برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1305 100 1

خرگاه فلک اشتباه

معنی خرگاه فلک اشتباه به فارسی

خرگاه فلک اشتباه
خیمه ای که در بزرگی به آسمان ماند

خرگاه فلک اشتباه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی خرگاه فلک اشتباه   • مفهوم خرگاه فلک اشتباه   • تعریف خرگاه فلک اشتباه   • معرفی خرگاه فلک اشتباه   • خرگاه فلک اشتباه چیست   • خرگاه فلک اشتباه یعنی چی   • خرگاه فلک اشتباه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی خرگاه فلک اشتباه
کلمه : خرگاه فلک اشتباه
اشتباه تایپی : ov'hi tg; hajfhi
عکس خرگاه فلک اشتباه : در گوگل

آیا معنی خرگاه فلک اشتباه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )