برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1280 100 1

خسر

معنی خسر در لغت نامه دهخدا

خسر. [ خ ُ س ُ ] (اِ) پدرزن . (برهان قاطع) (از ناظم الاطباء) :
چه نیکو سخن گفت یاری بیاری
که تا کی کشیم از خسر ذل و خواری.
رودکی.
به دل گفت با این سخن جنگ نیست
چو شنگل خسر باشدم ننگ نیست.
فردوسی.
به گوهر بدان روز تنگ آورم
که پیش خسر هدیه جنگ آورم.
فردوسی.
باز بالادوتا چو... خسر
مویش اندر کشفته چون... خش.
منجیک.
بدسگال تو و مخالف تو
خسر جنگجوی با داماد.
فرخی.
بنزدیک امیر مودود آمد و هر چه وی را آورده بودند آن جا آوردند امیر مودود وی را بسیار بنواخت و از آنجا به خانه ٔ وزیر آمد خسرش. (تاریخ بیهقی ). امیر گوزگانان خسر سلطان محمود بود. (تاریخ بیهقی ). بواسحاق که وی خسر بوالعباس بودبسیار مردم گرد کرد. (تاریخ بیهقی ).
مفخر جمله انبیا او بود
خسر میرمرتضی اوبود.
سنائی.
نگویم ای زن تو گشته قلطبان شوهر
سیاهه ٔ خسر و زن شده ترا داماد.
سوزنی.
داماد خسرگای بدی بیش بسی سال
و امسال خسر خواجه ٔ داماد سپوزی.
سوزنی.
خسر زان پس به طبع شاد برخاست
بکار آرایش داماد برخاست.
حکیم نزاری (از انجمن آرای ناصری ).
|| پدرشوهر. (از ناظم الاطباء) (برهان قاطع) : چون بامداد پدر شوی درآمد و پای اورنجن بنمود و آنچه دیده بود باز گفت پسر گفت ، راست گفته اند، دشمنی خسر و زن پسر چون دشمنی موش و گربه است. (سندبادنامه ). خسر خجل شد و از پیش پسر رنجوردل بیرون شد. (سندبادنامه ).

خسر. [ خ َ س َ ] (اِ) یخ و آن آبی است که در زمستان مانند شیشه می بندد. (از برهان قاطع).

خسر. [ خ َ ] (ع اِمص ) زیان. زیانکاری. نقصان مایه. (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ). || هلاکی. (یادداشت بخط مؤلف ). || (مص ) خسران. (منتهی الارب ). رجوع به خسران شود.

خسر. [ خ ُ ] (ع اِ) زیان. ضرر. نقصان در بیع و تجارت. (از منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ). || (مص ) خسران. (منتهی الارب ) (تاج ا ...

معنی خسر به فارسی

خسر
( اسم ) ۱ - پدر زن . ۲ - پدر شوهر . ۳ - مادر زن . ۴ - مادر شوهر .
خسران
نام قریه ایست از قرای مرو و در دو فرسخی آن .
برادر زن
برادر زن
پدر شوهر یا پدر زن

معنی خسر در فرهنگ معین

خسر
(خُ) ( ~.) [ ع . ] (مص ل .) ۱ - زیان کردن . ۲ - زیانکاری .
(خُ سُ) (اِ.) ۱ - پدرزن . ۲ - پدرشوهر.

معنی خسر در فرهنگ فارسی عمید

خسر
= خسور

خسر در دانشنامه اسلامی

خسر
معنی خَسِرَ: زيان کرد (کلمه خسر يا خسران به معني از دست دادن سرمايه است ، يا همهاش و يا بعضي از آن)
معنی خُسْرٍ: زيان (کلمه خسر يا خسران به معني از دست دادن سرمايه است ، يا همهاش و يا بعضي از آن)
معنی أَخْسَرُونَ: زيانکارترينها(کلمه خسر يا خسران به معني از دست دادن سرمايه است ، يا همهاش و يا بعضي از آن)
معنی أَخْسَرِينَ: زيانکارترينها(کلمه خسر يا خسران به معني از دست دادن سرمايه است ، يا همهاش و يا بعضي از آن)
معنی خَاسِرَةٌ: زيانکار- صاحب خسران (کلمه خسر يا خسران به معني از دست دادن سرمايه است ، يا همهاش و يا بعضي از آن)
معنی خَاسِرُونَ: زيانکاران - صاحبان خسران (کلمه خسر يا خسران به معني از دست دادن سرمايه است ، يا همهاش و يا بعضي از آن)
معنی خَاسِرِينَ: زيانکاران - صاحبان خسران (کلمه خسر يا خسران به معني از دست دادن سرمايه است ، يا همهاش و يا بعضي از آن)
معنی خَسَاراً: زيان (کلمه خسر يا خسران به معني از دست دادن سرمايه است ، يا همهاش و يا بعضي از آن)
معنی خُسْرَانُ: زيان (کلمه خسر يا خسران به معني از دست دادن سرمايه است ، يا همهاش و يا بعضي از آن)
معنی خَسِرُواْ: زيان کردند(کلمه خسر يا خسران به معني از دست دادن سرمايه است ، يا همهاش و يا بعضي از آن)
معنی تَخْسِيرٍ: زيانکاري(کلمه خسر يا خسران به معني از دست دادن سرمايه است ، يا همهاش و يا بعضي از آن)
تکرار در قرآن: ۶۵(بار)
کم شدن و کم کردن همچنین است خسران (قاموس) در مجمع ذیل آیه‏27 بقره، خسران را نقصان رأس المال و از بین رفتن آن گفته است (زیان) و خسر بر وزن فلس، فرس، قفل و عنق آمده است (اقرب) ولی در قرآن مجید فقط بر وزن قفل به کار رفته است مثل ، امّا خسار: در مجمع ذیل آیه 27 بقره آن را هلاکت، در صحاح ضلالت در قاموس ضلالت و زیان نقل شده است. علی هذا معنی آن است که: قرآن ظالمان را جز هلاکت و ضلالت نمی‏افزاید. نا گفته نماند: فعل خسر از باب علم یعلم در قرآن مجید هم لازم آمده و هم متعدی. مثل آنانکه لقاءاللّه را تکذیب کردند حقّا که به زیان افتادند و مثل آنانکه خود را به زیان انداختند ایمان نمی‏آورند. باید دانست که: خسر، خسران و خسار یک معنی بیشتر ندارد و آن نقصان ...

خسر در جدول کلمات

خسر
زیان دیدن, پدر زن

خسر را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدرحیم ریگی
خسر(بضم خاوسین): پدرزن یاپدرشوهر
خسرزاده:برادرزن یابرادرشوهر(داماد)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• خسر الدنیا و الآخره   • خسران در جدول   • معنی خسر الدنیا و الاخره   • مفهوم خسر   • تعریف خسر   • معرفی خسر   • خسر چیست   • خسر یعنی چی   • خسر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی خسر
کلمه : خسر
اشتباه تایپی : osv
عکس خسر : در گوگل

آیا معنی خسر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )