انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 1020 100 1

خوف

/xowf/

مترادف خوف: اضطراب، باک، بیم، پروا، ترس، جبن، رعب، واهمه، وجا، وحشت، وهم، هراس، هول، هیبت

متضاد خوف: رجا

برابر پارسی: ترس، باک، ترسیدن

معنی خوف در لغت نامه دهخدا

خوف. [ خ َ ] (ع اِ) قتل. عمل کشتن کسی را. (از منتهی الارب ) (از تاج العروس ) : و لنبلونکم بشی ٔ من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس... و بشر الصابرین. (قرآن 155/2). || کارزار. (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ). منه : فاذا جاء الخوف رأیتهم ینظرون الیک تدور اعینهم کالذی یغشی علیه من الموت فاذا ذهب الخوف سلقوکم بالسنة حداد اشحة علی الخیر. (قرآن 19/33). || ادیم سرخ بریده ای مانند دوالها. (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ). || ترس. جبن. واهمه. (ناظم الاطباء). بیم. فَرَق. هراس. وحشت. خشیت. رعب. رهب. فَزَع. روع. اذیب. پروا. باک. سهم. مقابل امن. هول. (یادداشت بخط مؤلف ) : و اذا جأهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الی الرسول و الی اولی الامرمنهم لعلمه الذین یستنبطونه. (قرآن 83/4). و ضرب اﷲ مثلا قریة کانت امنة مطمئنة یأتیها رزقها رغداً من کل مکان فکفرت بانعم اﷲفاذاقها اﷲ لباس الجوع و الخوف... (قرآن 112/16).
جهان چاره سازی است بی ترس و باک
بجان بردن ماست بی خوف پاک.
اسدی.
بدو باید پیوست و هول و خطر و خوف... او مشاهدت کرد. (کلیله و دمنه ).
هر کمالی را بود خوف زوالی در عقب
هست ملکت را کمالی خالی از خوف زوال.
وطواط.
از خوف لشکر قابوس به قومس توقف نتوانست کرد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ). خوف و رعب عرصه ٔ سینه ٔ ایشان را فراگرفت. (ترجمه ٔتاریخ یمینی ).
|| مقابل امید. مقابل طمع. (یادداشت مؤلف ) : و لاتفسدوا فی الارض بعد اصلاحها و ادعوه خوفاً و طمعاً ان رحمةاﷲ قریب من المحسنین. (قرآن 56/7).
نه نومید باش و نه ایمن بخسب
که بهتر رهی راه خوف و رجاست.
ناصرخسرو.
جز بخشنودی و خشم ایزد و پیغمبرش
من ندارم از کسی در دل نه خوف و نه رجا.
ناصرخسرو.
محنت و بیم مرا جاه تو ایمن کندم
پس از اینگونه مرا جای درین خوف و رجاست.
ناصرخسرو.
بمیان قدر و جبرروند اهل خرد
ره دانا بمیانه ز ره خوف و رجاست.
مسعودسعد.
به دی ماه خوف آتش غم سپر کن
که اینجا ربیع رجائی نیابی.
خاقانی.
ای ز تو ما بی خبر ما بتمنای تو
بسکه بپیموده ایم عالم خوف و رجا.
خاقانی.
بر زخمهای جانم هم درد و هم دوائی
در نیمه راه عقلم هم خوف و هم رجائی.
خاقانی.
نه ادریس وارم بزندان خوفی
که در هشت باغ رجا می گریزم.
خاقانی.
تا که خوف ورجات می باید
هست با تو درین جریده نیاز.
عطار.
از در صلح آمده ای یا خلاف
با قدم خوف روم یا رجا.
سعدی.
|| (اصطلاح تصوف )خوف بنزد صوفیان ، ما تحذرمن المکروه فی المستأنف. (اصطلاحات صوفیه ). توقع حلول مکروه او فوات محبوب. (تعریفات جرجانی ). نزد ارباب سلوک شرم نمودن از گناهان و منهیات شرعیه و اندوهناک بودن از ارتکاب آن است. از حضرت پیغمبر صلی اﷲ علیه وآله روایت است که فرمود من از همه ٔ شما بیشتر از خدای تعالی بیم دارم. بحضرت داود وحی رسید که از من بیم دار بهمان نحو که موش از حیوان درنده بیم دارد و نیز در حدیث آمده که هر که از خدا بیم کرد همگی موجودات از او بترسند و هر کس ازغیر خدا ترسید خدای او را از تمامی موجودات بترسانید چنانکه در صحیفه ٔ نوزدهم از کتاب صحائف مذکور است.(از کشاف اصطلاحات الفنون ). در مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه آمده است. (ص 387 و 388) از جمله منازل و مقامات طریق آخرت یکی خوف است اعنی انزعاج قلب و انسلاخ او از طمأنینت امن بتوقع مکروهی ممکن الحصول و این مقام تالی مقام شکر از آن است که نظر شاکر در مقام شکر مقصور بود بر ملاحظه ٔ نعمت الهی که طمأنینت امن لازم آن است تا آنگاه که از مقام خوف بملاحظه ٔ امکان نزول نقمت و سخط نازله ای به دلش فروآید و او را از طمأنینت امن ازعاج کند و بتوقع سخط ممکن الحصول بمنزل خوف کشد و نظر جلال بینش با نظر جمال بین قرین گردد وبر ظاهر صلاح حال اعتماد نکند و پیوسته از نوازل قهرو غضب خائف بود... و بدانکه خوف از ایمان بغیب تولدکند و بر دو گونه باشد خوف عقوبت و خوف فکر اما خوف عقوبت... || (مص ) ترسیدن. (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از ترجمان علامه ٔ جرجانی ) (از لسان العرب ). هراسیدن. شکوهیدن. شکهیدن. (یادداشت بخط مؤلف ). منه : خاف الرجل خوفاً و خفیاً و مخافة و خفیة : ان فی ذلک لایة لمن خاف عذاب الاخرة ذلک یوم مجموع له الناس و ذلک یوم مشهود. (قرآن 103/11)... من بعدهم ذلک لمن خاف مقامی و خاف وعید. (قرآن 14/14).|| غلبه کردن بر کسی بترس. (از منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ). منه : خافه الرجل خوفاً و خیفا و مخافة و خیفة. || بیقین دانستن. (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ). منه : و ان امراة خافت من بعلها نشوزاً او اعراضاًفلاجناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحاً... (قرآن 128/4). فمن خاف من موص جنفا اواثما فاصلح بینهم فلااثم علیه ان اﷲ غفور رحیم. (قرآن 182/2). || (ص ، اِ) ج ِ خائف. (منتهی الارب ).

خوف. (ع اِ) ج ِ اخیف و خیفاء. (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ).

خوف. [ خ ُوْ وَ ] (ع اِ) ج ِ خائف. (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ).

معنی خوف به فارسی

خوف
۱ - ( مصدر ) ترسیدن بیم داشتن بیمناک گشتن . ۲ - ( اسم ) بیمناکی . ۳ - ( اسم ) ترس بیم . ۴ - انزعاج قلب و انسلاخ او از طمانینت امن بتوقع مکروهی ممکن الحصول . یا خوف و رجا . ترس و امیدواری بیم و امید .
جمع خائف
قصاص خواستن طلب خون کردن
بیم داشتن ترس داشتن
بیمناک بیم زده
ترسیدن ترس داشتن
نماز واجب که هنگام جنگ و بوقت بیم از رسیدن دشمن خوانند و آن کیفیتی مخصوص دارد

معنی خوف در فرهنگ معین

خوف
(خُ) [ ع . ] ۱ - (اِمص .) بیمناکی . ۲ - (اِ.) ترس ، بیم .

معنی خوف در فرهنگ فارسی عمید

خوف
۱. ترس، بیم.
۲. [قدیمی] ترس از خداوند.
۳. [قدیمی، مجاز] پرهیزکاری.

خوف در دانشنامه اسلامی

خوف
معنی خَوْفٌ: انتظار ضرر-ترس
معنی رَهَباً: خوف و ترس - ازروي خوف وترس
معنی رَهْبَةً فِي صُدُ: خوف و ترس
معنی رُّعْبَ: خوف و ترسي که دل را پر کند
معنی لَا تَرْجُونَ: امید ندارید - قائل نیستید - اعتقاد ندارید (کلمه رجاء در مقابل خوف است ، که اولي به معناي اميد ، و مظنه رسيدن به چيزي است که باعث مسرت است ، و دومي مظنه رسيدن به چيزي است که مايه اندوه باشد ، و منظور از کلمه رجاء درآیه شریفه ی "مَّا لَکُمْ لَا تَرْجُو...
معنی مُّشْفِقُونَ: نگرانها - دلواپسان (کلمه مشفقون جمع اسم فاعل از باب افعال است ، و اشفاق به معناي نوعي ترس است . اشفاق عنايتي است که با خوف آميخته باشد ، چون مشفق کسي را گويند که مشفق عليه را دوست ميدارد ، و ميترسد بلايي به سر او آيد ، اين حالت را که ميترسد محبوبش در...
معنی مُشْفِقِينَ: نگرانها - دلواپسان (کلمه مشفقون جمع اسم فاعل از باب افعال است ، و اشفاق به معناي نوعي ترس است . اشفاق عنايتي است که با خوف آميخته باشد ، چون مشفق کسي را گويند که مشفق عليه را دوست ميدارد ، و ميترسد بلايي به سر او آيد ، اين حالت را که ميترسد محبوبش در...
معنی يَسْتَبْشِرُونَ: بشارت مي دهند - مژده مي دهند - شادي مي کنند - شادمان مي شوند (عبارت : "يَسْتَبْشِرُونَ بِـﭑلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ "يعني : "به يکديگر مژده ميدهند که فلانيها هم از دنبال ما خواهن...
معنی أَثْخَنتُمُوهُمْ: بسيار آنها را کشتيد- برآنها غلبه کرديد - آنان را از قدرت و توان انداختید (کلمه اثخان به معناي بسيار کشتن ، و غلبه و قهر بر دشمن است . کلمه ثِخَن به معنی غلظت و بی رحمی است و اثخان کسی به معنی بازداشتن و مانع حرکت وجنبش او شدن است مثلاً با کشتن او . د...
معنی يُثْخِنَ: تا آرامش و قرار گيرد - تا استحکام يابد (از کلمه ثِخَن به معني غلظت و بي رحمي است و اثخان کسي به معني بازداشتن و مانع حرکت وجنبش او شدن است مثلاً با کشتن او .در عبارت "مَا کَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَکُونَ لَهُ أَسْرَیٰ حَتَّیٰ يُثْخِنَ فِي ﭐلْأَرْضِ " منظو...
تکرار در قرآن: ۱۲۴(بار)
ترس. راغب می‏گوید: خوف توّقع مکروهی است از روی علامت مظنون یا معلوم چنان که رجاء و طمع توقّع محبوبی است از روی آن دو. . تخویف به معنی ترساندن است ، ، خفیة: حالتی است که از خوف به انسان عارض می‏شود و در جای خوف به کار می‏رود (راغب) موسی در نفس خویش احساس خوف کرد. تخوّف به معنی ظهور خوف است (راغب) اخذ به تخوّف آن است که کسی را با ظهور خوف بگیرند خداوند یک دفعه غفلتاً انسان را گرفتار می‏کند مثل زلزله و سکته و دفعه دیگر با ظهور خوف مثل سرطان مثلاً «نعوذ باللّه منه» که شخص می‏داند این مرض او را از بین خواهد بود با علم به مردن و ترس از آن به تدریج از بین می‏رود و یا مثل کسی که می‏داند او را اعدام خواهند کرد چنین شخصی با ظهور خوف گرفتار می‏شود معنی آیه چنین می‏شود: یا آنها را در حال تلاش گرفتار کند، آنها عاجز کننده خدا نیستند و یا آنها در حال خوف و در حالی که می‏ترسند و می‏لرزند گرفتار نماید... ناگفته نماند: خوف یکی از صفات نیک است و انسان را از بد بختی‏های دنیا و آخرت نجات می‏دهد مثل خوف از خدا، خوف از عذاب آخرت، خوف از ذلّت دنیا و آخرت و غیره، در قرآن کریم در این گونه موارد به کار رفته است و از صفات و شعار بندگان خداست به خلاف جبن که ضعف نفس ناشی است و از علامات نقص است. .
بیم از وقوع امری ناخوشایند را ترس می گویند و از آن به مناسبت در بابهایی همچون طهارت، صلات، صوم، حج، حدود و دیات یاد شده است.
ترس از خداوند به معنای بیم از عدالت و عذاب او ـ در آیات متعدّد از صفات پیامبران، عالمان و مؤمنان شمرده شده است.
رعد/سوره۱۳، آیه۲۱.    
بر ترس از وقوع یک حادثه آثاری مترتب است که به نحو کلّی به آنها اشاره می‏شود.

← ثبوت حکم ثانوی
ترساندن دیگری از روی ستم، حرام و ترساننده مستحق تعزیر است؛ بلکه گاهی موجب ثبوت دیه خواهد شد. اگر کسی به قصد ترساندن مردم سلاح برکشد محارب شمرده می‏شود
جواهر الکلام ج۴۱، ص۵۶۴.    
...
یکی از مصادیق خائفان، ابرار هستند. در این مقاله آیات مرتبط با خوف ابرار معرفی می شوند.
خوف از خدا و شرّ فراگیر قیامت، از ویژگیهاى ابرار:إِنَّ الْأَبْرارَ .. ... وَ یَخافُونَ یَوْماً کانَ شَرُّهُ مُسْتَطِیراً إِنَّا نَخافُ مِنْ رَبِّنا یَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِیراً.
انسان/سوره۷۶، آیه۵.    
ترس از خدا و روز قیامت، عامل اطعام ابرار به نیازمندان یتیم و اسیر:إِنَّ الْأَبْرارَ .. .... وَ یَخافُونَ یَوْماً کانَ شَرُّهُ مُسْتَطِیراً وَ یُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْکِیناً وَ یَتِیماً وَ أَسِیراً إِنَّا نَخافُ مِنْ رَبِّنا یَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِیراً.
انسان/سوره۷۶، آیه۵.    
 ۱. ↑ انسان/سوره۷۶، آیه۵.    
...
یکی از مصادیق خائفان، احبار هستند. در این مقاله آیات مرتبط با خوف احبار معرفی می شوند.
ترس احبار از مردم، در بیان احکام و قضاوت براساس کتاب الهی:إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِیها هُدىً وَ نُورٌ یَحْکُمُ بِهَا النَّبِیُّونَ الَّذِینَ أَسْلَمُوا لِلَّذِینَ ... وَ الْأَحْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کِتابِ اللَّهِ وَ کانُوا عَلَیْهِ شُهَداءَ فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ وَ لا تَشْتَرُوا بِآیاتِی ثَمَناً قَلِیلًا ....
مائده/سوره۵، آیه۴۴.    
نترسیدن از مردم و ترس از خدا، فرمان خداوند به احبار:إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِیها هُدىً وَ نُورٌ یَحْکُمُ بِهَا النَّبِیُّونَ الَّذِینَ أَسْلَمُوا لِلَّذِینَ هادُوا وَ الرَّبَّانِیُّونَ وَ الْأَحْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کِتابِ اللَّهِ وَ کانُوا عَلَیْهِ شُهَداءَ فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ وَ لا تَشْتَرُوا بِآیاتِی ثَمَناً قَلِیلًا وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ.
مائده/سوره۵، آیه۴۴.    
 ۱. ↑ مائده/سوره۵، آیه۴۴.    
...
یکی از مصادیق خائفان، حضرت ادریس علیه السلام است.در این مقاله آیات مرتبط با خوف ادریس علیه السلام معرفی می شوند.
خوف مستمرّ و همراه با شوق و رغبت ادریس علیه السلام به درگاه الهى، هنگام راز و نیاز:...وَ إِدْرِیسَ ... إِنَّهُمْ کانُوا ... یَدْعُونَنا رَغَباً وَ رَهَباً ....
انبیاء/سوره۲۱، آیه۸۵.    
 ۱. ↑ انبیاء/سوره۲۱، آیه۸۵.    
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱۳، ص۱۶۳، برگرفته از مقاله «خائفان (ادریس علیه السلام)».    
...
خدای سبحان برای مواردی که احتمال برود کار زن و شوهر به دشمنی و جدایی بیانجامد دستور داده با هم صلح کنند.
تلاش برای جلوگیری از اختلاف خانوادگی، در صورت ترس از وقوع آن، لازم است. «وان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکمـا من اهله وحکمـا من اهلها ان یریدا اصلـحـا یوفق الله بینهما...؛ و اگر از جدایی و شکاف میان آن دو (همسر) بیم داشته باشید، یک داور از خانواده شوهر، و یک داور از خانواده زن انتخاب کنید (تا به کار آنان رسیدگی کنند). اگر این دو داور، تصمیم به اصلاح داشته باشند، خداوند به توافق آنها کمک می کند زیرا خداوند، دانا و آگاه است (و از نیات همه، با خبر است).»
← رفع اختلاف با حکم
«وان امراة خافت من بعلها نشوزا او اعراضـا فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحـا والصلح خیر...؛ و اگر زنی، از طغیان و سرکشی یا اعراض شوهرش، بیم داشته باشد، مانعی ندارد با هم صلح کنند (و زن یا مرد، از پاره ای از حقوق خود، بخاطر صلح، صرف نظر نماید.) و صلح، بهتر است اگر چه مردم (طبق غریزه حب ذات، در این گونه موارد) بخل می ورزند. و اگر نیکی کنید و پرهیزگاری پیشه سازید (و بخاطر صلح، گذشت نمایید)، خداوند به آنچه انجام می دهید، آگاه است (و پاداش شایسته به شما خواهد داد).»
← زمان تحقق صلح
 ۱. ↑ نساء/سوره۴، آیه۳۵.    
...
به آیه 102 سوره نساء/ 4 «آیه خوف» گفته اند؛ زیرا در این آیه، چگونگی نماز خوف که هنگام جنگ باید اقامه شود، بیان شده است:
«وَ إِذَا کُنتَ فِیهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَکَ وَلْیَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْیَکُونُواْ مِن وَرَآئِکُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَی لَمْ یُصَلُّواْ فَلْیُصَلُّواْ مَعَکَ وَلْیَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَ أَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِینَ کَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِکُمْ وَ أَمْتِعَتِکُمْ فَیَمِیلُونَ عَلَیْکُم مَّیْلَةً وَاحِدَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ إِن کَانَ بِکُمْ أَذًی مِّن مَّطَرٍ أَوْ کُنتُم مَّرْضَی أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَکُمْ وَخُذُواْ حِذْرَکُمْ إِنَّ اللّهَ أَعَدَّ لِلْکَافِرِینَ عَذَابًا مُّهِینًا»
در شأن نزول این آیه گفته اند: هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله با عده ای از مسلمانان به عزم مکه وارد حدیبیه شد، خالد بن ولید به سرپرستی گروهی از قریش، برای جلوگیری از پیشروی مسلمانانِ مکه، در کوه های نزدیک مکه استقرار یافت.
هنگام ظهر، پیامبر صلی الله علیه و آله نماز ظهر را با مسلمانان به جماعت به جای آورد و خالد تصمیم گرفت هنگام نماز عصر، ناگهان به مسلمانان حمله بَرَد که در این هنگام، آیه نازل شد و دستور داد: در این گونه مواقع که خوف هجومِ دشمن وجود دارد، مسلمانان باید به دو دسته تقسیم شوند: نخست عده ای با حمل اسلحه با پیامبر صلی الله علیه و آله به نماز بایستند؛ سپس هنگامی که این گروه سجده کردند، با سرعت رکعت دوم را خود به اتمام رسانده به میدان نبرد بروند و گروه دوم که نماز نخوانده اند به جای گروه اول بیایند و نماز را با پیامبر به جای آورند.
نماز خوف همان «نماز یومیه» است، ولی به صورت شکسته (مانند نماز مسافر) است خواه در سفر باشد و خواه در حضر، با جماعت خوانده شود، یا فرادی.
شرایط نماز خوف چهار چیز است: ۱- دشمن در جهت مخالف قبله مستقر باشد. ۲- برای مسلمانان بیم ‏آن باشد که اگر تمام لشگریان با هم برای خواندن نماز بایستند، دشمن به آنان حمله کند. ۳- تعداد نفرات مسلمانان بحدّی باشد که اگر دو فرقه شوند، یکی از آن دو فرقه یارای مقاومت با دشمن را داشته باشند. ۴- احتیاج به بیشتر از دو دسته کردن نمازگزاران نباشد. نحوه خواندن نماز خوف قرآن کریم می‏فرماید: «وَاذا کُنْتَ فیهِمْ فَاقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَکَ وَلْیَأْخُذُوا اسْلِحَتَهُمْ فَاذا سَجَدُوا فَلْیَکُونُوا مِنْ وَرائِکُمْ وَلْتَأْتِ طائِفَةٌ اخْری‏ لَمْ یُصَلُّوا فَلْیُصَلُّوا مَعَکَ وَلْیَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَاسْلِحَتَهُمْ...»«و چون (ای پیامبر(صلی الله علیه واله)) میان مؤمنان (رزمندگان) هستی و برای آنها نماز به پا می کنی، گروهی از آنها با تو بایستند و سلاحهای خویش را برگیرند، و چون سجده کردند، عقبدار شما شوند گروهی دیگر که نماز نخوانده‏اند، بیایند و با تو نماز گزارند. آنها باید وسایل دفاعی و سلاحهایشان را (در حال نماز) با خود حمل کنند.» بدین ترتیب، امام جماعت، لشکریان را دو دسته کرده، یک گروه را در مقابل دشمن قرار می‏دهد دسته دوّم را برای اقتدا کردن به نماز فرا می‏خواند و یک رکعت را با این نمازگزاران خوانده، پس از برخاستن، رکعت دوم را تا آن حدّ طول می‏دهد که گروه دیگری که قبلًا در مقابل لشگریان دشمن قرار داشتند، جهت اقتدا به او می‏آیند، پس از رسیدن، آن دسته تکبیر گفته و با امام به رکوع می‏روند و پس از سجود، امام برای تشهد می‏نشیند و نماز گزاران جهت انجام دادن رکعت دوم بر خاسته، رکعت دوم را تمام‏می‏کنند و پس از تشهد به امام که تشهد را برای رسیدن دسته دوم طول داده، می‏پیوندند و با امام جماعت نماز را تمام می‏کنند. در نماز سه رکعتی امام مخیر است که با گروه اول یک رکعت و با گروه دوم دو رکعت نماز را جماعت بخواند و یا به عکس با گروه اول دو رکعت و با گروه دوم یک رکعت. نظر شهید ثانی در باره نماز خوف شهید ثانی (ره) در شرح لمعه چنین اضافه می‏کند: در این نماز اگر امکان قرائت و ایماء در رکوع و سجود، در هر رکعت نباشد، به جای همه اعمال بعداز نیت و تکبیر فقط ذکر تسبیحات اربعه «سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر» را بگوید و سپس تشهد گفته، نماز را سلام دهد.
نماز خوف همان «نماز یومیه» است، ولی به صورت شکسته (مانند نماز مسافر) است خواه در سفر باشد و خواه در حضر، با جماعت خوانده شود، یا فرادی.
شرایط نماز خوف چهار چیز است:
۱- دشمن در جهت مخالف قبله مستقر باشد.
۲- برای مسلمانان بیم ‏آن باشد که اگر تمام لشگریان با هم برای خواندن نماز بایستند، دشمن به آنان حمله کند.
۳- تعداد نفرات مسلمانان بحدّی باشد که اگر دو فرقه شوند، یکی از آن دو فرقه یارای مقاومت با دشمن را داشته باشند.
۴- احتیاج به بیشتر از دو دسته کردن نمازگزاران نباشد.
نحوه خواندن نماز خوف
قرآن کریم می‏فرماید: «وَاذا کُنْتَ فیهِمْ فَاقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَکَ وَلْیَأْخُذُوا اسْلِحَتَهُمْ فَاذا سَجَدُوا فَلْیَکُونُوا مِنْ وَرائِکُمْ وَلْتَأْتِ طائِفَةٌ اخْری‏ لَمْ یُصَلُّوا فَلْیُصَلُّوا مَعَکَ وَلْیَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَاسْلِحَتَهُمْ...»«و چون (ای پیامبر(صلی الله علیه واله)) میان مؤمنان (رزمندگان) هستی و برای آنها نماز به پا می کنی، گروهی از آنها با تو بایستند و سلاحهای خویش را برگیرند، و چون سجده کردند، عقبدار شما شوند گروهی دیگر که نماز نخوانده‏اند، بیایند و با تو نماز گزارند. آنها باید وسایل دفاعی و سلاحهایشان را (در حال نماز) با خود حمل کنند.»
بدین ترتیب، امام جماعت، لشکریان را دو دسته کرده، یک گروه را در مقابل دشمن قرار می‏دهد دسته دوّم را برای اقتدا کردن به نماز فرا می‏خواند و یک رکعت را با این نمازگزاران خوانده، پس از برخاستن، رکعت دوم را تا آن حدّ طول می‏دهد که گروه دیگری که قبلًا در مقابل لشگریان دشمن قرار داشتند، جهت اقتدا به او می‏آیند، پس از رسیدن، آن دسته تکبیر گفته و با امام به رکوع می‏روند و پس از سجود، امام برای تشهد می‏نشیند و نماز گزاران جهت انجام دادن رکعت دوم بر خاسته، رکعت دوم را تمام‏می‏کنند و پس از تشهد به امام که تشهد را برای رسیدن دسته دوم طول داده، می‏پیوندند و با امام جماعت نماز را تمام می‏کنند. در نماز سه رکعتی امام مخیر است که با گروه اول یک رکعت و با گروه دوم دو رکعت نماز را جماعت بخواند و یا به عکس با گروه اول دو رکعت و با گروه دوم یک رکعت.
نظر شهید ثانی در باره نماز خوف
شهید ثانی (ره) در شرح لمعه چنین اضافه می‏کند: در این نماز اگر امکان قرائت و ایماء در رکوع و سجود، در هر رکعت نباشد، به جای همه اعمال بعداز نیت و تکبیر فقط ذکر تسبیحات اربعه «سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر» را بگوید و سپس تشهد گفته، نماز را سلام دهد.

«و اذا کنت فیهم فاقمت لهم الصّلوه فلتقم طائفه منهم معک ولیأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فلیکونوا من ورائکم ولتات طائفه اخری لم یصلّوا فلیصلّوا معک ولیأخذوا حذرهم و اسلحتهم ودّ الّذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم و امتعتکم فیمیلون علیکم میلهً واحدهً ولا جناح علیکم ان کان بکم اذیً من مطر او کنتم مرضی ان تضعوا اسلحتکم و خذوا حذرکم انّ الله اعدّ للکافرین عذاباً مهیناً».
و هنگامی که در میان آنها باشی و در میدان جنگ برای آنها نماز برپا کنی باید دسته ای از آنها با تو (به نماز) برخیزند و باید سلاح های خود را با خود برگیرند و هنگامی که سجده کردند (و نماز را به پایان رسانیدند) باید به پشت سر شما (به میدان نبرد) بروند و آن دسته دیگر که نماز نخوانده اند و مشغول پیکار بوده اند بیایند و با تو نماز بخوانند و باید آنها وسایل دفاعی و سلاحهای خود را با خود (در حال نماز) حمل کنند زیرا کافران دوست دارند که شما از سلاح ها و متاع های خود غافل شوید و یک مرتبه به شما هجوم کنند. و اگر از باران ناراحت هستید و یا بیمار (و مجروح) باشید مانعی ندارد که سلاحهای خود را بر زمین بگذارید ولی وسایل دفاعی (مانند زره و خود) را با خود بردارید. خداوند برای کافران عذاب خوارکننده ای فراهم ساخته است. «سوره نساء، 102»
هنگامی که پیامبر صلّی الله علیه و آله با عده ای از مسلمانان به عزم مکه وارد سرزمین (حدیبیه) شدند و جریان به گوش قریش رسید خالد بن ولید به سرپرستی یک گروه دویست نفری برای جلوگیری از پیروی مسلمانان به سوی مکه در کوههای نزدیک مکه مستقر شد هنگام ظهر بلال اذان گفت و پیامبر صلی الله علیه و آله با مسلمانان نماز ظهر را به جماعت ادا کردند خالد از مشاهده این صحنه در فکر فرو رفت و به نفرات خود گفت: در موقع نماز عصر که در نظر آنها بسیار پرارزش است و حتی از نور چشمان خود آن را گرامی تر می دارند باید از فرصت استفاده کرد و با یک حمله برق آسا و غافلگیرانه در حال نماز کار مسلمانان را یکسره ساخت در این هنگام آیه فوق نازل شد و دستور نماز خوف را که از هر حمله غافلگیرانه ای جلوگیری می کند به مسلمانان داد و این خود یکی از نکات اعجاز قرآن است که قبل از اقدام دشمن، نقشه های آنها را نقش بر آب کرد ولذا گفته می شود خالد بن ولید با مشاهده این صحنه ایمان آورد و مسلمان شد.
در تعقیب آیات مربوط به جهاد این آیه کیفیت نماز خوف را که به هنگام جنگ باید خوانده شود به مسلمانان تعلیم می دهد، آیه خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید: هنگامی که در میان آنها هستی و برای آنها نماز جماعت برپا می داری باید مسلمانان به دو گروه تقسیم شوند نخست عده ای با حمل اسلحه با تو به نماز بایستند.
سپس هنگامی که این گروه سجده کردند (و رکعت اول نماز آنها تمام شد، تو در جای خود توقف می کنی) و آنها با سرعت رکعت دوم را تمام نموده و به میدان نبرد بازمی گردند و در برابر دشمن می ایستند) و گروه دوم که نماز نخوانده اند جای گروه اول را می گیرند و با تو نماز می گزارند. (فاذا سجدوا فلیکونوا من ورائکم ولتأت طائفه اخری لم یصلوا فلیصلوا معک)
گروه دوم نیز باید وسائل دفاعی و اسلحه را با خود داشته باشند و بر زمین نگذارند. (ولیأخذوا حذرهم و اسلحتهم)
این طرز نمازگزاردن برای این است که دشمن شما را غافلگیر نکند زیرا دشمن همواره در کمین است که از فرصت استفاده کند و دوست می دارد که شما از سلاح و متاع خود غافل شوید و یک باره به شما حمله ور شود.


خوف در دانشنامه ویکی پدیا

خوف
خوف از حالات عرفانی است که نزد اهل سلوک با چنین تعابیری معرفی شده است:
وسیله تأدیب است برای کسی که از درگاه خداوند رمیده باشد؛
دور بودن از نواهی و معاصی و اندوه از آنهاست؛
اضطراب قلوب است به سبب آگاهی از سطوت الهی.
وقتی حال خوف بر کسی وارد شد، با خود نشانه هایی همراه دارد؛ از جمله اینکه: شهوت را می سوزاند و غفلت را از دل بیرون می کند، آمال و آرزوها را کوتاه می سازد، در دل اندوه راه می یابد.
خوف را دو نوع دانسته اند.
خوف و هراس: داستان الکتریسیته (به انگلیسی: Shock and Awe: The Story of Electricity) مجموعه مستند تلویزیونی سه قسمتی پیرامون تاریخ الکتریسیته است که به طور مشترک توسط دانشگاه آزاد انگلستان و بی بی سی تولید شد و در اکتبر ۲۰۱۱ میلادی توسط کانال چهار بی بی سی به روی آنتن رفت. این مستند که توسط فیزیکدان عراقی-بریتانیایی جیم الخلیلی روایت می شود، به داستان کشف الکتریسیته از آزمایش های گالوانی و ولتا تا اختراعات و فناوری های نوین الکترونیک از جمله نیمه هادی ها و بردهای الکترونیک می پردازد.
پَست خوف جماعت و شهرکی در جنوب شرقی کشور تاجیکستان است که در ناحیهٔ روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان قرار دارد. جمعیت این جماعت ۲۷۷۳ است.
فهرست جماعت های تاجیکستان


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با خوف

خوف در جدول کلمات

خوف
ترس
خوف به دل راه نمی دهد
نترس
خوف و بیم
هراس
خوف و نگرانی
ترس
خوف و هراس
نهیب

معنی خوف به انگلیسی

scare (اسم)
سهم ، خوف ، بیم ، هیبت ، رم ، رمیدگی
fear (اسم)
وحشت ، هراس ، خوف ، بیم ، ترس ، پروا
dread (اسم)
وحشت ، خوف ، بیم ، ترس ، خوفناکی
phobia (اسم)
انزجار ، نفرت ، تشویش ، خوف ، بیم ، ترس بیخود
terror (اسم)
وحشت ، خوف ، بلاء ، خوفناکی ، دهشت ، ترس زیاد ، بچه شیطان
horror (اسم)
بیزاری ، وحشت ، خوف ، ترس ، خوفناکی ، دهشت ، مورمور ، ترس زیاد
apprehension (اسم)
هراس ، خوف ، درک ، فهم ، دلهره ، دستگیری ، بیم ، توقیف
funk (اسم)
وحشت ، هراس ، خوف ، بیم ، عبوسی ، کج خلقی ، ادم ترسو ، بوی بد
anxiety (اسم)
تمایل ، اضطراب ، نگرانی ، تشویش ، دلواپسی ، اشتیاق ، اندیشه ، غم ، ارنگ ، خوف
awe (اسم)
وحشت ، خوف ، بیم ، هیبت ، ترس
windup (اسم)
خوف ، عمل بستن
boggle (اسم)
خوف ، لو لو ، ادم زشت
trepidity (اسم)
خوف

معنی کلمه خوف به عربی

خوف
خوف , رعب

خوف را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد شما درباره معنی خوفنام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی خوف   • داستان درباره خوف و رجا   • خوف و رجا در قران   • مقاله در مورد خوف و رجاء   • خوف و رجا چیست؟   • خوف یعنی چه   • خوف ورجا   • تعریف خوف و رجا   • مفهوم خوف   • معرفی خوف   • خوف چیست   • خوف یعنی چی  

توضیحات دیگر

معنی خوف
کلمه : خوف
اشتباه تایپی : o,t
آوا : xowf
نقش : اسم
عکس خوف : در گوگل


آیا معنی خوف مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )