برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1317 100 1

خوارزمشاهی

/xArazmSAhi/

معنی خوارزمشاهی در لغت نامه دهخدا

خوارزمشاهی. [ خوا / خا رَ ] (حامص )سمت خوارزمشاه. شغل منتسب به خوارزمشاه : و فرزندی از آن خداوند به خوارزمشاهی برود. (تاریخ بیهقی ). || (ص نسبی ) منسوب به خوارزمشاه :
آفاق زیر خاتم خوارزمشاهی است
مانا ز تخت یافت نگین پیمبری.
خاقانی.

خوارزمشاهی. [ خوا / خا رَ ] (اِخ ) از طبیبان بود و او راست : زبدةالطب. (یادداشت بخط مؤلف ).

معنی خوارزمشاهی به فارسی

خوارزمشاهی
از طبیبان بود و اوراست : زبده الطب
کتابی است مفصل بزبان فارسی شامل همه بخشهای علم طب قدیم تالیف اسماعیل بن حسن جرجانی (ه.م.) این کتاب بنام قطب الدین محمد بن انوشتکین خوارزمشاه در سال ۵٠۴ ه. ق . تالیف شده و آن در زمره مهمترین کتاب طبی عالم اسلامی است .ازین کتاب نسخ متعدد در کتابخانه های اروپا و ایران موجود است .
کتابی است بسیار حجیم و مبسوط بزبان فارسی در جمیع شعب علم طب تالیف زین الدین ابو ابراهیم اسمعیل بن حسن بن احمد بن محمد.

خوارزمشاهی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• جلال‌الدین خوارزمشاه   • خوارزمشاهیان و مغولان   • محمد خوارزمشاه   • قلمرو خوارزمشاهیان   • نام پادشاهان خوارزمشاهی   • نقشه قلمرو خوارزمشاهیان   • پایتخت خوارزمشاهیان   • عکس سلطان محمد خوارزمشاه   • معنی خوارزمشاهی   • مفهوم خوارزمشاهی   • تعریف خوارزمشاهی   • معرفی خوارزمشاهی   • خوارزمشاهی چیست   • خوارزمشاهی یعنی چی   • خوارزمشاهی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی خوارزمشاهی
کلمه : خوارزمشاهی
اشتباه تایپی : o,hvclahid
آوا : xArazmSAhi
نقش : اسم فامیل
عکس خوارزمشاهی : در گوگل

آیا معنی خوارزمشاهی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )