی خبر ناقل مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )