برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

درخت بزرگ و همیشه سبز

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فاطمه فراهانی
کاج نویل

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی درخت بزرگ و همیشه سبز   • مفهوم درخت بزرگ و همیشه سبز   • تعریف درخت بزرگ و همیشه سبز   • معرفی درخت بزرگ و همیشه سبز   • درخت بزرگ و همیشه سبز چیست   • درخت بزرگ و همیشه سبز یعنی چی   • درخت بزرگ و همیشه سبز یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی درخت بزرگ و همیشه سبز
کلمه : درخت بزرگ و همیشه سبز
اشتباه تایپی : nvoj fcv' , ildai sfc
عکس درخت بزرگ و همیشه سبز : در گوگل

آیا معنی درخت بزرگ و همیشه سبز مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )