انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 1094 100 1

خوب

/xub/

مترادف خوب: نیک، خوش ، خیر، صلاح ، نغز، پسندیده، مطلوب ، زیبا، قشنگ، خوشکل، جمیل ، عالی، زیبنده، زیاد، خیلی، عجب، شگفت، شریف، پاک، قابل اعتماد، شایسته، خوشایند، شفایافته، بهبودیافته، درمان شده

متضاد خوب: بد، شر، ناپسند، نامطلوب، زشت

معنی خوب در لغت نامه دهخدا

خوب. (ص ) خوش. نیک. ضد بد. (ناظم الاطباء). نیکو. (برهان قاطع). جید. مقابل ردی. نغز. پسندیده. (یادداشت بخط مؤلف ) :
پسته حریر دارد و وشّی معمدا
از نقش و از نگار همه خوب چون بهار.
معروفی.
ای زین خوب زینی یا تخت بهمنی.
دقیقی.
یکی جای خوبش فرودآورید
پس آنگاه خوردندهر دو نبید.
دقیقی.
فلک مر جامه ای را ماند ازرق
مر او را چون طرازی خوب کرکم.
بهرامی.
شما را همه یکسره کرد مه
بدان تا کند شهراز این خوب ره.
فردوسی.
اگر زو شناسی همه خوب و زشت
بیابی بپاداش خرم بهشت.
فردوسی.
بیندیش و این را یکی چاره جوی
سخنهای خوب و به اندازه گوی.
فردوسی.
زآنکه با زشت روی دیبه و خز
گرچه خوبست خوب ننماید.
ناصرخسرو.
خوب نبود سوخته جبریل پر در عشق تو
آنگه از رضوان امید مرغ بریان داشتن.
سنائی.
و دعاهای خوب گفت. (کلیله و دمنه ).
چو در جایی همه اوباش و چون از جای نگذشتی
چه داری آرزو آن کن چه بینی خوب تر آن شو.
خاقانی.
- خوبکاری ؛ نیکوکاری :
همه جامه ٔ رزم بیرون کنید
همه خوب کاری بافزون کنی.
فردوسی.
به از خوب کاری بگیتی چه چیز
که اندررسی هم بدان خوب نیز.
اسدی.
- خوب کرداری ؛ خوش عملی. خوش رفتاری. نیکورفتاری :
خدای یوسف صدیق را عزیز نکرد
بخوبرویی لیکن بخوب کرداری.
سعدی.
- امثال :
بد را باید بد گفت خوب را خوب ؛ یعنی حق هر چیز را باید بجا ادا کرد.
|| جمیل. رعنا. زیبا. لطیف. ظریف. مفرَّح. دلپذیر. دلکش. نازنین. صاحب حسن و جمال. خوشنما. خوش آیند. (ناظم الاطباء). مقابل زشت. مقابل گست. شنگ.خوشگل. شکیل. حَسَن. (یادداشت بخط مؤلف ) :
بحق آن خَم ّ زلف بسان منقار باز
بحق آن روی خوب کز او گرفتی براز.
رودکی.
دانش او نه خوب و چهره ش خوب
زشت کردار و خوب دیدار است.
رودکی.
چون گل سرخ از میان پیلغوش
یا چو زرین گوشوار از خوب گوش.
رودکی.
ناز اگر خوب را سزاست بشرط
نسزد جز ترا کرشمه و ناز.
رودکی.
دلبرا دو رخ تو بس خوبست
از چه با یار کار گست کنی ؟
عماره ٔ مروزی.
همه روزه با دخت قیصر بدی
هم او بر شبستانْش مهتر بدی
بفرجام شیرین بدو زهر داد
شد آن دختر خوب قیصرنژاد.
فردوسی.
مرا گفت خاقان که دیگر گزین
که هر پنج خوبند و باآفرین.
فردوسی.
ورا پنج دختر بد اندر نهان
همه خوب و زیبای تخت شهان.
فردوسی.
هزاریک زآن کاندر سرشت او هنر است
نگار خوب همانا که نیست در ارتنگ.
فرخی.
دست سوی جام می پای سوی تخت زر
چشم سوی روی خوب گوش سوی زیر و بم.
منوچهری.
که زشت از خوب و نیک از بد بدانی
به دل کاری سگالی کش توانی.
(ویس و رامین ).
بد او نیک من بود چه عجب
زشت من نیز خوب او باشد.
خاقانی.
بپاسخ گفت رنگ آمیز شاپور
که باد از روی خوبت چشم بد دور.
نظامی.
زن خوش منش دلنیشن تر که خوب
که پرهیزگاری بپوشد عیوب.
سعدی (بوستان ).
بهرچه خوب تر اندر جهان نظر کردم
که گویمش بتو ماند تو خوبتر زآنی.
سعدی (طیبات ).
ز حادثات زمانم همین پسند آمد
که خوب و زشت و بد و نیک در گذر دیدم.
ابن یمین.
خوب رخی هرچه کنی کرده یی.
جلال الممالک.
|| سخت. محکم. استوار. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء) :
یکی خوب صندوق از آن چوب خشک
بکرد و گرفتند در قیر و مشک.
فردوسی.
|| فاضل. شریف. || شیرین. (ناظم الاطباء). || عجب. شگفت : خوبست که خجالت هم نمی کشی. (یادداشت بخط مؤلف ). || (ق ) چنانکه باید. (یادداشت بخط مؤلف ) :
من خوب مکافات شما بازگذارم
من حق شما بازگذارم به بتاوار.
منوچهری.
|| پسندیده. نیکو. جید :
خوب اگر سوی ما نگه نکند
گوژ گشتیم و چون درونه شدیم.
کسائی.
- خوبگوی ؛ خوش گفتار :
چنین گفت خودکامه بیژن بدوی
که من ای فرستاده و خوبگوی...
فردوسی.
- خوبگویی ؛ خوش گفتاری. پسندیده گویی :
خوبگویی ای پسر بیرون برد
از میان ابروی دشمنْت چین.
ناصرخسرو.
|| بسیار. (یادداشت بخط مؤلف ) :
در این میان فقط از حیث عده خوب بود.

خوب. [ خ َ ] (ع مص ) درویش گردیدن. (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ) (اقرب الموارد).

معنی خوب به فارسی

خوب
( صفت ) ۱ - نیکو پسندیده مقابل بد. ۲ - زیبا قشنگ جمیل . جمع : خوبان مقابل زشت . ۳ - پس از تقاضای اجرای امری گویند : (( خواب )) یعنی قبول داری ? می پذیری ۴ ? - پس از شنیدن بخشی از مطلب گویند : (( خوب )) یعنی (( بعد )) (( بعد چه شد ? ))
درویش گردیدن
خوش آمدن پسندیده آمدن
خوش صوت خوش صدا
خوب آمدن مهره در بازی نرد کنایه از هر موافق میل آمدن حادثه ای .
خوش اندام خوش بدن
رفتار خوش کردن با خوشی معامله کردن
خوشگل قشنگ
خوبروی خوش سیما
خوشحال سرحال
آنکه خوب خرامد خوش رو
خوش طینت خوش خصال
خوش خصلتی خوب طینتی
خوشخوی خوش خلق
خوش قلب بی کینه
خوش سیما خوب چهره
خوش رای نکو رای
خوشبوی معطر
آنکه دارای روی زیبا باشد خوش سیما
خوش رنگ نیکو رنگ
خوب رنگ

معنی خوب در فرهنگ معین

خوب
[ په . ] (ص .) ۱ - نیکو، پسندیده . ۲ - زیبا، ج . خوبان .
(ص مر.) زیبا، نیکوروی . ج . خوبرویان .

معنی خوب در فرهنگ فارسی عمید

خوب
۱. هنگام پذیرفتن سخن یا نظر مخاطب به کار می رود.
۲. [مجاز] هنگام انتظار برای شنیدن دنبالۀ صحبت مخاطب به کار می رود.
۱. [مقابلِ بد] نیکو، پسندیده.
۲. دارای ویژگی های مثبت و مورد پسند.
۳. مرغوب.
۴. (اسم) [قدیمی] دختر یا زن زیبا و خوشگل.
کسی که چهرۀ زیبا دارد، زیبا، خوشگل، نیکوروی، خوش صورت.

خوب در دانشنامه ویکی پدیا

خوب
خوب می تواند برای اشاره به موارد زیر به کار رود:
خوب به معنی «خیر» در مفهوم خیر و شر
خوب (فیلم)، فیلمی به بازیگری ویگو مورتنسن
مثال خیر در فلسفه افلاطون
خوب یا خَب، از کلماتی که در فارسی برای پرسش به کار می روند
«خوب انجامش بده» (به انگلیسی: Do It Well) یک تک آهنگ از هنرمند اهل ایالات متحده آمریکا جنیفر لوپز است که در سال ۲۰۰۷ میلادی منتشر شد.
این تک آهنگ در چارت های جزو ده ترانه اول قرار گرفت.
خوب بخوابی! (انگلیسی: Sleep Happy)یک پونمایی آمریکایی محصول ۱۹۵۱ میلادی است. کارگردان این کارتون والتر لانتس می باشد.
خوب، بد، جلف فیلمی در ژانر کمدی به کارگردانی پیمان قاسم خانی و تهیه کنندگی محسن چگینی و عبدالله اسکندری محصول سال ۱۳۹۴ است. فیلمبرداری این اثر در زمستان ۱۳۹۴ انجام شد و اولین بار در بهمن ۱۳۹۵ در سی و پنجمین دوره جشنواره فیلم فجر بنمایش درآمد.
حمید فرخ نژاد(سرگرد شادمان)
سام درخشانی (خودش)
پژمان جمشیدی(خودش)
ویشکا آسایش(خانم آزاده)
مانی حقیقی(خودش)
حسین پاکدل(سرهنگ)
بهاره رهنما(راننده بد)
نیوشا ضیغمی(خودش)
آزاده صمدی(مژده قنبرزاده)
امیرمهدی ژوله(حسام کشمیری)
مهراب قاسم خانی(محمود معتضدی)
نسیم ادبی(خانم رئیس)
سپند امیرسلیمانی(شاهین)
رضا کریمی(مسئول باشگاه)
علی اوجی(خودش)
مجید مظفری(خودش)
رضا رویگری(خودش)
این فیلم از تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ در سینماهای ایران اکران شده است.
در نظرسنجی سایت خبرآنلاین این فیلم به عنوان بهترین فیلم نوروز ۱۳۹۶ انتخاب شد.
در ابتدا قرار بود کارگردان این فیلم رامبد جوان باشد و انتخاب های بعدی حسن فتحی و سروش صحت بودند اما با طولانی شدن نگارش فیلمنامه این همکاری ممکن نشد و پیمان قاسم خانی خودش کارگردانی را برعهده گرفت.
خوب، بد، زشت (به ایتالیایی: Il buono, il brutto, il cattivo) (به انگلیسی: The Good, the Bad, and the Ugly) یکی از مشهورترین فیلم های وسترن اسپاگتی است که توسط سرجو لئونه در سال ۱۹۶۶ در ایتالیا ساخته شد. زبانی که بازیگران این فیلم به آن تکلم می کنند مخلوطی از ایتالیایی و انگلیسی است. این فیلم سومین (و آخرین) فیلم از سه گانهٔ دلار (Dollars Trilogy) سرجو لئونه است. این فیلم در حال حاضر در فهرست ۲۵۰ فیلم برتر تاریخ سینما در وب گاه IMDB با امتیاز ۸٫۹ از ۱۰، رتبهٔ نهم را به خود اختصاص داده است.
۱۵ دسامبر ۱۹۶۶ (۱۹۶۶-12-۱۵) (ایتالیا)
«خوب» (کلینت ایستوود، در فیلم، با نام «بلوندی») و «زشت» (ایلای والاک، در فیلم، با نام «توکو») با هم کار می کنند و با شگرد خاصی، به گول زدن کلانترهای مناطق مختلف و پول درآوردن از این راه می پردازند. «بد» (لی وان کلیف) آدمکشی حرفه ای است که به خاطر پول حاضر به انجام هر کاری است. «بد»، که در فیلم او را «اِنجل آیز (اِینجل آیز)» (به انگلیسی: Angel Eyes) صدا می کنند، به دنبال گنجی است که در طی جنگ های داخلی آمریکا، به دست سربازی به نام «جکسون»، که بعدها به «کارسون» نامش را تغییر داده، مخفی شده است. خوب (بلوندی) و زشت (توکو) از وجود گنج خبر ندارند؛ ولی وقتی «زشت» طی درگیری ای که بین او و «خوب» اتفاق افتاده، تصمیم می گیرد او را در وسط بیابان بدون آب و درحالی که تشنه است بکُشد، آن ها اتفاقاً به بیل کارسون، سرباز کذایی، که در حال مردن است، برمی خورند. سرباز، نام قبرستانی را که پول در یکی از قبرهای آن دفن شده، وقتی خوب در آنجا نیست، به «توکو» می گوید؛ ولی سپس سرش پایین می افتد و چشم هایش بسته می شود. وقتی «توکو»، که مردی پول پرست و طمّاع است، می رود تا برای او آب بیاورد تا بتواند هرچه بیشتر او را زنده نگاه داشته و جای گنج را بفهمد، کارسون دهان باز می کند و نام قبر موردنظر را به «خوب» می گوید و جان می سپارد. حالا که هر سه از وجود گنج باخبرند، هر سه به دنبال آن می روند. «خوب» و «زشت» به خاطر اینکه هرکدام قسمتی از راز را می دانند، با هم کار می کنند. «اِنجل آیز» («بد»)، که هنوز هیچ کدام از نام ها را نمی داند، به طور اتفاقی با آن دو برخورد کرده و نام قبرستان را با شکنجه کردن «توکو» می فهمد. حال این «اِنجل آیز» است که با «خوب» کار می کند، و «توکو» از مسیر دیگری به راه خود ادامه می دهد…
ایده های فیلم نامه، فیلم برداری، و موسیقی مورد استفاده در فیلم خوب، بد، زشت بارها در فیلم ها یا آلبوم های موسیقیِ مختلف مورد استفاده قرار گرفته اند. به عنوان مثال، ایدهٔ ترکیب قاتل خونسرد، مرد طمّاع، و پلیس خوب در چندین فیلم ازجمله فیلم جایی برای پیرمردها نیست، ساختهٔ برادران کوئن، مورد استفاده قرار گرفته است. از موسیقی متن فیلم نیز در فیلم های بسیاری ازجمله بیل را بکش، ساختهٔ کوئنتین تارانتینو، استفاده شده است. همچنین گروه های موسیقی مانند متالیکا از بعضی از تم های مشهور این فیلم در کنسرت های خود استفاده کرده اند.
خوب، بد، زشت کاری از گروه مجموعه های تلویزیونی شبکه دو سیماست. این سریال در ۱۵ قسمت ۴۵ دقیقه ای در نوروز ۹۳ برای شبکه دو پخش شد. فیلمنامه این فیلم را بابک کایدان بر اساس طرحی از محسن کیایی نوشته است.
امین حیایی در نقش بهادر شفیعی
بهنوش بختیاری در نقش بهنوش شفیعی (خواهر بهادر)
مهدی سلوکی در نقش پرهام (برادر خانم دکتر و نوچه بهادر)
بهاره رهنما در نقش بهاره (خواهر بهادر )
محمد کاسبی در نقش دایی بهادر
شهین تسلیمی در نقش شهین(همسر دوم حسین آقا)
نیلوفر خوش خلق در نقش دکتر مرجان(دندانپزشک)
سیروس همتی در نقش حامد (همسر بهنوش)
صدیقه کیانفر در نقش مادر همسر حسین آقا
حسین محب اهری در نقش حسین آقا (پدر بهادر)
سوسن پرور در نقش سوسن (خواهر بهادر)
ایمان صفا در نقش هوشنگ (خواستگار سابق سوسن)
عباس محبوب در نقش اژدر (رفیق دایی بهادر)
سیاوش مفیدی در نقش دکتر قلابی (دوست دوران کودکی بهادر)
خسرو امیرصادقی در نقش ابرام (رفیق دایی بهادر)
روزبه معینی در نقش دکتر روزبه
ساقی زینتی در نقش توران(همسایه حسین آقا)
مسعود هادی در نقش رئیس کلانتری
عرفان برزین در نقش عرفان(پسر بهنوش و حامد)
آوینا ریاضی در نقش آوینا(دختر بهنوش و حامد)
بهادر شفیعی یک لات است که عاشق خانواده اش است اما هربار یک خرابکاری میکند. پدرش او را از خانه بیرون کرده و در زندان به سر میبرد. او به شرط پابند آزاد میشود و باید تا یک ماه از محدوده مشخص بیرون نرود و هر روز ساعت ۱۲ ظهر خودش را به کلانتری معرفی کند. او عاشق یک خانم دکتر دندانپزشک می شود که در خیابان وقتی عده ای مزاحمش شده بودند ، بهادر یک کتک حسابی بهشان زده. او در تلاش است تا خانواده اش را راضی کند برایش به خواستگاری بروند. او دارای سه خواهر به نام های بهاره ، بهنوش و سوسن است و پدرش حسین آقا در آموزشگاه رانندگی کار میکند و صاحب آبرو و اعتبار هستند. بهادر با کمک دایی اش که از لاتهای قدیمی تهران بوده در پی جلب رضایت خانواده قدم برمیدارد.
سایت رسمی شبکه دو سیما
موسیقی متن فیلم خوب، بد، زشت اثر انیو موریکونه، در سال ۱۹۶۶ ساخته و برای اولین بار در فیلم خوب، بد، زشت، ساختهٔ سرجو لئونه استفاده شد. این فیلم یکی از برترین فیلم های تاریخ سینمای جهان نام گرفته؛ که موسیقی متن آن در این عنوان، کم اثر نیست. آهنگ اصلی، بیشتر برای معرفی سه شخصیت اصلی فیلم استفاده می شود. هنگامی که هریک کار خاصی انجام می دهند یا در اول و آخر فیلم، که با اسم های «خوب»، «بد»، و «زشت» معرفی می شوند. آلبومی که در سال ۲۰۰۴ منتشر شد، شامل ده آهنگ از تمام نقاط فیلم بود. این موسیقی متن، نوآورانه و دارای کیفیت و اهمیت تاریخی بالا است. به عنوان مثال، استفاده از صدای تفنگ و شلیک روی موسیقی که برای اولین بار انجام می شد. همچنین تم اصلی در طول فیلم، برای هر یک از سه شخصیت اصلی با ساز خاصی زده می شود. (خوب: با سازهای بادی مثل فلوت؛ بد: با سوت؛ زشت: با وکال و صداهای انسانی و حیوانی).
EMI America
۱. "The Good, the Bad, and the Ugly (main title) ۲':۳۸ ۲. "The Sundown ۱':۱۲ ۳. "The Strong ۲':۲۰ ۴. "The Desert ۵':۱۱ ۵. "The Carriage of the Spirits ۲':۰۶ ۶. "Marcia ۲':۴۹ ۷. "The Story of a Soldier ۳':۵۰ ۸. "Marcia Without Hope ۱':۴۰ ۹. "The Death of a Soldier ۳':۰۵ ۱۰. "The Ecstasy of Gold ۳':۲۲ ۱۱. "The Trio (main title)"
خوب، بد، عجیب (انگلیسی: The Good, the Bad, the Weird) فیلمی در ژانر اکشن، وسترن، و ماجراجویی به کارگردانی کیم جی-وون است که در سال ۲۰۰۸ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به سونگ کانگ-هو و لی بیونگ-هان اشاره کرد.
۲۴ مه ۲۰۰۸ (۲۰۰۸-05-۲۴) (جشنواره فیلم کن ۲۰۰۸)
۱۷ ژوئیه ۲۰۰۸ (۲۰۰۸-07-۱۷) (South Korea)
خوب، بد و مرده (بهزبان انگلیسی: The Good, the Bad, and the Dead) نام یک فیلم سینمایی در ژانر تریلر جنایی محصول سال ۲۰۱۵ آمریکا به کارگردانی تیموتی وودوارد جونیور است، و با بازی های جانی مسنر، دولف لاندگرن، دنی ترخو. داستان این فیلم به Brian Barns، مردی که در وسط بیابان بیدار می شود، به یاد نمی آورد که او چه کسی است. برنس توسط هشت بدن مرده، ۳ میلیون دلار پول نقد و یک وان پر از کوکائین، یک نماینده DEA، یک کلانتر فاسد و یک مأمور داروی مکزیکی دنبال می شود.
۱۱ سپتامبر ۲۰۱۵ (۲۰۱۵-09-۱۱) (Burbank International Film Festival)
۶ اکتبر ۲۰۱۵ (۲۰۱۵-10-۰۶) (Blu-ray/DVD premiere)
کتاب خوب به عالی: چرا برخی شرکت ها اوج می گیرند و بقیه این طور نیستند (به انگلیسی: Good to Great: Why Some Companies Make the Leap... and Others Don't)کتابی است در حوزه مدیریت که توسط جیمز کالینز نگاشته شده است. این کتاب به بررسی چگونگی اوج گیری شرکت های معمولی و تبدیل آنها به شرکت هایی عالی و نیز دلایل ناکامی شرکت های دیگر در این خصوص است. این کتاب در سال ۲۰۰۱ منتشر شد. منظور از «عالی» در این کتاب، عملکرد مالی بهتر نسبت به شرکت های معمولی مشابه به شکلی پایدار در یک دوره زمانی مشخص است. جیم کالینز به این نتیجه رسید که اصلی ترین عامل تبدیل شرکت های خوب به شرکتی عالی، تمرکز دقیق آنها بر روی منابع موجود آن هم در حوزه مورد رقابت است. این کتاب جزو کتاب های پرفروش بوده، تاکنون چهار میلیون نسخه از آن در دنیا به فروش رسیده و دامنه مخاطبان آن فراتر از فعالان سنتی کسب وکار بوده است. جیم کالینز برای نگارش این کتاب از یک تیم بزرگ پژوهشی برای مطالعه و بررسی ۶۰۰۰ مقاله، تولید بیش از ۲۰۰۰ صفحه متن مصاحبه و نیز ۳۸۴ مگابایت داده های رایانه در یک پروژه پنج ساله بهره گرفت.
خوب دهان ها (نام علمی: Eustomias) نام یک سرده از تیره اژدهاماهیان است.
آلمانیِ خوب (به انگلیسی: The Good German) نام فیلمی است به کارگردانی استیون سودربرگ که در سال ۲۰۰۶ بر پایهٔ رمانی با همین نام از جوزف کانون ساخته شد.
استالین خوب عنوان رمانی از ویکتور ارافیف، نویسنده معاصر روس است. این رمان را زینب یونسی به فارسی ترجمه کرده و انتشارات نیلوفر سال ۱۳۸۸ آن را منتشر کرد.
خبرگزاری فارس
این رمان نخستین اثری است که از ویکتور ارافیف به فارسی ترجمه شده است.
نسخه روسی این رمان سال ۲۰۰۴ منتشر شد و از پرفروش ترین آثار ادبیات معاصر روسیه در اروپا به شمار می رود.استالین خوب تاکنون به ۲۰ زبان ترجمه و منتشر شده است.
ویکتور ارافیف در این رمان در قالب روایتِ سرنوشت پدرش که دیپلماتی معروف در شوروی سابق بوده است، به زندگی شخصی خود اشاره می کند و تاریخ دوره ای طولانی از سرزمین خود را بازگو می کند.
اصل به اندازه کافی خوب (انگلیسی: Principle of good enough) یک اصل در طراحی نرم افزار و سامانه هاست. این اصل مشتمل بر این است که مصرف کنندگان علی رغم وجود محصولات پیشرفته محصولاتی را که به اندازه کافی برایشان مناسبند را انتخاب می کنند.
اصل پارتو
اصل سادگی
اثبات مفهوم
قاعده سرانگشتی
بدرود و رهایی خوب (به انگلیسی: Goodbye & Good Riddance) نخستین آلبوم استودیویی از خواننده آمریکایی جویس ورلد است. آلبوم توسط گِرِید اِی پروداکشنز و اینتراسکوپ رکوردز در ۲۳ مه ۲۰۱۸ به انتشار رسید. آلبوم در هفته نخست از انتشار به جایگاه پانزده در جدول بیلبورد ۲۰۰ ایالات متحده آمریکا رسید. همچنین در ۵ دسامبر ۲۰۱۸ از انجمن صنعت ضبط موسیقی آمریکا گواهی پلاتین دریافت کرد.
گِرِید اِی
اینتراسکوپ
«همه دختران یکسان هستند» تک آهنگ پیشگام از آلبوم در ۱۳ آوریل ۲۰۱۸ منتشر شد. «رویاهای واضح» دومین تک آهنگ در ۴ مه ۲۰۱۸ منتشر شد و به جایگاه دوم در جدول ۱۰۰ آهنگ داغ بیلبورد آمریکا رسید.
برگر خوب (انگلیسی: Good Burger) یک فیلم در ژانر زوج هنری به کارگردانی برایان رابینز است که در سال ۱۹۹۷ منتشر شد.
دن اشنایدر
کوین کوپلوهث سیفرت
«بوسه خوب» (به انگلیسی: A Good Kiss) تک آهنگی از حادثه است که در ۳ سپتامبر ۲۰۰۷ (۲۰۰۷-09-۰۳) منتشر شد.
«پسران خوب»، ترانهٔ شمارهٔ ۲ آلبوم سال ۲۰۰۳ گروه موسیقی بلاندی، نفرین بلاندی، و تنها تک آهنگ عرضه شده از آلبوم است. دبرا هری و مرد اصلی بتر دن ازرا، کوین گریفین به همراه شخص نسبت دادهه شدهٔ برایان می از کویین این آهنگ را نوشتند. ماهیت صدایی آن، پاپ/دیسکو بود. این ترانه به رتبهٔ ۱۲ در بریتانیا رسید. «پسران خوب» در قالب بخشی از یک مجموعهٔ ۲ سی دی و نیز روی واینیل رکورد عرضه شد. سی دی ۱ شامل نسخهٔ زندهٔ «ماریا» و «خلسه» بود، به اضافهٔ ویدئوی «پسران خوب» کارگردانی شده به وسیلهٔ جونس آکرلند. سی دی ۲ شامل یک بازترکیب به وسیلهٔ جورجو موردور بود. تک آهنگ ۱۲ اینچ شامل بازترکیب هایی از جورجو موردور، ریترن تو نیویورک و سیزر سیسترز بود. پخش تک آهنگ در استرالیا هم زمان شده بود با تور سال ۲۰۰۳ آن کشور، و این ترانه به رتبهٔ ۳۷ رسید و به اولین تک آهنگ ۴۰ تای برتری از آن ها در استرالیا پس از جزیرهٔ روح های گم شده در سال ۱۹۸۲ تبدیل شد.
Wikipedia contributors, "Good Boys," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Good_Boys&oldid=218247923 (accessed June ۱۹، ۲۰۰۸).
این ترانه برایان می را در میان نویسندگان دارد تنها به خاطر آن که دبی هری می خواست از متن ترانه های کویین برای رپ استفاده کند. کویین تهدید به تعقیب قانونی کردند، همان گونه که هری و دیگر عضو گروه، کریس استین، این مطلب را در یک برنامهٔ ویژهٔ وی اچ۱ بیان کردند. این ترانه در بخش متن ترانهٔ رپ «تو مرا روی صورت خود داری / یک رسوایی بزرگ / پروبالت را همه جای مکان تکان می دهد» به ترانهٔ «ما شما را شوکه می کنیم» احترامی دارد.
گرچه یک عرضهٔ تجاری دومی هم از نفرین بلاندی، «ناتمام»، برنامه ریزی شده بود، هیچ گاه صورت مادی به خود نگرفت و تنها به عنوان یک تک آهنگ تبلیغی عرضه شد. ترانهٔ دیگری، «اند تو اند» در آخرین مجموعه های تلفیقی گروه، عظیم ترین آهنگ ها: بینایی + صدا و عظیم ترین آهنگ ها: صدا و تصور قرار گرفت.
همهٔ آهنگ ها (هری/گریفین/می) مگر آن که ذکر شده باشد.
پلیس خوب (انگلیسی: The Good Cop) داستان جنایی کمدی-درام ساخته اندی برکمن است.
کمدی-درام
Police procedural
تن های خوب (نام علمی: Euthynnus) نام یک سرده از تبار ماهی تن است.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با خوب

خوب در جدول کلمات

خوب
نیک
خوب تر و بهتر
نیکوتر
خوب خوش
مرود
خوب در گویش یزدی
خش
خوب رویان
برره
خوب فرنگی
نایس
خوب مختصر
خب
خوب می برد
تیز
خوب نیست
بد
خوب و پسندیده
نیکو

معنی خوب به انگلیسی

ok (صفت)
خوب ، بسیار خوب
kind (صفت)
خوب ، مهربان ، خیر ، خوش خلق ، خوش مزاج ، خوش جنس ، با محبت ، مشفق ، مهربانی شفقت امیز
handsome (صفت)
خوب ، خوشرو ، دلپذیر ، مطبوع ، زیبا ، خوش اندام ، خوش روی ، خوبرو ، خوش منظر ، خوش قیافه ، قسیم
beautiful (صفت)
خوب ، خوشرو ، فرخ ، زیبا ، قشنگ ، خوشگل ، عالی ، شکیل ، باصفا ، خوش اندام ، خوش روی ، خوبرو ، خوش منظر
okay (صفت)
خوب ، بسیار خوب
pretty (صفت)
خوب ، خوش نما ، قشنگ ، شکیل
applicable (صفت)
مناسب ، خوب ، خوش ایند ، قابل اجراء ، قابل اطلاق ، کاربستپذیر ، اجرا شدنی
fortunate (صفت)
خوب ، مساعد ، خوشحال ، فرخ ، خوشبخت ، خوش شانس
goodly (صفت)
خوب ، زیبا ، قشنگ
good (صفت)
قابل ، شایسته ، پسندیده ، خوب ، صحیح ، سودمند ، مهربان ، مطبوع ، خیر ، خوش ، پاک ، نیک ، نیکو ، ارجمند ، خوشنام
suitable (صفت)
شایسته ، خلیق ، مناسب ، خوب ، مقتضی ، سازگار ، فرا خور ، درخورد
super (صفت)
مافوق ، خوب ، بسیار خوب ، عالی ، ممتاز ، اعلی ، بزرگ اندازه
acceptable (صفت)
قابل قبول ، قابل پذیرش ، پذیرفتنی ، مقبول ، مناسب ، پسندیده ، پذیرا ، خوشایند ، خوب
pleasant (صفت)
پسندیده ، خوب ، خوش ایند ، دلپذیر ، مطبوع ، خوشحال ، خوش نما ، باصفا ، خوش ، خوش مشرب ، نیکو ، مورد پسند
well (صفت)
خوب ، بسیار خوب ، راحت ، خوش ، تندرست ، تمام و کمال ، بدون اشکال ، سالم
pukka (صفت)
خوب ، محکم ، بادوام ، تمام عیار
pucka (صفت)
خوب ، محکم ، بادوام ، تمام عیار
okey (صفت)
خوب ، بسیار خوب
wally (صفت)
خوب ، عالی
well-groomed (صفت)
خوب ، مرتب ، مواظبت شده ، مهتری شده
nice (صفت)
خوب ، خوش ایند ، دلپذیر ، نجیب ، مودب ، دلپسند
fine (صفت)
خوب ، خوش ایند ، ریز ، نازک ، عالی ، لطیف ، ظریف ، فاخر ، نرم ، شگرف
fine (قید)
خوب
well (قید)
خوب ، تماما ، خوش ، بخوبی
goodly (قید)
خوب
brawly (قید)
خوب
nobly (قید)
خوب

معنی کلمه خوب به عربی

خوب
جميل , جيد , حسنا , غرامة , لطيف , محظوظ , موافقة
استخدم
استصوب
شبع
اشف
صورة
متعذر الاصلاح
شبع
وفير
اشف
سيد
بوق
حسنا , رائع , موافقة , هائل
حسنا , مجيد
معرض

خوب را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

منا ١٠:٢١ - ١٣٩٦/٠٩/١٢
ادخ
|

علی دوستی نوگورانی ٠٢:٥٥ - ١٣٩٧/٠٣/٠٥
نیکو
|

مائده ٢٠:٤٤ - ١٣٩٧/١١/١٢
پسندیده
|

سیدحسین اخوان بهابادی ٢٣:٣٠ - ١٣٩٨/٠٧/٠٧
۱. [مقابلِ بد] نیکو، پسندیده
۲. شبه‌جمله و قید �خُب� که هویت مستقل پیدا کرده و حسابش را از �خوب� (در مقابل بد) کاملاً جدا کرده است و عده ای آن را هنوز به شکل خوب می نویسند که در موارد زیر کار برد دارد :
ـ برای تأیید نظر مخاطب
ـ برای نشان دادن کنجکاوی یا انتظار برای ادامه‌ی سخن
ـ به‌صورت تکیه‌کلام برای تأکید یا تأییدطلبی یا جلب توجه
ـ به معنای بس است یا کافی است
ـ به معنای صبر کن
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

رضا > کرتیلان
اجاقی > اجاقی
Mahdi > شربت (دارو)
Behnaz > guidelines
مهدی ورمزیار > ورمزیار
دینا حسین پناهی > بر می خیزد
ماد > ریناز
ناهید > establishing

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معني خوب   • دختر خوب از نظر پسرها؟   • عکس دختر خوب   • دختر خوب دختریه که   • معنی خوب در جدول   • خوب من   • خوب بد   • ویژگی دختر جذاب   • مفهوم خوب   • تعریف خوب   • معرفی خوب   • خوب چیست   • خوب یعنی چی   • خوب یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی خوب
کلمه : خوب
اشتباه تایپی : o,f
آوا : xub
نقش : صفت
عکس خوب : در گوگل


آیا معنی خوب مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )