برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1275 100 1

خوگرفته


مترادف خوگرفته: آمخته، دمساز، متعود، مالوف، معتاد

متضاد خوگرفته: رمیده، گریزان، نامالوف

معنی خوگرفته در لغت نامه دهخدا

خوگرفته. [ گ ِ رِ ت َ / ت ِ ] (ن مف مرکب ) عادت شده. معتاد. آموخته شده. اعتیاد پیدا کرده. (از ناظم الاطباء) (یادداشت مؤلف ). || مأنوس. الفت گرفته. انس یافته. (یادداشت مؤلف ).

معنی کلمه خوگرفته به عربی

خوگرفته
متعود

خوگرفته را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حمید خاشعی
مالوف

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی خوگرفته   • مفهوم خوگرفته   • تعریف خوگرفته   • معرفی خوگرفته   • خوگرفته چیست   • خوگرفته یعنی چی   • خوگرفته یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی خوگرفته
کلمه : خوگرفته
اشتباه تایپی : o,'vtji
عکس خوگرفته : در گوگل

آیا معنی خوگرفته مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )