برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

خودتو به موش مردگی نزن

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سجادیه
خودتو به موش مردگی نزن
بیگناه جلوه دادن خود .
کنایه از شخصی است که خطایی انجام داده وحالا قصد دارد خودش را بیگناه جلوه دهد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی خودتو به موش مردگی نزن   • مفهوم خودتو به موش مردگی نزن   • تعریف خودتو به موش مردگی نزن   • معرفی خودتو به موش مردگی نزن   • خودتو به موش مردگی نزن چیست   • خودتو به موش مردگی نزن یعنی چی   • خودتو به موش مردگی نزن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی خودتو به موش مردگی نزن
کلمه : خودتو به موش مردگی نزن
اشتباه تایپی : o,nj, fi l,a lvn'd kck
عکس خودتو به موش مردگی نزن : در گوگل

آیا معنی خودتو به موش مردگی نزن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )