انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

94 1086 100 1

خطیب قزوینی

معنی خطیب قزوینی در لغت نامه دهخدا

خطیب قزوینی. [ خ َ ب ِ ق َزْ ] (اِخ ) جلال الدین قزوینی که لقب دیگر او خطیب دمشق است. از قزوین برخاست و به بلاد روم ، یعنی آناطولی رفت و سپس راه دمشق و شام پیش گرفت و در جامع این دو شهر خطیب شد و از آنجا بمصر آمد و تاریخ وفات او 739 هَ. ق. است. او را کتب چندی است که معروفترین آنها: «تلخیص المفتاح » و «ایضاح التلخیص » و «سورالمرخانی من شعر الارجانی » است.(از قاموس الاعلام ج 3). رجوع به از سعدی تا جامی ادوارد برون و ج 2 فهرست مسجد سپهسالار ص 416 و 432 شود.

معنی خطیب قزوینی به فارسی

خطیب قزوینی
جلال الدین قزوینی که لقب دیگر او خطیب دمشق است از قزوین برخاست و به بلاد روم یعنی آناطولی رفت و سپس راه دمشق و شام پیش گرفت و در جامع این دو شهر خطیب شد و از آنجا بمصر آمد و تاریخ وفات او ۷۳۹ ه. ق . است .

خطیب قزوینی در دانشنامه اسلامی

خطیب قزوینی
خطیب قزوینی، جلال الدین محمدبن عبدالرحمان، ادیب ، نظریه پرداز بلاغت ، خطیب و قاضی القضات مصر و شام در سده های هفتم و هشتم می باشد.
نام وی در تمام منابع محمد آمده، ولی خوان دمیر نام او را محمود و ابن کثیر در یک جا . نام پدر وی را عبدالرحیم ذکر کرده است. کنیه های او را ابوالمعالی و ابوعبداللّه نوشته اند و به سبب عهده داری منصب خطابت در دمشق و مصر او را خطیب دمشق و خطیب مصری نیز گفته اند. در برخی منابع خطیب قزوینی را از خاندان ابودُلَفِ عِجْلی (متوفی ۲۲۶)، ادیب ، شاعر ، موسیقی دان و از امیران دوره عباسیان ( ۱۳۲ـ۶۵۶)، دانسته اند. خاندان ابودلف به دلیل شورش بر خلافت عباسیان به طبرستان و قزوین کوچ کردند. از بازماندگان این خاندان در قزوین عبدالکریم رافعی قزوینی ، مؤلف کتاب التدوین فی اخبار قزوین (متوفی ۶۲۳) بود که با خانواده خطیب قزوینی نسبت خویشاوندی داشت. خاندان خطیب اصلا از قزوین بودند ولی برادر خطیب، امام الدین، در تبریز به دنیا آمد و خطیب قزوینی در شعبان ۶۶۶ در موصل زاده شد. پدر و پدربزرگ خطیب نیز قاضی القضات بودند. معاصران خطیب یعنی ذهبی ، ابن فضل اللّه عمری ، ابن وردی (که مطالب تاریخ ابی الفداء درباره خطیب قزوینی نیز از اوست)، صَفَدی، ابن نُباته ، یافعی ، سُبْکی ، اسنوی ، محمدبن رافع سلامی و ابن کثیر از وی یاد کرده اند. به تصریح ابن وردی نویسندگان معاصر خطیب قزوینی نسبت به ذکر جزئیات زندگانی او احساس نیاز نکرده اند و ازاین رو آگاهی ما از زندگانی وی چندان فراوان نیست.
تحصیلات
خطیب نزد پدرش دانش اندوخت و دانشهای رایج عصر خود را از منقول و معقول نزد شمس الدین اَیْکی ، شهاب الدین اَربِلی ، شیخ عزالدین فاروثی و دیگران فراگرفت. او از فاروثی و دیگران حدیث نیز نقل کرده است.
مذهب
خطیب قزوینی به گفته تمام منابع شافعی و به تصریح صفدی اشعری مسلک بوده است. خطیب را فردی ذوالفنون، علامه ، جامع معقول و منقول، امام در بلاغت و استاد در فقه ، لغت ، تدریس و خطابت معرفی کرده اند.
خطیب و ابن نباته
...
جلال الدین محمد بن عبدالرحمان خطیب قزوینی، ادیب، نظریه پرداز بلاغت، خطیب و قاضی القضات مصر و شام در سده های هفتم و هشتم است.
نام وی در تمام منابع، «محمد» آمده، ولی خواندمیر نام او را محمود و ابن کثیر در یک جا نام پدر وی را «عبدالرحیم» ذکر کرده است. کنیه های او را ابوالمعالی و ابوعبداللّه نوشته اند و به سبب عهده داری منصب خطابت در دمشق و مصر او را خطیب دمشق و خطیب مصری نیز گفته اند. در برخی منابع، خطیب قزوینی را از خاندان ابودلف عجلی (متوفی 226)، ادیب، شاعر، موسیقی دان و از امیران دوره عباسیان، دانسته اند. خاندان ابودلف به دلیل شورش بر خلافت عباسیان، به طبرستان و قزوین کوچ کردند. از بازماندگان این خاندان در قزوین عبدالکریم رافعی قزوینی، مؤلف کتاب «التدوین فی أخبار قزوین» (متوفی 623) بود که با خانواده خطیب قزوینی نسبت خویشاوندی داشت.
خطیب قزوینی در شعبان 666ق، در موصل زاده شد. پدر و پدربزرگ خطیب نیز قاضی القضات بودند. معاصران خطیب؛ یعنی ذهبی ، ابن فضل اللّه عمری، ابن وردی، صَفَدی، ابن نُباته، یافعی، سُبْکی، اسنوی، محمد بن رافع سلامی و ابن کثیر از وی یاد کرده اند. به تصریح ابن وردی، نویسندگان معاصر خطیب قزوینی نسبت به ذکر جزئیات زندگانی او احساس نیاز نکرده اند و ازاین رو آگاهی ما از زندگانی وی چندان فراوان نیست.
خطیب نزد پدرش دانش اندوخت و دانش های رایج عصر خود را از منقول و معقول نزد شمس الدین اَیْکی، شهاب الدین اَربِلی، شیخ عزالدین فاروثی و دیگران فراگرفت. او از فاروثی و دیگران حدیث نیز نقل کرده است. خطیب قزوینی به گفته تمام منابع، شافعی و به تصریح صفدی، اشعری مسلک بوده است. خطیب را فردی ذوالفنون، علامه، جامع معقول و منقول، امام در بلاغت و استاد در فقه، لغت، تدریس و خطابت معرفی کرده اند.
از جمله شاگردان خطیب در علوم بلاغی، ابن فضل اللّه و بهاءالدین سُبْکی بوده اند. سبکی، «تلخیص المفتاح» خطیب قزوینی را نیز روایت کرده است. بسیاری نیز نزد خطیب اصول فقه آموختند. خطیب از مشایخ اجازه صفدی و ابوعبداللّه ابن مرزوق نیز بوده است. بِرْزالی نیز از خطیب حدیث نقل کرده است.
خطیب مردم را به فراگیری اصول فقه و معانی و بیان ترغیب می کرد. او در جوانی به همراه پدرش و برادرش راهی بلاد روم؛ آسیای صغیر و آناطولی شد و در 686 که بیست ساله بود، قاضی منطقه ای در آنجا شد؛ هرچند ابن تغری بِردی، به دلیل حنفی بودن بیشتر ساکنان آن منطقه، در قاضی شدن فردی شافعی مذهب در آنجا تردید کرده است.
جلال الدین محمد بن عبدالرحمان خطیب قزوینی»، ادیب، نظریه پرداز بلاغت، خطیب و قاضی القضات مصر و شام در سده های هفتم و هشتم است.
«جلال الدین محمد بن عبدالرحمان خطیب قزوینی»، ادیب، نظریه پرداز بلاغت، خطیب و قاضی القضات مصر و شام در سده های هفتم و هشتم است.
جلال الدین محمد بن عبدالرحمان خطیب قزوینی»، ادیب، نظریه پرداز بلاغت، خطیب و قاضی القضات مصر و شام در سده های هفتم و هشتم است.
«جلال الدین محمد بن عبدالرحمان خطیب قزوینی»، ادیب، نظریه پرداز بلاغت، خطیب و قاضی القضات مصر و شام در سده های هفتم و هشتم است.
نام
نام وی در تمام منابع، « محمد» آمده، ولی خواندمیر نام او را محمود و ابن کثیر در یک جا نام پدر وی را «عبدالرحیم» ذکر کرده است.
کنیه
کنیه های او را ابوالمعالی و ابوعبداللّه نوشته اند و به سبب عهده داری منصب خطابت در دمشق و مصر او را خطیب دمشق و خطیب مصری نیز گفته اند. در برخی منابع، خطیب قزوینی را از خاندان ابودلف عجلی (متوفی ۲۲۶)، ادیب، شاعر، موسیقی دان و از امیران دوره عباسیان، دانسته اند. خاندان ابودلف به دلیل شورش بر خلافت عباسیان، به طبرستان و قزوین کوچ کردند. از بازماندگان این خاندان در قزوین عبدالکریم رافعی قزوینی، مؤلف کتاب «التدوین فی أخبار قزوین»( متوفی ۶۲۳) بود که با خانواده خطیب قزوینی نسبت خویشاوندی داشت.
تولد
...

ارتباط محتوایی با خطیب قزوینی

خطیب قزوینی را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی خطیب قزوینی   • مفهوم خطیب قزوینی   • تعریف خطیب قزوینی   • معرفی خطیب قزوینی   • خطیب قزوینی چیست   • خطیب قزوینی یعنی چی   • خطیب قزوینی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی خطیب قزوینی
کلمه : خطیب قزوینی
اشتباه تایپی : oxdf rc,dkd
عکس خطیب قزوینی : در گوگل


آیا معنی خطیب قزوینی مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 94% )