انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 1097 100 1

دادگاه

/dAdgAh/

مترادف دادگاه: دادسرا، دادگستری، عدلیه، محکمه

معنی دادگاه در لغت نامه دهخدا

دادگاه. (اِ مرکب ) محکمه. دارالعدل. جای انصاف. (آنندراج ). دادگه. آنجا که بدادمظلومان رسند. آنجا که حق از باطل تمیز دهند و مظلوم از ظالم بیرون آرند. آنجا که حق مظلوم از ظالم ستانند. || در اصطلاح دادگستری ، محکمه و آنجا که قاضی حق از باطل تمیز کند و مظلوم از ظالم بیرون آرد. و آن را انواع باشد بترتیب اهمیت و صلاحیت ذاتی بشرح ذیل و هر یک را دو قسمت است : کیفری و حقوقی : 1-دادگاه بخش یا محکمه ٔ صلح. 2- دادگاه شهرستان یا محکمه ٔ بدایت. 3- دادگاه استان یا محکمه ٔ استیناف. قسمت کیفری دادگاه بخش به محکمه ٔ خلاف معروف است و قسمت کیفری محکمه ٔ بدایت دادگاه جنحه نامیده می شود و طبق قانون تشکیلات عدلیه دادگاه دیگری بنام دادگاه عالی جنائی نیز در مرکز هر استان وجود دارد که امور جنائی را مورد رسیدگی قرار می دهد. و بیرون از سه دادگاه دادگاههای دیگری از قبیل دادگاههای اختصاصی نظامی (بدوی و تجدید نظر) و دادگاه زمان جنگ نیز باشد و نیز دادگاه اداری را توان نام برد یعنی محکمه ای که بتخلفات مأموران اداری هر وزارتخانه رسیدگی کند و اعضاء آن از مأموران اداری همان وزارتخانه انتخاب شوند. || دادگاه عالی انتظامی قضاة، محکمه ای که بتخلفات قاضی و ارتقاء مقام او رسیدگی کند و فقط در پایتخت باشد و دادسرای انتظامی قضاة در معیت آن بکار پردازد. || جایی که از روی عدل و قانون و داد باشد و از آن پرستشگاه اراده شود. (خرده اوستا گزارش پورداود ص 132 و 137).

معنی دادگاه به فارسی

دادگاه
( اسم ) ۱ - محل دادرسی . ۲ - ادارهای در داگستری که به دادخواست ارباب رجوع رسیدگی و حکم صادر کند محکمه محکمه عدالت عدالتخانه . ۳ - دخمه ( مردگان ) . یا دادگاه استان . دادگاهی فوق دادگاه شهرستان که در آن دعوایی را که حکم آن از دادگاه شهرستان صادر شده بعلت اعتراض یکی از طرفین دعوی مورد تجدید نظر قرار میدهد محکمه استیناف . یا دادگاه انتظامی دادگاهی است که در آن به تخلفات قاضیان رسیدگی کند . یا دادگاه بخش دادگاهی که در آن به دعاوی کوچک رسیدگی کند محکمه صلح صلحیه . یا دادگاه شهرستان دادگاهی است فوق دادگاه بخش
[drug court] [اعتیاد، روان شناسی] نظام قضایی ویژۀ مجرمان دچار سوءمصرف مواد که فرد را ملزم می سازد از طرح درمانی خاصی تبعیت کند و در صورت تخطی مجازات شود
[freight demurrage and defense, FDD] [حمل ونقل دریایی] بیمه ای مخصوص مالک کشتی که هزینه های اختلافات حقوقی مربوط به کرایۀ فرست و دیرانه و دادگاه و وکیل را شامل می شود

معنی دادگاه در فرهنگ معین

دادگاه
(اِمر.) ۱ - محل دادرسی . ۲ - اداره ای دادگستری که به دادخواست ها رسیدگی می شود، محکمه ، عدالتخانه .
(هِ صَ) (اِمر.) دادگاهی که به محض دستگیری متهم و بدون گذراندن مرحله های بازجویی و بازپرسی تشکیل و حکم دادگاه در همان جلسه صادر و بی درنگ اجرا می شود.

معنی دادگاه در فرهنگ فارسی عمید

دادگاه
۱. (حقوق) شعبه ای از دادگستری که یک یا چند تن دادرس در آنجا به دادخواست های مردم رسیدگی می کنند و حکم می دهند، محکمه.
۲. [قدیمی] جایی که داد مظلوم از ظالم بستانند، جایی که به جرم و گناه کسی رسیدگی کنند، جای دادرسی.
* دادگاه استان: (حقوق) [منسوخ] دادگاه برای تجدید رسیدگی به دعوایی که حکم آن از دادگاه شهرستان صادر شده اما یکی از طرفین دعوی نسبت به آن حکم اعتراض کرده باشد، محکمۀ استیناف.
* دادگاه انتظامی: (حقوق) دادگاهی که به تخلفات دادرسان و بازپرسان دادگستری رسیدگی می کند.
* دادگاه بخش: (حقوق) [منسوخ] دادگاهی که به دعاوی کوچک رسیدگی می کند، محکمۀ صلح.
* دادگاه جنایی: (حقوق) [منسوخ] دادگاهی که امور جنایی در آن رسیدگی می شود و جنایت کاران را محاکمه می کند. &delta، قسمت کیفری دادگاه بخش را محکمۀ خلاف و قسمت کیفری محکمۀ بدایت را دادگاه جنحه می گویند.
* دادگاه شهرستان: (حقوق) [منسوخ] دادگاه بالاتر از دادگاه بخش که به دعاوی مهم تر رسیدگی می کند، محکمۀ بدایت.
* دادگاه نظامی: [قدیمی] دادگاهی که در زمان جنگ در ارتش تشکیل می شود.

دادگاه در دانشنامه اسلامی

دادگاه
دادگاه یا همان مجلس قضا و مجلس حکم محل رسیدگی به دعاوی است و از احکام آن در باب قضاء سخن گفته اند.
مستحب است دادگاه در محیطی باز یا فضایی باشد که مردم به آسانی به آن جا دسترسی دارند. برخی گفته اند: مکروه است مسجد به طور دایم دادگاه قرار داده شود؛ هرچند قضاوت کردن در مسجد به طور اتفاقی کراهت ندارد؛ لیکن برخی مطلقا قائل به عدم کراهت شده اند.
چنانچه یکی از دو طرف دعوا خواستار احضار طرف دیگر به دادگاه باشد، بنابر قول بسیاری، بر قاضی واجب است خواستۀ او را اجابت و خصمش را به دادگاه احضار کند؛ مگر مواردی که استثنا شده است.
به قول بسیاری از فقها، سوگند باید در دادگاه صورت گیرد و قسم خوردن در غیر مجلس حکم فاقد اعتبار است، مگر آنکه قسم خورنده از حضور در دادگاه معذور باشد، مانند بیمار و زمین گیر و زن خانه نشین.

دادگاه یا همان مجلس قضا و مجلس حکم محل رسیدگى به دعاوى است و از احکام آن در باب قضاء سخن گفته اند.
مستحب است دادگاه در محیطى باز یا فضایى باشد که مردم به آسانى به آن جا دسترسى دارند.
جواهر الکلام ج۴۰ ص۷۳    
 ۱. ↑ جواهر الکلام ج۴۰ ص۷۳    
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۵۶۸.    
...دادگاه در دانشنامه ویکی پدیا

دادگاه
دادگاه محلی یا جلسه ای است که در آن به شکایت ها و به اتهام های زده شده به افراد یا نهادها و سازمان ها رسیدگی می شود. دادگاه ها معمولاً در ساختمان ویژه ای به نام کاخ دادگستری قرار دارند. در بسیار از کشورها برای رسیدگی به مسائل متفاوت دادگاه های مختلفی وجود دارد.
دادگاه عمومی: محاکم عمومی، دادگاه هایی است که حق رسیدگی به همه دعاوی و اختلافات را دارند بجز آنچه را که قانون در صلاحیت مرجع دیگری قرار داده است. دادگاه عمومی به تشخیص رئیس قوه قضائیه در مراکز بخشها، شهرستانها و نقاط معینی از شهرهای بزرگ تشکیل می شود. به موجب ماده ۴ قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب مهر ماه ۱۳۸۱ در هر حوزه قضایی که، دادگاه عمومی بیش از یک شعبه داشته باشد شعب به حقوقی و جزایی تقسیم می شود. دادگاه عمومی حقوقی تنها به امور حقوقی و دادگاه های جزایی تنها به امر کیفری رسیدگی می کنند. البته در موارد ضرورت دادگاه حقوقی به امور کیفری و دادگاه کیفری به امور حقوقی رسیدگی می کند. در این خصوص باید دانست که به موجب قانون معروف «تشکیل دادگاه خانواده» مصوب ۸/۵/۱۳۷۶ تعدادی از شعب دادگاه های عمومی به دعاوی خانواده اختصاص یافت تا از آن پس سایر شعب دادگاه عمومی حق رسیدگی به دعاوی خانواده را نداشته باشد.
صلاحیت دادگاه ها را به دو دسته، می توان تقسیم کرد: صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلی. صلاحیت محلی، غالباً مشخص کننده شایستگی دادگاه ها از حیث قلمرو جغرافیایی است؛ بنابراین دادگاه عمومی که در صنف، قضایی – در نوع، عمومی- و در درجه، نخستین است "دارای صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به کلیه اختلافات می باشد مگر اختلافاتی که به موجب قانون، در صلاحیت دادگاه دیگری قرار داده شده باشد.
اما این دادگاه عمومی نمی تواند، صالح به رسیدگی نسبت به تمام دعاوی که در یک کشور رخ می دهد باشد. از این رو هر یک از محاکم عمومی از حیث قلمرو جغرافیایی، تنها در محدوده خود به اختلافات رسیدگی می کند؛ و به عبارت دیگر، دادگاه ها برای محلی کردن دعاوی از حیث محلی تقسیم می شوند، که آن صلاحیت محلی است. پس صلاحیت را این طور می توان تعریف کرد: که صلاحیت، توانایی (حق) و تکلیفی است که به موجب قانون، دادگاه و مراجع قضایی و غیر قضایی، در رسیدگی به دعاوی (شکایت) و حل اختلاف درمورد، آن دارا می باشند.
الگو:دادگاه خصوصی:این دادگاه صلاحیت رسیدگی به هیچ جرمی را ندارد مگر آنچه که قانون صریحا اجازه داده است.
عکس دادگاه
دادگاه (انگلیسی: Court) فیلمی هندی در سبک درام و محصول سال 2015 میلادی است.
دادگاه «باگاواد گیتا چنانکه هست» در روسیه (انگلیسی: "Bhagavad Gita As It Is" trial in Russia)، دادگاهی بود که سال ۲۰۱۱ دربارهٔ ممنوع کردن نسخه روسی کتاب «باگاواد گیتا چنان که هست» (۱۹۶۸)، ترجمه و تفسیر کتاب مقدس هندو آغاز شد. باگاواد گیتا به اتهام تعصب مذهبی ممنوع شد. این محاکمه باعث ایجاد بحث هایی شد که در رسانه های هند، روسیه و بین المللی و همچنین شبکه های اجتماعی گزارش شده است. دولت هند به شدت این ممنوعیت پیشنهادی را به عنوان «تعهد» کاملاً نامعقول مورد انتقاد قرار داد. واکنش منفی گسترده به محاکمه، مقامات روس را مجبور کرد که به هند عذرخواهی کنند و قول داده اند که اقدامات اصلاحی لازم برای جلوگیری از این ممنوعیت را انجام دهند. این محاکمه همچنین باعث جرقه اعتراضات عمومی و اقدامات قانونی در هند علیه ممنوعیت پیشنهادی شد و انتقاد شدید از جامعه روشنفکری در روسیه را برانگیخت و دانشمندان روس به طور عمومی محاکمه را محکوم کردند. محققان از رئیس جمهور دمیتری مدودف و نخست وزیر ولادیمیر پوتین برای مداخله (روابط هند) و برای محاکمه بین المللی روسیه دسامبر ۲۰۱۱ درخواست کردند، قاضی پرونده دادگاه را رد کرد. در ۲۶ ژانویه ۲۰۱۲، دفتر prosecutor's Tomsk دادخواستی را علیه این حکم صادر کرد، اما در ۲۱ مارس ۲۰۱۲ دادگاه استیناف آن را رد کرد و حکم دادگاه بدوی را تأیید کرد. دفتر prosecutor's در ۲۹ مه ۲۰۱۲ تصمیم گرفت که حکم دادگاه استیناف را به چالش نکشیده است. گیتا در سال ۲۰۱۱ گزارش بین المللی آزادی مذهبی امور خارجه متحده در میان نمونه هایی از تلاش برای اعمال محدودیت های آزادی مذهبی توسط دولت روسیه گنجانده شد.
دادگاه آینزاتس گروپن (انگلیسی: Einsatzgruppen trial) نهمین دادگاه از دوازده دادگاه جنایت جنگی برگزارشده توسط نیروهای آمریکایی در نورنبرگ بود که پس از پایان جنگ جهانی دوم و در سال های ۱۹۴۷ و ۱۹۴۸ برگزار شد.این دادگاه برای محاکمه تعدادی از فرماندهان و افسران ارشد آینزاتس گروپن که در اروپای تحت اشغال آلمان نازی دست به کشتار می زدند برگزار شد.عکس متهمان   ۱. اوتو اولندرف، اس اس گروپنفورر، عضو اس دی و فرمانده گروه D آینزاتس گروپن که به اعدام محکوم و در ۷ ژوئن ۱۹۵۱ به دار آویخته شد.   ۲. هاینتس یوست، اس اس بریگادفورر، عضو اس دی و فرمانده گروه A آینزاتس گروپن که ابتدا به حبس ابد محکوم شد اما محکومیت او به ده سال کاهش یافت.   ۳. اریش ناومان، اس اس بریگادفورر، عضو اس دی و فرمانده گروه A آینزاتس گروپن که به اعدام محکوم و در ۷ ژوئن ۱۹۵۱ به دار آویخته شد.   ۴. اروین شولتز، اس اس بریگادفورر، عضو گشتاپو و فرمانده آینزاتس کماندو ۵ از گروه C آینزاتس گروپن که در ابتدا به ۲۰ سال زندان محکوم شد، اما محکومیتش به ۱۵ سال کاهش یافت و در نهایت پس از تحمل ۶ سال زندان آزاد شد.   ۵. فرانتس زیکس، اس اس بریگادفورر، عضو اس دی و فرمانده فورکماندو مسکو از گروه B آینزاتس گروپن که در ابتدا به ۲۰ سال زندان محکوم شد، اما محکومیتش به ۱۵ سال کاهش یافت و در نهایت پس از تحمل ۴ سال زندان آزاد شد.   ۶. پاول بلوبل، اس اس اشتاندارتنفورر، عضو اس دی و فرمانده زوندرکماندو 4a از گروه C آینزاتس گروپن که به اعدام محکوم و در ۷ ژوئن ۱۹۵۱ به دار آویخته شد.   ۷. والتر بلومه، اس اس اشتاندارتنفورر، عضو اس دی و گشتاپو، فرمانده زوندرکماندو 7a از گروه B آینزاتس گروپن که در ابتدا به اعدام محکوم شد اما محکومیتش به ۲۵ سال کاهش یافت و در نهایت پس از تحمل ۸ سال زندان آزاد شد.   ۸. مارتین زاندبرگر، اس اس اشتاندارتنفورر، عضو اس دی و فرمانده زوندرکماندو 1a از گروه A آینزاتس گروپن که در ابتدا به اعدام محکوم شد، اما محکومیتش به حبس ابد کاهش یافت و در نهایت پس از تحمل ۱۰ سال زندان آزاد شد.   ۹. ویلی زایبرت، اس اس اشتاندارتنفورر، عضو اس دی و معاون فرمانده گروه D آینزاتس گروپن که ابتدا به اعدام محکوم شد اما محکومیت او به پانزده سال کاهش یافت.   ۱۰. اویگن اشتایمله، اس اس اشتاندارتنفورر، عضو اس دی و فرمانده زوندرکماندو 7a از گروه B آینزاتس گروپن و فرمانده زوندرکماندو 4a از گروه C آینزاتس گروپن که در ابتدا به اعدام محکوم شد اما محکومیتش به ۲۰ سال کاهش یافت و در نهایت پس از تحمل ۷ سال زندان آزاد شد.   ۱۱. ارنست بیبرشتاین، اس اس اوبراشتورمبانفورر، عضو اس دی و فرمانده آینزاتس کماندو ۶ از گروه C آینزاتس گروپن که در ابتدا به اعدام محکوم شد، اما محکومیتش به حبس ابد کاهش یافت و در نهایت پس از تحمل ۱۱ سال زندان آزاد شد.   ۱۲. ورنر براونه، اس اس اوبراشتورمبانفورر، عضو اس دی و گشتاپو و فرمانده زوندرکماندو 11a از گروه D آینزاتس گروپن که به اعدام محکوم و در ۷ ژوئن ۱۹۵۱ به دار آویخته شد.   ۱۳. والتر هنش، اس اس اوبراشتورمبانفورر، عضو اس دی و فرمانده زوندرکماندو 4b از گروه C آینزاتس گروپن که در ابتدا به اعدام محکوم شد اما محکومیتش به ۱۵ سال کاهش یافت.   ۱۴. گوستاو نوسکه، اس اس اوبراشتورمبانفورر، عضو گشتاپو و فرمانده آینزاتس کماندو ۱۲ از گروه D آینزاتس گروپن که در ابتدا به حبس ابد محکوم شد اما محکومیتش به ۱۰ سال کاهش یافت.   ۱۵. آدولف اوت، اس اس اوبراشتورمبانفورر، عضو اس دی و فرمانده زوندرکماندو 7b از گروه B آینزاتس گروپن که در ابتدا به اعدام محکوم شد اما محکومیتش به حبس ابد کاهش یافت و در نهایت پس از تحمل ۱۱ سال زندان آزاد شد.   ۱۶. ادوارد اشتراوخ، اس اس اوبراشتورمبانفورر، عضو اس دی و فرمانده آینزاتس کماندو ۲ از گروه A آینزاتس گروپن که به اعدام محکوم شد اما پیش از اجرای حکم درگذشت.   ۱۷. والدمار کلینگلهوفر، اس اس اشتورمبانفورر، عضو اس دی و افسر در زوندرکماندو 7b از گروه B آینزاتس گروپن که در ابتدا به اعدام محکوم شد اما محکومیتش به حبس ابد کاهش یافت و در نهایت پس از تحمل ۹ سال زندان آزاد شد.   ۱۸. لوتهار فندلر، اس اس اشتورمبانفورر، عضو اس دی و معاون فرمانده زوندرکماندو 4b از گروه C آینزاتس گروپن که در ابتدا به ده سال زندان محکوم شد اما محکومیتش به ۸ سال کاهش یافت.   ۱۹. والدمار فون رودتسکی، اس اس اشتورمبانفورر، عضو اس دی و معاون فرمانده زوندرکماندو 4a از گروه C آینزاتس گروپن که در ابتدا به بیست سال زندان محکوم شد اما در نهایت آزاد شد.   ۲۰. فلیکس رول، اس اس هاوپت اشتورمفورر، عضو گشتاپو و افسر در زوندرکماندو 10b از از گروه D آینزاتس گروپن که در ابتدا به ده سال زندان محکوم شد اما در نهایت آزاد شد.   ۲۱. هاینتس شوبرت، اس اس اوبراشتورمفورر، عضو اس دی و افسر در گروه D آینزاتس گروپن که در ابتدا به اعدام محکوم شد اما محکومیتش به ده سال کاهش یافت.   ۲۲. ماتیاس گراف، اس اس اونتراشتورمفورر، عضو اس دی و افسر در آینزاتس کماندو ۶ از گروه D آینزاتس گروپن   ۲۳. اتو راش، اس اس بریگادفورر، عضو اس دی و گشتاپو و فرمانده گروه C آینزاتس گروپن که به دلیل بیماری از دادگاه کنار گذاشته شد و در زندان درگذشت.   ۲۴. امیل هاوسمان، اس اس اشتورمبانفورر، عضو اس دی و افسر در آینزاتس کماندو ۱۲ از گروه D آینزاتس گروپن که پیش از تنطیم کیفرخواست خودکشی کرد.
در این دادگاه ۲۴ متهم حضور داشتند.برای ۱۴ نفر از آن ها حکم اعدام صادر شد که تنها ۴ مورد آن اجرا شد و باقی تقلیل یافت.تا سال ۱۹۵۸ تمامی زندانیان از دادگاه آزاد شده بودند.
آینزاتس گروپن جوخه های سیار کشتار اس اس بودند که در پشت خطوط جبهه شرق اروپا در جنگ جهانی دوم فعالیت می کردند. از سال ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۳ آن ها بیش از یک میلیون یهودی و ده ها هزار پارتیزان، کولی، معلول، کمیسار سیاسی و مردمان اسلاو را کشتند. ۲۴ متهم این دادگاه از افسران آینزاتس گروپن بودند که با اتهامات مربوط به کشتار جمعی روبه رو بودند.
قاضی های دادگاه مایکل موسمانو از پنسیلوانیا، جان جی. اسپایت از آلاباما و ریچارد دی. دیکسون از کارولینای شمالی بودند. هم چنین بنجامین فرنز وکیل مجارستانی که در کودکی به همراه خانواده به آمریکا مهاجرت کرده بود نیز دادستان کل این دادگاه بود.
دادگاه حسابرسان یا دادگاه اروپایی از حسابرسان) پنجم نهاد در اتحادیه اروپا است که در سال ۱۹۷۵ ایجاد شده و مرکز آن در لوکزامبورگ است.
دیوان محاسبات
این دادگاه در سال ۱۹۷۵ بر اساس معاده ای بین دول اروپایی ایجاد شد و در ۱۸ اکتبر ۱۹۷۷ رسمی شد و یک هفته پس از این تاریخ اولین جلسه رسمی خود را برگزار کرد. گرچه در آن زمان این نهاد هنوز یک نهاد قانونی نبود، ولی یک مجموعه بیرونی بود که برای حسابری اجتماعات اروپایی بود.
این نهاد تا زمان پیمان ماستریخت هنوز به صورت حقوقی تعریف درستی نداشت ولی در زمان این پیمان به عنوان ۵امین نهاد این سازمان انتخاب شد. این رخداد موجب شد تا این سازمان اختیارات بیشتری بدست بیارد، از جمله این اختیارات می توان به بردن پرونده ها به دادگاه عدالت اروپایی نام برد.
با وجود نام آن این دادگاه هیچگونه عمکرد قضایی نداد، این نهاد بیشتر یک سازمان حرفه ای جهت تحقیق و تفحص و حسابری است. نقش اصلی این دادگاه بررسی صحت مصرف بودجه اتحادیه اروپا است.
دادگاه استینافی یا دادگاه واخواهی انگلیسی: Appellate court که عموما دادگاه استیناف خوانده می شود، به هر دادگاهی گفته می شود که قدرت اختیار شنیدن اعتراض به یک دادگاه نخستین ‏(en)‏ یا دیگر دادگاه های پایین تر تریبونی ‏(en)‏ را دارد.
دادگاه استینافات به طور کلی دادگاهی عالی مقام برای رسیدگی به شکایات دادگاه های اولیه است.
دادگاه های استیناف در ایالات متحده آمریکا
دادگاه استیناف حوزه یکم ایالات متحده آمریکا
دادگاه استیناف حوزه دوم ایالات متحده آمریکا
دادگاه استیناف حوزه سوم ایالات متحده آمریکا
دادگاه استیناف حوزه چهارم ایالات متحده آمریکا
دادگاه استیناف حوزه پنجم ایالات متحده آمریکا
دادگاه استیناف حوزه ششم ایالات متحده آمریکا
دادگاه استیناف حوزه هفتم ایالات متحده آمریکا
دادگاه استیناف حوزه هشتم ایالات متحده آمریکا
دادگاه استیناف حوزه نهم ایالات متحده آمریکا
دادگاه استیناف حوزه دهم ایالات متحده آمریکا
دادگاه استیناف حوزه یازدهم ایالات متحده آمریکا
دادگاه استیناف نورلاند بالا
دادگاه استینافات یا دادگاه استیناف یا دادگاه استینافی ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
دادگاه استیناف حوزه پنجم ایالات متحده آمریکا (United States Court of Appeals for the Fifth Circuit) نام یک دادگاه فدرال است که بالاتر از دادگاه های ناحیه در ایالات متحده آمریکا بوده و ایالات زیر را پوشش میدهد:
تگزاس
لوئیزیانا
میسیسیپی
در سال ۲۰۱۰ ترکیب این دادگاه به قرار زیر بود:
مختصات: ۳۷°۳۲′۱۶″شمالی ۷۷°۲۶′۰۵″غربی / ۳۷٫۵۳۷۶۹°شمالی ۷۷٫۴۳۴۸۱°غربی / 37.53769; -77.43481 دادگاه استیناف حوزه چهارم ایالات متحده آمریکا (United States Court of Appeals for the Fourth Circuit) نام یک دادگاه فدرال است که بالاتر از دادگاه های ناحیه در ایالات متحده آمریکا بوده و ایالات زیر را پوشش میدهد:
District of Maryland
Eastern District of North Carolina
Middle District of North Carolina
Western District of North Carolina
District of South Carolina
Eastern District of Virginia
Western District of Virginia
Northern District of West Virginia
Southern District of West Virginia
در سال ۲۰۱۰ ترکیب این دادگاه به قرار زیر بود:
دادگاه استیناف حوزه دهم ایالات متحده آمریکا (United States Court of Appeals for the Tenth Circuit) نام یک دادگاه فدرال است که بالاتر از دادگاه های ناحیه در ایالات متحده آمریکا بوده و ایالات زیر را پوشش میدهد:
کلرادو
نیومکزیکو
یوتا
وایومینگ
اوکلاهوما
کانزاس
در سال ۲۰۱۱ ترکیب این دادگاه به قرار زیر بود:
دادگاه استیناف حوزه دوم ایالات متحده آمریکا (United States Court of Appeals for the Second Circuit) نام یک دادگاه فدرال است که بالاتر از دادگاه های ناحیه در ایالات متحده آمریکا بوده و ایالات زیر را پوشش میدهد:
ورمانت
ایالت نیویورک
کانتیکت
در سال ۲۰۱۰ ترکیب این دادگاه به قرار زیر بود:
اتاق دادگاه یک یک اتاق با فضای محصور است که معمولاً گردانندهٔ آن قاضی می باشد. برنامه رسمی دادگاه دفتر ثبت دعاوی حقوقی نام دارد.
"جزئیات احضار شهود در دادگاه/ وقتی شاهد جلب می شود!". ۲۰۱۶. خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency. Accessed June 24 2018. .
دادگاه انواع مختلفی نظیر حقوقی، جنایی، نظامی، خانواده دارد که در هر کدام از این ها شرایط اتاق دادگاه به لحاظ علنی یا غیر علنی بودن، شکل ظاهری متفاوت بوده و همچنین قضات تخصص یافته ای برای هر یک در نظر گرفته می شود.
شهادت یا همان چیزی که قانون از آن به عنوان «گواهی» یاد کرده است، یکی از مهمترین ادله شرعی و قانونی اثبات برای اثبات دعاوی اعم از حقوقی و کیفری است؛ شهادتی که با لحاظ مقررات قانونی ادا شده و خدشه ای به آن وارد نشود، ارزش بسیار بالایی در دادگاه دارد.
«شهادت»، از زمرهٔ دلائل اثبات دعوا بوده و «شاهد، گواه و مطلع»، حسب مورد در قوانین موضوعه، مورد استفاده قانونگذار قرار گرفته و شهادت ممکن است مبتنی بر مشاهدات مستقیم فرد یا شهادت بر شهادت (شاهد) باشد یا ممکن است بر اساس اطلاعات غیر مشهود وی و گواهی گواه باشد. در بسیاری از موارد، کشف جرم و اثبات آن بدون شهادت شاهد امکان پذیر نیست.
اهانت به دادگاه جرمی است که برای پیشگیری از آن قانون وضع شده است. این قانون مجموعه ای از مقررات است که از تمامیت فرایند دادرسی در برابر نفوذ عوامل خارج از دادگاه حمایت می کند. در صورت اهانت به دادگاه مجرم بر طبق این مقررات مجازات خواهد شد.
«بیلی جک در دادگاه» (انگلیسی: The Trial of Billy Jack) یک فیلم به کارگردانی تام لافلین است که در سال ۱۹۷۴ منتشر شد. این فیلم در سال ۱۹۷۴ میلادی با فروش $۸۹٬۰۰۰٬۰۰۰ سومین فیلم پرفروش در آمریکا شد.
۱۳ نوامبر ۱۹۷۴ (۱۹۷۴-11-۱۳)
پیش طرح اتاق دادگاه وصفی هنری از مذاکرات یک دادگاهاست. در بسیاری از حوزه های قضایی، دوربین ها مجاز به حضور در اتاق دادگاه ها نیستند تا از انحراف افکار جلوگیری و محرمانگی حفظ شود. به این دلیل رسانه های خبری مجبورند برای تصاویر مذاکرات بر پیش طرح تکیه کنند.
پیش طرح
رئیس دادگاه (دانمارکی: Præsidenten) یک فیلم صامت دانمارکی به کارگردانی کارل تئودور درایر است که در سال ۱۹۱۹ منتشر شد. این فیلم، اولین فیلمِ بلندِ کارل تئودور درایر در مقام کارگردان است.
۱ فوریه ۱۹۱۹ (۱۹۱۹-02-۰۱)
«یک روز در دادگاه» (انگلیسی: Un giorno in pretura) یک فیلم به کارگردانی استنو است که در سال ۱۹۵۴ منتشر شد.
۱۹۵۴ (۱۹۵۴)


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

دادگاه در دانشنامه آزاد پارسی

مرجعی که به حکم قانون تشکیل شود و به کلیۀ دعاوی بین آحاد مردم، و مردم و دولت، رسیدگی و فصل خصومت کند. دادگاه ها برحسب این که رسیدگی به چه نوع دعاوی به آن ها واگذار شده باشد، به دادگاه های حقوقی، جزایی، خانواده، نظامی، انقلاب، و ویژۀ روحانیت تقسیم می شوند. دادگاه های حقوقی به همۀ دعاوی حقوقی و دادگاه های جزایی به کلیۀ امور کیفری به استثنای جرایمی که رسیدگی بدان ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، رسیدگی می کنند. دادگاه های خانواده به دعاوی خانواده و روابط زوجین ازجمله نکاح، طلاق، حضانت و نفقۀ زوجه رسیدگی می کنند. دادگاه های انقلاب، در مراکز استان ها تشکیل می شوند و به جرایم خاصی ازجمله جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، جاسوسی، قاچاق، مواد مخدر و دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی رسیدگی می کنند. دادگاه ویژۀ روحانیت نیز به مسایل مربوط به روحانیون رسیدگی می کند. دادگاه های استیناف یا تجدیدنظر، دادگاه هایی هستند که در مرکز استان ها با سه قاضی، و به منظور رسیدگی به اعتراض نسبت به احکام و قرارهای صادره از دادگاه های حقوقی، جزایی، خانواده، و انقلاب تشکیل می شوند. آرای این دادگاه ها قطعی و لازم الاجراست. علاوه بر آن، رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن ها قصاص نفس یا عضو، رجم، صلب، اعدام یا حبس ابد است، و نیز جرایم سیاسی و مطبوعاتی، ابتدا در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل می آید که «دادگاه کیفری استان» نامیده می شود. این دادگاه برحسب مورد، از سه یا پنج قاضی تشکیل می شود. دادگاه های نظامی ازجمله مراجع قضایی اختصاصی هستند که به موجب قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۲۲/۲/۱۳۶۴)، به جرایم خاص نظامی و انتظامیِ اعضای نیروهای مسلح، ازجمله ارتش، سپاه پاسداران، نیروهای انتظامی و هر نیروی مسلح قانونی دیگر، رسیدگی می کنند. دادگاه های نظامی به دادگاه های نظامی یک و دو تقسیم می شوند. جرایمی که مجازات قانونی آن ها دَه سال حبس یا بیشتر و یا اعدام باشد، در صلاحیت دادگاه نظامی یک و جرایمی که مجازات قانونی آن ها کمتر است، در صلاحیت دادگاه نظامی دو است.

ارتباط محتوایی با دادگاه

دادگاه در جدول کلمات

دادگاه
محکمه
دادگاه بین ا لمللی
لاهه
دادگاه معروف
لاهه
حکم به مجازات و اجرای آن باید تنه ا از طریق دادگاه صالح و به موجب ••• باشد
قانون
حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب •••••باشد
قانون
شهر دادگاه بین المللی
لاهه
شهری که سران آلمان نازی در دادگاه آن محاکمه شدند
نورنبرگ
طبق اصل صد و پنجاه و نهم تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم••• است
قانون, اوقات
طبق اصل صدو پنجاه و نهم تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها به حکم •••• است
قانون
مراجعه به دادگاه برای رسیدگی مجدد به پرونده
استیناف

معنی دادگاه به انگلیسی

bar (اسم)
تیر ، میل ، بار ، وکالت ، میله ، مانع ، شمش ، خط ، میکده ، بار مشروب فروشی ، دادگاه ، نرده حائل ، هیئت وکلاء ، سالن مشروب فروشی ، بند آب ، جای ویژه زندانی در محکمه
court (اسم)
عرصه ، اظهار عشق ، دادگاه ، دیوان ، دربار ، بارگاه ، حیاط
forum (اسم)
بازار ، میدان ، محکمه ، دادگاه ، دیوانخانه ، محل اجتماع عموم
courtroom (اسم)
دادگاه ، اطاق دادگاه
courthouse (اسم)
دادگاه ، کاخ دادگستری
witness box (اسم)
دادگاه ، جایگاه شهود ، گواهجای

معنی کلمه دادگاه به عربی

دادگاه
حانة , قاعة المحکمة , محکمة , منتدي
محکمة
اخْتِصاصُ الْمَحکَمَة
الإحالة إلي المحکمة
قاعة المحکمة
حسب المحکمة
إبرام الحکم
اخْتِصاصُ الْمَحکَمَة
اِجتهادٌ
قاضي
الدعوى القضائية
اَخْتِصاصٌ ، اخْتِصاصُ الْمَحکَمَة
دعوي
إيقاف الحکم

دادگاه را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• راهنمای سامانه پیام کوتاه خدمات الکترونیک قضایی   • دیوان عدالت اداری پیگیری پرونده ها   • پیگیری پرونده کیفری   • عدل ایران وکلا   • دریافت رمز پرونده   • رای دیوان عدالت اداری   • شماره پرونده   • دادگستری تهران   • معنی دادگاه   • مفهوم دادگاه   • تعریف دادگاه   • معرفی دادگاه   • دادگاه چیست   • دادگاه یعنی چی   • دادگاه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی دادگاه
کلمه : دادگاه
اشتباه تایپی : nhn'hi
آوا : dAdgAh
نقش : اسم
عکس دادگاه : در گوگل


آیا معنی دادگاه مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )