انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 1074 100 1

خیابان

/xiyAbAn/

مترادف خیابان: بلوار، شارع، گذرگاه، معبر

معنی خیابان در لغت نامه دهخدا

خیابان. (اِ) گلزار. (ناظم الاطباء). || چمن. (یادداشت مؤلف ). || رسته ای که در باغ می سازند برای عبور و مرور و کنارهای آنرا گل کاری می کنند. (از ناظم الاطباء). راهی که در میان صحن چمنها باشد. (آنندراج ). روشی که در باغها می سازند و در میان آن راه دارند. راه ساخته و بیشتر در میان دو صف درختان باغ. (یادداشت مؤلف ). گذرگاهها که میان باغچه ها و درختها بطول و عرض باغ ترتیب دهند در برابر یکدیگر. (از انجمن آرای ناصری ) :
یکی باغ ماننده ٔ آسمان
خیابان آن چون ره کهکشان.
استاد (از انجمن آرای ناصری ).
دل من باغبان عشق وتنهایی گلستانش
ازل دروازه ٔ باغ و ابد حد خیابانش.
(از انجمن آرای ناصری ).
|| هرکوی راست و فراخ و دراز که اطراف آن درخت و گل باشد.(ناظم الاطباء). کوی. شارع. (یادداشت مؤلف ). راهی ساخته شده بین دو رسته ساختمان در کنار آن و این بیشتر در شهرهاست و در بیابان راه ساخته شده ٔ بین دو قطعه از بیابان.
- خیابان بندی ؛ احداث خیابان در شهری یا در باغی یا در هر فضائی و مکانی.
- خیابان بندی کردن ؛ خیابان در مکانی ایجاد کردن و آن معمولاً با تسطیح کف محل عبور با سنگ فرش کردن یا آسفالت کردن یا جز آن همراه است و در دو طرف آن بیشتر درختکاری می کنند و نهر احداث می نمایند. (یادداشت مؤلف ). راست ساختن خیابان به رسم معهود. (آنندراج ) :
خوش خیابان بندیی کردند در بستان ما.
ارادت خان واضح (از آنندراج ).
- خیابان پیما ؛ بیکاره. خیابان گرد.
- خیابان ذرع کردن ؛ ولگردی. بیکارگی.
- خیابان سازی ؛ احداث خیابان در مکانی. (یادداشت مؤلف ).
- خیابان سازی کردن ؛ احداث خیابان در مکانی کردن. خیابانی در فضائی بوجود آوردن. (یادداشت مؤلف ).
- خیابان گرد ؛ آنکه در حاشیه ٔ خیابانها بدون قصد و از روی بیخودی راه می رود کنایه از بیکاره.
- خیابان گردی ؛ راه روی در خیابانها.
- || بیکاری که ملازم آن گردش در خیابانهاست.
- خیابان گردی کردن ؛ در خیابان بدون قصد راه رفتن. حاشیه گردی در خیابانها.
- خیابان گز کردن ؛ خیابان اندازه گرفتن. کنایه از بیکار و خیابان گرد بودن است. بیکاره راه رفتن در خیابانها.

خیابان. (اِخ ) دهی است از دهستان تبادکان بخش حومه ٔ شهرستان مشهد واقع درنه هزارگزی جنوب خاوری مشهد بر سر راه شوسه ٔ عمومی مشهد به سرخس با 1261 تن سکنه. آب آن از رودخانه است و محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و مالداری و راه اتومبیل رو می باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

خیابان. (اِخ ) دهی است از دهستان مشهد ریزه میان ولایت باخرز بخش طیبات شهرستان مشهد. واقع در16 هزارگزی باختر طیبات و 2 هزارگزی جنوب اتومبیل روطیبات به شهرنو با 295 تن سکنه. آب آن از قنات و راه آنجا مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

معنی خیابان به فارسی

خیابان
راه گشادوهمواردرشهرکه مردم ووسائل نقلیه بروند
( اسم ) ۱ - راه گشاده و همواری که برای عبور و مرور در باغ سازند و کناره های آنرا گل کاری کنند . ۲ - هر کوی مستقیم و فراخ و دراز که اطراف آن درخت و گل باشد . ۳ - راه گشاد و هموار در شهر که مردم از آن عبور کنند .
دهی است از دهستان مشهد ریزه میان ولایت باخرز بخش طیبات شهرستان مشهد . واقع در ۱۶ هزار گزی باختر طیبات و ۲ هزار گزی جنوب اتومبیل رو طیبات به شهرنو با ۲۹۵ تن سکنه آب آن از قنات و راه آنجا مالرو است .
[major street, main street] [حمل ونقل درون شهری-جاده ای] خیابانی که به طور معمول حجم تردد وسایل نقلیه در آن زیاد است
۱ - طرح ریزی خیابانها در محلی . ۲ - ایجاد خیابان در خانه باغ محله یا شهر .
ایجاد خیابان .
[mixed mode street] [حمل ونقل درون شهری-جاده ای] خیابانی که مسیر اختصاصی برای حمل ونقل عمومی یا وسایل نقلیۀ گذری ندارد و همه گونه وسیلۀ نقلیۀ از آن عبور می کند
[minor street] [حمل ونقل درون شهری-جاده ای] خیابانی که به طور معمول حجم تردد وسایل نقلیه در آن کم است
ولگرد
[collector street] [حمل ونقل درون شهری-جاده ای] خیابان رابط خیابان های محلی و شریانی
پرسه زدن در خیابانها بدون مقصد ولگردی .
[local street] [حمل ونقل درون شهری-جاده ای] خیابان رابط بین خیابان های گِردآور و مناطق مسکونی
[disaxed streets] [حمل ونقل درون شهری-جاده ای] مسیرهای مقابل یکدیگر در یک تقاطع که هم محور نباشند
[bus only street] [حمل ونقل درون شهری-جاده ای] خیابان خاص رفت وآمد اتوبوس های درون شهری
یکی از دهات آمل است
بلوکی از ناحیه آمل در مازندران
[curbside collection] [مهندسی محیط زیست و انرژی] جمع آوری پسماند از محل هایی در کنار خیابان
میدانی که از شمال و جنوب و مشرق و مغرب آن خیابان ممتد باشد . محل تقاطع چهار خیابان که بر یکدیگر عمود باشند . میدانی که از چهار سمت بخیابان متصل است و از هر طرف آن خیابانی امتداد یافته است .
جائیکه دو خیابان یکدیگر را قطع کنند . میدانیکه چهار خیابان از چهار سو بان منتهی شود .
ده از دهستان تبادکان بخش حومه شهرستان مشهد

معنی خیابان در فرهنگ معین

خیابان
(اِ.) جاده ، راه عریض و هموار در شهر که مردم از آن عبور کنند و اطراف آن مغازه یا خانه باشد.

معنی خیابان در فرهنگ فارسی عمید

خیابان
۱. معبر عمومی در شهرها که مردم از طرفین آن و وسایل نقلیه در وسط آن رفت وآمد می کنند.
۲. [قدیمی] راه راست و هموار در باغ.
طرح ریزی برای ساختن خیابان در باغ یا شهر، خیابان کشی.
ویژگی کسی که بیهوده در خیابان ها گردش می کند و پرسه می زند.

خیابان در دانشنامه ویکی پدیا

خیابان
خیابان (در ایران) یا سَرَک (در افغانستان) نوعی گذرگاه ارتباط دهنده، و اغلب قسمتی از بافت شهری می باشد که محل تردد یا عبور وسایل نقلیه یا عابرین است. در فضاهای شهری، خیابان ها جزء اموال عمومی شهرداری ها به شمار می آیند. به ساخت خیابان های جدید برای شهر و روستاها، خیابان کشی می گویند.
خیابانی
در دو سوی خیابان ها معمولاً پیاده روهایی ساخته می شود که با جدول هایی از بخش سواره رو جدا می شوند. خط کشی عابر پیاده، چراغ قرمز، و جوی آب و شبکه های فلزی بر روی جوی ها از تأسیساتی است که در بسیاری از خیابان ها دیده می شود.
در سطوح زیرین بسیاری از خیابان ها، برخی از تأسیسات شهری قرار گرفته از قبیل لوله های آب رسانی، خطوط برق و لوله های فاضلاب و غیره. زمانی که این تأسیسات نیاز به ترمیم یا تعمیر داشته باشد، بخشی از آسفالت خیابان ها به صورت نواره ای در مسیر این تأسیسات برداشته می شود، به این بخش، نوار حفاری گفته می شود. تراش روکش و شیارزنی آسفالت با دستگاه هایی نظیر دستگاه ویرتگن انجام می شود. پس از انجام تعمیرات، بر روی نوار حفاری آسفالت جدیدی ریخته می شود و با غلتک آن را مرمت و لکه گیری می کنند.
خیابان ها با عرض های مختلف ساخته می شوند و گاه اندازه پهنای خیابان در نام آن خیابان بازتاب می یابد، مانند خیابان بیست متری، سی متری و غیره (برای نمونه خیابان سی متری جی در غرب تهران). در بخش هایی از بافت های قدیمی تر برخی شهرها شهرداری ها تصمیم به ایجاد پهنای بیشتر برای روان سازی تردد در خیابان می کنند که به این کار تَعریض خیابان می گویند. تعریض خیابان ها از طریق مقرر کردن استاندارد جدیدی برای پهنای پیاده روها برای ساخت وسازهای جدید انجام می شود و برای این کار عملیاتی نیز به نام عملیات تَمَلُک به منظور خرید برخی واحدهای مسکونی در مسیر تعریض توسط شهرداری صورت می گیرد.
عکس خیابان
خیابان نوعی گذرگاه است و می تواند به موارد زیر نیز اشاره کند:
خیابان (محله) در تبریز
خیابان (تایباد)، روستایی در خراسان
خیابان (تایباد)، روستایی از توابع بخش میان ولایت شهرستان تایباد در استان خراسان رضوی ایران است.
این روستا در دهستان دشت تایباد قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۳۹۵ نفر (۱۰۱خانوار) بوده است.
در چشم انداز، یک خیابان یا کوچه به طور سنتی مسیر مستقیمی با خطی از درختان یا بوته های بزرگ در امتداد دو طرف است، که همان طور که منبع فرانسویش «ونر» (آمدن) نشان می دهد، برای تأکید بر آمدن، یا رسیدن به یک منظره یا معماریاستفاده می شود. در بیشتر موارد، درختان کاشته شده در خیابان برای ظاهر یکنواخت بخشیدن به کل طول خیابان، همه از یک نوع خواهند بود. واژه فرانسوی «اَلی» برای خیابان های داخل پارک و مناظر باغات، و همچنین بلوارهایی مثل گراده الیگ در کوبک سیتی، کانادا، «بولونا الی» در زاگرب و «کارل ماکس الی» در برلین، استفاده می شود.
خیابان (آلمانی: Die Straße) فیلمی از سینمای صامت آلمان به کارگردانی کارل گرونه است که در سال ۱۹۲۳ میلادی منتشر شد. از بازیگران آن می توان به ماکس شرک اشاره کرد. این اثر، در تاریخ سینمای آلمان فیلم مهمی به شمار می رود. فیلم به جز چند مورد محدود، کاملاً عاری از میان نویس های مرسوم سینمای صامت است و تا حد امکان احساسات و روابط با تصاویر بیان می شوند.
۱۹۲۳ (۱۹۲۳)
فیلم از خانه ای قدیمی شروع می شود. زوجی میان سال از طبقهٔ متوسط اجتماع، در این خانه زندگی می کنند. خانه ای که با نور کمی روشن شده، انگار که همراه با شور زندگی، نور هم از این خانه رخت بر بسته است. مرد حوصله اش سر رفته است، بی خیال و خسته بر سر کاناپه لمیده و با نگاهی عاری از هرگونه احساس به سقف زل زده است. زن با عزمی مصمم، در آشپزخانه با تلاش بسیار برای همسرش شام درست می کند و شام را بر سر سفره می آورد.
فیلم با این تصاویر از زندگی روزمره شروع می شود، اما ناگهان ورود نور به خانه در دل مرد شوری پدید می آورد. (تصویر اول) نوری که از خیابان به درون خانه می آید، نوید زندگی دیگری می دهد که در کوچه ها و خیابان های آلمان نوگرایی جا خوش کرده است. مرد از پنجره به بیرون نگاه می کند و در ذهن خود کارناوالی از لذت ها می بیند. چهره زنی زیبا و انبوه مردان و زنان کلاه بر سر در حال رقص، تصویری رؤیایی از شهر پدید می آورند (تصویر دوم). زن هم از پنجره به بیرون می نگرد، اما به جز تصویری کسالت بار از خیابانی تاریک، مملو از ماشین و شلوغی چیزی نمی بیند، بی تفاوتی زن به این زندگی نوگرا، مرد را آشفته می کند و او با خروج از خانه به درون سرزمین قرن بیستمی آلمان رهسپار می شود.
خیابان (به هندی: Sadak) فیلمی محصول سال ۱۹۹۱ و به کارگردانی ماهش بات است. در این فیلم بازیگرانی همچون سانجی دات، پوجا بات، دیپاک تیجوری، شاداشیو آمرپورکار، نیلیما عظیم ایفای نقش کرده اند.خیابان با نگاهی به فیلم راننده تاکسی (1976) ساخته شده است.
۲۰ دسامبر ۱۹۹۱ (۱۹۹۱-12-۲۰)
راوی یک راننده جوان و پریشان است که به طور مداوم رانندگی میکند تا گذشته تلخ خود را فراموش کند. یک شب وی به طور اتفاقی با پوجا آشنا شده و به او دل میبندد. پدر پوجا بخاطر مشکلات مالی او را به یک فاحشه خانه میفروشد که رئیس آنجا فردی بنام ماهارانی است. راوی به اتفاق دوستانش سعی میکنند تا پوجا را از چنگ ماهارانی نجات دهند ولی ماهارانی تمام آنها را یک به یک میکشد و راوی متوجه میشود که او همان کسی است که چند سال پیش خواهرش را کشته و...
خیابان (انگلیسی: The Street) نام یک مجموعه تلویزیونی بریتانیایی است.
Robert Lane (Series 1)
جان لان (Series 2)
Adrian Johnston (Series 3)
مختصات: ۳۸°۰۴′۰۵″شمالی ۴۶°۱۸′۳۸″شرقی / ۳۸٫۰۶۸۰۳۵°شمالی ۴۶٫۳۱۰۵۱۳°شرقی / 38.068035; 46.310513
خیاوان یا خیابان یکی از محله های قدیمی شهر تبریز است. این محله مرکز فرماندهی جنبش های تحت فرمان باقرخان در دوران مشروطه بوده است و سهم به سزایی در پیروزی این انقلاب داشته است. محلهٔ خیابان به طور تقریبی از سمت شمال به رودخانهٔ میدان چایی، از سمت جنوب و شرق به بلوار آزادی و از سمت غرب به خیابان مارالان محدود شده است.
احتمالاً دلیل نامگذاری محلهٔ خیابان بدین نام، احداث نخستین خیابان شهر تبریز (خیابان امام خمینی) بوده که از داخل این محله عبور می کرده است. همچنین شاید نام این محله برگرفته از ساکنان اولیهٔ آن که از اهالی خیاو (مشگین شهر) یا خیوه ازبکستان بوده اند، باشد.
نادر میرزا در بارهٔ این محله چنین می نویسد: «محلهٔ خیابان در مشرق شهر است. کویی است بزرگ که هر که از عراق (ایران مرکزی، عراق عجم، استان مرکزی، اراک) آید، نخست وارد شود به خیابان طولانی و عریض که سه ربع فرسنگ اول و شصت ذرع عرض آنست. بدان سال که من به تبریز آمدم این خیابان از دو سوی، نهری روان داشت و به کنار آن نهرها، درختان ناژ و تبریزی و سراسر سایه افکن و همه آن بیدها به یک خط شده بودند و آن راه را نگاهبانان با آجری از دیوان خلافت. درخت ها کهنسال بود، یک یک بریدند و به جای آن نهال غرس نمودند تا یکسره از آن خالی شد، تا به سال یکهزار و دویست و نود که شاهنشاه ما (ناصرالدین شاه) به فرنگستان سفر نمود و بدین شهر گذار کرد از پیش به حکم ولیعهد (مظفرالدین میرزا) و کفایت صاحبدیوان میرزا فتحعلی خان شیرازی به تازه جوی ها عمارت کردند، نهال نارون و بید و صنوبر نشاندند، نگاهبانان بگماشتند و اکنون اندک صفایی یافته گرچه به پایه اولین نرسیده و نرسد. این کوی (خیابان) را برزن هاست. کدخدای آن امروز کریم خان است و این کار از نیا (جد) بدو مانده که نام او نیز کریم خان بوده به روزگار نایب السلطنه عباس میرزا، وی مردی شناخته و کارگزاری نیک بود تا به اول پادشاهی محمد شاه که وزیر بزرگ حاجی میرزا آقاسی ایروانی کینه ای از آن مرد به دل داشت، او را تهمتی بربست و برانداخت و روزگاری آواره بود تا جهان بدرود کرد.»
در معماری منظر، یک خیابان یا کوچه با مسیر مستقیمی با خطی از درختان یا بوته های بزرگ در امتداد دو طرف است، که همان طور که منبع فرانسویش «ونر» (آمدن) نشان می دهد، برای تأکید برآمدن، یا رسیدن به یک منظره یا معماری استفاده می شود. در بیشتر موارد، درختان کاشته شده در خیابان برای ظاهر یکنواخت بخشیدن به کل طول خیابان، همه از یک نوع خواهند بود. واژه فرانسوی «اَلی» برای خیابان های داخل پارک و مناظر باغات، و همچنین بلوارهایی مثل گراده الیگ در کوبک سیتی، کانادا، «بولونا الی» در زاگرب و «کارل ماکس الی» در برلین، استفاده می شود.
خیابان یکی از قدیمی ترین بافت ها در تاریخ شهرها است. یک خیابان از «اسفینکسس» هنوز هم به سمت آرامگاه «فارو هاتشپستو» (تاریخ مرگ ۱۴۵۸ قبل از میلاد مسیح) می رسد؛ ورودی «اسفینکس» راببینید. خیابان ها به طور مشابه به وسیلهٔ شیرهای نگهبان سنگی که به آرامگاه «مینگ» در چین می رسد، تعریف می شوند. باستان شناسان بریتانیایی معیارهای خاصی را برای خیابان ها – خیابان (باستان شناسی)، در بافت باستانی بریتانیا، در نظر گرفته اند. در طراحی منظر باغ «آ لا فرانسیس باروک»، درختان همراه خیابان ها هم مرکز با چشم انداز هستند. خیابان های باغات «ورسایلس یا هِت لو» را ببینید. بقیه چشم اندازهای فرانسوی و هلندی در اواخر قرن ۱۷، در آن زمین کاملاً مسطح و منظم، به طور طبیعی به خیابان تبدیل شده اند؛ «مایندرت هوبما»، در خیابان «میدل هارنیس»، ۱۶۸۹. همچنین خیابانی را در منطقه روستایی نشان می دهد که به طور مرتب در فواصل منظم به وسیلهٔ ردیف درختان جوان که با دقت زیاد شاخ و برگ گرفته اند شکل گرفته؛ نقطه ناپیدای وسط آن ناشی از تمایل خیابان برای جلب توجه نظاره کننده به سمت آن، است.
خیابان ولیعصر (پهلوی) تهران_ایران جزو طولانی ترین خیابان های جهان است و در زمان رضا شاه پهلوی تمام خیابان با درازای 17.3 کیلومتری اش با 60 هزار اصله درخت چنار پوشیده شد و جزو زیباترین خیابان ها محسوب میشد ؛ گرچه بسیاری از درختان خیابان ولیعصر را تا کنون خشک کردند ، اما مناطقی از ان هنوز باقیست که چنارهای کهن سال و سر به فلک کشیده زیبایی خیره کننده ای را خلق کرده اند.
خیابان های قدیمی «استاین فورتر باگو» به یک قلعه محلی می رسد که به عنوان یک مسیر دوچرخه رو استفاده می شود. «اَوِنی-یو» به عنوان اسم خیابان در فرانسه، اسپانیایی (اَوِنیدا) و دیگر زبان ها به معنی یک خیابان مستقیم در یک شهر است، اغلب به عنوان قسمتی از یک نقشه بزرگ شهری مثل مدلسازی مجدد پاریس توسط «بارون هوس من»، یا «لنفات پلن» برای واشینگتن؛ «اَوِنی یو» ها به طور خاص راه های اصلی هستند. این الگو در ایالات متحده بسیار راجاست، در واقع همه آمریکا، اما در بریتانیا این امر راج نیست و این اسم به صورت تصادفی تری استفاده می شود، بیشتر برای خیابان های حومه شهر که در قرن ۲۰ ساخته شدند، خیابان «وسترن لاندن» یک شاه راه ترافیکی اصلی در شهر است اگرچه که زیاد هم مسیر مستقیمی ندارد.
سیارک ۱۶۰۱۷ (به انگلیسی: 16017 Street، نامگذاری:1999CX65) شانزده هزار و هفدهمین سیارک کشف شده است که در ۱۲ فوریه ۱۹۹۹ کشف شد.
قدر مطلق سیارک برابر ۱۸٫۶ است.
خیابان ۲۴ متری اهواز از خیابان های قدیمی شهر اهواز می باشد؛ که قدمت آن به دوران قاجار بر می گردد. این خیابان در دوران پهلوی در آغاز «خسروی» نامیده می شد. سپس بخش شمالی خیابان خسروی (شمال تقاطع با خیابان نادری) «ششم بهمن» نام گرفت. بعد از انقلاب به اسم خیابان آیت الله منتظری تغییر نام پیدا کرد. بعدها به اسم خیابان آزادگان نام گذاری شد؛ ولی همواره با نام ۲۴ متری شناخته شده است.
شهر: اهواز
آبرو خیابان یک گودی ممتد در راستای موازی راه است که برای جمع آوری آب جریان یافته باران در سرتاسر خیابان و انتقال آن به کانال های دفع آب های سطحی طراحی می گردد. در خیابان هایی که دارای لبه سنگی هستند آبرو به سادگی از تلاقی سطح راه و وجه قائم پیاده رو تشکیل می گردد. ولی در غیر اینصورت، یک سطح آبرو بتنی مجزا می بایست ایجاد گردد. آبروهای خیابانی موجب هدایت و کاستن آب اضافی جمع شده بر روی خیابان می شود و برای عابرین امکان عبور بدون نیاز به گذر کردن از چالاب ها را فراهم می کند و از اینرو خطر سر خوردن را تقلیل می دهد. بسته به مقررات محلی، آبروها معمولاً به درون کانال های دفع آب های سطحی تخلیه می شوند که تخلیه نهایی آن ها به منظور گرفته شدن برخی از آلودگی های آن از طریق رسوب، بدرون یک حوضچه آرامش اتفاق می افتد یا اینکه به درون یک حجمی از آب وارد می گردد. تمامی خیابان ها دارای آبرو نیستند و درحقیقت آبروها بیشتر در نواحی از شهر که دارای ترافیک عابر پیاده بالایی هستند یافت می شوند. در قرن های گذشته، وقتی خیابان های شهری لزوماً دارای شبکه دفع فاضلاب نبودند، آبروها به اندازه کافی عمیق تر اجرا می شدند تا بتوانند سرویس دهی مناسبی داشته باشند. —
برای ایجاد آبروهای خیابان عموماً از قطعات بتن پیش ساخته و در پاره ای موارد با توجه به شرایط کار از بتن درجا استفاده می شود. با توجه به ارتفاع کم جداول بتنی، عموماً این جداول بدون آرماتور بوده و چنانچه ارتفاع کارگذاری جدول زیاد و رانش خاک قابل توجه باشد، باید از جداول بتن مسلح استفاده نمود. برای جمع آوری آبهای سطحی راههای ارتباطی و خیابان ها می توان از کانیو و با مقاطع V شکل یا نیم دایره از بتن پیش ساخته یا درجا استفاده نمود. چنانچه از جدول گذاری به صورت سرپوشیده به منظور جمع آوری آب های سطحی استفاده شود، باید در فواصل معین و بر اساس نقشه های اجرایی، دریچه های تخلیه و جمع آوری آبهای حاصل از شستشوی خیابان و آب های باران به صورت دریچه های افقی، عمودی یا ترکیبی از این دو پیش بینی کرد. نوع مصالح، نحوه ساخت، اجرا و نگهداری بتن جداول، باید بر اساس مندرجات آیین نامه های معتبر و دستورهای دستگاه نظارت صورت گیرد. بارش باران بخصوص در برخی فصول باعث خوشحالی مردم بویژه کشاورزان، و موجب لطافت و تمیزی هوا می گردد. در عین حال، در برخی موارد به دلیل نبود مجاری مناسب برای جمع آوری و هدایت آب باران، بارندگی در سطح شهر موجب ایجاد مناظری نازیبا می گردد که می بایست اقداماتی پیشگیرانه را اتخاذ نمود تا با هدایت آبهای سطحی از بروز چنین وقایعی جلوگیری گردد.
بازیکن خیابان (عربی: الحرِّيف‎) یک فیلم به کارگردانی محمد حسن خان است که در سال ۱۹۸۳ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به عادل امام اشاره کرد.
ژوئیه ۱۹۸۳ (۱۹۸۳-07)
پادشاه جاودان خیابان (به انگلیسی: Street King Immortal) نام پنجمین آلبوم استودیویی فیفتی سنت رپر آمریکایی است که قرار است در ۲۶ فوریه ۲۰۱۳ از کمپانی های اینترسکوپ و افترمث و شیدی رکوردز منتشر شود. وی قبلاً گفته بود آلبوم با اسم Black Magic {جادوی سیاه) منتشر می شود و سبک آلبوم دانس و راک هست. اما به خاطر علاقه شدید فیفتی به هیپ هاپ کلاسیک و گنگستری این آلبوم رو لغو کرد و کار ساخت «پنجمین آلبوم استودیویی» آغاز شد.
"Outlaw "
"Girls Go Wild (featuring Jeremih)
فیفتی سنت در چند مصاحبه گفته که قبل از منتشر آلبوم من تصمیم گرفته ام لیبل اینترسکوپ را ترک کنم، فیفتی به دلایل نا معلوم رابطه اش با اینترسکوپ سرد شده بود. فیفتی و حتی دی جی هو کید در چند مصاحبه گفته بودند که دلیل تخیرهای آلبوم بر سر لیبل لعنتی اینترسکوپ هست؛ و حتی در پیج تویتر خودش گفته بود که من از همه فن هایم عذز خواهی می کنم، آلبوم من به دلیل لیبل اینتراسکوپ کنسل شده هست؛ و بعد از چند روز فیفتی برای انتقام از اینترسکوپ آهنک I'm On It رو منتشر کرد؛ و چند روز آن می خواست رسماً آبروی اینترسکوپ رو ببرد. بعد در توییتر خود گفت من فردا شب ساعت ۲:۰۰ یکی از آهنگ آلبوم |nداکتر دری که با من خونده از سایت thisis50 منتشر می کنم، ولی فیفتی این کار رو نکرد؛ و چند روز این درگیری ها خوابید؛ و بعد از چند روز فیفتی در یکی از مصاحبه ها ازش پرسیدند که چه چیزی شما را ناراحت کرده بود که از دست اینترسکوپ ناراحت بودبد؟. فیفتی در جواب این سؤال گفت من عاشق جمی لویز و دکتر دره (مدیرهای اینترسکوپ و افترمث) هستم. به من کمک های زیادی کرده اند؛ و در اونجا گفت آلبوم من از کمپانی های اینتراسکوپ، افترمث، شیدی رکوردز منتشر خواهد شد. بناباین در پشت صحنه اختلافاتشونو حل کرده بودند.
در ابتدا فیفتی با مصاحبه با ام تی وی نیوز گفت که آهنگسازی های Boi-1da, Alex da Kid , Symbolyc One نظر خود را جلب کرده است و در آلبوم خویش چند آهنگ را آهنگسازی کرده است؛ و بعد هم آهنگساز بزرگ Hit-Boy بامصاحبه با ام تی وی گفته است که من یک آهنگ از آلبوم فیفتی را آهنگسازی کرده ام که خیلی دیوانه وار است و فیفتی مثل قدیم های خود خوانده بود و فیفتی قبلی در راه است و بر می گردد؛ و بعد هم Jim Jonsin در یکی از مصاحبه ها گفته است که یکی از آهنگسازی های آلبوم فیفتی بر عهده من هست و در آینده با هم زیاد کار می کنیم. فیفتی با مصاحبه با دی جی هو کید در رادیو Shade 45 گفته بود که هفته پیش Boi-1da یکی از آهنگسازی ها را انجام داد و Just Blaze هم دو آهنگ را دیوانه وار آهنگسازی کرد. DJ Premier هم با مصاحبه با thisis50 Radio و توییتر گفته بود که من و فیفتی برای آلبوم فیفتی کار می کنیم. فیفتی در مصاحبه با Bet گفته بود که کار آلبوم تموم شده است و دو آهنگ را داکتر دری آهنگسازی کرده است؛ و با مصاحبه در جاهای دیگر هم فیفتی تأیید کرد که کانیه وست و سویز بیتز هم ۲ آهنگ را بر عهده دارند. AarrabMuzik هم گفته یکی از ترک های فیفتی را من آهنگسازی کردم که با یکی از بزرگان پاپ خون فیت داده است. خیلی از آهنگسازان در مورد آهنگسازی آلبوم فیفتی حرف زدند ولی تا الان این ها به طور رسمی تأیید شده اند.
فیفتی با مصاحبه با سایت Rap-Up گفت خوانندگانی همچون :لوید بنکس، باستا رایمز، اسنوپ داگ، سوییز بیتز، لیل کیم، ایکان حضور دارند؛ و بعداً هم در یکی از مصاحبه هایش گفته بود که من چهار آهنگ با امینم در آلبوم همکاری کردم؛ و فیفتی گفته بود که Kidd Kidd (آرتیست سابق یانگ مانی که الان در لیبل جی-یونیت هست) در آلبوم در یکی از آهنگ ها حضور دارد.
پایین خیابان یکی از محله های مشهد است که در شرق حرم امام رضا قرار دارد و خیابان اصلی آن، اکنون به نام خیابان نواب صفوی خوانده می شود. این محله، جزء شش محلهٔ قدیمی مشهد است که خیابان آن در زمان شاه عباس صفوی بنا شده است.
مصلای پایین خیابان
آرامگاه پیر پالاندوز
مدرسه عباسقلیخان
در دوران شاه عباس صفوی خیابان اصلی مشهد در دو سوی حرم امام رضا کشیده شد. بخش شرقی آن که در پایین پای علی بن موسی الرضا قرار داشت، با نام پایین خیابان شناخته شد. تا پیش از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، خیابان آن صفوی نام داشت و پس از انقلاب به نواب صفوی شهرت یافت.
پایین خیابان هم اکنون جزء شهرداری منطقهٔ ثامن مشهد است و از بست پایین تا میدان پنجراه امتداد دارد.
مهم ترین بناهای تاریخی محلهٔ پایین خیابان شامل موارد زیر است:
پدیده تداخل لامپ خیابان (به انگلیسی: Street light interference phenomenon)، (یا به اختصار SLI)، به پدیده ای غیرعادی گفته می شود که در آن به نظر می رسد یک فرد می تواند چراغ های خیابان را خاموش (یا روشن) نماید.
لامپ قوسی
لامپ بخار سدیم
لامپ بخار جیوه
پاریدولیا
اثر پائولی
لامپ تخلیه در گاز
لامپ های خیابان ممکن است بر اثر تصادف خاموش شوند مانند خاموش و روشن شدن متناوب لامپ های بخار سدیم در انتهای دوره زندگی، اما با این حال افرادی که ادعای دارا بودن پدیده تداخل لامپ ها را دارند معتقدند این اتفاق برای آنها بطور منظم روی می دهد و از حالت تصادف و شانس خارج است. در برخی از مواقع برای توضیح فراهنجار این پدیده از علم استفاده کرده اند مثلاً اینکه ادعا کرده اند که پالس های الکترونیکی مغز این افراد با عملکرد این لامپ های الکترونیکی تداخل پیدا می کند.
این پدیده هیچگاه در آزمایش های علمی رخ نداده و هیچکدام از مدعیان آن نتوانسته اند در محیط آزمایشی آنرا انجام دهند و ادعا کرده اند که قدرت کنترلی روانی یا فیزیکی آن را ندارند. بیشتر اوقات این پدیده را در لامپ هایی خاص مشاهده کرده اند نه در حالت کلی در تمامی انواع لامپ های خیابان.
«تنها رهاشده در خیابان» (به انگلیسی: Left Outside Alone) نخستین تک آهنگ از سومین آلبومِ هنرمند اهل ایالات متحده آمریکا، آناستازیا است که در ۱۵ مارس ۲۰۰۴ (۲۰۰۴-03-۱۵) منتشر شد. این تک آهنگ علاوه بر برخورداری از ستایش منتقدان، موفقیت تجاری قابل توجهی نیز بدست آورد، به گونه ای که به ششمین ترانهٔ پرفروش اروپا در سال ۲۰۰۴ میلادی تبدیل گشت.
«تنها رهاشده در خیابان» در جدول های موسیقی استرالیا، ایتالیا، اتریش، سوئیس در جایگاه نخست و در جدول های موسیقی والونیا، دانمارک، فنلاند، سوئد، فرانسه، فلاندرز، آلمان، ایرلند، و نروژ، جزو ده ترانهٔ نخست جای گرفت.
متن ترانه به رابطهٔ پر فراز و نشیب آناستازیا با پدرش اشاره دارد که خانه را ترک کرده بود. آناستازیا نسخهٔ ادامهٔ این ترانه را برای آلبوم ششم خود با نام قیامت ضبط کرد.
جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان (تأسیس ۱۳۸۲) نام انجمنی غیردولتی برای حمایت از کودکان کار در ایران است. هدف های این انجمن «توانمندسازی کودکان کار و خیابان» و «آشنا کردن جامعه با معضل کودکان کار» بوده و مطابق اساسنامه آن، محور فعالیت های انجمن آموزش و حمایت از کودکان کار و تمام کودکانی است که به هر علت از آموزش و حمایت های اجتماعی محروم هستند می باشد
وب گاه رسمی جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان
مصاحبه با جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان
زیگزاگ - دوربین های یک بار مصرف؛ «پنجره»ای باز برای کودکان کار
نیروهای پلیس امنیت تهران در دوم آبان ۱۳۸۷ دفتر این انجمن را با حکم اداره اتباع خارجی پلمب کردند. سال قبل پلیس امنیت به این موسسه اخطار داده بود که مدت مجوز فعالیت موسسه باطل شده است و باید از پلیس امنیت مجوز گرفته شود. همچنین ایراداتی از جمله برگزاری کلاس های آموزشی مختلط و برگزاری کلاس های آموزشی برای کودکان مهاجر بر انجمن گرفته بودند. غرفه این نهاد در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، به دستور مدیر ستاد هماهنگی نمایشگاه، تخلیه شد و اعضای آن مجبور به خروج از نمایشگاه شدند.
در هر خیابان (به انگلیسی: On Every Street) ششمین و آخرین آلبوم استودیویی گروه بریتانیایی دایر استریتس است که در سال ۱۹۹۱ منتشر شد.
تمام ترانه ها توسط مارک نافلر سروده شده اند.
این آلبوم در ایالات متحده با برچسب وارنر برادرز و در بقیهٔ کشورها توسط شرکت ورتیگو رکوردز روانهٔ بازار شد. در ادامهٔ موفقیت آلبوم هم رزمان (۱۹۸۵)، در هر خیابان در زمان انتشار رتبهٔ نخست پرفروش ترین آلبوم های بریتانیا را تصاحب کرد و از انجمن صنعت ضبط موسیقی ایالات متحده آمریکا گواهینامهٔ پلاتین دریافت کرد. با وجود این که آلبوم در هر خیابان حدود ۱۵ میلیون نسخه فروش جهانی داشت از سوی منتقدان موسیقی با استقبال زیادی مواجه نشد و در مقایسه با اثر قبلی دایر استریتس، «یک گام به عقب» تلقی شد.
رقص خیابان (به انگلیسی: Street dance) یک سبک رقص است که هیچ کشور مبدأ مشخصی ندارد. این رقص در فضای باز تکامل یافته است. این اصطلاح در واقع برای توصیف رقص های بومی در نواحی شهری استفاده می شود.
رقص
این نوع رقص ها معمولاً در نماهنگهای رپ خوانندگان غربی استفاده شده اند.
سلاطین خیابان (به انگلیسی: Street Kings) یک فیلم اکشن جنایی آمریکایی محصول سال ۲۰۰۸، به کارگردانی دیوید آیر و نویسندگی جیمز الروی، کرت ویمر و جیمی موس است. در این فیلم بازیگرانی همچون کیانو ریوز، فارست ویتاکر، هیو لوری، کریس ایوانز، کامن، گیم و تری کروس ایفای نقش کرده اند. داستان فیلم درباره تام لودلا (با بازی کیانو ریوز)، افسر کارآزموده اداره پلیس لس آنجلس که پس از مرگ همسرش زندگی برای او همانند کابوسی شده است. هنگامی که شواهد او را درگیر کشتن یکی از همکارانش می کند، مجبور می شود برخلاف قوانین پلیس که بخشی از حرفه او بود رفتار کند و در نهایت منجر به پیگیری پرسش وفاداری پلیس در افراد اطرافش شد.
۱۱ آوریل ۲۰۰۸ (۲۰۰۸-04-۱۱) (ایالات متحده)


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نقل قول های خیابان

یک خیابان راهِ همگانی هموار شده است.
• «آیا به صرف بودن چند خیابان و آسمان خراش و ماشین می توانیم به جایی بگوییم شهر؟» -> منیرو روانی پور
• «سنگرها خیابان ها را می بندند ولی راه ها را باز می کنند.» سال ۱۹۶۸ در فرانسه -> دیوارنوشته

خیابان در جدول کلمات

خیابان گل کاری شده
بلوار, انار
خیابان معروف پاریس
شانزه لیزه
خیابان معروفی در تهران
لاله زار
از مجموعه های سینمایی تهران در خیابان دماوند
ماندانا
بازیگر فیلم سینمایی دزدان خیابان جردن
رضا شفیعی جم
چهار راه تقاطع خیابان فردوسی و جمهوری
استامبول
مخلوطی از قیر و شن که برای پوشش خیابان ها به کار می رود
اسفالت
نهرسازی در کناره خیابان ها
جدول بندی
نوعی از پوشش سنتی کف خیابان یا پیاده رو
سنگ فرش
کارگردان خیابان شهر
لیما

معنی خیابان به انگلیسی

road (اسم)
راه ، خیابان ، خط ، جاده ، مسیر ، طریق ، راه اهن
avenue (اسم)
راه ، خیابان ، خیابان وسیع
street (اسم)
کوچه ، خیابان ، جاده
walk (اسم)
راهرو ، تفریح ، خیابان ، سیر ، گردشگاه ، پیاده رو ، راهروی ، گردش پیاده
broadway (اسم)
خیابان ، خیابان وسیع

معنی کلمه خیابان به عربی

خیابان را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

محمد حسین شاه علی ١٥:١٢ - ١٣٩٦/٠٥/١٦
street
|

فراز پارسی ١٦:٢٤ - ١٣٩٦/١٢/١٧
خی (خیک، مشک آب )
آب (جوی )
ان (پسوند مکان )

در کل جایی که آب در آن روان است!
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی خیابان   • واژه خیابان   • خیابان شعر   • خیابان عاشقانه   • ریشه کلمه خیابان   • خیابان سپه تهران   • خیابان شب   • خیابان سپه قزوین   • مفهوم خیابان   • تعریف خیابان   • معرفی خیابان   • خیابان چیست   • خیابان یعنی چی   • خیابان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی خیابان
کلمه : خیابان
اشتباه تایپی : odhfhk
آوا : xiyAbAn
نقش : اسم
عکس خیابان : در گوگل


آیا معنی خیابان مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )