برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1316 100 1

خین جوک

معنی خین جوک در لغت نامه دهخدا

خین جوک. (اِ) نامی است که درافغانستان بدرخت بن دهند و نام پیستاسیا خین جوک که بزبان علمی بدان داده انداز این کلمه ٔ فارسی مأخوذ است. (یادداشت مؤلف ).

معنی خین جوک به فارسی

خین جوک
نامی است که در افغانستان بدرخت بن دهند و نام پیستاسیا خین جوک که بزبان علمی بدان داده اند .

خین جوک را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی خین جوک   • مفهوم خین جوک   • تعریف خین جوک   • معرفی خین جوک   • خین جوک چیست   • خین جوک یعنی چی   • خین جوک یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی خین جوک
کلمه : خین جوک
اشتباه تایپی : odk [,;
عکس خین جوک : در گوگل

آیا معنی خین جوک مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )