برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1316 100 1

خط تقویم

معنی خط تقویم در لغت نامه دهخدا

خط تقویم. [ خ َطْ طِ ت َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) خطی است بنزد ارباب هیئت که از مرکزعالم بیرون آید و بمرکز کواکب می گذرد و بسطح فلک اعلی پایان می یابد. (یادداشت بخط مؤلف ). خط تقویمی.

معنی خط تقویم به فارسی

خط تقویم
خطی است بنزد ارباب هیئت که از مرکز عالم بیرون آید و بمرکز کواکب می گذرد و بسطح فلک اعلی پایان می یابد .

خط تقویم را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• خط بین المللی زمان   • خط زمان مطالعات ششم   • چرا خط بین المللی زمان کج است   • خط بین المللی زمان چرا خمیده است   • خط روز گردان   • نمودار خط زمان چیست   • چرا خط بین المللی زمان صاف نیست   • معنی خط تقویم   • مفهوم خط تقویم   • تعریف خط تقویم   • معرفی خط تقویم   • خط تقویم چیست   • خط تقویم یعنی چی   • خط تقویم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی خط تقویم
کلمه : خط تقویم
اشتباه تایپی : ox jr,dl
عکس خط تقویم : در گوگل

آیا معنی خط تقویم مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )