برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

خرقه ای از مسیحیان

خرقه ای از مسیحیان را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

انصاری
یسوعی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی خرقه ای از مسیحیان   • مفهوم خرقه ای از مسیحیان   • تعریف خرقه ای از مسیحیان   • معرفی خرقه ای از مسیحیان   • خرقه ای از مسیحیان چیست   • خرقه ای از مسیحیان یعنی چی   • خرقه ای از مسیحیان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی خرقه ای از مسیحیان
کلمه : خرقه ای از مسیحیان
اشتباه تایپی : ovri hd hc lsdpdhk
عکس خرقه ای از مسیحیان : در گوگل

آیا معنی خرقه ای از مسیحیان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )