انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 1095 100 1

خطبه

/xotbe/

مترادف خطبه: خطابه، سخنرانی، موعظه، وعظ، دیباچه، سرآغاز، مقدمه

معنی خطبه در لغت نامه دهخدا

خطبة. [ خ ِ ب َ ] (ع مص ) مصدر دیگر خَطب و بمعنی خواستگاری کردن زن باشد. (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ). زن خواستن. (تاج المصادر بیهقی ). خُطبَه. (منتهی الارب ).

خطبة. [ خ ُ ب َ ] (ع مص ) مصدر دیگر خطابه. رجوع به خَطابَة در این لغت نامه شود. || خِطبَة؛ زن خواستن. (ناظم الاطباء).

خطبه. [ خ ِ ب َ ] (ع اِمص ) خواستگاری زن. (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ) : خلیفه ٔ عباسه را بجعفر داد، خطبه خواند. (تاریخ بخارای نرشخی ).
این پیرزن هنوز عروس کرم نزاد
پس سر چرا بخطبه ٔ این زن درآورم.
خاقانی.
طغانجق والی سرخس را با او فرستاده و در خطبه ٔ کریمه از کرایم او رغبت نموده و بیش از حد وعد و حصر اموال. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ). رغبت فحول... در خطبه ٔ اَزواج ارواح آن مخاذیل صادق شد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ).
این دو نوا نز پی رامشگری است
خطبه ای از بهر زناشوهری است.
نظامی.
خطبه ٔ تزویج پراگنده کن
دختر خود نامزد بنده کن.
نظامی.
- خطبه کردن ؛ به ازدواج درآوردن. بتزویج درآوردن :
خاطب او را بملک هفت اقلیم
گر کند خطبه بر حقش دانند.
خاقانی.

خطبه.[ خ ُ ب َ ] (ع اِ) کلام که در ستایش خدا و نعت نبی و موعظه ٔ خلق باشد. (از ناظم الاطباء). کلام خطیب که در ستایش خدا و موعظت باشد. (از آنندراج ). در کشاف و اصطلاحات فنون خطبه چنین تعریف شده است : خطبه ، عبارتست از گفتاری که مشتمل بسم اﷲ الرحمن الرحیم و سپاس ایزد متعال بدانچه او را سزاوار است و درود بر پیمبر آخرالزمان صلی اﷲ علیه و آله و سلم و در آغاز گفتار واقع شده باشد، سپس باید دانست که خطبه ٔ کتاب غیر از خطبه ای است که بر فراز منابر خوانند، زیرا خطبه ٔ منابر علاوه بر آنچه که ذکر رفت باید مشتمل بر توصیه ٔ بپرهیزگاری و وعظ و تذکر و امثال آن باشد بخلاف خطبه ٔ دفاتر. ج ، خُطَب : خطبه چنان دانم که مردم رابدل مردم خوانند و دل از نشنودن قوی و ضعیف گردد. (تاریخ بیهقی ). || دیباچه ٔ کتاب. (ناظم الاطباء). در کشاف اصطلاحات فنون آمده : بدان که در خطبه ٔ کتاب اگر مؤلف یا مصنف در آغاز شروع بتصنیف یا تألیف از نوشتن خطبه در دیباچه کتاب صرفنظر کند و پس ازختم تألیف خطبه را بیاورد خطبه ٔ الحاقیه و اگر از آغاز شروع بتألیف به انشاء خطبه پرداخت ، آنرا خطبه ٔابتدائیه گویند : چون از خطبه ٔ این فصول فارغ شدم بسوی راندن تاریخ بازرفتم. (تاریخ بیهقی ).
- خطبه نبشتن ؛ دیباچه نوشتن : چون... شرط کردم که در اول نشستن هر پادشاهی خطبه بنویسم... اکنون آن شرط نگاه دارم. (تاریخ بیهقی ). سخت خطبه خواهم نبشت و چند فصل سخن بدان پیوست آنگاه تاریخ روزگار همایون او برانم. (تاریخ بیهقی ). || شغل و منصب خطیب : و بوسعید شروطی را از خطبه عزل کرد و بوالحسین الماصلی را خطیب کرد. (تاریخ سیستان ). || دعا و ثنائی که در روزهای جمعه و ایام مهم بر سر منابر در مساجد و اماکن مقدسه خوانده میشده و در آن علاوه بر حمد خدا و مدح پیغمبر واولیای دین خلیفه یا سلطان روز مدح می گردید و این یکی از سنن بزرگ حکومت بود :
فرو افژنگ بتو گیرد دین
منبر از خطبه ٔ تو آراید.
دقیقی.
بنام و کنیتت آراسته باد
ستایشگاه شعر و خطبه تا حشر.
عنصری.
روز آدینه بر منابر نام خلیفه یاسلطان یا امیری را خطیب بعظمت و سمتی که داشته می خوانده است و بروز چهارشنبه خطبه کرد خویشتن را به امارت. یکی او را گفت : ایهاالامیر رسم و عادت خطبه ٔ روز آدینه باشد. گفت : باشد که مزارمان نباشد تا روز آدینه ، همچنانکه نبود. (تاریخ سیستان ). ورود الرسول و اظهار موت الخلیفه القادر باﷲ و اقامه ٔ رسم الخطبه للامام القائم بامراﷲ. (تاریخ بیهقی ). رسم خطبه را بر چه صفت اقامت نمود. (تاریخ بیهقی ). کسان خواجه را همه بگرفتند و مصادره کردند، اما هنوز خطبه بر حال خویشتن است. (تاریخ بیهقی ). چون خطیب بجای ذکر خلیفه رسید بوی اندر آویختند و خطبه بریده شد. (مجمل التواریخ والقصص ).
در خطبه ٔ کرم لقبش صدر عالم است
بر مهر ملک صدر مظفر نکوتر است.
خاقانی.
خطبه ٔ این دار ملک وقف بر القاب تست
سکه ٔ این دار ضرب باز بنام تو باد.
خاقانی.
سکه و خطبه بنام همیون سلطان در شهور 389 مطرز گردانیدند. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ).
وآنگه که نفس به آخر آید
هم خطبه ٔ نام تو سر آید.
نظامی.
- خطبه خواندن ؛در بالای منبری پس از حمد خدا و نعت پیغمبر و آل او،مدح خلیفه یا سلطان روز را خواندن : چنان نمود که حدیث خطبه بدو راست خواهد شد. (تاریخ بیهقی ).
دل ، سکه ٔ عشق می نگرداند
جان ، خطبه ٔ عافیت نمی خواند.
خاقانی.
خطبه ٔ مدحش چو خواند آفتاب
مشتری حرز امان می خواندش.
؟
- خطبه دادن ؛ خطبه خواندن :
فلک بنام تو تا خطبه داد در عالم
زمانه جز تو کسی را بپادشاه نخواند.
خواجه جمال الدین سلیمان (از آنندراج ).
- خطبه کردن ؛ بر سر منبر در اماکن مقدسه پس از حمد و ثنای خدا و مدح پیغمبر ذکر سلطان یا خلیفه وقت با بزرگی کردن : ما بتن خویش بمسجد آدینه خواهیم آمد تا امیرالمؤمنین را خطبه کنیم. (تاریخ بیهقی ). و رسولی نامزد شود از درگاه عالی و منشور ولایت اگر رای عالی ارزانی دارد و خلعتی با وی باشد که بنده بنام خداوند خطبه کرده است تا قویدل شود و این ولایت که بنده خداوند خطبه کرده است ، بتمامی قرار گیرد. (تاریخ بیهقی ). امیر گفت : خلیفه را چه باید فرستاد. احمد گفت بیست هزار من نیل رسم رفته است خاصه راو پنج هزار من حاشیت درگاه را و نثار بتمامی که روز خطبه کردند. (تاریخ بیهقی ).
بنگر که خلق را بکه داد و چگونه گفت
روزی که خطبه کرد نبی بر سر غدیر.
ناصرخسرو.
تبارک خطبه او کرد و سبحان نوبت آورد
لعمرک تاج او شد قاب قوسین جای او آمد.
خاقانی.
اندرین خطه که دل خطبه بنام غم کند
سکه ٔ گیتی نخواهد داشت نقش جاودان.
خاقانی.
خطبه بنام رفعت قدرش همی کند
در اوج برج جوزا بر منبر آفتاب.
خاقانی.
خلف احمد بست خالی یافت لشکر بدانجایگاه فرستاد و، دربست سکه و خطبه بنام خویش بکرد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ). در آن نواحی خطبه بنام شمس المعالی بکرد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ).
لیک درین خطه ٔ شمشیربند
بر تو کنم خطبه ببانگ بلند.
نظامی.
خطبه ٔ جانم چو بنام تو رفت
سکه ٔ تن نیز بنامت کنم.
عطار.
|| خطبه ٔ آدم ؛ نام یکی از خطبه های نهج البلاغه. (آنندراج ) :
گر مخاطب را نمی بینی سخن رس وامشو
خطبه ٔ آدم بود نظم دل آرای سخن.
اثر (از آنندراج ).
|| خطبةالبیان ؛خطبه ای است منسوب به حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام.(یادداشت بخط مؤلف ). || خُطبَةُالْوِداع ؛ خطبه ای است که حضرت رسول صلی اﷲ علیه و اله در حجةالوداع خواند و در آن بقول شیعیان علی علیه السلام را خلیفت خود کرد. (یادداشت بخط مؤلف ). رجوع به «نهج البلاغه » در این لغت نامه شود.

معنی خطبه به فارسی

خطبه
( اسم ) ۱ - سخنرانی سخنوری . ۲ - وعظ موعظه نصیحت خلق . ۳ - مقدم. کتاب . جمع : خطب .
کلام که در ستایش خدا و نعت نبی و موعظه خلق باشد . کلام خطیب که در ستایش خدا و موعظت باشد .
خطبه گو آنکه بر سر منابر خطبه می گوید : تا سیه پوشان نورانی سلاطین را بعید خطبه آرایند بر منبر به نیکویی خطاب
خطبه ایکه در آغاز تالیف آورند
خطبه ایکه پس از نگاشتن تالیف به آخر آن آورند بنام خطبه الحاقیه است .
بر سر منبر دعای و ثنای خیر برای سلطان یا امیر یا خلیفتی در روز عید یا روز جمعه یا روز مقدسی خواندن .
دهی است جزئ دهستان گرگانرود شمالی بخش مرکزی شهرستان طوالش با ۳۵۱۴ تن سکنه
خطبه ای که در روز عید خوانند
از خطبه ای نام امیری انداختن و نام دیگری بجای آن گذاردن .
خطیب گوینده خطبه
خطبه ای که قبل از وعظ در کلیسا می خوانند .
ستایش خداوند و نعت پیغمبر است که باول کتاب آید و آن یا ابدائیه است یا الحاقیه .
در خواست کردن خواستن کاری

معنی خطبه در فرهنگ معین

خطبه
(خُ بِ) [ ع . خطبة ] (اِ.) سخنرانی ، وعظ ج . خطب . ، ~ عقد جملاتی به زبان عربی که هنگام عقد ازدواج و برای مشروعیت دادن به آن گفته می شود.

معنی خطبه در فرهنگ فارسی عمید

خطبه
۱. وعظ و سخنرانی امام جمعه قبل از آغاز نماز.
۲. مقدمه یا دیباچۀ کتاب.
خواستگاری و ازدواج.

خطبه در دانشنامه اسلامی

خطبه
خطبه (به ضم خاء) کلمه ای عربی و در اصطلاح، به معنای سخنرانی یا کلام مخصوصِ مشتمل بر ستایش خداوند و صلوات بر محمّد(ص) و آل محمّد(ص) است.
بنابر آنچه در منابع حدیثی و تاریخی آمده است، پیامبر اکرم(ص) و دیگر معصومان(ع) به مناسبت های مختلف، در اجتماع مردم خطبه می خواندند.در فقه نیز در باب های صلاة، حج و نکاح از خطبه سخن رفته است.
خطبه کلام مخصوصِ مشتمل بر ستایش خداوند و صلوات بر محمّد و آل محمّد است. بنابر آنچه در منابع حدیثی و تاریخی آمده است، پیامبر اکرم(ص)و دیگر معصومان(ع) به مناسبت های مختلف در اجتماع مردم خطبه می خواندند.
خطبه
خُطبه کلام مخصوص و سخنانی است آشکار که خطیب در برابر دیگران ایراد می کند که مشتمل بر ستایش خداوند و صلوات بر محمد و آل محمد و توصیه به تقوا و مواعظ دیگر است.
بنابر آنچه در منابع حدیثی و تاریخی آمده است پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و دیگر معصومان علیهم السلام به مناسبت های مختلف در اجتماع مردم خطبه می خواندند.
مهم ترین مواردی که خواندن خطبه به نحو واجب یا مستحب در فقه مطرح است، عبارت است از: نماز جمعه، نماز عیدین (فطر و قربان)، نماز باران، موسم حج، هنگام خواستگاری و عقد نکاح و خطبه هنگام کسوف.
خطبه های نماز جمعه باید مشتمل بر حمد و ثنای خدای متعال و صلوات بر محمد و آل محمد علیهم السلام و موعظه باشد. هر چند برخی صلوات را در خطبه اول و موعظه را در خطبه دوم واجب ندانسته اند. بنابر مشهور، قرائت سوره ای کوتاه در هر دو خطبه واجب است. برخی تلاوت یک آیه که به حسب معنا تمام باشد و به آیه قبل و بعدش بستگی نداشته باشد را نیز مجزی دانسته اند.
در نماز باران خواندن خطبه های مأثور افضل است. در غیر این صورت، خطبه ای خوانده شود که مشتمل بر حمد و ستایش خداوند و دعا و تضرّع به درگاه الهی جهت آمدن باران باشد. برخی خطبه نماز باران را صرف دعا و تضرّع دانسته و ایراد خطبه بدین گونه یا به نحو مشهور را مجزی دانسته اند.
همچنین بنابر تصریح برخی، خواندن خطبه قبل از خواستگاری و برای ولی دختر هنگام پاسخ مثبت دادن به خواستگار مستحب است. در این خطبه صِرف حمد خداوند متعال و صلوات بر محمد و آل محمد کفایت می کند.
پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و دیگر معصومان علیهم السلام به مناسبت های مختلف در اجتماع مردم خطبه می خواندند. چنانچه بزرگترین بخش از کتاب نهج البلاغه که به سخنان امام علی علیه السلام اختصاص دارد بخش خطبه های آن حضرت است.
در نهضت عاشورا یکسری خطابه ها و سخنرانی ها توسط سیدالشهدا، امام سجاد، حضرت زینب علیهم السلام و یاران امام انجام گرفته که در کتب تاریخی و روایی ثبت است و اغلب تعیین کننده بوده است، چه آنها که پیش از عاشورا و در طول راه و در خود مکه بوده، چه خطبه هایی که روز عاشورا ایراد شده و چه آنچه از زبان اسیران آزاده در کوفه و شام صادر شده است.
خطبه
معنی خِطْبَةِ: گفتگوو خطاب قراردادنی کوتاه (جمله "خِطْبَةِ ﭐلنِّسَاءِ "به معنی خواستگاری از زنان است)
ریشه کلمه:
خطب‌ (۱۲ بار)
•خطبه به کسر خا به معنای خواستگاری از زن است.•خطبه به ضم خا به کلام خطیبی که در ستایش خدا و نعت پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) است، گویند.
...
خطبه اشباح از خطبه های مفصل نهج البلاغه است که موضوعات گوناگونی در آن مطرح شده است. توصیف خداوند، بی زمانی و بی مکانی او، توقیفی بودن اسما و صفات او، هدفداری خلقت موجودات، توصیف آسمان، فرشتگان، خلقت زمین، از جمله مطالب مطرح شده در این خطبه است.این خطبه به لحاظ ادبی دارای استعاره ها و کنایه هایی شگفت است که ابن ابی الحدید می گوید رواست بدین سبب گوینده بر دیگران برتر شمرده شود.
شَبَح به معنای شخص و چیزی است که از دور دیده شود و مشخص نباشد و چون در این خطبه امام(ع) از آفرینش آسمان، زمین، فرشتگان و آدم(ع) تا آنجا که در اندازه دریافتِ شنونده بود، سخن فرمود به «اشباح» معروف شده است.
مضمون
بنای سید رضی، گردآورنده نهج البلاغه این بوده که هر مقدار از خطبه های حضرت امیرالمؤمنین(ع) را که دارای فصاحت و بلاغت چشمگیرتری بوده انتخاب نموده و قسمتهای دیگر را نقل نکرده است؛ از جمله خطبه ها همین خطبه اشباح است که خطبه بسیار مفصلی بوده، و با وجود تقطیع هایی که در آن واقع شده باز هم خطبه خیلی طولانی و مفصلی است. حضرت امیرالمؤمنین(ع) در هر جمله ای از جملات این خطبه کنایات و اقسام استعارات را به کار برده است. از جمله مباحث مطرح شده در خطبه اشباح اینهاست:•توصیف خداوند و اینکه او بی زمان و بی مکان و اوصافش توقیفی است و باید بدانچه که در قرآن و سنت پیامبر(ص) و ائمه هدی آمده است اکتفا نمود و اینکه عقل انسان از فهم کیفیت صفات خدا ناتوان است.• تفسیر راسخان در علم • آفریدگان، حجت خدا و دلیلی به سوی اویند هر چند سخن نگویند.• بطلان کار کسانی که خدا را به آفریدگان تشبیه می کنند. • رسیدن آفریدگان به غایتی که برایشان مقدر شده است. •اتقان صنع خداوند . • توصیف آفرینش آسمان. • توصیف فرشتگان. • توصیف آفرینش زمین. • خلفت حضرت آدم(ع) • تقدیر رزق و روزی به کم و زیاد به نحو عادلانه جهت آزمایش سپاس و صبر توانگران و فقرا. • توصیف علم الهی و اینکه او به همه موجودات عالم است. • خطبه با دعای امام و طلب رضای خدا و درخواست بی نیازی از اینکه دست نیاز به سوی جز او دراز کنیم به پایان می رسد.
ارزش ادبی خطبه
ابن ابی الحدید، از علمای اهل سنت، در شرح این خطبه می نویسد: ::این فصل از سخنان امیرالمؤمنین(ع) دارای استعاراتی شگفت و جز آن از ابواب بدیع است که اگر در دیوان شاعری پرگو یا نویسنده ای پرگو یافت شود سزاوار است بر دیگران مقدم شود،... خدا را جای شگفتی است از کسانی که معیار برتری سخنان را دارا بودن امثال این صنعت می دانند و چون در صد صفحه، دو یا سه کلمه از آن را بیابند، قیامتی برپا می کنند و در بوق و کرنا می کنند و صفحه ها در وصف نکویی و شگفتی آن پر می کنند ولی چون این سخن را که همه اش به لطیف ترین وجه و ظریف ترین وجه و زیباترین عبارت و دقیق ترین معنا و نیکوترین مقصود، از این صنعت پر است می بینند هوای نفس و تعصب مانع می شود که از برتری آن سخن بگویند البته اگر به خوبی سخن گویند و تعصب نورزند که دیگر سخنان را بر آن برتری دهند.
خطبه اَشباح یکی از خطبه های مفصل نهج البلاغه که با خداشناسی آغاز شده و با دعای طلب رضای خدا به پایان می رسد. این خطبه در نهج البلاغه کامل نیست و فقط بخشی از سخنرانی امام علی(ع) در آن آمده است. ابن ابی الحدید استعاره ها و کنایه های این خطبه را نشانه برتری گوینده خطبه نسبت به دیگران می داند.
توصیف خداوند، بی زمانی و بی مکانی او، توقیفی بودن اسما و صفات او، هدفداری خلقت موجودات، توصیف آسمان، فرشتگان، خلقت زمین، از جمله مطالب مطرح شده در این خطبه است. شماره ترتیبی این خطبه در نسخه های نهج البلاغه، متفاوت است.
خُطبَةُ البَیان یا خطبة الافتخار خطبه مشهوری منسوب به امام علی(ع) که به پیش گویی هایی درباره آینده و معرفی امیرالمؤمنین(ع) از زبان خود آن حضرت و همچنین تبیین آخرالزمان و نشانه های ظهور حضرت مهدی(ع) می پردازد. این خطبه در مصادر حدیثی اصلی ذکر نشده و دسترس ترین منبع آن، کتاب الزام الناصب است. با توجه به سند و منبع ضعیف خطبه البیان و اشکالاتی که به آن وارد می شود، بزرگان علمای شیعه از انتساب این خطبه به امام علی(ع) خودداری کرده و در کتاب های خود نیاورده اند، و بعضی آن را ساخته و پرداخته غلات و صوفیه می دانند.
بر اساس آنچه در الزام الناصب آمده و مفصل ترین نقل خطبه محسوب می شود، مضمون اصلی خطبه بیان را می توان در سه بخش کلی دسته بندی کرد. بیان صفات پیامبر اسلام(ص)، بیان ویژگی های شخص امام علی(ع) از زبان خودش و نکاتی درباره آخرالزمان و وقایع مربوط به ظهور امام مهدی (ع).
در بخش ویژگی های امیر المومنین عباراتی در متن خطبه به کار رفته که موجب شده برخی از علمای شیعه این خطبه را به لحاظ محتوایی غیرقابل دفاع بدانند. در این بخش صفاتی به امام علی نسبت داده شده است که در متون دیگر حدیثی همانند آن دیده نمی شود و به گفته برخی از حدیث شناسان مثل علامه مجلسی نمونه این تعابیر در کتاب های غلات مشاهده می شود.
خطبه امام حسین(ع) در روز عاشورا. این خطبه در مقابل لشکر عمر بن سعد ایراد شد. در این خطبه امام پس از معرفی خود، دعوت نامه های کوفیان را علت آمدنش به عراق بیان می کند و با نام بردن بعضی افراد در جبهه مقابل از نامه های آنان نیز خبر می دهد. امام در این خطبه بر عدم بیعت با یزید اصرار می ورزد.
این خطبه در منابع شیعه و سنی نقل شده است. از منابع شیعه می توان به ارشاد و اعلام الوری الدر النظیم شامیاشاره کرد. در لهوف و مثیر الاحزان ابن نما نیز با تغییراتی این خطبه دیده می شود
طبری،ابن اثیر و ابن جوزیاز اهل سنت نیز در کتاب های تاریخی خود این خطبه را نقل کرده اند.
خطبه امام حسین(ع) در منا، خطبه مهیج و اعتراضی امام حسین(ع) در سال ۵۸ق، یعنی دو سال قبل از مرگ معاویه علیه انحرافات حکومت اموی. اهمیت این خطبه در منا و در ایام حج، افشاگری امام علیه حکومت معاویه بود. برخی تحلیل گران این خطبه را که در حضور صحابه و تابعین قرائت شد نشانه برنامه امام حسین(ع) برای قیام کربلا می دانند. بخش اول خطبه امام در منا را سلیم بن قیس هلالی در کتابش و بخش دوم و سوم را حسن بن شعبه حرانی در تحف العقول نقل کرده اند.
در خطبه امام حسین در منا محورهای زیر به چشم می خورد:
امام(ع) در پایان خطبه می فرماید: خدایا! تو می دانی که آنچه از ما سرزد، برای رقابت در فرمانروایی و نیز دسترسی به مال بی ارزش دنیا نبود، بلکه از آن روست که نشانه های آیین تو را بنمایانیم و سروسامان بخشی را در سرزمین هایت آشکار سازیم تا بندگان ستمدیده تو آسوده گردند و به فرایض و سنن و احکام تو عمل کنند.


خطبه در دانشنامه ویکی پدیا

خطبه
خطبه می تواند به موارد زیر اشاره کند:
خطبه عقد
خطابه
خطبه های نماز جمعه
خطبه های نهج البلاغه
خطبه بدون الف معروف به مونقه (شگفت آور در گفتار) از خطبه های علی بن ابیطالب است.نبو
گفته می شود که روزی مردم در مسجد بحث می کردند که کدام حرف در زبان عربی از همه بیشتر در گفتار مورد استفاده است. معلوم شد حرف «الف» از همه بیشتر است و هیچ کس نمی تواند کلامی بگوید که الف در آن نباشد. علی آنجا بود و بی درنگ این خطبه را گفت.
خطبه بدون الف معروف به مونقه (شگفت آور در گفتار) از خطبه های علی بن ابیطالب است.
خطبه بدون نقطه معروف به مونقه (شگفت آور در گفتار)، از خطبه های علی بن ابیطالب است.
خطبه بدون الف علی بن ابیطالب
آورده اند روزی عربی در مسجد کوفه و پس از نماز، برای ریشخند علی از او درخواست گفتن چند جمله بدون نقطه می کند، و او این خطبه را می خواند.
خطبه بدون نقطه معروف به مونقه (شگفت آور در گفتار)، از خطبه های علی بن ابیطالب است.
خطبه سرا ، روستایی است در بخش کرگان رود از توابع شهرستان طوالش، استان گیلان.
این روستا در نزدیکی لیسار شهرستان طوالش و ۲۵ کیلومتری شهرستان هشتپر واقع شده است. بر اساس سرشماری سال 1390 دارای 4075 خانوار و 14038 نفر جمعیت است. اولین مدرسه ی شهرستان طوالش به نام مدرسه ی رضوان در سال 1302 در این دهستان تأسیس شده است.که بیشترین تحصیل کردگان و فرهیختگان شهرستان تالش از این مدرسه فارغ التحصیل شده اند.
شایان ذکر است که این روستا به تناسب نزدیکی به کوه و دریا یکی از جاذبه های گردشگری گم نام ایران و استان گیلان می باشد البته همین گم نامی باعث بکر ماندن طبیعت این روستا در این سالهای اخیر شده است.
قدمت این روستا و ییلاقات این روستا بسیار بالا بوده تا به سده های پیش از میلاد مسیج نیز می رسد.
خطبهٔ شِقْشِقیِّه سومین سخنرانی علی بن ابی طالب است که در کتاب نهج البلاغه ذکر شده است. این خطبه از مشهورترین خطبه های امام نخست شیعیان به شمار می رود. این خطبه شامل شکواییه هایی است که علی بن ابی طالب در مورد ماجرای سقیفه و خلافت ابوبکر، عمر و عثمان ذکر کرده است. همچنین نخستین امام شیعیان و چهارمین خلیفه اهل سنت، در این خطبه انتخاب گزینه صبر را در برابر قیام و جنگ با دیگر خلفا بازگو کرده است. علی بن ابی طالب در مورد خلافت در این خطبه چنین می گوید:.mw-parser-output blockquote.templatequote{margin-top:0}.mw-parser-output blockquote.templatequote div.templatequotecite{line-height:1em;text-align:right;padding-right:2em;margin-top:0}.mw-parser-output blockquote.templatequote div.templatequotecite cite{font-size:85%}نبو
رئیس خلافت به شترسواری سرکش می مانَد، که اگر مهار را محکم کشد، پرده های بینی شتر پاره شود و اگر آزاد گذارَد در پرتگاه سقوط می کند.
در ادامه ابوالحسن از هجوم مردم با هدف انتخاب او برای گزینهٔ خلافت روایت می کند.
«شِقشِقیَّة» در لغت به معنای شُش است که شتر در هنگام هیجان و نفس نفس زدن، آن را از دهان بیرون می پرانَد و در زیرِ گلو صدا می کند و در نخستین بار، بیننده آن را با زبان حیوان اشتباه می گیرد. معنای دیگر شقشقیه، چیزی شبیه بادکنک است که هنگام خشم شتر از زیرِ گلو بیرون می زند و پس از آرام شدنِ شتر، ناپدید می گردد.
خطبه عقد به خطابه ای گفته می شود که واجب است پیش از گفتن صیغه عقد نکاح توسط زن یا شوهر یا هر دو یا شخص ثالثی گفته شود.
این خطبه معمولاً شامل تکریم خداوند و حکمت ازدواج است و غالباً به زبان عربی خوانده می شود اما می تواند به زبان های دیگری هم گفته شود.
در ایران پیمان و سوگند زناشویی به زبان فارسی نیز خوانده می شود:
آیا شما این زن/مرد را به همسری خود می گیرید، تا بر پایه فرمان ایزدی در پیوند پاک زناشویی با یکدیگر زندگی کنید؟ آیا او را دوست خواهی داشت، آسایشش را فراهم خواهی کرد، او را گرامی خواهی داشت، در خوشی و ناخوشی همدم او خواهی بود، دیگران را فراموش خواهی کرد و تا پایان زندگی با راستی در کنارش خواهی ماند؟
خطبهٔ عیادت سخنرانی فاطمه زهرا در زمان بیماری او و در جمع زنان مهاجرین و انصار مدینه است که برای عیادت از او آمده بودند. بر طبق منابع پس از ایراد این خطبه و نقل آن از سوی زنان خطاب به مردان مهاجر و انصار، گروهی از آنان نزد فاطمه زهرا آمده و عذر آوردند که اگر پیش از بیعت، علی بن ابی طالب از آنان طلب یاری کرده بود، او را یاری می کردند. اما اکنون دیگر کاری است که شده است. فاطمه زهرا در پاسخ عذر آنان را نپذیرفته و آیات قرآن و احادیث پیامبر را به آنان یادآوری کرد. راویان اصلی این خطبه عبارتند از: علی بن ابی طالب، علی بن الحسین، فاطمه دختر حسین بن علی، ابن عباس و عطیه عوفی. تعداد سندهای نقل این خطبه هشت سند است. قدیمی ترین سند این خطبه نیز بلاغات النساء است. این خطبه در کتاب هایی مانند امالی، کشف الغمه، احتجاج و بحارالانوار نیز آمده است.نبو
خطبهٔ فدک سخنرانی فاطمه زهرا در مسجد پیامبر پس از درگذشت پدرش و در جریان ماجرای اختلاف مالی با ابوبکر بر سر فدک بود. محتوای این خطبه افزون بر توضیح دربارهٔ مسئلهٔ فدک، دربارهٔ توحید، نبوت، معاد، احکام، قرآن، وضعیت عربستان پیش از بعثت، فعالیت های پیامبر و علی بن ابی طالب برای گسترش و تثبیت اسلام، فتنه ها، غدیرخم، عهدشکنی مردم، ماجرای سقیفه و مخالفت با نص صریح قرآن است.نبو
فدک ناحیه ای در نزدیک خیبر و به فاصلهٔ دو تا سه روز راه پیاده تا مدینه قرار داشت که از آب کافی برخوردار بود و خرمای فراوانی در آن به عمل می آمد. این زمین پیش از اسلام متعلق به یهودیان بنی نضیر بود و محمد با صلح آن را به دست آورد.
پس از وفات پیامبر اسلام، کشمکشی بین ابوبکر، خلیفهٔ وقت، ازیک سو و فاطمه و عباس، عموی محمّد، ازسوی دیگر بر سر اموال محمّد به وجود آمد. به گفتهٔ ولیری در دانشنامهٔ اسلام، این اختلاف بر سر اموالی مانند فدک و سهمی از خیبر بود. فاطمه و عباس ادعای تملک و به ارث رسیدن این اموال را داشتند. اما ازدیگرسو ابوبکر از دادن این اموال به آنان سر باز زد با این استدلال که پیامبر به او گفته است که اموال او به ارث نمی رسد و باید صرف صدقه شود. بررسی احادیث نشان می دهد که در طی دو مرحله، فاطمه در این مورد با ابوبکر به جدال پرداخت که در مرحلهٔ اول عباس نیز در این اختلاف حضور داشت. در برخی منابع اهل سنت مانند طبری به مصادرهٔ فدک، اعتراض فاطمه، پاسخ ابوبکر و خشم فاطمه نسبت به او اشاره شده یا برخی مانند بلاذری مفصل تر موضوع را نقل کرده اند. اما بیشتر آن ها از دید میراث به آن نگریسته اند و با گزارش گفتهٔ ابوبکر موضوع را ختم کرده اند و گاهی تا جایی پیش رفته اند که گفته اند فاطمه پس از شنیدن استدلال ابوبکر از اعتراض دست کشید. ازسوی دیگر، پژوهشگران شیعه براساس منابع اهل سنت، گزارش های احتجاج های فاطمه زهرا را نقل کرده اند. آنان برپایهٔ همین منابع نشان داده اند که پس از مصادرهٔ فدک به دست ابوبکر، فاطمه زهرا بارها با او و در منظر عمومی احتجاج کرده است. در یکی از این گزارش ها که در حضور مهاجر و انصار انجام شده، فاطمه گفته که فدک هبهٔ پیامبر است و بر این گفتهٔ خویش، علی، حسن، حسین و ام ایمن را شاهد آورد؛ و پس از آن ادامه داده که حدیث مورداستناد ابوبکر را نه تنها کسی نشنیده، بلکه برخلاف نص صریح قرآن است. اما این استدلال ها مورداعتنا واقع نشد.
ویلفرد مادلونگ می گوید ابوبکر بدین ترتیب، نه تنها اموال خاندان محمّد را از اختیار آن ها درآورد، بلکه اظهار کرد که اگر آن ها نیاز مالی داشته باشند صدقه بگیرند. این کار در مخالفت قطعی با سنت محمّد بود که خاندانش را به جهت موقعیت طهارت از پذیرش صدقه منع کرده بود. هم چنین، بدین ترتیب پرداخت سهم ویژهٔ (خمس) آن ها از غنائم و فیء هیچ توجیهی نداشت. علاوه برآن، این حدیث که ابوبکر طرح کرد، به ابوبکر این اعتبار را می داد که محمّد به او دستورهای ویژه ای برای خلافت پس از خود داده است. چنان که عایشه می گوید، فاطمه پس از آن ابوبکر را ترک کرد و تا شش ماه بعد که از دنیا رفت با وی سخن نگفت. علی نیز، فاطمه را شبانه دفن کرد و به خلیفه اطلاع نداد. به طور طبیعی موضع شیعیان بر این است که این اموال متعلق به فاطمه است و آن ها توسط ابوبکر غصب شده است. سید جعفر شهیدی، از افراد غیرشیعه ای چون ابن ابی الحدید و نقیب بصری یاد می کند که به نقل رویداد خطبهٔ فدکیه پرداخته اند. او با این استدلال که این افراد — اهل سنت معتزلی — سودی از جعل این روایات نمی بردند، رویداد دعوای حقوقی فدک را صحیح می داند.

چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

خطبه در دانشنامه آزاد پارسی

خُطبه
(به معنی سخنرانی) در میان اعراب بسیار متداول بوده است. خطبه خوانان از مردمان سرشناس و برتر قبیله به شمار می رفتند. برخی عقیده دارند که عرب ها، پیش از ظهور اسلام با اثر ارسطو «ریطوریقا» در فن خطابه آشنا بودند. آنان، غالباً نمایندگانی را که به منظور انجام مأموریت های مهم به دربار پادشاهان و دولت های بزرگ آن روزگار می فرستادند، از میان خطیبان برمی گزیدند تا بتوانند در آن جا با استفاده از مهارت خود، خطبه های مؤثر و مفید ایراد کنند. خطبه اکثم صیفی نزد خسرو انوشیروان از این دست است. پس از ظهور اسلام نیز خطابه به عنوان بهترین شیوه برای ترویج دین در نزد مسلمانان اهمیت ویژه ای پیدا کرد. بزرگ ترین خطیب این دوره پس از پیامبر اعظم (ص) بی تردید علی بن ابی طالب (ع) بوده که نخستین خطبه اش را به هنگام دفن پیامبر، برفراز قبر ایشان ایراد کرده است: اِنّ الصبر لجمیل الّاعنک ... در اسلام خطبه به عنوان نوعی از مناسک دینی در بعضی عبادات گنجانده شده است؛ مانند خطبه های نماز جمعه، نماز عیدین، نماز استسقا و نیز خطبۀ پیش از عقد نکاح و در میان آن. به عقیده بسیاری از فقیهان، نه تنها سخن گفتن حین خطبه از سوی مستمعان حرام است، بلکه گوش سپردن به آن و درک مفاهیم آن نیز واجب شمرده شده است. دو خطبه در نماز جمعه، به مثابۀ دو رکعت نماز است. از قدیم رایج بود که در خطبه ها، خلفا و پادشاهان را می ستودند و خطبه ها را به عربی ایراد می کردند. اما امروزه فارسی زبانان، تنها بخشی از خطبه که در آغاز آن به حمد و ستایش خدا و نَعت پیامبر (ص) و اولیا اختصاص دارد را به عربی می خوانند.

خطبه در جدول کلمات

مجموعه خطبه ها و سخنان حضرت علی (ع)
نهج البلاغه

معنی خطبه به انگلیسی

speech (اسم)
نطق ، خطابت ، حرف ، گفتار ، صحبت ، سخن ، سخنرانی ، خطبه ، گویایی ، قوه ناطقه
sermon (اسم)
خطابه ، موعظه ، اندرز ، گفتار ، خطبه ، وعظ

معنی کلمه خطبه به عربی

خطبه
خطبة

خطبه را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• خطبه سخنرانی   • خطبه نهج البلاغه   • خطبه کوتاه   • تفسیر خطبه های نهج البلاغه   • خطبه چیست   • خطبه 80 نهج البلاغه   • معنی خطبه   • دانلود نهج البلاغه   • مفهوم خطبه   • تعریف خطبه   • معرفی خطبه   • خطبه یعنی چی   • خطبه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی خطبه
کلمه : خطبه
اشتباه تایپی : oxfi
آوا : xotbe
نقش : اسم
عکس خطبه : در گوگل


آیا معنی خطبه مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )