انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 894 100 1

معنی خلخال در لغت نامه دهخدا

خلخال. [ خ َ ] (ع اِ) پای برنجن. (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ) (از اقرب الموارد). پای آورنجن. پای ورنجن. حِجل. حَجل. (یادداشت بخط مؤلف ). حلقه ای را گویند از طلا و نقره و امثال آن که در پای کنند. (برهان قاطع). ج ، خلاخل ، خلاخیل. (مهذب الاسماء) :
وین بدان گوید باری من ازین زر کنمی
ماهرویان را از گوهر خلخال و سوار.
فرخی.
تن غنده را پای باید نخست
پس آنگاه خلخال بایدش جست.
اسدی.
تا چو بازم در آهنین خلخال
چون جلاجل ز من فغان برخاست.
خاقانی.
آتشین حلقه ز باد افسرده و جسته ز حلق
رفته ساق عرش را خلخال پیچان آمده.
خاقانی.
روانه شد چو سیمین کوه در حال
درافکنده بکوه آواز خلخال.
نظامی.
ز نیکو کردن زنجیر خلخال
نه نیکو کرد بر زنجیریان حال.
نظامی.
چو یاره دست بوس رایش افتاد
چو خلخال زر اندر پایش افتاد.
نظامی.
هزار اشتر سیه چشم و جوانسال
سراسر سرخ موی و زرد خلخال.
نظامی.
پس بفرمودش که برسازد ز زر
از سوار و طوق و خلخال و کمر.
مولوی (مثنوی ).
چو کاهل بود ناقه در خاستن
چه باید بخلخالش آراستن.
امیرخسرو دهلوی.
- خلخال زر ؛ کنایه از آفتاب.
- خلخال فلک ؛ کنایه از آفتاب.
|| زنگله که بر پای مرغان شکاری کنند. (یادداشت بخط مؤلف ). و خلاخل زرین که پای بازبندند بر شکار دلیرتر و خرم تر رود. (نوروزنامه ).

خلخال. [ خ َ ] (ع ص ) باریک. (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ) (از اقرب الموارد). یقال : ثوب خلخال ؛ جامه ٔ باریک.

خلخال. [ خ َ ] (اِخ ) یکی از شهرستانهای هشتگانه ٔ آذربایجان استان سوم کشور است بحدود و مشخصات زیر: 1- حدود: از شمال شهرستان اردبیل ، از جنوب شهرستان زنجان ، از خاور کوههای طالش ، از باختر شهرستانهای سراب و میانه. 2- آب و هوا: در قسمت خاوری دامنه کوههای طالش سردسیر، قسمت شمال و جنوب و باختر معتدل و کنار رودخانه ٔ قزل اوزن گرمسیر است. 3- ارتفاعات : رشته ٔ جبال طالش در قسمت خاوری و جبال بزکش در باختر و قراول در جنوب است. جبال طالش که از جنوب بطرف شمال امتداد یافته صاحب قلل زیر است : قله ناو و قله ٔ الماس. از روی این قلل قسمت نواحی گیلان تا بحر خزر و همچنین نواحی شهرستانهای اردبیل و هروآباد دیده میشود و سفیدکوه معروف به آقداغ بین دهستان خان اندبیل و دهستان شاهرود قرار دارد و از روی قله ٔ آن همه ٔ منطقه ٔ شهرستان هروآباد بنظر می آید. بر اثر این کوههای حصارمانند راههای آن صعب العبور است و مهمترین گردنه ٔ آن گردنه ٔ ناو در مسیر راه قدیمی هروآباد به گیلان می باشد و این ناحیه از داخل جنگل بجاده ٔ شوسه و آسفالته به آستارا متصل می باشد و گردنه های یلوجه و قله ٔ قارشوکه سر راه جاده ٔ میانه بهروآباد واقع است. بر اثر خرابی راه و کوهستانی بودن آن در فصل زمستان 6 ماه بسته است و با وسائل موتوری از آن نمیتوان گذشت و اهالی غالباً با اسب و قاطر برای داد و ستد از راه گیلان رفت و آمد می نمایند. 4- رودخانه : رودخانه ٔ قزل اوزن که در قسمت خاوری شهرستان میانه رو بشمال در جریان است ، پس از مشروب کردن دهستانهای کاغذکنان و سنجید و خورش رستم مسیر آن بطرف جنوب خاوری منحرف می گردد و راه شهرستان زنجان و رشت را پیش می گیرد تا بدریای خزر بریزد و آب آن در فصل بهار و تابستان زیاد است ؛ بطوریکه با اسب و پیاده عبور از آن مشکل است و اهالی بوسیله ٔ بلم از بعضی گدارها عبور می کنند. رودخانه ٔ شاهرود که از شمال بجنوب بین دهستانهای شاهرود و خورش رستم در جریانست ، چندان رودخانه ٔ مهمی نمی باشد و سرچشمه ٔ آن کوههای طالش است و در چهل وپنج کیلومتری سرچشمه خود برودخانه ٔ قزل اوزن می ریزد. رودخانه ٔ گیوی و رودخانه ٔ سنگ آباد که هر دو در بخش سنجید واقعاند از ارتفاعات شمال بخش رو بجنوب سرچشمه گرفته ، پس از مشروب نمودن آبادیها در نزدیکی پل فیروزآباد با هم متلاقی می گردند و پس از طی 16هزار گز مسافت به رودخانه ٔ قزل اوزن می ریزند. درطول و طرفین رودهای مذکور در بالا، برنج و پنبه بعمل می آید. 5- سازمان اداری شهرستان خلخال : این شهرستان از چهار بخش زیر تشکیل شده : بخش مرکزی یک دهستان حاوی چهل آبادی ، بخش شاهرود دو دهستان حاوی 88 آبادی ، بخش کاغذکنان یک دهستان حاوی 107 آبادی ، بخش سنجید 2 دهستان حاوی 105 آبادی. توضیح آنکه خلخال در قدیم شهری بوده که فعلاً خراب است و اکنون خلخال به مجموع شهرستان اطلاق میشود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).

معنی خلخال به فارسی

خلخال
۱ - ناحیه ایست کوهستانی و سردسیر که در مغرب گیلان واقع شده و جزو آذربایجان شرقی ( استان ۳ ) است . مرکز آن شهر هرو آباد است که جمعیت آن ۹۷٠۵ تن و جمعیت بخش قریب ۱۵۷۱۷۱ تن میباشد.
( اسم ) حلقه ای فلزی که زنان بمچ پای اندازند پای برنجن پای اورنجن . جمع خلا جیل . یا خلخال زر . آفتاب . یا خلخال فلک . ۱ - آفتاب . ۲ - ماه .
یکی از شهرستانهای هشتگانه آذربایجان استان سوم کشور است . بحدود و مشخصات زیر : ۱ - حدود : از شمال شهرستان اردبیل از جنوب شهرستان زنجان از خاور کوههای طالش از باختر شهرستانهای سراب و میانه کوهای طالش سردسیر و قسمت شمال و جنوب و باختر معتدل کنار رود قزل اوزن گرمسیر است ۲ - آب و هوا : در قسمت خاوری دامنه کوههای طالش سردسیر و قسمت شمال و جنوب و باختر معتدل کنار رود قزل اوزن گرمسیر است . ۳ - ارتفاعات : رشته جبال طالش در قسمت خاوری و جبال بزکش در باختر و قراول در جنوب است جبال طالش که از جنوب بطرف شمال امتداد یافته .
[ گویش مازنی ] /Khal Khaal/ پای بند زینتی که بیشتر رقاصان و بازیگران بر پای می بستند
پوشنده خلخال آنکه خلخال دارد
شهریست که امروز خلخال نامیده میشود صاحب برهان و انجمن آرای ناصری و آنندراج آنرا قریب گیلان دانسته اند .
کنایه از خورشید و ماه است
دهی است از دهستان گیلجان شهرستان شهسوار با دویست تن سکنه . آب آن از رودخانه تیر دم و محصول آن برنج و مرکبات و شغل اهالی زراعت .
[ گویش مازنی ] /KhalKhaal mahalle/ روستایی در تنکابن

معنی خلخال در فرهنگ معین

خلخال
(خَ) [ ع . ] (اِ.) حلقه ای فلزی که زنان برای زینت به مچ پای خود می اندازند. ج . خلاخیل .

معنی خلخال در فرهنگ فارسی عمید

خلخال
حلقۀ فلزی که زنان برای زینت به مچ پای خود می اندازند.

خلخال در دانشنامه اسلامی

خلخال
خلخال‏ حلقه ای فلزی است. از آن به مناسبت در باب صلات و تجارت نام برده‏اند.
خَلخال حلقه‏ای فلزی، زینت بخش پای زنان است.

احکام خلخال
 ۱. ↑ جواهر الکلام ج۸، ص۲۶۹.    
...
این ساختمان چهار گوش مربع شکل در بالای روستا و کمی پایین تر از جاده در داخل قبرستان واقع شده است. دارای نمای آجری زرد با رواق دور تا دور به عرض حدود 80 و حدود 30 سانتیمتر بالا آمده از کف بنا که از سمت شرق و غرب دارای درب ورودی می باشد. داخل بنا تا ارتفاع 80 سانتی نتر ازاره سنگی و بقیه آن سنگ سفید مرمر است . گنبد کوچکی در بالای صندوقچه فلزی سبز رنگ امام زاده وجود دارد که داخل آن دارای کتبیه کاشی کاری قرآنی می باشد. درب و پنجره های آن آلومینیومی و با طاق های نیم گرد در هر چهار طرف بنا نور گیری آن را میسر کرده اند.
بنای امام زاده دارای شکل 4 گوش می باشد. صندوقچه آهنی و سبز رنگ مزار در قسمت زیرین گنبد واقع شده است. بر دیواره های داخلی فضا قوس های پنج او هفت با کاربندیهایی در گوشه های آن دیده می شود . بنا دارای 2 نورگیر کوچک می باشد و ایوان ورودی آن سرپوشیده است. در قسمت ورودی بنا چند قبر مربوط به اهالی روستا وجود دارد. رواق هایی در اطراف بنا وجود دارد که دارای ستون های چوبی می باشد که دور تا دور بنا را احاطه کرده است. این بنا دارای نمای آجری می باشد و روی دیواره های خارجی آن قوس های پنج او هفت تیز کار شده است.
بنای اصلی این بنا از نوع خشتی بوده اما بنای کنونی از نوع آجر با اسکلت بتنی است که 2 تا 3 سال قدمت دارد. این بنا به جز ضلع غربی در سه ضلع دیگر خود دارای نورگیرهایی با قوس رومی می باشد. سقف بنا به صورت شیروانی است که گنبدی فلزی سبز رنگی روی آن قرار دارد. سقف داخلی بنا دارای پوشش چوبی است و دیواره های داخلی کاشی کاری شده اند. نمای خارجی بنا از نوع آجری 3 سانتی می باشد. این امام زاده دارای حیاطی با درختهای بزرگ گردو می باشد و اطراف کل بنا را باغات اهالی دهستان احاطه کرده است. ساختمان جدید بقعه به همت هیئت امنا و کمک های مالی اهالی و اداره اوقاف بازسازی می گردد
امام زاده سید ابراهیم برای اهالی روستا که از چند خانوار تجاوز نمی کند به عنوان منبع فیضی ست که در سختی ها و مشکلات با راز و نیاز در جوار مزار وی و توسل به آن حضرت گشایش مشکلات خود را از خداوند طلب می نمایند و مثل سایر امام زاده ها محلی ست برای برگزاری مراسم دینی و خواندن ادعیه در ایام خاص سال.
بنای امام زاده سید اسماعیل(علیه السلام)در خارج از روستای زاویه کیوی در بالای یکی از کوه های غربی قرار گرفته و هیچ گونه راه مناسب دسترسی ندارد و رفت و آمد از این مسیر مقدور نمی باشد و به علت سختی راه مردم روستا قادر به رفت و آمد به امام زاده نمی باشند . با توجه به اطلاعات به دست آمده از اهالی روستا بنای امام زاده یک بنای مستطیل شکل خشتی و قدیمی و فاقد هر گونه تزئینات می باشد.
این بنای خشتی مربع شکل بوده و دارای یک گنبد سیمانی می باشد . در حال حاضر حدود 70 % بنا تخریب شده است سقف بنا چوبی واز نوع شیروانی می باشد در ضلع جنوبی بنا ایوانی سرپوشیده با نرده ها و ستونهای چوبی قرار گرفته است. کف بنا خاکی و کاملا تخریب شده و مزار امام زاده در داخل بنای سیمانی است و صندوقچه ای ندارد. دور تا دور این بنا را درختان بسیار زیبایی پوشانده اند که بر زیبایی بنا می افزایند.
بنای امام زاده بنای خشتی و مخروبه ای با تیرک ها و در و پنجره چوبی و دارای ورودی از ضلع شمال در مرکز روستا است و در سراشیبی معبر قرار گرفته .
از بنای این امام زاده به عنوان زیارتگاه استفاده می شود و اهالی بومی اعتقاد دارند که بیماران زیادی در این امام زاده شفا یافته اند. بنای اصلی خشتی بوده اما حدود 10 سال است که ساختمان آن بازسازی شده و بنای فعلی از نوع آجری با اسکلت فلزی است. بنای امام زاده چهار ضلعی وشامل ایوان و یک حیاط کوچک است که این حیاط در ضلع جنوبی بنا قرار دارد که ورودی اصلی آن از سمت حیاط می باشد. این بنا دارای یک گنبد فلزی کوچک به رنگ سبز است و نمای داخلی آن گچی می باشد.
در کنار بنای قدیمی و خشتی امام زاده مسجد محله قرارگرفته است که دارای کتابخانه عمومی و چایخانه و ش بستان می باشد. بنای امام زاده بر خلاف بیشتر امام زاده ها که در قبرستان و خارج از روستا بودند در داخل روستا قرار گرفته و اطراف آن را خانه ها و بناهای دیگر احاطه کرده است سقف این بنا از داخل چوبی و از بیرون شیروانی جنس حلبی می باشد. به گفته اهالی محل این بنا در دوران صفوی ساخته شده و در دوران پهلوی تجدید بنا گشته است.
بنای قدیمی متعلق به دوران پهلوی و دارای یک گنبد و دو منار است. این بنا دارای نمای حصیر بافت آجری است وبر روی منارها دو ردیف آجر فیروزه ای رنگ که در نما تنوع رنگ ظریفی ایجاد کرده است کار کرده اند. درب اصلی در ضلع جنوبی و یک پنجره در ضلع غربی نور این بنا را تامین می کند.خلخال در دانشنامه ویکی پدیا

خلخال
خلخال دارای کاربردهای زیر است:
خلخال (زینتی)، حلقه یا زنجیری فلزی که برای زینت به مچ پا می اندازند
خلخال (اردبیل)، از شهرهای استان اردبیل، و مرکز شهرستان خلخال، ایران
شهرستان خلخال، در جنوب استان اردبیل، ایران
خلخال (مرند)، از روستاهای استان آذربایجان شرقی، ایران
خلخال (کتاب)، کتابی زندگی نامه ای از نیره عطیه، نویسنده مصری
خَلخال، یکی از شهرهای استان اردبیل و مرکز شهرستان خلخال است.
خلخال یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان کشک سرای بخش مرکزی شهرستان مرند واقع شده است.
خلخال کتابی نوشتهٔ نیره عطیه نویسندهٔ مصری در سال ۱۹۸۴، و داستان زندگی پنج زن مصری حقیقی از زبان خودشان است.
در خلخال، پنج زن مصری در دههٔ هفتاد میلادی که از طبقه اقتصادی و اجتماعی فرودست و طبقه متوسط هستند سرگذشت خود را برای خواننده روایت می کنند. نیره عطیه از خلال این روایت ها مجموعه ای از باورها، ارزش ها و آداب و رسوم و فلکلور زنان مصر را به تصویر می کشد. عطیه که خود مصری الاصل است، مقیم امریکا بوده و در سفری به مصر با این پنج زن در موقعیت های مختلف آشنا شده و سرگذشت شان را طی دوسال نوشت. در تمام این روایت ها موضوع های ازدواج، روابط زناشویی، فقر، فرزندان، چند همسری، ختنه زنان، کار و مرگ دیده می شود.
خلخال (کرمانشاه)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه در استان کرمانشاه ایران است.
خلخال ۱ یک اندیس فلزی است که در حوالی شهر خلخال استان اردبیل قرار دارد و مادهٔ معدنی موجود در آن، مس است.سنگ میزبان این اندیس آندزیت است و دیرینگی آن به دوران ترشیری می رسد. در این اندیس، پاراژنز های مالاکیت، آزوریت یافت می شوند.
خلخال ۲ یک اندیس فلزی است که در حوالی شهر هشت چین استان اردبیل قرار دارد و مادهٔ معدنی موجود در آن، مس است. سنگ میزبان این اندیس آندزیت است و دیرینگی آن به دوران ترشیری می رسد. در این اندیس، پاراژنز های مالاکیت، آزوریت، پیریت، کوارتز یافت می شوند.
خلخال (به لاتین: Xalxal) یک منطقهٔ مسکونی در جمهوری آذربایجان است که در شهرستان اغوز واقع شده است. خلخال ۷۶۷ نفر جمعیت دارد.
مختصات: ۳۶°۴۸′۴۴″ شمالی ۵۰°۴۹′۵۰″ شرقی / ۳۶.۸۱۲۲۲° شمالی ۵۰.۸۳۰۵۶° شرقی / 36.81222; 50.83056
خلخال محله جدید، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان تنکابن در استان مازندران ایران.
مختصات: ۳۶°۴۹′۶″ شمالی ۵۰°۴۹′۲۵″ شرقی / ۳۶.۸۱۸۳۳° شمالی ۵۰.۸۲۳۶۱° شرقی / 36.81833; 50.82361
خلخال محله قدیم، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان تنکابن در استان مازندران ایران.
خلخال، نخجوان (به لاتین: Xalxal) یک منطقهٔ مسکونی در جمهوری آذربایجان است که در شهرستان بابک واقع شده است. خلخال ۵۶۸ نفر جمعیت دارد.
خلخال یک اندیس مصالح ساختمانی است که در حوالی شهر خلخال استان اردبیل قرار دارد و مادهٔ معدنی موجود در آن، سنگ آهک است.سنگ میزبان این اندیس آهک مارنی وماسه ای است و دیرینگی آن به دوران کرتاسه بالایی می رسد.
بخش مرکزی شهرستان خلخال یکی از بخش های تابعه شهرستان خلخال در استان استان اردبیل ایران است. مرکز آن شهر خلخال است که با شهر میانه 96 کیلومتر و با اردبیل 110 کیلومتر فاصله دارد.
بنه خلخال یک روستا در ایران است که در دهستان سنجبد جنوبی واقع شده است. بنه خلخال ۴۰ نفر جمعیت دارد.
جلیل جعفری بنه خلخال نمایندهٔ دورهٔ نهم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از حوزهٔ انتخابیهٔ خلخال و کوثر در استان اردبیل است.
خانه نصیری خلخال مربوط به سدهٔ ۱۰ تا ۱۳ ه. ق. است و در خلخال، خیابان شهید دستغیب واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۸۶ با شمارهٔ ثبت ۲۱۲۴۸ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
خانات خلخال (انگلیسی: Khalkhal Khanate) یکی از خانات آذربایجان ایران مستقر در شهر خلخال بود. این خانات واقع در آذربایجان و بیش از صد سال بصورت نیمه مستقل از خاک ایران تبدیل شده بود.
مختصات: ۳۷°۳۶′۵۸″ شمالی ۴۸°۳۱′۳۱″ شرقی / ۳۷.۶۱۶۱۱° شمالی ۴۸.۵۲۵۲۸° شرقی / 37.61611; 48.52528
شهرستان خلخال در جنوب استان اردبیل واقع شده است و مرکز آن شهر خلخال است.
این شهرستان از طرف شمال به شهرستان کوثر از طرف شرق به استان گیلان از طرف جنوب به شهرستان طارم در استان زنجان و از طرف مغرب به شهرستان میانه حدود می شود واز طریق فیروزآباد ۱۰۵ کیلومتر با میانه فاصله دارد. شهرستان خلخال در ۴۸ درجه و۳۲ دقیقه طول جغرافیایی و۳۷ دقیقه و۳۷ درجه عرض جغرافیایی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است.
محمودآباد، خلخال (فارسی: محموداباد) روستایی است که در استان اردبیل، شهرستان خلخال، بخش مرکزی، دهستان خانندبیل غربی قرار دارد.

چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با خلخال

خلخال در جدول کلمات

خلخال
حلقه فلزی برای زینت پای زنان, پای برنجن
آبشاری در خلخال اردبیل
نرهگر

معنی خلخال به انگلیسی

anklet (اسم)
خلخال ، پا بند

خلخال را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی خلخال

Archangel ٠٧:٤٤ - ١٣٩٧/١٢/١٦
حلقه ای برای زینت که در گذشته به انگشت پا مینداختند اما امروزه زنان زنجیری برای زینت به دور مچ پای خود میبندند که همان خلخال هست
|

شهریار آریابد ١٤:٣٢ - ١٣٩٨/٠٢/٠٣
در پارسی " پای اورنگ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
|

پیشنهاد شما درباره معنی خلخالنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• خلخال پا   • شهرستان خلخال   • خلخال اسالم   • خلخال ایران   • خلخال پابند   • معنی خلخال   • دستبند خلخال   • جاهای دیدنی خلخال   • مفهوم خلخال   • تعریف خلخال   • معرفی خلخال   • خلخال چیست   • خلخال یعنی چی   • خلخال یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی خلخال
کلمه : خلخال
اشتباه تایپی : ogohg
آوا : xalxAl
نقش : اسم خاص مکان
عکس خلخال : در گوگل


آیا معنی خلخال مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )