انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 1097 100 1

درس

/dars/

مترادف درس: آموزش، بحث، تعلیم، مشق، پند، عبرت

برابر پارسی: آموزه، آموزش

معنی درس در لغت نامه دهخدا

درس. [ دَ ] (ع مص ) کوفتن خرمن گندم را. (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). دِراس. و رجوع به دراس شود. || کهنه کردن جامه را. (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). || کهنه گردیدن جامه. (از منتهی الارب ) (از تاج المصادر بیهقی ) (از دهار) (از اقرب الموارد). لازم و متعدی است. || سبق گفتن. (از منتهی الارب ). تعلیم. (یادداشت مرحوم دهخدا). || درس کتاب کردن. (از منتهی الارب ). خواندن کتاب و اقدام به حفظ کردن آن. (از اقرب الموارد). علم خواندن. (المصادر زوزنی ) (تاج المصادر بیهقی ) (دهار) (از ترجمان القرآن جرجانی ). تعلم. (یادداشت مرحوم دهخدا). دراسة. و رجوع به دراسة شود. || حائض گردیدن زن. (منتهی الارب ). حائض شدن. (تاج المصادر بیهقی ) (ازدهار) (از ذیل اقرب الموارد از لسان ). دُروس. و رجوع به دروس شود. || آرمیدن با جاریه. (از منتهی الارب ) (از ذیل اقرب الموارد از اساس ). || سخت گَرگین و قطران مالیده شدن شتر. (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). || رام کردن ناقه را. (از اقرب الموارد). || بعیر لم یدرس (به صیغه ٔ مجهول )؛ شتری که سوار آن نشده باشند. (از منتهی الارب از اصمعی ). و در لسان العرب لم یدرَّس از باب تفعیل ذکر شده است. (از ذیل اقرب الموارد). || ناپدید کردن. (تاج المصادر بیهقی ) (دهار).

درس. [ دَ ] (ع اِ) سبق. (منتهی الارب ). قسمتی از آنچه درس داده شود.(از اقرب الموارد). || راه پنهانی. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). ج ، دُروس. (اقرب الموارد). || گر شتر. (منتهی الارب ). آثار جرب در شتر. (ناظم الاطباء). اولین آثار جرب. (از ذیل اقرب الموارد از لسان ). || دم شتر. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). دِرْس. و رجوع به دِرس شود. || جامه ٔ کهنه و پوسیده. (از ذیل اقرب الموارد از لسان ). دِرْس. و رجوع به دِرس شود. || أکل و خوردن سخت. (از ذیل اقرب الموارد از لسان ).

درس. [ دَ ] (ع اِ) سبق و چیزی که معلم به شاگرد می آموزاند خواه از روی کتاب باشد و یا از خارج.(ناظم الاطباء). موضوعی که معلم به شاگرد آموزد. خواندن کتاب ، به لفظ گفتن و دادن و گرفتن و کردن و خواندن مستعمل است. (غیاث اللغات ) (آنندراج ) :
در درس دعوت از پی هارونی درش
پیرانه سر فلک به دبستان نو نشست.
خاقانی.
بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی
می خواند دوش درس مقامات معنوی.
حافظ.
درس ادیب اگر بود زمزمه ٔ محبتی
جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را.
نظیری نیشابوری (دیوان ص 26).
- از بر بودن درس خود ؛ بیدار و هوشیار کار خود بودن : فلان درسش از برش است ؛ درسش را روان است. می داند چگونه درس خود را پس بدهد. (فرهنگ عوام ).
- درس داشتن ؛ تدریس کردن. مجلس درس بپا داشتن : بی اجری و مشاهره درس ادب و علم دارد [ بوحنیفه ]. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 277).
- درس روان ؛ به اصطلاح معلمان درس را گویند که متعلمان را در اوایل سال دهند پیش از آنکه استعدادمعنی فهمی را بهم رسد. (آنندراج ) :
ندارد حاجت درس روانی چشم بالایت
برآ از مکتب ای ماه و سواد شهر روشن کن.
معز فطرت (از آنندراج ).
- درس کردن ؛ علم آموختن :
در پیش ردان شرع کن درس
از پیش نهاد گمرهان ترس.
خاقانی (از آنندراج ).
- درس و بحث ؛ خواندن و بحث کردن.
- همدرس ؛ که با هم علم خوانی کنند. که با هم به مکتب درس خوانند :
ارسطو که همدرس شهزاده بود
به خدمتگری دل بدو داده بود.
نظامی.
هنرپیشه فرزند استاد او
که همدرس او بود و همزاد او.
نظامی.
رجوع به همدرس در ردیف خود شود.
|| هر بخش از کتاب یا رساله که در هر جلسه آموخته شود. || تحصیل. (ناظم الاطباء). دانش آموزی. آموزش. || پند.(ناظم الاطباء).

درس. [ دِ] (ع اِ) جامه ٔ کهنه. (منتهی الارب ). جامه ٔ پوسیده وکهنه. (از اقرب الموارد). || دم شتر. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). دَرس. رجوع به دَرس شود. ج ، أدراس ، درسان. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).

معنی درس به فارسی

درس
هرجزئ وقسمت ازکتاب که دریک نوبت آموخته شود
۱ - ( مصدر ) آموختن تعلیم دادن . ۲ - ( اسم ) دانش آموزی آموختن . ۳ - ( اسم ) موضوعی که معلم به شاگرد آموزد . ۴ - هر بخش از کتاب یا رساله که در هر جلسه آموخته شود جمع دروس .
جامه کهنه دم شتر
[ گویش مازنی ] /dares/ سال دیگر - بسته & درست – راست - زیبا
دهی است از دهستان پائین ولایت بخش فریمان شهرستان مشهد واقع در ۶۵ هزار گزی فریمان و ۱٠ هزار گزی جنوب خاوری راه مالرو فریمان به آق دربند
[courseware] [رایانه و فنّاوری اطلاعات] نرم افزاری شامل یک دورۀ آموزشی
[ گویش مازنی ] /dores babeyan/ درست و راست شدن – کامل شدن – اصلاح گشتن
مدرسه مکتب درسگاه
محصل شاگرد
درس خواننده خوانند. درس
خواندن درس درس گرفتن فرا گرفتن درس
آموختن درس یاد دادن دروس تدریس کردن آموزاندن چیزی به شاگرد
آموختن فرا گرفتن مطلبی از کسی به تعلیم عبرت گرفتن
[seminar] [عمومی] نوعی درس در دانشگاه ها که استاد واحد ندارد و جلسات سخنرانی استادان حول موضوع خاصی است
تدریس استذکار
درس گیرنده
[ گویش مازنی ] /deres vaazi/ پوشیده از سنگ ریزه - نام منطقه ای است
درس خواندن فرا گرفتن یاد گرفتن
[ گویش مازنی ] /tan deres/ تندرست – سالم

معنی درس در فرهنگ معین

درس
(دَ) [ ع . ] ۱ - (اِمص .) دانش آموزی ، آموزش . ۲ - (مص م .) آموختن ، تعلیم دادن . ۳ - (اِ.) هر بخش از کتاب که در یک نوبت آموخته شود ج . دروس .
(دَ. خا دِ) (ص مف .) تحصیل کرده ، باسواد، با شعور و فهمیده .

معنی درس در فرهنگ فارسی عمید

درس
۱. مطلبی که آموزگار از روی کتاب به شاگرد یاد بدهد.
۲. هر جزء و قسمت از کتاب که در یک نوبت آموخته شود.
۳. [قدیمی] راه پنهان.

درس در دانشنامه اسلامی

درس
معنی أَُمِّيَّ: ناخوانده درس
معنی أَُمِّيِّينَ: درس نخوانده ها
معنی دَرَسْتَ: درس گرفته اي - آموخته اي(دراست از نظر معنا اخص از تعلّم است ، چون اگر چه هر دو به معناي آموختن است ، ولي دراست غالبا در جائي بکار ميرود که انسان از روي کتاب درسي را بگيرد و بخواند تا بياموزد . )
معنی تَدْرُسُونَ: مي خوانيد - درس مي خوانيد(دراست از نظر معنا اخص از تعلّم است ، چون اگر چه هر دو به معناي آموختن است ، ولي دراست غالبا در جائي بکار ميرود که انسان از روي کتاب درسي را بگيرد و بخواند تا بياموزد . )
معنی يَدْرُسُونَهَا: آن را بخوانند-از آن درس بخوانند(دراست از نظر معنا اخص از تعلّم است ، چون اگر چه هر دو به معناي آموختن است ، ولي دراست غالبا در جائي بکار ميرود که انسان از روي کتاب درسي را بگيرد و بخواند تا بياموزد )
تکرار در قرآن: ۶(بار)
«درس» به معنای فراگیری است و این تهمتی بود که مشرکان به پیامبر(صلی الله علیه وآله)می زدند.
پیوسته خواندن. طبرسی در ذیل آیه 105 انعام فرموده: درس به معنی استمرار تلاوت است. به کهنه شدن اثر «درس الاثر» گویند زیرا که با گذشت زمان کهنه شده است. پس یکبار خواندن درس نیست یعنی همین طور آیات را در قالب‏های مختلف بیان می‏کنیم برای اغراض به خصوصی و تا بگویند آن را درس خوانده و آموخته‏ای و تا آنرا بر اهل دانش روشن کنیم لام در «لیقولوا» برای غایب است یعنی تصریف آیات برای عللی است و در نتیجه اهل کفر از تصریف سوء استفاده کرده و خواهند گفت که از دیگران آموخته‏ای. بعضی‏ها آنرا «دُرِسَتْ» به صیغه مجهول و مؤنّث غائب خوانده‏اند یعنی تا بگویند: این سخنان کهنه شده و از گفتار گذشتگان است و نیز «دارَسْتَ» خوانده‏اند. * که کتاب را تعلیم می‏کردید و می‏خواندید. خطاب به اهل مکّه است مراد از طائفین، یهود و نصاری اند یعنی: این قرآن را نازل کردیم مبادا بگوئید کتاب فقط به دو طائفه پیش از ما نازل شد و ما خواندن آنها غافل بودیم.
در نشست ها و آموزش های اخلاقی گفتاری لازم است تا استاد و شاگرد رو در روی یکدیگر قرار گرفته و به سادگی مقصود خود را بیان دارند. اینجاست که درس های گفتاری اخلاق ضرورت یافته و سخن از ویژگی های درس اخلاق مطرح می شود. از این روی در پرتو معارف اسلامی و بهره مندی از تجربه پاکان راه طی کرده، به تبیین برخی از آنها پرداخته و به قدر توان در بررسی آن می کوشیم. باشد که این برترین امتیاز حوزه های علمیه هرچه باشکوه تر و شایسته تر رسالت «خودسازی» را به انجام رساند و مدخل پرواز ملکوتی را به روی سالکان حقیقت و معنویت بگشاید. گران باری، مراعات استعداد و توان دریافتی شاگرد، تنوع و شادابی، پرهیز از القای خرافات و اوهام و رعایت نطم و ترتیب از ویژگی های درس اخلاق است.
درس اخلاق باید از مطلب و آموزش سرشار باشد یعنی عصاره ساعت ها کوشش و تحقیق استادی توانا در برابر فرصتی که برای شاگرد سپری می شود عرضه گردد. آبشاری باشد که جانها را طهارت و طراوت بخشد و دل را در چشمه سار حکمتش سیراب کند. چونان صحیفه لقمانی به قلب ها حیات دهد و آیینه وار سیمای انسانیت را در پیام آسمانی تصویر کند. از ارشاد و آموزش، تشویق و توبیخ، برهان و بصیرت، سنت و سیاست، حکمت و حکومت، تهدید و ترغیب، معاش و معاد، عقیده و جهاد، دین و دانش، انذار و بشارت آکنده باشد. این باور ناصواب را که: درس و پند اخلاقی تذکری صرف و گفتاری چند با آهنگ مخصوص است و نیاز به تحقیق ندارد. باید به بایگانی نسیان سپرد چرا که آموزش اخلاقی اگر از تحقیق و استواری شایسته بهره مند نبوده و توانایی اشباع هرگونه اندیشه ای را نداشته باشد چگونه می تواند به تاثیرگذاری و داعیه سازی دست یابد؟ اگر توان زدایش هرگونه شبهه را پیرامون مبحث خود نداشته و با مسامحه و بدون وسواسیت تحقیقی از کنار مسائل تربیتی بگذرد کجا می تواند ادامه پیام رسالت باشد، پیامی که شیوه تربیتی و ابلاغش بر برهان و استدلال قانع کننده استوار است. «لقدارسلنا رسلنا وانزلنا معهم الکتاب والمیزان؛
حدید/سوره۵۷، آیه۲۵.    
مطلب اخلاقی نباید روح شنونده را خسته کند و از توان و کشش او بیگانه یا برتر باشد. آن که اندیشه اش در ادراک بدیهیات می لنگد، کی تحمل افکار بلند معنوی و روحی را دارد؟ تا کسی روحش به مرتبه شایسته از شناخت تعبد و دریافت حقایق نرسیده است عرضه مسائل سنگین و دشوار براو خطاست زیرا باعث انحراف وی می گردد. هر یک از صفات اخلاقی دارای مراتب و مراحلی است. مراتب بالا مدخل برخی از مسائل عرفانی است. ضمن رعایت ترتیب در بررسی این صفات گنجایش و سطح فهم شاگرد نیز باید مراعات گردد. امام سجاد (علیه السّلام) می فرماید: «حدثوا الناس بما یعرفون و لاتحملوهم ما لا یطیقون فتغرونهم بنا؛
محدث نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، ج۱۲، ص۲۷۷.    
از آن روی که رسالت در اخلاق، جذبه و تاثیرگذاری است باید از یکنواختی و ملال آوری بدور باشد و خاطر شاگرد را خسته نکند. لحظات درس آنچنان جذاب و خوش خاطره بگذرد که تا فرصت دیگر، شاگرد را در فضای معنوی خود نگاه دارد. مواعظ همواره در یاد وی بماند و در برخوردها و حالات گوناگون چونان خاطره ای راه گشا یادآوری شود. درسی که افسردگی آورد و شاگرد پایان آن را انتظار کشد یقینا موثر نخواهد بود، در یاد نمی ماند و روزنه ای نمی گشاید. از رسول اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) روایت شده است که فرمود: حضرت موسی (علیه السّلام) با خضر ملاقات کرد و به وی گفت: مرا نصیحت و سفارش فرما. خضر گفت: ای دانش طلب باید بدانی که گوینده کمتراز شنونده دچار ملال خاطر و خستگی روحی می گردد. بنابراین آنگاه که با هم نشینانت سخن می گویی نشست های خود را خسته کننده و ملال آور نساز. اگر معانی بلند و عمیق تربیتی با تعابیر زیبا و خوش آهنگ مطرح شود ضرب المثل های بجا، حکایات متناسب، آیات و احادیث به موقع، تحلیل و توجیه شایسته و دیگر صنایع لفظی و معنوی بکار گرفته شود بهتر بر جان ها می نشیند و در یادها می ماند و شاگرد را نیز تا پایان درس با نشاط همراه خود می کشد.امیرالمومنین (علیه السّلام) می فرماید: «ان هذه القلوب تمل کما تمل الابدان فابتغوا لها طرائف الحکم؛ روح مانند بدن خسته می گردد پس برای زدودن ملالت روح در پی حکمت های دل پذیر و نو باشید.»
امام علی (علیه السلام)، نهج البلاغه، فیض الاسلام، حکمت۹۱.    
...
درس خارج عالیترین سطح دروس حوزه است. این دوره به صورت سنتی، پس از طی دو دوره مقدمات و سطح آغاز می شود. در دوره مقدمات ادبیات عرب ، منطق ، فقه و اصول نیمه استدلالی تدریس می شود و در دوره سطح فقه و اصول استدلالی اما به صورت متن محور ارائه می گردد.
درس خارج را می توان این گونه تعریف کرد: «ارائه استدلالی درس بدون تکیه بر متن خاص». در این درس، استاد نظرات مختلف درباره موضوع مورد بحث را مطرح می کند و ادله آن را بازگو و نقد می کند و در آخر نظر خود را ارائه می کند.
فقه محوری نظام آموزشی حوزوه
نظام آموزشی حوزه، نظامی فقه محور است. این نظام به گونه ای برنامه ریزی شده است که هدف آن تربیت مجتهد و فقیه باشد. دروس اصلی در دوره مقدمات و سطح، همه متون فقه و اصول است. دیگر دروس اعم از تفسیر و کلام و فلسفه و… همه به صورت جنبی ارائه می شود و بسیاری از طلاب به صورت غیرحضوری آن ها را فرا می گیرند.فقه محوری باعث شده است که دیگر علوم در انزوا و گوشه قرار گیرند. اگر چه وقتی گفته می شود «درس خارج»، نخست درس فقه و اصول فقه به ذهن می آید، اما آیا می توان درس خارج را منحصر در این دو علم کرد که یکی مقدمه و دیگری ذی المقدمه است؟ به عبارت دیگر، آیا می توان برای دروس کلام، فلسفه، تفسیر و… نیز درس خارج برگزار کرد یا نه؟
ویژگی های درس خارج
آنچه درس خارج را تشکیل می دهد، ارائه مستند و استدلالی نظر استاد و بررسی نظرات دیگران و نقد ادله آنان است. هر علم حوزوی این زمینه را داشته باشد که درباره مسائل آن، نظرات و استدلال های مختلف گفته شود، می توان برای آن درس خارج برگزار کرد. مثلاً می توان به علم کلام اشاره کرد. فرقه های مختلف کلامی و حتی اختلافات کلامی یک فرقه و مذهب خاص می تواند بحثی برای یک درس خارج باشد. برای نمونه، تفاوت کلامی مکتب شیعی بغداد و مکتب شیعی قم در عصمت ائمه اطهار و دیگر نظرات در این باب، و بررسی استدلال های مختلف و نقد آنان موضوع چند جلسه درس خارج کلام باشد.همین را می توان در علوم حوزوی دیگر مانند تفسیر و فلسفه نیز گفت. علاوه بر اینکه از جهت اثباتی اشکالی در برگزاری دروس خارج غیرفقه و اصول نیست، در مقام وقوع نیز این اتفاق افتاده است. به عنوان نمونه می توان به درس تفسیر آیت الله جوادی آملی اشاره کرد. در این درس نظرات مختلف تفسیری بیان و نقد می شود و در آخر استاد نظر خود را بیان می کند. همچنین دروس خارج فلسفه و کلام در حوزه علمیه برگزار می شود و نمی توان گفت که این اختصاص به فقه و اصول دارد.نکته ای که باید توجه کرد این است که عنوانی مانند درس خارج مهدویت عنوانی شبیه درس خارج «صلاه» است. به این معنا که هر دو، مسئله ای از مسائل علم خود را بررسی می کنند. مهدویت مسئله ای کلامی است و مبحث صلاه مسئله ای فقهی است.
منبع
...
درس خارج، عالی ترین سطح دروس حوزه علمیه است. این دوره به صورت سنتی، پس از طی دو دوره مقدمات و سطح آغاز می شود. درس خارج، کانون ارائه آخرین دستاوردهای علمی استادان و نیز فرصتی برای آموختن روش اجتهاد و ورزیده شدن در آن است.
درس خارج را می توان این گونه تعریف کرد: «ارائه استدلالیِ درس، بدون تکیه بر متن خاص.» در این درس، استاد نظرات مختلف درباره موضوع مورد بحث را مطرح می کند و ادله آن را بازگو و نقد می نماید و در آخر نظر خود را ارائه می دهد.
از آن جایی که درس خارج، متن محور نیست و ارائه درس توسط استاد خارج از متن خاصی صورت می‎گیرد، به آن درس خارج گفته می‎شود. مشخص نیست که از چه زمانی عنوان «درس خارج» به این مرحله نهایی از تحصیلات حوزوی گفته شده است، اما به طور قطعی می توان گفت که در یک قرن اخیر از این عنوان استفاده می شده و تصویر درس خارج فقه آخوند ملامحمدکاظم خراسانی که آیت الله شیخ محمدحسین غروی اصفهانی (کمپانی) و آیت الله بروجردی در آن دیده می شوند، قدیمی ترین تصویر از درس خارج در یک حوزه علمیه شیعه است.
«درس سخنوری» اثر سید ابوالفضل نبوی قمی، کتابی است در مورد سه مبحث اصول عقاید، اخلاق و فروع اسلام که به زبان فارسی نوشته شده است.
کتاب، با مقدمه ناشر پیرامون مساله تبلیغ و اهمیت و ارزش آن در اسلام آغاز شده است.
این اثر، مجموعه سخنرانی های مؤلف در نود جلسه است که توسط جناب محمد حسین نوریان تنظیم و تدوین گردیده و در سه جلد، ارائه شده است. هر جلد، مشتمل بر سی مجلس است.
در بیان مطالب، از آیات، روایات، اشعار، امثال، حکایات و قطعه های تاریخی استفاده شده است.
سی مجلس جلد اول که در باب اصول عقاید می باشد، بدین گونه تنظیم شده است:درس در دانشنامه ویکی پدیا

درس
درس (به آلمانی: Drees) یک شهر در آلمان است که در فولکانایفل واقع شده است. درس ۱۵۳ نفر جمعیت دارد.
فهرست شهرهای آلمان
درس (بلغاری: Урок) فیلمی در ژانر درام است که در سال ۲۰۱۴ منتشر شد.
کریستینا گروزوا
پتار والچانوف
مختصات: ۳۵°۳۸′۵۴″ شمالی ۶۰°۳۶′۵۵″ شرقی / ۳۵٫۶۴۸۳۳°شمالی ۶۰٫۶۱۵۲۸°شرقی / 35.64833; 60.61528
درس آخوند ، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان تربت جام در استان خراسان رضوی.
این روستا در دهستان جلگه موسی آباد قرار دارد و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن (۱۰۵خانوار) ۵۰۸نفر بوده است.
درس آموزی (انگلیسی: An Education) نام یک فیلم درام در مورد دوران بلوغ به کارگردانی لونه شرفیگ با بازی درخشان کری مولیگان محصول سال ۲۰۰۹ است. این فیلم برنده جایزه ویژه تماشاگران و فیلمبرداری هم شده است. فیلم ابتدا در ۹ اکتبر ۲۰۰۹ در فستیوال فیلم میل والی و سپس در ۱۶ اکتبر ۲۰۰۹ در آمریکا به طور رسمی اکران شد. این فیلم نامزد متعددی در جشنواره های مختلف سینمایی سال ۲۰۰۹ شد.
ویکی پدیای انگلیسی
داستان درباه دختر ۱۶ ساله ای به نام جنی است که در حومه لندن - دهه ۱۹۶۰ - زندگی می کند. در یک روز بارانی او با مردی که همسن پدرش است آشنا می شود و این دو به هم دل می بندند...
درس آناتومی دکتر دجیمان (انگلیسی: The Anatomy Lesson of Dr. Deijman) نام یک نگاره است که در سال ۱۶۵۶ میلادی، توسط نقاش مشهور رامبرانت کشیده شده است که هم اکنون این اثر در موزه آمستردام نگهداری می شود. این نقاشی بیانگر آموزش چگونگی جراحی روی مغز توسط دکتر دجیمان به شاگردان خود می باشد.
در سوگ مسیح
درس افزار باز ام آی تی (به انگلیسی : MIT OpenCourseware) ابتکاری از موسسه فناوری ماساچوست (MIT) با هدف جمع آوری تمام محتویات آموزشی دروس کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در تمامی رشته ها به صورت آنلاین (برخط) شروع شد و عمدتاً رایگان و به صورت آزاد در دسترس همگان قرار دارد. این پروژه را می توان به عنوان انتشار محتویات آموزشی دانشگاه ام آی تی در مقیاس وسیع بر روی وب دانست. پروژهٔ درس افزار باز ام آی تی در سال ۲۰۰۱ (میلادی) اعلان و آغاز شده است.
Wikipedia contributors, "MIT OpenCourseWare", Wikipedia, The Free Encyclopedia, (بازیابی ۲۷ ژوئیه ۲۰۰۶)
چالش های اصلی این پروژه بر خلاف انتظار، مخالفت استادان دانشگاه نبوده است و عمده ترین این چالش ها را می توان تأمین اجازه های قانونی برای انتشار محتویات آموزشی و زمان و نیروی فنی لازم برای تبدیل محتویات به شکل برخط دانست.
کپی رایت محتویات این برنامه متعلق به استادان مربوط باقی خواهد ماند و محتویات تحت اجازه نامهٔ کرییتیو کامانز از نوع «یادکرد پدیدآورنده-استفادهٔ غیرتجاری-حفظ نوع اجازه نامه» منتشر می شوند.∗
دوره آزاد انبوه برخط (به انگلیسی: Massive Open Online Course) یا موک (به انگلیسی: MOOC) دوره آنلاینی است که از طریق وب به طور آزاد به شرکت کنندگانی نامحدود ارائه می شود. این دوره ها معمولاً مشابه دوره های دانشگاهی هستند. اغلب آنها زمان شروع و پایان مشخصی دارند. موک ها علاوه بر محتوای رایج درسی نظیر ویدئوها، متون و مجموعه مسایل، فضای تعاملی به وجود می آورند که دانش آموزان، استادان و دستیار آموزشی در آن شرکت کنند. این دوره ها توانستند گروه های مختلفی از مردم را از بسیاری از کشورهای جهان به خود جذب کنند. دوره های با کیفیت که به وسیلۀ اساتید بسیاری از دانشگاه های مطرح دنیا تدریس می شد، گام مهمی را برای استفاده از فرصت های برابر آموزشی برداشت. تنها پیش نیاز شرکت در بسیاری از این دوره ها تنها یک دستگاه کامپیوتر و یک خط اینترنت است.
اغلب موکها در اوایل تأکید بر ویژگی های دسترسی آزاد داشتند. مانند صدور مجوز آزاد استفاده از محتوا، ساختار و اهداف یادگیری استفاده می کردند تا مروج استفاده مجدد و مونتاژ و تدوین بر اساس منابع موجود باشند. بعدها موکها شروع به استفاده از مجوزهای بسته در مورد مطالب درسی کردند در حالی که دسترسی آزاد برای افراد یادگیرنده حفظ شد.
بیشترین تولیدکنندگان موک دانشگاه های آمریکا ، کانادا ، استرالیا و دانشگاه های اروپا هستند. ایجاد موکها به مرزهای کشورهای پیشرفته محدود نشد و تدریجاً در هند، مالزی و ایران هم ایجاد شدند.
درس خارج، عالی ترین مرتبه دروس در حوزه های علمیه شیعه است و در این مرتبه است که برخی از طلاب موفق به اخذ مرتبه اجتهاد می شوند.
حوزه علمیه
درجات حوزه علمیه
مرجع تقلید
طلبه
مرحله تدریس درس خارج در حوزه علمیه را می توان بالاترین سطح علمی حوزه علمیه دانست.
در حوزه علمیه، دروس، دارای سه مرتبه اند: مرتبه نخست، شامل دوره مقدمات، مرتبه دوم، دوره سطح ، و مرتبه سوم و نهایی، دوره خارج است. در نظام رایج پس از انقلاب دوره مقدمات در ۶ سال، دوره سطح در ۴ سال خوانده می شود. اما دوره خارج، مدت مشخصی ندارد و بسته به هوش و تلاش طلبه، از دو-سه سال تا ده ها سال متفاوت است. ولی معمولاً کسی که در طی ده-پانزده سال درس خارج، تلاش علمی کافی داشته باشد، ولی به درجه اجتهاد نرسد، مجتهد نخواهد شد. (در نظام آموزشی فعلی حوزه، کسی که دوره سطح را به اتمام برساند، و چهار مرتبه امتحان شفاهی درس خارج فقه و اصول (جمعاً ۸ امتحان) را با موفقیت بگذراند و پایان نامه را نیز بنویسد، سطح چهار حوزه را اخذ می کند، ولی این به معنای اجتهاد نیست.)
طلاب در دوره مقدمات و سطح، دروس را بر مبنای کتابهایی خاص فرامی گیرند؛ ولی در دوره خارج، که بدان خارج سطح هم گفته می شود، دیگر بر مبنای کتاب خاصی درس نخوانده و موضوع محور، درس می خوانند. یعنی موضوع درسُ به کتاب خاصی منحصر نمی شود و خارج از سطح کتاب خاصی است. این روش باعث می شود استاد گاه برای بیان موضوع درس خود، به بیش از یکصد کتاب مراجعه کند. اگر چه به طور معمول برخی از مدرسان درس خارج و مراجع تقلید، کتابی را به عنوان کتاب درسی قرار می دهند تا اصل موضوعات درس خارج، به صورت کلّی معیّن باشد. این کتاب ها معمولاً مکاسب شیخ انصاری یا تحریر الوسیله روح الله خمینی است اگر چه از حیث حدیثی، معمولاً مبتنی بر چینش احادیث وسائل الشیعه شیخ حر عاملی است.
درس گروهی یا سمینار (seminar) نوعی درس در دانشگاه ها است که استاد واحد ندارد و جلسات سخنرانی استادان حول موضوع خاصی است. از زمره اهداف برگزاری درس گروهی این است که دانشجویان را با نمونه های عملی مسائلی که در پژوهش های میدانی و غیره پیش می آیند آشنا کنند. تعداد دانشجویان در جلسات درس گروهی معمولاً کمتر از کلاس های عادی دانشگاه است.
در درس های گروهی معمولاً به دانشجویان تکالیفی داده می شود تا به طور جمعی بر روی آن کار کرده و آن را به بحث بگذارند.
درس های بابا (انگلیسی: Daddy Lessons) یک ترانه از خواننده آمریکایی بیانسه می باشد که در ۲۰ نوامبر ۲۰۱۶ از آلبوم لیموناد منتشر شد.
موسیقی کانتری
zydeco
اولین درس (به زبان مالایالم:Aadhya Paadam) فیلمی محصول سال ۱۹۷۷ و به کارگردانی آدور باسی است. در این فیلم بازیگرانی همچون شیلا، سری دوی، کمال حسن، جایان، جاگاتی اسریکومار ایفای نقش کرده اند.
۱۷ نوامبر ۱۹۷۷ (۱۹۷۷-11-۱۷)
برنامه ۱۰۰ کلاس درس یک پروژه مشترک از سوی دویچه وله و Cap Anamur برای ساخت و بازسازی کلاس های درس در افغانستان پس از حمله نیروهای آمریکایی در سال ۲۰۰۱ بود. این برنامه در ۲۳ جوزا/خرداد ۱۳۸۲ به ساخت تقریباً ۳۰۰ کلاس درس و۳۲ مدرسه کمک کرد. این کلاس های درس حدود ۴۰ متر مساحت داشتند که می توانست بین ۳۰ تا ۴۰ دانش آموز را جا دهد. رهبران موافقت کردند که مدارس هم برای پسران و هم برای دختران باز باشد.
بودجه این پروژه از طریق کمک های مالی از سراسر جهان، که بیش از ۳۸۰، ۰۰۰ نفر بود، تأمین گردید.
درسی دربارهٔ درس کتاب است از پیر بوردیو، جامعه شناس و انسان شناس سرشناس فرانسوی است.
این کتاب مخاطب را با دلایل وجودی جامعه شناسی و رسالت های آن و سازوکارهای آن ها آشنا می سازد.
این کتاب را ناصر فکوهی ترجمه کرده است که نشر نی در سال ۱۳۸۸ و در ۱۴۳ صفحه آن را به بازار کتاب ایران فرستاد. بخش دوم کتاب ترجمۀ فکوهی شامل پیوست های مختلفی دربارهٔ بوردیو می شود که فکوهی انتخاب و به کتاب افزوده است.
هلندی در هفت درس (انگلیسی: Dutch in Seven Lessons) یک فیلم است که در سال ۱۹۴۸ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به آدری هپبورن اشاره کرد.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

درس در جدول کلمات

درس نوشتنی
انشا
درس «مندلیف»
شیمی
درس خوانده
ملا
درس خوانده قدیمی
ملا
درس دادن
تدریس
درس دیکته
املا
درس زورکی
جبر
درس شناخت زبان مادری
ادبیات
درس عبرت آموز
تاریخ
درس عبــرت پیشــینیان
تاریخ

معنی درس به انگلیسی

study (اسم)
تحصیل ، بررسی ، مطالعه ، درس ، اتاق مطالعه ، غور وبررسی ، موضوع تحصیلی
lecture (اسم)
نطق ، خطابه ، خطابت ، کنفرانس ، سخنرانی ، درس
lesson (اسم)
عبرت ، درس

معنی کلمه درس به عربی

درس
درس , محاضرة
معلم
علم , مدرسة
درس
استلهم
إخَذَ بالنّصيحَة
استوحى من
امي
نقطة
قاعة الدروس

درس را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

یسنا ٠٣:٣٥ - ١٣٩٥/٠٦/٢٣
این واژه عربی نیست و در اوستایی دَرِس dares بوده به واتای: دیدن، نگاه ـ تماشا ـ مشاهده ـ ملاحظه کردن، فراگرفتن، آموختن.
|

محمد علی پدرام ٠٢:٣٦ - ١٣٩٦/٠٤/٠٤
در س گرچه در واژگان زبان عربی قرار دارد ولی ریشه ی فارسی دارد به معنی �پاره� است یا پاره شده از بخشی و از ماده ی دریدن گرفته شده است مثلا در زبان لری که بازمانده از پهلوی است دِرِس= deres به معنی پاره شدن لباس یا هر چیز پاره شدنی دیگر است . وکتاب را به چند بخش یا پار قسمت می کنند وهر یک را یک درس گویند .پس درس همان پاره یا بخش است ومعنی های دیگر آن مجازی هستند
|

محمد حسین شاه علی ١٦:٢٨ - ١٣٩٦/٠٧/١٠
Lesson
|

کیمپگرل ١٠:٢٦ - ١٣٩٧/٠٥/٠١
learn= آموختن، بلد شدن، آگاه شدن، خبر یافتن، کاشف به عمل آوردن، پی بردن، به خاطر سپردن، از حفظ شدن (to learn by heart هم می گویند)، (عامیانه - محلی) یاد دادن، آموزاندن، یله کردن، فهمیدن
|

یگانه سفیدیان ١٣:٥٣ - ١٣٩٨/٠٨/٠١
subject
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• چگونه درس بخوانیم که خسته نشویم   • چگونه شب امتحان درس بخوانیم   • درس ویکی پدیا   • چگونه درس را زود حفظ کنیم   • درس چیست   • چگونه درس را سریع حفظ کنیم   • روش حفظ سریع درس   • روش های حفظ مطالب درسی   • معنی درس   • مفهوم درس   • تعریف درس   • معرفی درس   • درس یعنی چی   • درس یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی درس
کلمه : درس
اشتباه تایپی : nvs
آوا : dars
نقش : اسم
عکس درس : در گوگل


آیا معنی درس مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )