برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1251 100 1

داستان نویسی در ایران

داستان نویسی در ایران در دانشنامه آزاد پارسی

با وجود غنای سنّت قصه گویی منظوم و منثور در ادبیات کلاسیک ایران، از عمر داستان نویسیِ نوین این سرزمین، بیش از صد سال نمی گذرد. پیدایش رمان در ایران، همزاد تجدد و بحران فکریِ ناشی از برخورد جلوه های تجدد با سنت است. این برخورد، که از دورۀ صفویه امکان بروز یافته بود، در سال هایی که به انقلاب مشروطیت (۱۲۸۵ش) انجامید موجد بحرانی عمیق در جامعۀ ایران شد. بحران ْ سیاست، فرهنگ و ادبیات را فراگرفت و از درون آن منورالفکرانی سر برآوردند که اندیشه های اصلاح طلبانه داشتند و برای بیان عقاید خود از شکل های تازۀ ادبی، مثل رمان و نمایش نامه، بهره می بردند. در تغییر ذوق و سلیقۀ ادبی، و پدیدآمدن نخستین رمان واره های جدید فارسی، تلاش های روشنگران ایرانیِ خارج از کشور، مثل میرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزا ملکم خان، زین العابدین مراغه ای، عبدالرحیم طالبوف و میرزا حبیب اصفهانی، و مترجمان تأثیرگذار بود. چاره اندیشی های رجال اصلاح طلب قاجار پس از شکست ایرانیان در جنگ با روس ها، اعزام محصل به اروپا، تأسیس مدارس جدید و ایجاد نهادی برای ترجمۀ کتاب های نظامی، علمی ، تاریخی و ادبی را در پی داشت. بعضی از محصلان اعزامی، مثل میرزا صالح شیرازی، با سفرنامه هایی که پس از بازگشت به وطن نوشتند، نقش مهمی در آشنایی ایرانیان با پیشرفت های فرنگ ایفا کردند. آنان، همچون گروهی از منشیان درباری مثل میرزا ابوالقاسم قائم مقام و فاضل خان گروسی، نخستین گام ها را در راه ساده نویسی برداشتند. سفرنامه نویسان با نثری صمیمانه تجربه های شخصی خود را شرح دادند و امکان مقایسه میان پیشرفت جهان متجدد و عقب ماندگیِ ایران را فراهم ساختند. استقبال از سفرنامه نویسی، نویسندگان پیشرویی چون مراغه ای (۱۲۱۸ـ۱۲۹۰ش) و طالبوف (۱۲۱۳ـ۱۲۸۹ش) را بر آن داشت تا نخستین رمان واره های جدید فارسی ـ سیاحت نامۀ ابراهیم بیک (۱۲۷۴) و مسالک المحسنین (۱۲۸۴) ـ را در قالب سفرنامۀ تخیلی بنویسند. قهرمان داستان های آنان نیز مثل نویسندۀ سفرنامه های واقعی، از فرنگ به وطن بازمی گردد، در پهنۀ جامعه به گشت وگذار می پردازد و با تکیه بر تجارب اقامت خود در اروپا، اوضاع اجتماعی و سیاسی و فرهنگی ایران را به باد انتقاد می گیرد. در دورۀ مشروطیت، روزنامه نگاری و نوشته شدن مطالبی چون چرند پرند از علی اکبر دهخدا (۱۲۵۸ـ۱۳۳۵)، و ترجمۀ نمایش نامه های آخوندزاده ( ...

داستان نویسی در ایران را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی داستان نویسی در ایران   • مفهوم داستان نویسی در ایران   • تعریف داستان نویسی در ایران   • معرفی داستان نویسی در ایران   • داستان نویسی در ایران چیست   • داستان نویسی در ایران یعنی چی   • داستان نویسی در ایران یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی داستان نویسی در ایران
کلمه : داستان نویسی در ایران
اشتباه تایپی : nhsjhk k,dsd nv hdvhk
عکس داستان نویسی در ایران : در گوگل

آیا معنی داستان نویسی در ایران مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )