برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1137 100 1

خواص فیزیکی مواد

خواص فیزیکی مواد در دانشنامه ویکی پدیا

خواص فیزیکی مواد
خواص فیزیکی مواد یا ویژگی های فیزیکی هرگونه ویژگی است که قابل اندازه گیری باشد، که آن مقدار توصیف حالت یک سیستم فیزیکی است. دگرگونی ها در خواص فیزیکی یک سیستم می تواند برای توصیف دگرگونی یا تحول آن ماده بین حالت در حال حاضر آن بکار رود. به خواص فیزیکی اغلب به عنوان مشاهدات اشاره شده است. آن ها خواص معینی نیستند. ویژگی های فیزیکی قابل سنجش مواد کمیت فیزیکی آن ها نامیده می شود.
خواص الکتریکی
مواد از لحاظ خاصیتشان در یک میدان الکتریکی به دسته های زیر تقسیم می شوند:
پاراالکتریک
فروالکتریک
خواص فیزیکی اغلب به عنوان خواص شدتی و مقداری شناخته شده اند. یک ویژگی یا (خاصّیت) شدتی به اندازه یا گستردگی سیستم یا به مقدار ماده در جسم بستگی ندارد، درحالی که ویژگی گسترده یا (مقداری) مادّه یک رابطهٔ افزودنی را نشان می دهد. این طبقه بندی ها به طور کلی تنها در مواردی معتبر هستند که تقسیمات کوچکتر نمونهٔ مورد بررسی- وقتی که ترکیب شوند؛ در برخی از فرایندهای فیزیکی یا شیمیایی، تعاملی نداشته باشند.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با خواص فیزیکی مواد

خواص فیزیکی مواد را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی خواص فیزیکی مواد   • مفهوم خواص فیزیکی مواد   • تعریف خواص فیزیکی مواد   • معرفی خواص فیزیکی مواد   • خواص فیزیکی مواد چیست   • خواص فیزیکی مواد یعنی چی   • خواص فیزیکی مواد یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی خواص فیزیکی مواد
کلمه : خواص فیزیکی مواد
اشتباه تایپی : o,hw tdcd;d l,hn
عکس خواص فیزیکی مواد : در گوگل

آیا معنی خواص فیزیکی مواد مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )