برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1215 100 1

خوان یغما

معنی خوان یغما در لغت نامه دهخدا

خوان یغما. [ خوا / خا ن ِ ی َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) کنایه از خوانی باشد که کریمان بگسترانند و صلای عام دردهند و معنی آن خوان تاراج است چه یغما بمعنی تاراج باشد. (برهان قاطع) (آنندراج ) (از انجمن آرای ناصری ) :
پراگنده ای گفتش ای خاکسار
برو طبخی از خوان یغما بیار.
سعدی (بوستان ).
بر این خوان یغما چه دشمن چه دوست.
سعدی.
فغان کاین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب
چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما را.
حافظ.

معنی خوان یغما به فارسی

خوان یغما
کنایه از خوانی باشد که کریمان بگسترانند وصلای عام در دهند و معنی آن خوان تاراج است چه یغما بمعنی تاراج باشد .

معنی خوان یغما در فرهنگ معین

خوان یغما
( ~ِ یَ) [ فا - تُر ] (اِمر.) ۱ - سفره ای که برای عموم مردم بگسترانند و صلای عام در دهند. ۲ - مجازاً غارت ، چپاول .

خوان یغما را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی خوان یغما   • مفهوم خوان یغما   • تعریف خوان یغما   • معرفی خوان یغما   • خوان یغما چیست   • خوان یغما یعنی چی   • خوان یغما یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی خوان یغما
کلمه : خوان یغما
اشتباه تایپی : o,hk dylh
عکس خوان یغما : در گوگل

آیا معنی خوان یغما مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )