انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 1011 100 1

خواری

/xAri/

مترادف خواری: پستی، تحقیر، حقارت، خضوع، خزیه، خزی، خفت، دونی، ذلت، زبونی، ضرع، فرومایگی، فلاکت، مذلت، مهانت، هوان

متضاد خواری: عز

برابر پارسی: زبونی، پستی

معنی خواری در لغت نامه دهخدا

خواری. [ خوا / خا ] (حامص ) پریشانی. حقارت. پستی.(ناظم الاطباء). ذُل ّ. ذِلّت. هَوان. هَون. مَذَلّت.ذِلْذِل. ذِلْذِلة. مقابل عز. خزی. حُقْریّت. حَقر.مَحْقَرة. زبونی. (یادداشت بخط مؤلف ) :
که این راز بر ما بباید گشاد
وگر سر بخواری بباید نهاد.
فردوسی.
بخواری نگهبان ایرانیان
همی بود با دیو بسته میان.
فردوسی.
چو خاقان چنین زینهاری شود
از آن برتری سوی خواری شود.
فردوسی.
بخونست غرقه تن ریو نیز
از این بیش خواری چه باشد بنیز؟
فردوسی.
بدین خواری بدین زاری بدین درد
مژه پر آب گرم و روی پرگرد.
(ویس و رامین ).
ای درم از دست تو رسیده به پستی
زرّ ز بخشیدنت فتاده بخواری.
فرخی.
نه از خواری چنان بگذشت او را
ندارد کس چنان فرزند را خوار.
فرخی.
خواجه بر تو کرد خواری آن سلیم و سهل بود
خوار آن خواری که بر تو زین سپس غوغا کند.
منوچهری.
نازی تو کنی بر ما وز ما نکشی نازی
خواری بکنی بر ما وز ما نکشی خواری.
منوچهری.
در هوای من بسیار خواری خورده است من او را دست خواجه نخواهم داد. (تاریخ بیهقی ). باز دل خوش کردم که هر خواری که پیش آید بباید کشید از بهر بودلف. (تاریخ بیهقی ).
چه نیکو سخن گفت یاری بیاری
که تا کی کشیم از خُسُر ذل و خواری ؟
؟ (از حاشیه ٔ فرهنگ اسدی نخجوانی ).
اگرچند خواری کندروزگار
شهان و بزرگان نباشند خوار.
اسدی.
خواری مکش و کبر مکن در ره دین رو
مؤمن نه مقصر بود ای پیر و نه خالی.
ناصرخسرو.
صلاح دین بود پرهیزکاری
طمعدین را کشد در خاک خواری.
ناصرخسرو.
ناگاه حکیم را دید دست و پای بسته وبر استرکره ای افکنده و او را بخواری می بردند. (اسکندرنامه نسخه ٔ سعید نفیسی ).
بر عزیزان کسی که خواری کرد
زود گردد ذلیل و درگذرد.
خاقانی.
روزی چه طلب کنم بخواری
خود بی طلب و هوان ببینم.
خاقانی.
وی خاک عزیز خود بخواری
تن را عوض از جفات جویم.
خاقانی.
چو خسرو دیدکآن خواری بر او رفت
بکار خویشتن لختی فرورفت.
نظامی.
بصد زاری ز خاک راه برخاست
ز بس خواری شده با خاک ره راست.
نظامی.
می کشم خواری ّ رنگارنگ تو
آخر آید بوی یک رنگی پدید.
عطار.
چو همسریش نبینم بناقصی ندهم
خلیفه زاده تحمل چرا کند خواری ؟
سعدی.
مکن گر مردمی ، بسیارخواری
که سگ زین می کشد بسیار خواری.
سعدی (گلستان ).
خواری بیند ز میزبان اضافت
مرد که ناخوانده شد بخوانی مهمان.
تقوی.
|| سستی. سهل انگاری. (یادداشت مؤلف ) :
بر بزرگان بزرگان جهان پهلو زدی
ابله آنکس کو بخواری جنگ با خارا کند.
منوچهری.
|| سهولت. سراء. (یادداشت مؤلف ): الذین ینفقون فی السراء و الضراء. (قرآن 134/3)؛ آنانکه مال نفقه و هزینه کنند درخواری و دشخواری. (تفسیر ابوالفتوح رازی ). ای عجب در سرای دشخواری بتو خواری خواست در سرای خواری کی بتو دشخواری خواهد خواست. (ابوالفتوح رازی ). اگر نه آنستی که او ازجمله ٔ تسبیح کنندگان بودی و تنزیه گویندگان من در حال رخا و خواری. (تفسیر ابوالفتوح رازی ). || دشنام. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء) (غیاث اللغات ).

خواری. [ خوا / خا ] (ص نسبی )منسوب به خوار که شهری است در هیجده فرسخی ری و جمعی از علماء به این خاک منسوبند. (از انساب سمعانی ).

معنی خواری به فارسی

خواری
۱ - پستی زبونی مذلت . ۲ - توهین اهانت . ۳ - دشنام فحش .
منسوب به خوار که شهریست در هیجده فرسخی ری و جمعی از علمائ باین خاک منسوبند .
مهین اهانت کننده
تحمل خواری کردن قبول پستی کردن
قبول کننده خواری کنایه از مردم پست و دون .
پستی دون صفتی
( صفت ) دشنام شنونده .
استحقار استخفاف
پستی کشیدن قبول حقارت کردن
تحقیر کردن پست کردن
خواری بدبختی
کنایه از دشنام دادن یا زیانکاری کردن .
تحمل پستی کردن قبول خفت کردن
غمخواری تعهد .
غمخواری تعهد .
کم خواری کم خوری .
عمل بیش خوار . گلو بندگی . اکولی
عمل لوکوسیتها در بدن چنانست که اجسام خارجی را که وارد بدن شده اند احاطه نموده و بدرون خود میبرند و اگر قابل گوارش باشند خورده و گرنه بنقاط دورتری انتقال میدهند این عمل را بیگانه خواری و گویچه های سفید را بیگانه خوار میگویند.
[phagocytosis] [زیست شناسی] بردن ذرات خارجی به داخل یاخته و هضم آنها * مصوب فرهنگستان اول
حالت و کیفیت و صفت بیهوده خوار . کنایه از اسراف و خرج بیجا کردن . اسراف و ولخرجی و هرزه خرجی . تبذیر . باد دستی .
[filter feeding] [اقیانوس شناسی، جانور شناسی] روشی برای تغذیه که در آن اندامگان ها غذای خود را ازطریق پالایش آب دریا تأمین می کنند
۱- گرانجانی و آرام طلبی . ۲- مفت خوری گدایی . ۳- دامادی .

معنی خواری در فرهنگ معین

( ~. خا) (حامص .) مفت خوری ، راحت طلبی .

معنی خواری در فرهنگ فارسی عمید

خواری
۱. خوار شدن، پستی، زبونی.
۲. [قدیمی] خوار بودن.
۱. خون خوار بودن، خون آشامی.
۲. [مجاز] ستمکاری.
۳. [مجاز] وحشی گری.
۴. [قدیمی، مجاز] خون ریزی.
بسیارخواری، پرخوری: همچو خمار است درد تو که نگردد جز به گران خواری شراب شکسته (سیف اسفرنگ: مجمع الفرس: گران خوار).
باده نوشی.
نان ونمک کسی را خوردن.
آن که سیلی و پس گردنی بخورد: بدان تا کاج خواری پیشه گیرد / چو شاگردان پذیرد زخم استاد (سوزنی: لغت نامه: کاج خواری).

خواری در دانشنامه ویکی پدیا

خواری
خواری (به عربی: خواری) یک روستا در سوریه است که در ناحیه سراقب واقع شده است. خواری ۹۳۷ نفر جمعیت دارد.
فهرست شهرهای سوریه
آدم خواری ممکنست به یکی از مواردِ زیر اشاره داشته باشد:
آدم خواری (انسان ها)
آدم خواری (جانوران)
در زیست شناسی برگ خوار به موجودات زنده گیاه خواری که از برگ درختان تغذیه می کنند گفته می شود. برگ های قدیمی حاوی میزان بالایی سلولز سخت هضم با انرژی کم و اغلب دارای ترکیبات سمی هستند. به همین دلیل حیوانات برگ خوار از باکتری های همزی در معده خود برای هضم این ماده استفاده می کنند. البته مشاهدات نشان می دهد که حیوانات بیشتر برگ های نورس که دارای میزان بالاتری از پروتئین و فیبر و همچنین میزان کمتری از سموم هستند را استفاده می کنند.
مشاهدات نشان می دهد که پرندگان به دلیل میزان پایین انرژی و هضم سخت کمتر از برگ ها تغذیه می کنند ولی در این میان چند استثنا نیز وجود دارد.
بیگانه خواری یا فاگوسیتوز (به انگلیسی: Phagocytosis) به بردن درشت مولکول ها به صورت ذره ای جامد به داخل یاخته (سلول) و هضم آن ها گفته می شود. بیگانه خواری به بلعیده شدن میکروارگانیسم ها یا سایر ذرات معلق خارجی سلولی (مثلا توسط لیزوزوم یا توسط خود سلول) می گویند. بیگانه خواری اولین بار در سال ۱۸۸۲ توصیف شد و نوعی از اندوسیتوز است که ذرات جامد مانند باکتری توسط سلول فاگوسیت (مانند ماکروفاژ و نوتروفیل) بلعیده می شوند.
اندوسیتوز (درون رانی)
دگرپروردگی (هتروتروفی، دگرخواری)
به جاندارانی که غذای خود را از طریق پالایش آب دریا تأمین می کند پالیده خوار (انگلیسی: Filter feeder) گفته می شود.
تار عنکبوت
این جانداران این کار را از طریق رد کردن آب از اندام های ویژه غربالی انجام می دهند. پالیده خواران پلانکتون ها و دیگر غذای معلق در آب را به وسیله اندام های جارویی مانند یا آب ششی به تله می اندازند.
برخی از جانوران پالیده خوار عبارتند از صدف دوکفه ای، کریل، اسفنج دریایی، آب بازسانان بی دندان، بسیاری از ماهی ها و برخی از کوسه ها. برخی از پرندگان نظیر فلامینگو و شماری از گونه های مرغابی نیز پالیده خوارند. پالیده خواران نقش مهمی در تصفیه آب دارند و به این خاطر در زمره مهندسان اکوسیستم به شمار می آیند.
تمامی شواهد تاریخی موجود در طبیعت به گیاه خوار بودن ساختمان بدن انسان از آغاز پیدایش او دلالت دارند. (۱) طبق شواهد، طی میلیونها سال که از دوران آفرینش اولین موجود پستاندار گیاه خوار می گذرد فقط دوران کوتاهی است که او از طبیعت خود دور افتاده و از خوردن خوراکی که بدنش برای آن ساخته شده سر پیچی نموده است. (۲) تاریخ گیاهخواری در واقع به تاریخ پیدایش بشر بر روی زمین بر می گردد.
از شواهد تاریخی گذشته معلوم شده است که انسان های اولیه همانند حیوانات تنها خوراکشان میوه درختان بوده است. برخی دانشمندان عنوان کرده اند که انسان ها بواسطه پیش آمدهای گوناگونی مانند زمین لرزه ناگزیر به کوچ به نواحی مختلف شده که بعضاً در آنها میوه کمیاب بوده و بنابراین انسان ها ناچار به استفاده از گوشت حیوانات شدند.
پروفسور «هئر» آلمانی دربارهِ خوراک انسان های اولیه عنوان کرده است که بشر اولیه تنها از میوه های جنگلی تغذیه می کرده اند. (۳)
طبق شواهد تاریخی مصریان باستان حیوانات را مقدس می دانستند و بنابراین از خوردن گوشت آنها خودداری می کردند. (۴)هندوهای برهمایی یا بودایی نیز گوشت حیوانات را استعمال نمی کردند و دلیل این بود که اینکار به کل در مذهب آنها قدغن بوده است. در دین اوستا کشاورزی کار مقدسی به شمار می آمده و کشتن حیوانات کاری اهریمنی در نظر گرفته می شده است. (۵) پیروان این مذهب در گذشته حیوانات را محترم شمرده و هرگز از گوشت آنها تغذیه نمی کردند. (۶) در روایات پارسیان آمده است که زردشت با شیر و گیاه تغذیه می کرده است. (۷)
جُفت خواری (به انگلیسی: Placentophagy) عمل خوردن جفت نوزاد خود پس از زایمان، توسط پستانداران است. جفت خواری در رده های دیگری از جانوران هم دیده می شود.
جفت، پیش از زایمان به دیواره رحم متصل است و در طی زایمان، به همراه نوزاد، جفت و پرده های جنینی نیز از کانال زایمانی خارج می شوند.
جفت دارای سطح بالایی از پروستاگلاندین است و به این خاطر، خوردن آن به برگشت رحم به حالت اولیه و پاک شدن رحم کمک می کند.
گروهی از زیست شناسان نیز وجود جفت خواری در طبیعت را عملی برای پنهان کردن رد زایمان از مشام درندگان دانسته اند، ولی این نظریه ثابت نشده است.
حشره خواری (به انگلیسی: Insectivore)، یا «entomophage» یک طبقه بندی نوین جان داران است و حشره خوار حیوان یا گیاه گوشت خواری است که از حشره تغذیه می کند. جایگزین دیگر در انگلیسی «entomophage» است، که این یک به حشره خواری انسانی نیز اشاره دارد.
حشره خواری انسانی
پستانداران حشره خوار
نخستین مهره داران حشره خوار دوزیستان بوده اند. زمانی که آن ها ۴۰۰ میلیون سال پیش فرگشت یافتند، در میان آن ها؛ دوزیستان ماهی خوار با دندان های مخروطی متعدد و تیز، نخستین دوزیستی بودند که در آن زمان بسیار شبیه به یک تمساحِ امروز بوده اند. آرایش دندان ها به این صورت برای خوردن حیوانات با اسکلت خارجی نیز مناسب است، بنابراین توانایی خوردن حشرات امتداد و گسترشی از ماهی خواری است.
در یک زمان، حشره خواران پستاندار از نظر نام علمیِ آرایه شناسی در راستهٔ پستانداران حشره خوار طبقه بندی شده بودند. این طبقه بندی در حال حاضر رها شده، زیرا همهٔ پستانداران حشره خوار ارتباط نزدیکی با هم ندارند. بسیاری از گونه های پستانداران حشره خوار اکنون دوباره طبقه بندی شده اند. آن هایی که هنوز طبقه بندی نشده اند در راستهٔ «Eulipotyphla» باقی می مانند.
هرچند که یک تک حشره به تنهایی جانور کوچکی است، تعداد آن ها بسیار زیاداست؛ تا سال ۱۹۵۸ بیش از یک میلیون گونه حشرهٔ توصیف شده وجود داشته است،:۱٬۹۵۸ و برخی از این گونه ها در تعداد حاوی شمار بسیار بالایی هستند. بر این اساس، حشرات یک بخش بسیار گسترده ای از زیست تودهٔ جانوری غیر دریایی را؛ تقریباً در تمام محیط زیست های غیر قطبی، تشکیل می دهند. برآورد شده که زیست تودهٔ جهانی حشرات در منطقه «۱۰۱۲ کیلوگرم» با جمعیتی حدود «۱۰۱۸ موجود زنده» است.18.:۱۳: غذای بسیاری از جانداران؛ به وجود حشرات، به عنوان رژیم اصلی غذایی آن ها بستگی دارد، و در بسیاری که اصلی نیست (و در نتیجه از لحاظ فنی آن ها حشره خوار نیستند)، با این وجود از حشرات به عنوان یک مکمل پروتئین؛ به ویژه زمانی که آن ها سرگرم پرورش نورسته های خود هستند، استفاده می کنند.
خام گیاهخواری آشپزخانه بی اجاق / دکتر محمد کار / چاپ ۱۳۵۵
زنده خواری (خام خواری) فلسفه تغذیه و تندرستی / آرشاویر در آوانسیان / چاپ ۱۳۵۵
رژیم های درمانی در پیشگیری و درمان بیماری ها با خام گیاهخواری / علی اکبر راد پویا / چاپ سوم ۱۳۷۶
خام گیاهخواری هم غذا هم درمان / علی اکبر راد پویا / چاپ ۱۳۷۶
پخته خواری یک عادت مرگ آور / آرشاویر در آوانسیان
خام گیاهخواری / علی اکبر راد پویا / چاپ ۱۳۸۵
خام گیاهخواری، شناخت رابطه غذا و محیط با انسان / دکتر عبدالحسین نواب
استفاده از قوانین طبیعی در تغذیه سالم / دکتر عبدالحسین نواب
قابلمه را فراموش کن /هلموت واندمیکر چاپ اول ۱۹۸۹/ترجمه سید ماشاءالله فرخنده (کشفی) چاپ ۱۳۸۸
خام گیاهخواری یک سبک زندگی است که در آن خوردن غذاهای نپخته، پردازش نشده و اغلب ارگانیک بخش اصلی رژیم غذایی را تشکیل می دهد.
خام گیاهخواران عموماً اعتقاد دارند که هرچه میزان غذای خام در رژیم بیشتر باشد، برای سلامتی بهتر است.
غذاهای اصلی آن ها شامل انواع میوه جات، سبزیجات و آجیل و خشکبار مانند گردو، پسته، فندق، بادام به خصوص به صورت خیسانده شده، در برخی گرایش ها انواع جوانه ها از قبیل جوانه گندم، عدس، ماش، نخود، سویا و مواد قندی نظیر، کشمش، خرما، انجیر و شکر قهوه ای و در گرایش های غیر وگان، عسل و غیره است که به صورت خام و طبیعی مصرف می نمایند که می توان آن ها را به صورت غذاهای ترکیبی در آورد و مورد مصرف قرار داد. غذاهای غیرگیاهی مانند تخم مرغ، ماهی، گوشت و لبنیات مصرف نمی شود.
خام گیاه خواری ترکیبی از گیاهخواری و خام خواری است. در این رژیم غذایی همه غذاها با منشأ حیوانی، و همه غذاهای طبخ شده در دمای بالاتر از ۴۸ درجه سانتی گراد (۱۱۸ فارنهایت) حذف شده اند. خام گیاهخواری شامل سبزیجات خام و میوه ها، آجیل ها و پوره آنها، حبوبات و جوانه های گیاهی، دانه های گیاهی، روغنهای گیاهی، گیاهان دریایی، رستنی ها و میوهای تازه است. مدل های مختلف خام گیاهخواری وجود دارد، که شامل خام میوه خواری، آبمیوه خواری، جوانه خواری می شود. گاهی اوقات تعریف خام گیاهخواری به رژیم غذایی با ۷۵ درصد غذاهای خام اطلاق می شود.
زمین، زمان، انسان / مزدافر مؤمنی / چاپ ۱۳۹۱
خام گیاهخواری آشپزخانه بی اجاق / دکتر محمد کار / چاپ ۱۳۵۵
زنده خواری (خام خواری) فلسفه تغذیه و تندرستی / آرشاویر در آوانسیان / چاپ ۱۳۵۵
رژیم های درمانی در پیشگیری و درمان بیماری ها با خام گیاهخواری / علی اکبر راد پویا / چاپ سوم ۱۳۷۶
خام گیاهخواری هم غذا هم درمان / علی اکبر راد پویا / چاپ ۱۳۷۶
پخته خواری یک عادت مرگ آور / آرشاویر در آوانسیان
خام گیاهخواری / علی اکبر راد پویا / چاپ ۱۳۸۵
خام گیاهخواری، شناخت رابطه غذا و محیط با انسان / دکتر عبدالحسین نواب
استفاده از قوانین طبیعی در تغذیه سالم / دکتر عبدالحسین نواب
طلای سبز / مریم ببر حسینی / چاپ ۱۳۹۱
خام خواری (خام گیاهخواری) تغذیه با مواد خام گیاهی است که طبیعت آن را در برابر اشعه خورشید ساخته و پرداخته و در اختیار بشر قرار داده است، بدون این که دخالتی از نظر پختن، حرارت دادن، بو دادن و کنسرو کردن در آن بشود یا فعل و انفعالات شیمایی در آن انجام گردد تا در نتیجه موجب تغییر حالات فیزیکی یا شیمیایی آن بشود.
در این روش تغذیه گوشت و لبنیات و فراورده های آن و تخم مرغ به هیچ نوع و صورتی مصرف نمی شود. خام گیاهخواران از مواد محرکه مانند قهوه، چای، الکل، یا سیگار خوداری می کنند و آن ها را به کار نمی برند، غذاهای آن ها شامل انواع میوه جات، سبزیجات یا سالادها، آجیل و خشکبار مانند گردو، پسته، فندق، بادام، کنجد و انواع جوانه ها از قبیل جوانه گندم، عدس، ماش، نخود، سویا و مواد قندی نظیر عسل، کشمش، خرما، انجیر و شکر قهوه ای و غیره است که به صورت خام و طبیعی مصرف می نمایند که می توان آن ها را به صورت غذاهای ترکیبی درآورد و مورد مصرف قرار داد.
بعضی خام گیاه‎خواران بر این باورند که پختن غذاها توازن ترکیبی ریز مغذی ها را از بین می برد. همچنین بر این باورند که در فرایند پختن غذا، در اثر واکنش حرارت با چربی، پروتئین و کربوهیدرات‎ها ترکیبات شیمیایی خطرناکی ایجاد می شود. اغلب، گیاه‎خواران بر اساس سطح انرژی و چگونگی احساس شان بر این باورند که این رژیم غذایی سالم‎تر است.
رشوه خواری یا ارتشاء کنایه از پرداخت پول یا چیزی به کسی است تا وی در مقابل کاری را برای طرف که معمولاً غیرقانونی است را انجام دهد. به پول یا چیزی که در این راه پرداخت می شود رشوه اطلاق می گردد.
مبارزه با فساد
مناقصه
بازاریابی
معامله
گاهی تشخیص پاداش و رشوه از یک دیگر مشکل است. یکی از مهم ترین انواع فساد مالی رشوه خواری است.
رشوه را می توان از قدیمی ترین جرایم تاریخ کیفری بشر دانست. سابقه تاریخی این جرم به زمان تشکیل اولین دولت ها و ساختار دیوان سالاری در سطح جهان بازمی گردد. حکومتها نیز چون این جرم را مخل نظم و موجب بی اعتمادی مردم به حاکمیت می دانستند مجازاتهای بسیار سنگینی برای آن ها در نظر گرفتند به عنوان مثال هردوت مورخ بزرگ یونانی در کتاب خود آورده است که کمبوجیه، دومین پادشاه هخامنشی دستور داد تا یکی از قضات بزرگ به نام سیسامنس را به جرم دریافت رشوه اعدام کنند، پوست از تنش جدا کنند و آن پوست را بر مسند قضاوت پهن کنند سپس پسر قاضی را به جای او منصوب کرد و به او یادآوری کرد که بر چه جایی نشسته است.
در دوران پس از ظهور اسلام نیز مبارزه با فساد مالی کارگزاران حکومتی مورد توجه جدی قرار گرفت. نمونه بارز آن در سیره عملی علی بن ابیطالب است که در نامه مشهور خود به مالک اشتر می نویسد: .mw-parser-output blockquote.templatequote{margin-top:0}.mw-parser-output blockquote.templatequote div.templatequotecite{line-height:1em;text-align:right;padding-right:2em;margin-top:0}.mw-parser-output blockquote.templatequote div.templatequotecite cite{font-size:85%}چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

خواری در جدول کلمات

خواری
ذلت
خواری | پستی
ذلت
خواری و ذلت
خفت

معنی خواری به انگلیسی

abasement (اسم)
خفت ، خواری
abuse (اسم)
خفت ، خواری ، سوء استعمال ، توهین ، فحش ، پرخاش ، تهمت ، بد زبانی ، بد دهانی ، سب
ignominy (اسم)
خواری ، رسوایی ، بد نامی ، افتضاح ، کار زشت
poverty (اسم)
خواری ، پستی ، فروماندگی ، فقر ، کمیابی ، بینوایی ، تهی دستی ، تندگستی ، بی پولی
insult (اسم)
خواری ، توهین ، سب ، خون ریزی
abjection (اسم)
خواری ، ذلت ، پستی
baseness (اسم)
خواری ، پستی ، خاتوله ، فرومایگی ، خبی
bitter fate (اسم)
خواری
heavy burden (اسم)
خواری
rough luck (اسم)
خواری
unhappy lot (اسم)
خواری

معنی کلمه خواری به عربی

خواری
احتقار , عار
رشوة
حفلة

خواری را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی خواری

فاطمه ٠٩:٤٤ - ١٣٩٦/١٠/٢٩
نکبت
|

Parastoo ١٥:٢٨ - ١٣٩٧/٠٥/٢٩
ذل
|

رضاآپادانا ٠١:٢٦ - ١٣٩٧/٠٧/٢٤
پست
|

پیشنهاد شما درباره معنی خوارینام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

ا.امين > دادرسان
کورش شیرازی > یاقچی یول
فرشاد > paraphrase
کورش شیرازی > یاقچی
پیمان > nonchalance
zb > cross
نعمت الله سیادت مقدم شاعر > وقاهت
Ali > سخن بیهوده

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• انجمن خام خواری   • خام خواری چیست؟   • خام خواری خانم حسینی   • گیاهخواری و خام خواری   • خام خواری و لاغری   • مضرات خام گیاه خواری   • خام گیاه خواری آوانسیان   • خواری در جدول   • معنی خواری   • مفهوم خواری   • تعریف خواری   • معرفی خواری   • خواری یعنی چی   • خواری یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی خواری
کلمه : خواری
اشتباه تایپی : o,hvd
آوا : xAri
نقش : اسم
عکس خواری : در گوگل


آیا معنی خواری مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )